خانم زهرا مردانی

زهرا مردانی کارشناس پژوهش دانشگاه الزهرا(س)

خانم زهرا مردانی

کارشناس پژوهش دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم زهرا مردانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییتحقیقات علوم قرآن و حدیث

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مکان یابی QTLهای کنترل کننده تحمل به تنش های خشکی و شوری درمرحله جوانه زنی برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه رابطه همبستگی بین عدد نفوذ استاندارد (N-SPT) وپارامترهای مقاومت برشی خاکهای رسی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (مطالعه موردی مسکن مهر رشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
2 ارایه شاخصه های کالبدی موثر بر خلق و تعالی ماندگاری فضای معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
3 ارزیابی ظرفیت باربری کششی شمع های پافیلی - پاپهن واقع در خاک های دانه ای با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 ارزیابی عوامل تاثیرگذاربرظرفیت باربری فشاری شمع های پافیلی پاپهن واقع درخاکهای دانه ای بااستفاده ازروش عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 انتخاب روش پایدارسازی ترانشه ورودی خط 2 متروی تبریز براساس روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
6 اهمیت آلودگی های نفتی منابع آب و خاک و راهکارهای مدیریت آن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 بررسی آزمایشگاهی اثر ضایعات فرش در مقاومت برشی خاک رس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
8 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فابیرهای پلی پروپیلن برروی ماسه سیلت دار متراکم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی اثر تغییر ضخامت لایه های خاک بر روی ظرفیت باربری و نشست شمع های استوانه ای و باریک شونده (به روش عددی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران
10 بررسی پارامترهای موثر بر تراکم دینامیکی خاک های دانه ای با استفاده از شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
11 بررسی پروتکل های لایه دسترسی به رسانه در شبکه های سلامت بی سیم بدن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
12 بررسی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک ماسه ای سست (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی تاثیر شکل هندسی شمعهای پافیلی واقع در خاکهای رسی برظرفیت باربری آنها با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 بررسی تاثیر نانورس مونت موریلونیت بر خاصیت تورم پذیری خاک کائولینیت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی تاثیرپارامترهای هندسی ریزشمع هادرکاهش نشست پی سازه ها با استفاده ازنرم افزارPlaxis (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی تأثیر شیب خاکی بر روی رفتار پی های شمعی واقع بر آنها به روش عددی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری  
17 بررسی تأثیر مولفه های معماری ارگانیک بر آرامش روانی انسان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
18 بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت درمبدل لوله مارپیچ با استفاده از نانو ذره اکسید مس و سیال پایه غیرنیوتنی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
19 بررسی تجربی عملکرد نانو ذره اکسید آلومینیم همراه با سیال غیرنیوتنی در مبدل حرارتی لوله مارپیچ (دریافت مقاله) همایش بین المللی سالانه افق های نوین در مهندسی برق،کامپیوتر و مکانیک
20 بررسی تجربی و تحلیلی نشست ناشی از تونل سازی به روش NATM و مقایسه با نتایج ابزار دقیق(مطالعه موردی خط 2 متروی کرج) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
21 بررسی جایگاه مد و مدگرایی در تقابل با معماری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی جریان نانو کویت در رژیم جریان لغزشی (دریافت مقاله) همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی شیمی
23 بررسی حساسیت نشست سطح زمین نسبت به تغییر تراز آب زیرزمینی در اثر حفر تونل به کمک نرم افزارPlaxis 3D Tunnel (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
24 بررسی رفتار آزمایشگاهی خاک مخلوط رس و ضایعات پلاستیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
25 بررسی روش فنرهای مزدوج مجازی با در نظر گرفتن مساله تغییر شکل کم گوشه ها درطراحی پی گسترده و مدل سازی آن با روش المان محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
26 بررسی عددی ظرفیت باربری فشاری گروه شمع های باریک شونده واقع درخاکهای دانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی عملکرد شمع ها روی رفتار پی های گسترده نزدیک به شیب خاکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
28 بررسی عملکرد کوبه های مخروطی بر تراکم دینامیکی خاک های دانه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
29 بررسی عملکرد گروهی شمعهای پافیلی - پاپهن در مقابله با نیروهای کششی با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
30 بررسی عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت باربری فشاری شمع های باریک شونده با استفاده ازروش عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
31 بررسی عوامل روانشناختی در تصمیم گیری استراتژیک مدیران ارشد بخش دولتی براساس سبک شناختی یونگ مطالعه موردی سازمانهای بخش دولتی استان اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
32 بررسی و مقایسه ی روش های پیش بینی و محاسبه ی نشست سطحی ناشی از حفاری تونل های شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
33 بررسی ویژگیهای حوضه آبریز سد طالقان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
34 تاثیر سختی نسبی خاک ماسه ای و سپر مهارشده بر رفتار این نوع از دیوارهای ساحلی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
35 تاثیر مدلهای رفتاری خاک در رفتار دیوارهای سپری مهارشده (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
36 تأثیر خردههای لاستیک فرسوده بر روی مقاومت برشی ماسه (خاک حاشیه جنوبی دریای کاسپین، شهر رشت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
37 تأثیر زاویه باریک شدگی شمعهای مقطع متغیر بر ظرفیت باربری فشاری گروه شمع با استفاده از روش عددی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
38 تحلیل عددی تاثیر لایه بندی خاک (افقی و شیب دار) بر روی پایداری تونل ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
39 تحلیل عددی ظرفیت باربری جانبی گروه شمع های باریک شونده در خاک های دانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
40 تحلیل معمارانه ی مسجد امام اصفهان (شاهکار معماری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
41 تحلیل و بررسی علل بحران هویت در معماری معاصرایران ، با رویکرد شناخت انسان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
42 ده دستورالعمل کاربردی برای بهبود بهره وری (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
43 شبیه سازی عددی تاثیر شکل کوبه در عملیات تراکم دینامیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
44 عوامل تاثیر گذار بر سختی خاک و تعیین میزان اهمیت تاثیر هز یک از آنها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
45 عوامل تاثیرگذار بر تراکم دینامیکی خاک ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
46 فلسفه هنر اسلامی و نمود آن در معماری مسکونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری مسکونی
47 ماهیت خرد در قرآن و روان شناسی با تاکید بر لزوم پرورش آن در سبک زندگی فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت
48 مسجد امام اصفهان، شاهکار معمارانه سبک اصفهانی در تاریخ معماری ایران (فنون و شیوه ساخت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرهنگ، هنر و معماری اسلامی
49 مطالع ی پارامتری تاثیر میزان سختی خاک و فاصله بین تونلهای موازی غیرهمسطح برنشست سطح زمین بااستفاده ازروش اجزامحدود 3بعدی بررسی فاصله ی بهینه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 مطالعه عددی تاثیر سختی خاک بر رفتار دیوارهای سپری مهار شده (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
51 مطالعه عددی تاثیر سختی خاک در بهسازی و مقاوم سازی بناهای ساحلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن
52 مطالعه عددی تاثیر سختی سپر بر رفتار دیوارهای سپر ی مهار دار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
53 مطالعه عددی تاثیر سختی سپر فلزی مهارشده بر رفتار این نوع از سازه ها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
54 معماری سینماگرا، نمادی از رسانه (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
55 معماری فولدینگ با نگاهی به نظریه جهان های موازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
56 مقایسه روش های بهسازی و مقاوم سازی سازه ها از طریق افزایش سختی خاک بستر آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نظنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
57 مقایسه روشهای بهسازی و مقاوم سازی سازه ها از طریق افزایش سختی خاک بستر آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی-اسلامی و هویت گمشده آن
58 موانع اجتماعی- روانی مؤثر بر استفاده از دوچرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری