خانم دکتر مرضیه لطفعلی زاده

دکتر مرضیه لطفعلی زاده دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم دکتر مرضیه لطفعلی زاده

Dr. Marzie Lotfalizade

دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مرضیه لطفعلی زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله زنان، مامایی و نازایی ایران