خانم دکتر زلیخا عطارد

دکتر زلیخا عطارد دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

خانم دکتر زلیخا عطارد

Dr. Zoleikha Atarod

دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر زلیخا عطارد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تعالی بالینی