محمد ابونجمی

محمد ابونجمی دانشیار دانشگاه تهران

محمد ابونجمی

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی محمد ابونجمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفناوری آزمونهای غیرمخرب