دکتر مریم سرخوش

دکتر مریم سرخوش استادیار
  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر مریم سرخوش

استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر مریم سرخوش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه سیمان زاوه با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 3، شماره: 1
2 ارزیابی غلظت و خطر غیر سرطان زایی آرسنیک آبهای زیرزمینی با استفاده از مدل توزیع فضایی ( نقشه کریجینگ سطحی): منطقه هشتبندی میناب، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر غلظت ذرات معلق هوای شهر کرمانشاه بر بار مراجعان قلبی-عروقی و تنفسی طی سال های 96-1393 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
2 ارائه مدل ریاضی در برآورد میزان انتشار آلاینده های خروجی از اگزوز انواع مختلف خودروهای موجود در سطح شهر مشهد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 ارزیابی آروماتیکها درهوای شهر تهران درسال 1390 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
4 ارزیابی و سنجش ترکیبات آلی فرار درهوای شهر تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
5 بررسی میزان فلزات سنگین پساب تصفیه خانه فاضلاب بر زنجیره غذایی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
6 دز موثر دریافتی سالانه گروه‌های مختلف سنی ناشی از پرتوزایی آلفای گاز Ra-222 در اثر مصرف آب معدنی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط