شعله امیری

شعله امیری استاد دانشگاه اصفهان

شعله امیری

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی شعله امیری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهروانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد با تمرکز بر شفقت، بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 8، شماره: 30
2 بررسی رابطه بین ابعاد مختلف دینداری و هویت اخلاقی در دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 3، شماره: 5
3 بررسی رابطه بین هوش عاطفی با مدیریت منابع انسانی، رهبری اثر بخش گروه و پیشرفت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 52
4 تحول شناختی از دوره نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 50
5 رابطه تحولی ابعاد ارزش های انسانی بنیادی وویژگی های شخصیتی در سه دوره بزرگسالی در زنان و مردان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
6 مقایسه اثربخشی روش آموزش معماهای فرضی کلبرگ، روش معماهای زندگی واقعی و روش القای هیجان مثبت بر تصمیم گیری اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
7 مقایسه تاثیر آموزش گفتار شخصی بر کارکرد اجتماعی دانش آموزان با نارسایی توجه و عادی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 5، شماره: 19
8 هنجاریابی و بررسی وی ژگی های روا نسنجی پرسشنامه اختلال دلبستگی راندولف (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد تحول معنویت (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی
2 بررسی تفاوت میان میزان اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی شهر اصفهان با مادران شاغل و خانه دار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
3 بررسی مد لسازی روشهای خشک کردن ارقام پسته ایران و ترکیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
4 پیش بینی روابط با همگنان دانش آموزان دختر مقطع ابتدائی از طریق سبک دلبستگی مادران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
5 پیش بینی سلامت روان دختران از طریق سبک دلبستگی مادران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
6 پیش بینی شادی براساس هویت و معنای زندگی در دانشجویان: مدل معادله ساختاری (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
7 تاثیر آموزش شادی فوردایس در خانواده بر شادی و بهزیستی روانشناختی فرزندان دانش آموز دوره سوم راهنمایی شهر اندیمشک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
8 تاثیر بازیهای رایانهای بر روی نمرات دیکته دانشآموزان دارای علائم اختلال دیکته شهراصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
9 تاثیر قصه گویی بر میزان سازگاری اجتماعی و حافظه وادراک در دختران عقب مانده آموزش پذیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
10 تاثیرآموزش شادی فوردایس درخانواده برشادی و خودکارآمدی فرزندان دانش آموز دوره سوم راهنمایی شهراندیمشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده
11 رابطه دلبستگی و افسردگی با توجه به نقش واسطه گری باز شناسی هیجانی چهره در دختران نوجوان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
12 رابطه قدردانی و بخشش با رابطه با همگنان در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان شاهین شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
13 مدل یابی اضطراب جدایی کودک براساس شخصیت مادر، سبک دلبستگی و طرح واره های ناسازگار کودک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
14 مقایسه میزان خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با شیوه های مختلففرزندپروری ادراک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 مقایسه میزان نقص توجه و پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان باشیوه های مختلف فرزندپروری ادراک شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
16 نقش بهزیستی معنوی در شادی دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
17 نقش بهزیستی معنوی وتحول اخلاقی در پیش بینی معنای زندگی دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
18 نقش دلبستگی به خداوسبک هویت درپیش بینی بهزیستی معنوی دانشجویان دانشگاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی