دکتر سیدابوالقاسم مهری نژاد

دکتر سیدابوالقاسم  مهری نژاد دانشیار دانشگاه الزهرا

دکتر سیدابوالقاسم مهری نژاد

دانشیار دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر سیدابوالقاسم مهری نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمطالعات روان شناختی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثربخشی معنادرمانی بر ارتقای هویت افراد (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 15
2 رابطه مکانیسم های دفاعی سازگارانه و ناسازگارانه با دینداری در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 5، شماره: 8
3 مقایسه سوگیری توجه و سبکهای پردازش هیجانی دردانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، مبتلا به بدریختانگاری و غیرمبتلا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ببررسی رابطه بین دینداری با خودکنترلی و هدف در زندگی دانشجویان (دریافت مقاله) کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه مشاوره، خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
2 بررسی رابطه بین خ ودابزارگری هیجانی با خلاقیت در دانش آموزان دختر شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
3 بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و کمال گرایی با وابستگی به شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پیشگیری از آسیب ­های اجتماعی
4 پیش بینی وضعیت رضایت شغلی و فرسودگی شغلی قضات جنایی بر اساس سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
5 مقایسه اثربخشی مداخله شناختی – رفتاری و هیپنوتیزم شناختی بر افزایش سلامت زنان مطلقه مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
6 مقایسه الگوهای ارتباطات خانوادگی و تنظیم هیجانی مادران دانش آموزان ADHD ، LD و عادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
7 مقایسه تعارض دختران نوجوان با مادر و تنظیم هیجانی مادر در الگوهای ارتباطات خانوادگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و جامعه شناسی
8 مقایسه هوش معنوی در بین دانش آموزان تک فرزند و چند فرزند دبیرستان های شهر شاهرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی