نظام الدین امامی فر

نظام الدین امامی فر استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران

نظام الدین امامی فر

استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی نظام الدین امامی فر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پیکره