آقای دکتر کیومرث نوروز پور دیلمی

دکتر کیومرث نوروز پور دیلمی استادیار چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آقای دکتر کیومرث نوروز پور دیلمی

Dr. Kiomars Norouz Pour Deilami

استادیار چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر کیومرث نوروز پور دیلمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تعالی بالینی