دکتر سید صلاح الدین نقشبندی

دکتر سید صلاح الدین نقشبندی استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

دکتر سید صلاح الدین نقشبندی

استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر سید صلاح الدین نقشبندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم حرکتی و رفتاری