خانم دکتر منیژه پورجواد

دکتر منیژه پورجواد استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم دکتر منیژه پورجواد

Dr. Manijeh Pourjavad

استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر منیژه پورجواد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله زنان، مامایی و نازایی ایران