خانم دکتر سلمه دادگر

دکتر سلمه دادگر استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم دکتر سلمه دادگر

Dr. Salme Dadgar

استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر سلمه دادگر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال