آقای مهندس علیرضا علی بخشی

مهندس علیرضا علی بخشی معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 5 شهرداری تهران

آقای مهندس علیرضا علی بخشی

Alireza Alibakhshi

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 5 شهرداری تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس علیرضا علی بخشی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
نائب رئیس کنفرانس اولین کنفرانس چالش های زیست محیطی با تاکید بر پسماندهای پلاستیکی اداره مدیریت پسماند شهرداری منطقه 5، تهران تیر 1398