خانم مهرانگیز پیوسته گر

مهرانگیز پیوسته گر دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

خانم مهرانگیز پیوسته گر

دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهرانگیز پیوسته گر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیمطالعات روان شناختی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیش بینی سبک عشق ورزی براساس سبک دلبستگی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی رودهن (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 3، شماره: 2
2 تبیین آسیب پذیری های روانی براساس سبک های دلبستگی در دانشجویان دانشگاههای مختلط دولتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 1
3 رابطه رضایت از زندگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین سبک های شناختی و خودمهار گری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
2 پیش بینی وابستگی به مواددر زنان براساس سبک دلبستگی ومیزان احساس تنهایی آنها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
3 تاثیر آموزش مهارت خودتنظیمی بر خودکارآمدی، عزت نفس و شادکامی دانش آموزان دبیرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
4 رابطه بین راهبردهای حل تعارض با رضایتمندی زناشویی در زوجین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
5 رابطه سبک های فرزند پروری با خودپنداره و ترس از موفقیت در دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
6 رابطه هوش معنوی با رضایتمندی زناشویی در زوجین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
7 رابطه هوش معنوی و راهبردهای برخورد با رضایتمندی زناشویی در زوجین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
8 مقایسه سلامت روانی دانشجویان نمازخوان و غیرنماز خوان (دریافت مقاله) کنگره ملی نماز و سلامت روان
9 همبستگی بین ویژگی های شخصیت و باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی پرستاران (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی