حسام الدین صادقی

حسام الدین صادقی استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

حسام الدین صادقی

استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی حسام الدین صادقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفناوری آزمونهای غیرمخرب