رویا مشمولی پیله رود

رویا مشمولی پیله رود دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام  دانشگاه الزهراء(س)

رویا مشمولی پیله رود

دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ اسلام دانشگاه الزهراء(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی رویا مشمولی پیله رود در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه ادبیات عرفانی