خانم دکتر معصومه گیتی

دکتر معصومه گیتی دانشیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دکتر معصومه گیتی

Dr. Masoumeh Giti

دانشیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر معصومه گیتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تعالی بالینی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Novel Method for identifying tumors in mammography images using with Image mining techniques (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 استفاده از روشهای امتزاج ویژگی جهت بهره گیری کامل از ویژگیهای فضائی و زمانی برای تشخیص سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
3 استفاده از روشهای امتزاج ویژگی جهت بهره گیری کامل از ویژگیهای فضائی و زمانی برای تشخیص سرطان پستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
4 استفاده از مدل سطوح همتراز به منظور ردیابی نقطه ای اشیاء در تصاویر سه بعدی MRI قلب (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
5 بخش بندی تصاویر HRCT ریه در بیماریهای بافت بینابینی ریه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 بررسی توزیع اپیدمیولوژیک دانسیته پستانی و رابطه آن با فاکتورهای خطر سرطان پستان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
7 بهبود الگوریتم ردیابی تغییر شکل و حرکت دیواره های قلبی در دنباله تصاویر سه بعدی MRI با استفاده از روش مش فعال سه بعدی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
8 بهبود کیفیت تصاویر ماموگرافی بکمک تبدیل WAVELET (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
9 بهینه سازی شبکه عصبی هاپفیلد برمبنای معیار عدم شباهت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
10 تحلیل خودکار الگوهای پاتولوژیک ریوی در تصاویر HRCT بیماران مبتلا به ناهنجاری های بافت بینابینی ریه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
11 تخمین الاستیسیته موضعی شریان فمورال با استفاده از داپلراولتراسونوگرافی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
12 تشخیص خودکار خوشه های میکروکلسیفیکاسیون بکمک تبدیل موجک و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
13 تفکیک بافتهای طبیعی و غیرطبیعی پستان توسط پردازش تصاویر سونوگرافی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
14 ردیابی تغییر شکل و حرکت قلب در دنباله تصاویر MRI با استفاده از روش مش فعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
15 ردیابی تغییر شکل و حرکت قلب در دنباله تصاویر MRI سه بعدی با استفاده از روش مش فعال (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
16 ساخت سیستم کامپیوتری جهت تشخیص الگوهای بیماری های بافت بینابینی ریه در تصاویر HRCT (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 محاسبه و مقایسه غیر تهاجمی ضریب الاستیک بافت سالم و ضایعات میکروگلسیفیکاسیون و فیبروکیستیک با استفاده از امواج فرا صوتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
18 مدل سطوح همتراز باند باریک برای ناحیه بندی تصاویر قلبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
19 ناحیه بندی تصاویر MRI مغزی با استفاده از پیوستگی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر