دکتر سیده منور یزدی

دکتر سیده منور  یزدی استاد تمام، دانشگاه الزهراء(س)

دکتر سیده منور یزدی

استاد تمام، دانشگاه الزهراء(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر سیده منور یزدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمطالعات روان شناختی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش برنامه مبتنی بر سپاسگزاری بر کاهش اضطراب وجودی در دانشجویان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 14، شماره: 1
2 اثربخشی آموزش روانشناختی بر هیجان ابرازشده و کاهش شدت اختلال در مبتلایان به وسواس فکری-عملی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 2
3 ارتباط معلم - دانش آموز و تصمیم به ادامه یا ترک تحصیل : نقش واسطه ای : نقش واسط های انگیزش خود تعیین گری و عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 27
4 بررسی اثربخشی آیه های قرآن و موسیقی بر مبنای گسیل الکتروفوتون (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم دوره: 8، شماره: 1
5 تصمیم گیری و توجه اختصاصی در اختلالات افسردگی اساسی و اضطراب فراگیر (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 1
6 مقایسه اثر بخشی طرحواره درمانی و حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد به روش موردی بر کاهش اضطراب اجتماعی: ارائه الگو (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 4
7 مقایسه نارسایی های شناختی و شیوه های مقابله با استرس در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال اضطراب فراگیر و همبود (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 0
8 مقایسه وابستگی، تمایزیافتگی و قاطعیت در افراد با و بدون علائم بی اشتهایی عصبی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 11، شماره: 4
9 نقش واسطه ای آسیب پذیری بین فردی در پیش بینی صفات شخصیت مرزی بر اساس بدتنظیمی هیجان در دوقلوهای همسان و ناهمسان (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش رفتارهای جنسی به شیوه گروهی ، بر بهبود کیفیت روابط زناشویی در برنامه های آموزش خانواده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
2 اثربخشی آموزش گروهی مولفههای واقعیت درمانی بر نیازهای همدلی و صمیمیت زنان دارای همسر پیمانشکن (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
3 اثربخشی برنامه آموزشی بازی محور بر بهبود گنجینه لغات و مهارت درکمتن کودکان با سندرم داون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی
4 ارتباط هوش معنوی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی فرهنگیان زن ناحیه 8 مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
5 بررسی اثربخشی معنادرمانی به شیوه گروهی بر سبک زندگی و احساس تنهایی افراد مراجعه کننده برای طلاق شهر بردسکن سال 1394 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
6 بررسی تیپ های شخصیتی دانشجویان دامپزشکی و میزان همخوانی آنها با رشته (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسی رابطه رضایت جنسی با سلامت عمومی در مردان 45-25 سالهشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
8 بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در فرهنگیان زن ناحیه 7 مشهد (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
9 بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی در فرهنگیان مرد ناحیه 7 مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
10 بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی درفرهنگیان مرد ناحیه 7 مشهد (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
11 بررسی عوامل ارتقاء توانایی های روانی -اجتماعی نوجوانان در امر پیشگیری یا مقابله با سوء مصرف مواد روان گردان، با رویکردهای مبتنی بر مهارت های زندگی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان
12 تاثیر مکالمه با تلفن همراه برعملکرد رانندگی: بررسی متدولوژی های مطالعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک و ایمنی
13 رابطه تعهد سازمانی و هوش اخلاقی با کیفیت زندگی در کارکنان آموزش و پرورش 1394 شهر بردسکن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
14 کاربرد پذیری نظریه تصمیم‌گیری شغلی هالند در مدارس، دانشگاهها و بازار کار ایران ” بررسی موانع و ارائه راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار
15 کاربرد تئوریهای درک ریسک در بررسی عملکرد رانندگی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
16 مطالعه دوقلویی شخصیت مرزی با استفاده از شبکه های پیچیده مبتنی بر حد آستانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
17 نقش جنسیتی و ارتباط آن با بهره جنسی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی