خانم زهرا غلامنژاد

زهرا غلامنژاد گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم زهرا غلامنژاد

Zahra Gholamnezhad

گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم زهرا غلامنژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله گیاهان دارویی ابن سینا