آقای دکتر سید مهدی نصیری

دکتر سید مهدی نصیری دانشگاه شیراز

آقای دکتر سید مهدی نصیری

Dr. Seyedmahdi Nasiri

دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مهدی نصیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز-دانشگاه شهید چمران اهواز بهمن 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأثیر سن، جنس و کشتار بر توزیع سلولی مایعات لاواژشده برونکوآلوئولاردر گوساله و گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 3
2 تخمین عملکرد چغندرقند براساس پوشش سایه انداز گیاه با استفاده از الگوهای پردازش تصویر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
3 توسعه یک سامانه مزرعه ای پایش عملکرد کمی و تعیین برخی از خصوصیات کیفیت تغذیه ای محصول یونجه با استفاده از انرژی برشی و فشردگی محصول (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر نیم پخت کردن بر مقاومت شکست دانه برنج (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
2 ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکی شلتوک نیم پخت شده به روش خیساندن چند مرحله ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 استفاد از تکنیک پردازش تصویر در تعیین اثر پیش فرآوری کنجد و تنظیمات دستگاه پوست کن پیوسته بر کیفیت پوست کنی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
4 امکان سنجی استفاده از جذب اشعه ایکس به عنوان یک روش غیر مخرب برای تعیین برخی از شاخص های کیفی میوه انار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
5 بررسی عملکرد کارنده اصلاح شده کشت مستقیم در مقایسه با سامانه مرسوم به منظور کشت مستقیم گندم در بقایای ذرت با مدیریت آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
6 تاثیر کاهش واحد های تصمیم سازی و ورودی های انرژی بر نسبت انرژی، انرژی ویژه و کارایی زارعان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
7 تاثیر مدت زمان بخاردهی و دمای هوای خشک کن بر نیروی شکست شلتوک نیم پخت (پاربویل) شده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
8 تخمین عملکرد چغندرقند بر اساس پوشش سایه انداز گیاه با استفاده از الگوهای پردازش تصویر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 تخمین گرانروی ظاهری مایعات غیر نیوتنی به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
10 تعیین خواص ویسکوالاستیک خرما (رقم مضافتی) در رطوبت های مختلف محصول (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
11 تعیین سفتی بافت میوه کیوی با استفاده از روش غیرمخرب ضربه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
12 رویکرد مصرف بهینه آب با انتخاب روش مناسب خاک ورزی و کاشت حفاظتی گندم در بقایای ذرت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
13 طراحی و ساخت اره بادی برای هرس سر شاخه درخت (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
14 طراحی، ساخت و ارزیابی مکانیزم هسته گیر خرما (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران