سید احمد خلیفه سلطانی

سید احمد خلیفه سلطانی دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

سید احمد خلیفه سلطانی

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی سید احمد خلیفه سلطانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری