آقای دکتر سعید تاکی

دکتر سعید تاکی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

آقای دکتر سعید تاکی

Dr. Saeid Taki

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید تاکی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، آباده آذر 1397