آقای پروفسور نگوا امین عارف

پروفسور نگوا امین عارف

آقای پروفسور نگوا امین عارف

Prof. Nagwa M. Amin Aref

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور نگوا امین عارف در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست