فرشته رجبیان تابش

فرشته رجبیان تابش مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی

فرشته رجبیان تابش

مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی فرشته رجبیان تابش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر علمیروانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی