دکتر حمید اکبری جور

دکتر حمید اکبری جور دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمید اکبری جور

دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر حمید اکبری جور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهطب و تزکیه