آقای دکتر مهدی غلامرضایی ساروی

دکتر مهدی غلامرضایی ساروی استادیار دندان پزشکی ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آقای دکتر مهدی غلامرضایی ساروی

Dr. Mahdi Gholamrezai saravi

استادیار دندان پزشکی ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی غلامرضایی ساروی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تعالی بالینی