خانم دکتر بی بی قدیسه سیدی علوی

خانم دکتر بی بی قدیسه سیدی علوی

Dr. Bibi Ghedise Seyed Alavi

استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر بی بی قدیسه سیدی علوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال