آقای دکتر رامین کریم زاده

دکتر رامین کریم زاده دانشیار دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی

آقای دکتر رامین کریم زاده

Dr. Ramin Karimzadeh

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رامین کریم زاده در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، بندر بوشهر اردیبهشت 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مطالعه اثر کاتالیزور، زمان رشد و ماده فعال در سطح روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new mathematical approach for Liquified Petroleum Gas catalytic cracking over nano-Zeolite based on Complex Reaction Theory (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
2 Adsorption of dibenzothiophene by copper- and copper oxideimpregnated activated carbon fibers (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
3 اثر دما بر واکنش شکست کاتالیستی نفت کوره توسط زئولیت بهبودیافته مزومتخلخل Ti/H-MCM-41 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
4 اثر فسفر بر تولید متان در واکنشهای کراکینگ کاتالیستی LPG با زئولیت ZSM-5 اصلاح شده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
5 ارتقاء کیفیت نفت کوره به روش شکست کاتالیستی توسط زئولیت مزومتخلخلMCM-41 (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت،گاز پالایش و پتروشیمی)
6 استخراج مدل سینتیکی غیر فعال شدن کاتالیزور Cu/ZnO/Al2O3 در واکنش تبدیل با بخار متانول (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 اصلاح زئولیت NaY با فلز Ni و بررسی تاثیر عملکرد در فرایند سولفورزدایی از سوخت مدل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
8 اصلاح زئولیت NaY به منظور گوگردزدایی از سوخت مدل و مدل سازی فرایند جذب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
9 اصلاح و شکل دهی زئولیت NaY به منظور سولفورزدایی از سوخت مدل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
10 افزایش بازده اولفین های سبک از شکست LPG بر روی زئولیت ZSM-5 اصلاح شده نانو ساختار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو فناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
11 Catalytic cracking of LPG over FeHZSM5 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
12 Catalytic Cracking of Propane over La/ HZSM-5 Catalyst: Catalyst Activity and Kinetic Study (دریافت مقاله) هجدهمین همایش شیمی فیزیک ایران
13 CO-free Hydrogen production via Decomposition of Methane over Co-Mo-MgO Catalysis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
14 Evidences of Light Olefins Production via Catalytic Cracking of Hydrocarbons over Modified Zeolites (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
15 Feedstock Effects on Selecting the Appropriate Coil Configuration for Cracking Furnaces (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
16 Numerical Algorithm of Density Functional Theory to Pore size distribution Analysis Of Activated Carbon (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 Real Component Substitute Mixture in Simulation of Petrochemical Processes (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
18 Simulation Results of Catalyst Deactivation for the Steam Reforming of Methane in a Fixed Bed Reactor (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
19 Steam Cracking of Naphtha in a Novel Reactor (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 SYNTHESIS AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF TEMPLATE FREE ZSM-5 ZEOLITE FROM RICE HUSK ASH (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
21 The Industrial and Safety Considerations for DMDS Replacement with H2S in an Olefin Plant (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
22 Using Ceramic Rod to Increase Ethylene and Propylene Yields of Steam Cracking of Naphtha (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 بررسی اثر اعمال امواج ماوراء صوت در حین فراوری زیولیت Y به کمک قلیا (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
24 بررسی استخراج آسفالتین از باقی مانده خلاء توسط حلالهای صنعتی نرمال هپتان 406 و 410 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
25 بررسی افت فشار و توزیع دما درون تبادلگر خط انتقال (TLE) کوره شکست حرارتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
26 بررسی پارامترهای موثر در طراحی مبدل خط انتقال (TLE) کوره های شکست حرارتی در واحد اولفین (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 بررسی تاثیر پیکربندی کویلهای پیرولیز بر کارکرد راکتورهای شکست حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 بررسی توزیع آلومینیوم شبکه کاتالیست (Si/Al=10) ZSM5 سنتز شده با منبع آلومینیوم نیترات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
29 بررسی جاذبه ای زیولیتی برای حذف ترکیبات گوگردی از سوخت های مایع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
30 بررسی شکست حرارتی گازوئیل اتمسفریک برای تولید اولفینها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 بررسی عملکرد زئولیت ZSM-5 سنتز شده از سبوس برنج در فرآیند شکست کاتالیستی نرمال هگزان توسط بخار آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
32 بررسی کاربرد زئولیتهای طبیعی در فرآیند جذب سطحی فلزات سنگین از پسابها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس آب، پساب و پسماند
33 بررسی مدل سینتیک 5 لامپی راکتور(رایزر) کراکینگ کاتالیستی بستر سیال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
34 بررسی میزان جذب آب از سوخت دیزل واقعی توسط زیولیت کلینوپتیلولیت اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
