آقای دکتر نادر نوروزی پسیان

دکتر نادر نوروزی پسیان استاد دانشگاه ارومیه

آقای دکتر نادر نوروزی پسیان

Dr. Nader Nourozi

استاد دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نادر نوروزی پسیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، آباده آذر 1397
ریاست افتخاری کنفرانس اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، آباده آذر 1397
دبیر علمی بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران دانشگاه ارومیه - انجمن شیمی ایران، ارومیه مرداد 1398