خانم دکتر نوشین پیمان

خانم دکتر نوشین پیمان

Dr. Nooshin Peyman

استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر نوشین پیمان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال