آقای دکتر محمد واحدیان شاهرودی

دکتر محمد واحدیان شاهرودی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر محمد واحدیان شاهرودی

Dr. Mohammad Vahedian Shahroodi

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد واحدیان شاهرودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه سواد سلامت

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Survey on the Effects of the Pender s Health Promotion Model on Prediction of the Employees Physical Activity (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دوره: 1، شماره: 1
2 Investigating the Relationship between Components of Pender’s Health Promotion Model and Self-care Behaviors among Patients with Smear-positive Pulmonary Tuberculosis (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 6، شماره: 4
3 بررسی آگاهی، عقاید و رفتارهای بهداشتی داوطلبان سلامت شهر مشهد در رابطه با سرطان پستان در سال1391 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 5، شماره: 4
4 بررسی اثربخشی آموزش فعالیت بدنی بر خستگی عاطفی کارمندان شهرستان آق قلا - 1392 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 15، شماره: 2
5 بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی مراحل تغییر در ارتقای رفتارخودآزمایی پستان (دریافت مقاله) مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان دوره: 21، شماره: 4
6 بررسی رابطه سواد سلامت با تغذیه زنان میانسال (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 4
7 درک خطر، سلامت عمومی و برقراری ارتباط خطر (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 2
8 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه آگاهی و رفتارهای ایمن کارگران در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از طب سنتی اکادمیک در کنار بهداشت نوین، استفاده از فرصت ها پذیرش عمومی بالا (دریافت مقاله) همایش طب سنتی ایرانی و یک دهه فعالیت آکادمیک: نقد گذشته، افق آینده
2 Effects of a psychosocial intervention based on Transtheoretical Model on breast self-examination attitudes and behaviors (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
3 Explaining women’s beliefs about couple s nutrition and infertility treatment: a qualitative study (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی تولیدمثل
4 Explaining women’s social beliefs about infertility treatment: a qualitative study (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی تولیدمثل
5 بررسی تاثیر آموزش با استفاده از پوستر و شیوه نمایشی بر منافع درک شده جهت رعایت بهداشت دهان و دندان براساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر نیشابور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت