آقای مهندس حمیدرضا کریمی

مهندس حمیدرضا کریمی

آقای مهندس حمیدرضا کریمی

Hamidreza Karimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حمیدرضا کریمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی ، دی 1348