آقای پروفسور امیرعلی مسعودی

پروفسور امیرعلی مسعودی Professor  Physics Department    Alzahra University   Tehran, Iran

آقای پروفسور امیرعلی مسعودی

Professor Physics Department Alzahra University Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور امیرعلی مسعودی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آهنگ انباشت بر مورفولوژی سطوح مس (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
2 بررسی تاثیر زبری سطح طلا بر خاصیت تر شوندگی آن با استفاده از شبیه سازی (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
3 بررسی رسانندگی در فیلم‌های فلزی با کمک شبیه‌سازی (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
4 حل تحلیلی مدل رشدRSOS (جامد روی جامد محدود شده ) در 1+2 بعد (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
5 خواص مقیاسی مدل رشد سطح جامد روی جامد در 1+2 بعد (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
6 مدلهای تصادفی برای رشد تومور در (1+1) بعد (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
7 مطالعه خواص آماری و چسبندگی فیلمهای الکتروانباشت شده‌ی پلاتین در اثر تغییر جریان اعمالی در حین انباشت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
8 نمودار فاز حالت پایه ی زنجیره ی هایزنبرگ اسپین- 1/2 با برهم کنش ژایالوشینسکی- موریا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال