آقای دکتر جعفر حبیبی اصل

دکتر جعفر حبیبی اصل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

آقای دکتر جعفر حبیبی اصل

Dr. Jafar Habibiasl

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جعفر حبیبی اصل در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران انجمن مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون ایران دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز-دانشگاه شهید چمران اهواز بهمن 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پارامترهای فنی و زراعی روش های کاشت گندم با مقادیر مختلف بذر در جنوب خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
2 ارزیابی و مقایسه خشک کن خورشیدی همرفت طبیعی و اجباری برای خشک کردن سبزیجات در استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات روش های کاشت و مقادیر بذر بر شاخص های فنی و عملکرد گندم در جنوب خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
2 اثرات روش های کاشت و مقادیر بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در جنوب خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
3 ارزیابی فنی و اقتصادی خطی کار استوانه ای برنج و مقایسه ان ها با روش های رایج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
4 بررسی اثر پیش تیمارها بر مدت زمان خشک شدن گیاه ریحان در خشک کن خورشیدی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
5 بررسی اثر روشهای خاک ورزی برمیزان مصرف آب در کشت گندم در جنوب خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
6 بهینه سازی تولید پودر خرمای درجه 2 و 3 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
7 بهینه سازی عمیقکار غلات برای کشت مستقیم گندم دیم در شرایط سنگلاخی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
8 تاثیر روش انتخاب نمونه بر پیش بینی میزان اکسیژن محلول آب در استخرهای پرورش ماهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
9 تأثیر روشهای خاک ورزی حفاظتی بر میزان مصرف آب در کشت گندم پس از برنج در جنوب خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
10 تحلیل آماری و اقتصاد سنجی نقش مکانیزاسیون در تولید گندم در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
11 خشک کن خورشیدی همرفت طبیعی برای خشک کردن سبزیجات در استان خوزستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
12 ساخت و ارزیابی خشککن خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج در خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
13 طراحی، ساخت ارزیابی ماشین خاک ورز نواری قابل اتصال به خطی کار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
14 مقایسه تاثیر روش های بی خاک ورزی، کم خاک ورزی و خاک ورزی مرسوم بر عملکرد گندم دیم در زمین سنگلاخی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
15 نظارت بر ایجاد مزرعه الگویی گندم در شبکه آبیاری زهکشی رامشیر (ساحل چپ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
16 نقش مقادیر هوادهی بر شاخص های انرژی، اقتصادی و تولیدی در پرورش ماهیان گرمابی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران