آقای مهندس منصور دفتریان

مهندس منصور دفتریان رییس انجمن مهندسی گاز ایران

آقای مهندس منصور دفتریان

Mansoureh Daftarian

رییس انجمن مهندسی گاز ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس منصور دفتریان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس ، دی 1348