خانم نرگس حوریزاد

نرگس حوریزاد کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

خانم نرگس حوریزاد

کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم نرگس حوریزاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیمبانی نظری هنرهای تجسمی