خانم حمیده آرخی

حمیده آرخی کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

خانم حمیده آرخی

کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم حمیده آرخی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازپژوهشنامه گرافیک نقاشی