بهنام روشنی

بهنام روشنی دانشگاه آزاد اسلامی

بهنام روشنی

دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی بهنام روشنی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه علوم حرکتی و رفتاری