شهناز مشایخ

شهناز مشایخ دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

شهناز مشایخ

دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی شهناز مشایخ در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهش حسابداری