خانم دکتر مهدیه برهانی

دکتر مهدیه برهانی پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم دکتر مهدیه برهانی

Dr. Mahdie Borhani

پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.