آقای دکتر محمد سوداگر

دکتر محمد سوداگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

آقای دکتر محمد سوداگر

Dr. Mohammad Sodagar

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد سوداگر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی فرصت ها و چالش های پیش روی دریای خزر (با تکیه بر رژیم حقوقی، سیاسی و امنیتی، شیلات و محیط زیست، اقتصادی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان آبان 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات هورمون اووافکت GnRHa بر برخی خصوصیات زیس تشناسی منی ماهیان Carassius auratus gibelio قرمزساده، دم چادری، چهاردم و چهاردم دم چادری (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 22، شماره: 2
2 تأثیر ویتامین C بر پارامترهای خونی، رشد و پاسخ به استرس دمایی دربچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آکواپونیک و اهمیت ان در آبزی پروری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
2 اثر تریپلوییدی بر رشد، فاکتورهای خون شناسی و توانایی پاسخ به شرایط محیطی در ماهیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
3 استفاده از پروبیوتیک ها در آبزی پروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
4 استفاده از فیتواستروژنها و عصاره های گیاهی در تغییر جنسیت ماهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
5 استفاده از مواد جاذب در جیره غذایی ماهیان خاویاری(Acipenseridae) بمنظور تحریک غذاگیری و افزایش خوش خوراکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
6 بررسی اثر پربیوتیک ایمونوژن بر شاخص های رشد بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
7 بررسی اثر پروبیوتیک اپتیمون(آسکوژن یا واناژن ) بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
8 بررسی اثر پروبیوتیک پریمالاک بر روی برخی فاکتورهای تولید مثلی و رشد در ماهی پلاتی (Xiphophorus maculatus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
9 بررسی اثر پروبیوتیک پریمالاک بر روی برخی فاکتورهای تولید مثلی و رشد در ماهی پلاتی (Xiphophorus maculatus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
10 بررسی اثر ضدباکتریایی نانو ذره ZnO بر باکتریهای بیماریزای ماهی (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 بررسی اثر ناپلئوس آرتمیا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی رشد بقاء لاروهای قزا آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
12 بررسی خاصیت ضدباکتری نانو ذره اکسیدروی بر روی استافیلوکوکوس-اورئوس و یرسینیاروکری به روش براث ماکرودایلوشن (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
13 بررسی روشهای مراقبت لاروی در ماهیان زینتی (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
14 بررسی سیستم های بیوفلوک در کیفیت محصولات شیلاتی (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
15 بسته بندی محصولات شیلاتی با افزایش ارزش و کیفیت این محصولات با استفاده از نانوتکنولوژی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
16 بیوتروریسم در آبزی پروری (دریافت مقاله) همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور
17 پرورش فیل ماهی (Huso huso) در استخرهای خاکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
18 تاثیر پودر زنجبیل (Zingiber officinalis) بر برخی از فاکتورهای خونی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinius carpio linnaeus ,1758) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
19 تاثیر دوزهای تحت کشنده کلرید کادمیوم بر بافت آبشش بچه تاسماهیان ایرانی Acipenser persicus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
20 تاثیر هورمون گنادوتروپین انکپسوله شده بر روند رسیدگی جنسی و تغییرات بافتی تخمدان مولد وانامی Litopenaeus vannamei (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
21 تأثیر پروبیوتیک پریمالاک بر برخی از فراسنجه های خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان rainbow trout (Oncorhynchus mykiss WALBAUM) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
22 تریپلوییدی در آبزیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
23 رابطه بین میزان تولید اولیه و میزان کلروفیل و عمق سشی دیسک با بیومس فیتوپلانکتونی در مرزعه آبزی پروری استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
24 رویکرد جدید فرآوری محصولات شیلاتی با پرورش ماهی در قفس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
25 عملکرد تولیدمثل مولد میگوی وانامی تحت تزریق هورمون گنادوتروپین (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
26 کاربرد پروبیوتیک در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss WALBAUM)Rainbow trout، تأثیر در عملکرد رشد و بازماندگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
27 کاربرد پروتئین های شوک حرارتی HSP70 در بیومانیتورینگ محیطهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
28 کاربرد جلبک قهوهای سارگاسوم در نگهداری محصولات شیلات (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
29 کاربرد نانوتکنولوژی در ایجاد امنیت غذایی و بسته بندی محصولات شیلاتی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
30 مروری بر اثرات ناشی از افزودن دیازینون و مالاشیت سبز در محیط پرورشی آبزیان (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
31 مطالعه ای برتکثیر و پرورش خیار دریایی Sea cucumber (دریافت مقاله) همایش بین المللی خلیج فارس
32 نقش آستازانتین در تولیدمثل، رشد، بقا و ایمنی آزادماهیان (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
33 نقش آستاگزانتین در کیفیت و بقای لارو میگو (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
34 نقش پرورش کروکودیل در اقتصاد کشور (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
35 نقش مزاحم های زیستی در پرورش ماهیان دریایی در قفس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
36 نقش نانوذرات در حفاظت از محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی حقوق سبز با تاکید بر چالشهای زیست محیطی مناطق شمالی کشور