آقای دکتر آلبرتو فرناندز

دکتر آلبرتو فرناندز

آقای دکتر آلبرتو فرناندز

Dr. Alberto Fernandez Teruel

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آلبرتو فرناندز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست