آقای جلال الدین سلطان کاشفی

جلال الدین سلطان کاشفی استاد گروه  نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران

آقای جلال الدین سلطان کاشفی

استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای جلال الدین سلطان کاشفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمبانی نظری هنرهای تجسمی