آقای دکتر مسعود آقاجانی

دکتر مسعود آقاجانی دانشگاه صنعت نفت اهواز

آقای دکتر مسعود آقاجانی

Dr. Masoud Aghajani

دانشگاه صنعت نفت اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مسعود آقاجانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی ، دی 1348