35 بررسی و اجرای تکنیک تصحیح داده ها (data reconciliation) در راکتورهای شکست حرارتی پتروشیمی تبریز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 بهینه سازی پارامترهای سینتیکی با بدست آوردن واکنشهای کلی و مسیرهای واکنش بر اساس تئوری واکنشهای پیچیده در فرایند شکست کاتالیستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
37 بهینه سازی راکتور شکست حرارتی بوسیله پارامترهای قابل کنترل بر مبنای مدلهای آماری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 بهینه سازی عملیات راکتور شکست حرارتی واحد الفین بر اساس مدلهای پایه و اعمال محدودیت زمان عملکرد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 بهینه سازی فرآیند جذب گوگرد از سوخت مدل با استفاده ازروش طراحی آزمایش باکس- بنکن (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
40 پایلوت انعطاف پذیر - ابزاری برای طراحی و ساخت کوره های صنعتی واحد الفین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
41 تاثیر بهبود کاتالیست نانوساختار ZSM-5 بر ارتقاء محصولات گاز و مایع در واکنش شکست کاتالیستی پیرولیز نفت کوره (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
42 تاثیر پیکربندی کویلهای پیرولیز بر کارکرد راکتورهای شکست حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 تاثیر قلیا شویی در محیط امواج ماوراء صوت بر روی خواص ساختاری زیولیت Y: مدت زمان فرآوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
44 تعیین ترکیب درصد برش نفتا (C5-C11) به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45 تعیین مقادیر PINA در برش هیدروکربنی سبک به کمک شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
46 تلقیح آلومینیوم بر روی زیولیت طبیعی کلینوپتیلولیت برای جذب آب از سوخت دیزل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
47 توسعه فرایند تجزیه مستقیم گاز طبیعی راهکاری نوین جهت تولید سوخت خودروهای پیل سوختی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
48 سنتز زئولیت Y از خاک رسی بنتونیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
49 سنتز زئولیت Y از کائولین و به کارگیری آن در گوگردزدایی از سوخت مدل (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
50 سنتز زئولیت ZSM-5 با ساختار مزو حفره توسط تمپلیت کربن فعال و نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانو فناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
51 سنتز زئولیت نانوساختار Y با استافده از ماده اولیه طبیعی ارزان قیمت به عنوان منبع A1,Si (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
52 سنتز زیولیت Y با استفاده از ماده معدنی پیروفیلات: تاثیر دمای سنتز هیدروترمال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
53 سنتز زیولیت مزوحفره ZSM-5 با استفاده از قالب نانو لوله کربنی تحت امواج ماوراء صوت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
54 سنتز غیر هیدروترمال زئولیت مصنوعی Na-Y با استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
55 سنتز و تعیین خصوصیات نانو فتوکاتالیست ترکیبی و تاثیر شرایط فرآیند تولید روی اندازه ذرات (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
56 سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSM-5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
57 سولفورزدایی از سوخت مدل با زئولیت NaY سنتز شده با سبوس برنج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
58 شکست حرارتی پروپان به همراه پروپیلن و بهینه سازی شرایط عملیاتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
59 شکست کاتالیستی گازوییل سنگین با استفاده از زیولیت طبیعی کلینوپتیلولیت اصلاح شده به وسیله ی اکسید آهن با استفاده از راکتور بستر ثابت پایا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
60 شکست کاتالیستی نفتای به منظور تولید اولفین های سبک با استفاده از SAPO-34 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
61 کاربرد روابط مهندسی-تجربی در طراحی، مدلسازی و شبیه سازی واحد الفین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
62 کاربرد کمک حلال آب درآروماتیک زدایی استخراجی برش نفتای مخلوط پالایشگاه تهران با استفاده ازحلال سولفولان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
63 کنترل شدت شکست در راکتورهای شکست حرارتی پروپان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
64 گوگردزدایی از سوخت دیزل با استفاده از زیولیت اصلاح شده Na-Y جهت کاهش آلاینده های تیوفنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی
65 مدل سازی تشکیل کک کاتالیستی درکوره های شکست حرارتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
66 مدل سازی ساختاری برش های هیدروکربنی با استفاده از خواص ترمودینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
67 مدلسازی رأکتور الفین با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
68 مدلسازی و شبیه سازی جذب ترکیبات گوگردی در جاذب های زئولیتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
69 مدلسازی و شبیه سازی دو بعدی، کوره کاتالیستی واحد تولید هیدروژن پالایشگاه (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
70 مدلسازی و شبیه سازی یک بعدی، واحد ریفورمینگ متان با بخار آب (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
71 مدلسازی واجذب ترکیبات گوگردی از برج بستر ثابت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
72 مدلسازی یک بعدی راکتور ریفورمینگ بخار و متان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
73 مروری بر اثر عوامل گروه های اکسیژن دار در سطح کربن فعال به منظور حذف ترکیبات گوگرددار تیوفنی از سوخت دیزل (دریافت مقاله) پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
74 مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ترمودینامیکی تعادل سیستم برش هیدروکربنی نفتای مخلوط +سولفولان +آب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
75 مقایسه جداسازی نیتروژن از هوا با روش های جذب سطحی تناوبی فشار و تقطیر سرمایشی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی