ورن تگیت

ورن تگیت استاد، دانشگاه کارلتون کانادا

ورن تگیت

استاد، دانشگاه کارلتون کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی ورن تگیت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهروانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی