آ

1- مهندس بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- دکتر مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مینا آبادی
4- دکتر امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- دکتر نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
8- دکتر حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
9- دکتر پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
10- سارا آبرون
11- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
12- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
13- مهندس حجت الله آتش پنجه
14- دکتر سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
15- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
16- محمدرضا آتشین صدف
17- دکتر بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
18- دکتر مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
19- دکتر عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
20- دکتر علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
21- دکتر گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
22- دکتر شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
23- دکتر عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
24- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
25- دکتر محمدصادق آخوندی
26- دکتر محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
27- دکتر ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
28- دکتر عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
29- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
30- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
31- دکتر علیرضا آذربخت
32- ایرج آذرفزا
33- دکتر آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
34- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
35- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
36- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
37- دکتر علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
38- دکتر شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
39- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
40- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
41- اسماعیل آذغ
42- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
43- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
44- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
45- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
46- دکتر شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
47- دکتر مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
48- دکتر محمدرضا آراستی
49- دکتر علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
50- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
51- دکتر مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
52- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
53- دکتر هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
54- دکتر علیرضا آرش پور
55- پروفسور حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
56- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
57- دکتر محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
58- دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
59- دکتر سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
60- مریم آرمند ، مدیر اداری
61- دکتر موسی آرمیده
62- دکتر محسن آرمین
63- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
64- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
65- دکتر محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
66- دکتر امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
67- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
68- دکتر علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
69- دکتر آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
70- دکتر سالار آرین مقدم
71- مهندس احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
72- مهندس برهان آزاد
73- دکتر تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
74- دکتر محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
75- دکتر پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
76- دکتر لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
77- دکتر پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
78- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
79- دکتر منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
80- دکتر پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
81- دکتر امین آزادی
82- دکتر محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
83- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
84- دکتر نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
85- مهندس نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
86- دکتر پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
87- دکتر حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
88- دکتر احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
89- مهندس کیوان آزادیخواه
90- سمیه آزرمی
91- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
92- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
93- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
94- دکتر علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
95- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
96- دکتر سجاد آستانی
97- دکتر محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
98- دکتر مهدی آشتیانی
99- دکتر رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
100- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
101- دکتر سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
102- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
103- دکتر حسام الدین آشنا
104- دکتر فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
105- مهندس علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
106- دکتر محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
107- دکتر محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
108- دکتر مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
109- دکتر مازیار آصفی
110- محبوبه آطاهریان
111- آیدین آغداشلو
112- دکتر اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
113- دکتر محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
114- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
115- دکتر حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
116- دکتر حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
117- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
118- دکتر حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
119- دکتر تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
120- دکتر اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
121- دکتر سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
122- امیر آقا کوچک ، دانشیار، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
123- دکتر علی اکبر آقا کوچک
124- دکتر فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
125- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
126- دکتر مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
127- دکتر سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
128- دکتر حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
129- دکتر قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
130- دکتر مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
131- دکتر محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
132- دکتر مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
133- مهندس مهرداد آقاجانی
134- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
135- حسین آقاجانی اصفهانی
136- دکتر مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
137- دکتر آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
138- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
139- مهندس فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
140- دکتر علی آقازادگان
141- مهندس ابوالفضل آقاسی
142- دکتر مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
143- دکتر رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
144- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
145- دکتر علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
146- دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
147- مهندس سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
148- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
149- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
150- دکتر مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
151- دکتر احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
152- دکتر اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
153- دکتر بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
154- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
155- خانوم آقایی
156- سیدعلی آقایی
157- دکتر عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
158- دکتر محمدرضا آقایی
159- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
160- دکتر یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
161- دکتر احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
162- مهندس آرش آقایی فر
163- یاسمین آل آقا
164- مهندس علیرضا آل ابراهیم
165- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
166- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
167- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
168- دکتر سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
169- دکتر سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
170- دکتر رویا آل عمران
171- آیدا آل هاشمی
172- دکتر حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
173- دکتر عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
174- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
175- مهندس مصطفی آمره ، عضوء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
176- مهندس عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
177- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
178- دکتر صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
179- دکتر محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
180- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
181- دکتر محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
182- دکتر عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
183- مهندس سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
184- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
185- مهندس زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
186- دکتر سروش آوخ
187- دکتر فریدون آورزمانی ، عضو پیوسته پژوهشکده نظر
188- مهندس کیامهر آویژه
189- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
190- دکتر همیرا آگاه
191- دکتر حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
192- دکتر محمدباقر آیانی
193- دکتر سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
194- دکتر جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
195- دکتر حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
196- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
197- دکتر محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
198- دکتر حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
199- دکتر سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
200- دکتر محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
201- دکتر محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
202- دکتر حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
203- دکتر موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
204- پروفسور مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
205- دکتر سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
206- دکتر سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
207- دکتر ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
208- دکتر سیمون آیوازیان
209- دکتر افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
210- دکتر صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- دکتر مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- دکتر معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- دکتر علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- دکتر خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- مهندس غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- دکتر اساما ابراهیم ازوی
10- امیر ابراهیم زاده
11- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
12- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
13- دکتر محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
14- دکتر محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
15- دکتر میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
16- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
17- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
18- دکتر حبیب ابراهیم پور
19- دکتر رضا ابراهیم پور
20- مهندس سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
21- مهندس صادق ابراهیم پور
22- مهندس فاروق ابراهیم پور
23- دکتر مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
24- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
26- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
27- بهنام ابراهیمی
28- دکتر حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
29- حسن ابراهیمی
30- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
31- دکتر حسین ابراهیمی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
32- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
33- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
34- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
35- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
36- مهندس سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
37- دکتر سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
38- دکتر سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
39- دکتر سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
40- دکتر سیدفوآد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
41- دکتر سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
42- دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
43- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
44- مهندس علی ابراهیمی ، مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
45- دکتر علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
46- دکتر قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
47- دکتر قنبر ابراهیمی
48- دکتر محسن ابراهیمی
49- محمد ابراهیمی ، استادیار- پژوهشگاه هوافضا
50- دکتر محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
51- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
52- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
53- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
54- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
55- پریسا ابراهیمی
56- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
57- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
58- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
59- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
60- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
61- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
62- دکتر حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
63- دکتر مریم ابراهیمی کیا
64- دکتر بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
65- دکتر حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
66- دکتر یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
67- پروفسور کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
68- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
69- دکتر حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
70- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
71- پروفسور سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
72- مهندس سید مجتبی ابطحی
73- دکتر سید مهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
74- دکتر سیدمهدی ابطحی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
75- دکتر سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
76- دکتر عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
77- دکتر کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
78- دکتر حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
79- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
80- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
81- دکتر سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
82- دکتر فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
83- دکتر محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
84- دکتر بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
85- دکتر الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
86- دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
87- دکتر عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
88- دکتر محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
89- پروفسور محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
90- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
91- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
92- دکتر شبان ابوحسین
93- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
94- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
95- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
96- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
97- مهندس بهزاد اتابکی
98- دکتر سینا اتحادی ، مدیر عامل شرکت مهندسی بارو گستر پارس - مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان
99- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
100- دکتر مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
101- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
102- دکتر احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
103- دکتر زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
104- دکتر محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
105- دکتر عبدالمهدی اجلالی
106- دکتر مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
107- دکتر سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
108- دکتر مجید احتشامی
109- مهندس نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
110- دکتر سید سعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
111- دکتر سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
112- مهندس سعید احدزاده
113- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
114- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
115- دکتر سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
116- دکتر محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
117- دکتر محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
118- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
119- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
120- دکتر پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
121- افسانه احسانی
122- دکتر مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
123- پروفسور محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
124- دکتر مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
125- دکتر عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
126- دکتر ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
127- دکتر حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
128- دکتر آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
129- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
130- دکتر منوچهر احقر
131- دکتر زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
132- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
133- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
134- دکتر فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
135- دکتر فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
136- مهندس جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
137- دکتر محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
138- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
139- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
140- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
141- دکتر محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
142- محمدرضا احمدنسب
143- دکتر حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
144- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
145- دکتر علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
146- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
147- دکتر محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
148- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
149- مهندس بهروز احمدپور
150- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
151- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
152- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
153- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
154- دکتر احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
155- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
156- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
157- دکتر امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
158- دکتر امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
159- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
160- دکتر حسن احمدی
161- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
162- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
163- دکتر حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
164- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
165- دکتر خلیل احمدی ، استادیار
166- دکتر رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
167- دکتر رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
168- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
169- دکتر سلیمان احمدی ، دانشیار
170- دکتر سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
171- دکتر سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
172- مهندس سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
173- دکتر سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
174- دکتر شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
175- عباس احمدی ، معاون آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
176- دکتر عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
177- دکتر عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
178- دکتر علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
179- دکتر غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
180- دکتر فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
181- دکتر فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
182- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
183- مهندس محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
184- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
185- دکتر محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
186- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
187- دکتر محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
188- مهندس محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
189- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
190- دکتر محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
191- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
192- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
193- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
194- مهندس نوشاد احمدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
195- دکتر هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
196- پروفسور وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
197- دکتر وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
198- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
199- دکتر یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
200- دکتر هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
201- دکتر سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
202- مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر آموزش دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
203- دکتر روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
204- دکتر مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
205- دکتر جعفر احمدی شالی
206- دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
207- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
208- دکتر علی محمد احمدی قراچه
209- پروفسور علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
210- دکتر بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
211- مهندس امیر احمدی مطلق ، کارشناس معماری
212- دکتر ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
213- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
214- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
215- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار و مدیر گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
216- مجید احمدی کچایی
217- دکتر مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
218- دکتر مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
219- دکتر احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
220- دکتر حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
221- دکتر غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
222- دکتر مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
223- دکتر محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
224- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
225- دکتر محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
226- دکتر سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
227- دکتر محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
228- دکتر مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
229- دکتر اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
230- مهندس افشین اخلاص پور
231- دکتر احمد اخلاصی
232- دکتر توحید اخلاقی
233- حسین اخلاقی
234- دکتر محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
235- دکترحسنعلی اخلاقی امیری ، عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس
236- دکتر هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
237- دکتر فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
238- مهندس محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
239- مهندس امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
240- دکتر رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
241- دکتر منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
242- دکتر پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
243- دکتر پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
244- مهندس حمیدرضا اخوان ارمکی
245- دکتر مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
246- دکتر قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
247- دکتر مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
248- دکتر عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
249- دکتر آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
250- دکتر جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
251- دکتر زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
252- دکتر تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
253- دکتر سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
254- سید محمد مهدی اخوت
255- دکتر سید محمود اخوت ، استاد
256- مهندس محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
257- دکتر مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
258- دکتر هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
259- دکتر ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
260- مهندس عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
261- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
262- ریحانه ادبی
263- دکتر محمد ادبی تبار
264- دکتر سامسون ادنیی الدجاره
265- دکتر سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
266- دکتر مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
267- دکتر بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
268- دکتر عبدالرئوف ادیب زاده
269- دکتر پویان ادیبی
270- دکتر پیمان ادیبی
271- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
272- مهندس سینا ارادتی
273- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
274- دکتر سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
275- دکتر محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
276- دکتر محمد علی ارجمند
277- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
278- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
279- دکتر زهراسادات اردستانی
280- دکتر مجتبی اردستانی
281- امیرهوشنگ اردلان
282- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
283- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
284- دکتر فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
285- دکتر محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
286- دکتر رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
287- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
288- دکتر حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
289- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
290- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
291- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
292- دکتر مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
293- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
294- دکتر علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
295- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
296- دکتر علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
297- مهندس علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
298- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
299- دکتر سیدمحمد ارفعی
300- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
301- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
302- دکتر شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
303- مهندس اردشیر اروجی
304- مهندس محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
305- دکتر علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
306- دکتر ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
307- دکتر مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
308- دکتر مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
309- حسین ازگومی
310- سمیه اسبکیان
311- دکتر علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
312- مهدی استاد احمد
313- دکتر محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
314- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
315- دکتر جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
316- مهندس احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
317- دکتر بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
318- هوشنگ استادی
319- دکتر مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
320- دکتر هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
321- دکتر گلن استفن پاتتن
322- پروفسور سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
323- دکتر صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
324- دکتر هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
325- دکتر همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
326- دکتر سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
327- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
328- دکتر محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
329- دکتر احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
330- دکتر توفیق اسداف ، استادیار
331- دکتر خدابخش اسداللهی
332- دکتر اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
333- دکتر امین اسدالهی
334- مهندس محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
335- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
336- دکتر عبدالله اسدزاده جاریحانی
337- دکتر احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
338- دکتر علی اسدپور
339- دکتر محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
340- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
341- دکتر اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
342- دکتر امیرحسین اسدی
343- دکتر بهنام اسدی ، مدرس دانشگاه پیام نور ، مدیر عامل و صاحب امتیاز بنیاد حقوقی قانون یار
344- دکتر حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
345- حسن اسدی
346- دکتر حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
347- دکتر حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
348- زهرا اسدی
349- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
350- مهندس سیده کبری اسدی
351- علی اکبر اسدی
352- دکتر علیرضا اسدی
353- دکتر فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
354- دکتر فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
355- مهندس مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
356- دکتر محمدامین اسدی
357- دکتر مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
358- دکتر مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
359- دکتر مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
360- مهندس بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
361- دکتر محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
362- دکتر هادی اسدی رحمانی
363- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
364- دکتر محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
365- دکتر علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
366- دکتر هرمز اسدی کوه آباد
367- مهندس الهه اسدیان
368- دکتر فریده اسدیان
369- قاسم اسدیان
370- دکتر محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
371- دکتر مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
372- دکتر محمدشمس اسفندآبادی
373- مهندس احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
374- دکتر شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
375- دکتر فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
376- دکتر مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
377- دکتر مرضیه اسفندیاری
378- دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
379- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
380- دکتر بهدیس اسلام نور
381- دکتر امیرحسین اسلام پناه
382- دکتر کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
383- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
384- دکتر اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
385- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
386- دکتر سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.
387- دکتر سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
388- دکتر علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
389- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
390- دکتر لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
391- دکتر محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
392- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
393- دکتر محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
394- دکتر مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
395- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
396- دکتر گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
397- دکتر سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
398- پروفسور حنفی اسماعیل ، دکتری در علم پلیمر ، دانشگاه لافبورو (UK)
399- دکتر حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
400- مهندس مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
401- دکتر مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
402- مهربان اسماعیل زاده ، -
403- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
404- دکتر حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
405- دکتر رضا اسماعیل زاده کناری
406- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
407- مهندس علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
408- دکتر امیدعلی اسماعیلی
409- امین اسماعیلی
410- دکتر حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
411- دکتر عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
412- دکتر علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
413- دکتر عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
414- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
415- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
416- دکتر محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
417- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
418- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
419- دکتر مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
420- دکتر مهدی اسماعیلی
421- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
422- دکتر کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
423- صالح اسماعیلی درکه
424- دکتر ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
425- دکتر فرشته اسمعیل خانی ، مربی
426- دکتر فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
427- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
428- فرحناز اسمعیلی رادور
429- دکتر جان الکساندر اسمیت
430- دکتر حمیدرضا اسکاش
431- دکتر طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
432- دکتر بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
433- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
434- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
435- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
436- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
437- مسعود اسکندری
438- دکتر محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
439- دکتر جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
440- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
441- دکتر علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
442- مهرداد اسکویی
443- دکتر ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
444- آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
445- مهندس مهرداد اشتری
446- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
447- دکتر محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
448- دکتر محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
449- دکتر علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
450- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
451- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
452- پروفسور محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
453- دکتر علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
454- دکتر منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
455- دکتر سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
456- دکتر سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
457- دکتر عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
458- دکتر مجید اشرفی
459- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
460- دکتر حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
461- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
462- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
463- دکتر حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
464- دکتر حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
465- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
466- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
467- دکتر علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
468- دکتر مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
469- دکتر علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
470- دکتر حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
471- مرتضی اصغرنیا
472- مهندس حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
473- دکتر علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
474- دکتر محسن اصغری
475- دکتر محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
476- دکتر مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
477- دکتر کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
478- دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
479- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
480- دکتر محمد علی اصغری مقدم
481- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
482- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
483- دکتر محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
484- دکتر محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
485- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
486- دکتر نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
487- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
488- دکتر ابراهیم اصلانی
489- دکتر جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
490- دکتر علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
491- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
492- دکتر محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
493- دکتر پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
494- دکتر مرتضی اصلانی نژاد
495- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
496- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
497- دکتر جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
498- دکتر محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
499- دکتر عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
500- مهندس امیرمهدی اعتباری
501- دکتر اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
502- دکتر حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
503- دکتر ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
504- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
505- سید غلامرضا اعتماد
506- دکتر شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
507- دکتر گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
508- دکتر احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
509- دکتر احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
510- مهندس بهزاد اعتمادی
511- دکتر حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
512- دکتر زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
513- پروفسور سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
514- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
515- دکتر محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
516- دکتر محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
517- دکتر حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
518- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
519- مهندس علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
520- رضا اعطائی زاده
521- دکتر حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
522- دکتر رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
523- دکتر موسی اعظمی
524- دکتر نسرین سادات اعظمی
525- دکتر هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
526- دکتر حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
527- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
528- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
529- دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
530- دکتر محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
531- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
532- دکتر حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
533- دکتر گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
534- دکتر افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
535- دکتر اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
536- دکتر سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
537- دکتر سید علی افتخاری
538- دکتر مهران افتخاری
539- دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
540- دکتر محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
541- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
542- دکتر سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
543- دکتر حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
544- دکتر حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
545- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
546- دکتر محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
547- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
548- دکتر حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
549- دکتر فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
550- پریا افراز ، کارشناس
551- دکتر محبوب افراسیاب
552- دکتر حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
553- دکتر محمدصادق افراسیابی
554- مهندس مه لقا افراسیابی
555- حسین افراسیابیان
556- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
557- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
558- دکتر ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
559- دکتر عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
560- دکتر قهرمان افشار
561- مهندس محمد افشار ، مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
562- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
563- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
564- دکتر زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
565- دکتر ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
566- بهرام افشاری
567- دکتر داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
568- دکتر رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
569- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
570- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
571- مهندس علی افشاری
572- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
573- دکتر مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
574- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
575- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
576- دکتر سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
577- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
578- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
579- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
580- دکتر نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
581- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
582- دکتر کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
583- دکتر ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
584- دکتر علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
585- دکتر اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
586- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
587- دکتر سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
588- دکتر حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
589- پروفسور عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
590- دکتر حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
591- دکتر شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
592- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
593- دکتر اجو افولابی میچائیل
594- مهندس احمد علی افکاری
595- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
596- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
597- دکتر منوچهر اقبال
598- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
599- دکتر شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
600- دکتر عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
601- دکتر بیژن اقتصاد
602- دکتر محمد اقتصاد
603- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
604- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
605- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
606- دکتر امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
607- مهندس زهرا البرز
608- دکتر شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
609- دکتر ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
610- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
611- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
612- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
613- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
614- دکتر احمد الستی ، استادیار
615- دکتر محمد مهدی الشریف
616- دکتر فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
617- دکتر لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
618- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
619- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
620- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
621- دکتر آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
622- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
623- دکتر محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
624- حجت اله الماسی
625- دکتر علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
626- دکتر نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
627- دکتر علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
628- محمد الموتی
629- دکتر محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
630- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
631- مهندس غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
632- دکتر مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
633- دکتر حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
634- مهندس ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
635- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
636- دکتر غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
637- دکتر علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
638- دکتر شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
639- دکتر ناصر الهی ، دانشگاه مفید
640- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
641- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
642- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
643- دکتر سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
644- پروفسور سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
645- دکتر محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
646- دکتر حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
647- مهندس سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
648- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
649- دکتر سید محمدرضا امام ، دانشیار
650- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
651- مهندس امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
652- پروفسور زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
653- دکتر سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
654- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
655- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
656- دکتر جمشید امامی
657- دکتر حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
658- دکتر حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
659- دکتر زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
660- دکتر سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
661- دکتر سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
662- دکتر علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
663- دکتر فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
664- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
665- محمد امامی
666- مریم امامی ، کارشناس نشریه
667- دکتر نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
668- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
669- دکتر آریو امامی فر
670- دکتر علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
671- دکتر بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
672- دکتر سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
673- دکتر ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
674- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
675- غلامرضا امانی
676- دکتر محمدرضا امانی ، پژوهشگر
677- مهندس مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
678- مهندس محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
679- پروفسور نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
680- آرش امرایی
681- دکتر علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
682- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
683- دکتر حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
684- دکتر محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
685- دکتر سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
686- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
687- دکتر محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
688- مهندس پرویز امیدنیا
689- دکتر امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
690- مهندس علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
691- دکتر پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
692- دکتر کمال امیدوار
693- دکتر مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
694- دکتر سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
695- دکتر سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
696- ابوذر امیدی
697- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
698- دکتر جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
699- دکتر عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
700- محمود امیدی
701- دکتر منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
702- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
703- فرانک امیدیان
704- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
705- دکتر مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
706- دکتر وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
707- دکتر مهرداد امیر آقایی
708- دکتر محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
709- دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
710- دکتر عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
711- دکتر سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
712- دکتر سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
713- دکتر حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
714- دکتر سید امیراحمد مظفری ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
715- دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
716- دکتر محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
717- دکتر شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
718- دکتر محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
719- دکتر رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
720- دکتر طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
721- دکتر آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
722- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
723- دکتر احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
724- دکتر امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
725- دکتر امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
726- مهندس حامد امیری
727- دکتر حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
728- زهرا امیری
729- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
730- دکتر سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
731- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
732- دکتر علی امیری
733- دکتر علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
734- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
735- دکتر مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
736- دکتر محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
737- دکتر محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
738- دکتر موسی امیری
739- دکتر نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
740- مهندس ویدا امیری
741- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
742- دکتر مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
743- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
744- دکتر جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
745- دکتر رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
746- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
747- دکتر غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
748- مهندس محمد امین
749- دکتر محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
750- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
751- مهندس اسماعیل امین دهقان ، عضو کارگروه ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی البرز
752- مهندس رضا امین زاده
753- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
754- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
755- پروفسور نگوا امین عارف
756- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
757- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
758- دکتر عباس امین منصور
759- دکتر صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
760- دکتر سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
761- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
762- دکتر الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
763- دکتر امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
764- بهنام امینی
765- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
766- حمیده امینی
767- دکتر داوود امینی ، استادیار
768- رحمان امینی
769- دکتر رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
770- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
771- عباس امینی
772- دکتر عبدالحسین امینی
773- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
774- دکتر علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
775- دکتر علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
776- دکتر عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
777- دکتر فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
778- دکتر محمدتقی امینی ، دانشیار
779- دکتر منوچهر امینی
780- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
781- دکتر کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
782- دکتر حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
783- دکتر محسن امینی خوزانی
784- دکتر عباس امینی فسخودی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
785- دکتر محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
786- مهندس داوود امینی مقدم فارج
787- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
788- دکتر بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
789- دکتر امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
790- دکتر غلامعلی امینیان
791- دکتر هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
792- دکتر محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
793- پروفسور حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
794- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
795- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
796- مهندس محمدرضا انبیائی
797- مهندس فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
798- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
799- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
800- دکتر سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
801- دکتر حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
802- دکتر بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
803- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
804- دکتر رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
805- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
806- محمدامین انسان
807- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
808- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
809- دکتر حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
810- دکتر رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
811- دکتر عبدالحمید انصاری
812- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
813- محمد سعید انصاری
814- دکتر منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
815- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
816- دکتر رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
817- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
818- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
819- دکتر علیرضا انصاری چهارسوقی
820- دکتر حمید انصاریان
821- دکتر خلیل انصاریان
822- دکتر احمد انوار ، دانشگاه شیراز
823- مهندس علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
824- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
825- دکتر مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
826- دکتر علی انوری
827- دکتر منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
828- دکتر سیدجواد انگجی
829- دکتر محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
830- دکتر علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
831- دکتر بهمن اهدایی ، استاد گروه گیاه شناسی و علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا
832- دکتر حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
833- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
834- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
835- دکتر وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
836- دکتر سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
837- دکتر سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
838- دکتر بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
839- پروفسور مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
840- دکتر شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
841- دکتر جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
842- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
843- دکتر پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
844- دکتر محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
845- دکتر محمدرضا اولیاء
846- دکتر علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
847- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
848- دکتر فردیل یو اوکریزو
849- دکتر عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
850- مصطفی اویسی
851- دکتر محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
852- دکتر مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
853- اردشیر اکبر آبادی
854- دکتر نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
855- دکتر علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
856- دکتر مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
857- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
858- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
859- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
860- دکتر حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
861- دکتر محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
862- دکتر احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
863- دکتر احمد اکبری ، استاد
864- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
865- دکتر حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
866- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
867- دکتر حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
868- مهندس دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
869- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
870- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
871- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
872- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
873- دکتر مجتبی اکبری
874- مجید اکبری
875- دکتر محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
876- دکتر محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
877- دکتر منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
878- دکتر مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
879- دکتر مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
880- دکتر ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
881- دکتر نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
882- دکتر نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
883- دکتر پرویز اکبری ، مدرس مدعو شهرسازی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج
884- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
885- دکتر کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
886- دکتر حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
887- دکتر علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
888- دکتر فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
889- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
890- دکتر جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
891- دکتر کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
892- دکتر رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
893- مهندس حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
894- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
895- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
896- دکتر محمد جعفر اکرام جعفری
897- پروفسور محمد اکرم
898- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
899- دکتر سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
900- دکتر سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
901- دکتر سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
902- دکتر غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
903- دکتر غلامرضا ایراجیان
904- دکتر مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
905- دکتر سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
906- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
907- دکتر حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
908- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
909- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
910- دکتر علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
911- دکتر ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
912- سید محمد ایرانمنش
913- لیلا ایرانمنش
914- دکتر مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
915- راضیه ایرانی
916- غلامرضا ایرانی
917- دکتر فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
918- دکتر رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
919- دکتر علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
920- دکتر عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
921- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
922- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
923- دکتر شاهرخ ایروانی
924- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
925- دکتر مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
926- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
927- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
928- عبداله ایزد پناه
929- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
930- دکتر علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
931- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
932- دکتر اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
933- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
934- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
935- دکتر محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
936- دکتر کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
937- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
938- دکتر عباسعلی ایزدی
939- علی ایزدی
940- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
941- دکتر محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
942- دکتر محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
943- دکتر محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
944- دکتر مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
945- دکتر مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
946- دکتر رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
947- دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
948- دکتر طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
949- دکتر سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
950- مهندس محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
951- دکتر محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
952- دکتر اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
953- مهندس حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
954- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
955- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
956- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
957- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
958- دکتر بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
959- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
960- دکتر محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
961- دکتر حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
962- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
963- دکتر مرتضی ایمانی راد
964- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
965- مرتضی ایمانیان
966- دکتر محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
967- پروفسور سانگ این اوه ، دکتری در علوم زیست محیطی و مهندسی ، موسسه گوانگ جو علم و صنعت
968- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
969- احسان ایپکی
970- دکتر محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- دکتر محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- دکتر فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- دکتر ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- دکتر نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
9- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
10- دکتر فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11- دکتر اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
12- پروفسور جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
13- دکتر رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
14- مهدى بابایى زاده
15- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
16- دکتر جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
17- دکتر حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
18- دکتر ساسان بابایی
19- دکتر علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
20- دکتر علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
22- دکتر محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
23- دکتر محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
24- دکتر محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
25- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
26- دکتر معصومه بابایی
27- مهندس مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
28- دکتر هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
29- دکتر پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
30- دکتر جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
31- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
32- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
33- حاجی بابایی مقدم
34- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
35- دکتر اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
36- دکتر یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
37- دکتر آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
38- مهندس مینا باجگاه
39- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
40- دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
41- مهندس بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
42- مهندس بهروز بادامی
43- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
44- دکتر کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
45- دکتر جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
46- جلیل باران دوست ، محقق پژوهشکده پدافند غیر عامل
47- دکتر رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
48- دکتر حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
49- علی بارانی
50- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
51- دکتر قاسم بارانی
52- دکتر محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
53- مهندس مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
54- دکتر محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
55- دکتر مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
56- دکتر مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
57- مهندس محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
58- دکتر عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
59- دکتر عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
60- دکتر محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
61- دکتر کامبیز بازرگان
62- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
63- دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
64- دکتر محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
65- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
66- مهندس حجت الله بازوبندی
67- دکتر نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
68- دکتر محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
69- دکتر محمد حسن بازیار
70- دکتر سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
71- دکتر سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
72- دکتر مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
73- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
74- پریسا باصری
75- دکتر زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
76- دکتر حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
77- دکتر مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
78- دکتر سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
79- دکتر علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
80- دکتر عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
81- دکتر شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
82- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
83- دکتر مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
84- دکتر حمیدرضا باغیانی
85- دکتر صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
86- دکتر علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
87- پروفسور ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
88- دکتر نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
89- دکتر جمشید باقرزاده
90- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
91- دکتر هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
92- دکتر مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
93- دکتر محمد باقرنیافر
94- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
95- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
96- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
97- دکتر احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
98- دکتر احمد باقری ، استاد
99- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
100- دکتر خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
101- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
102- دکتر رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
103- دکتر روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
104- دکتر سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
105- مهندس سیدرامتین باقری
106- دکتر شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
107- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
108- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
109- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
110- دکتر محمد باقری ، استادیار
111- دکتر محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
112- دکتر مرتضی باقری
113- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
114- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
115- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
116- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
117- دکتر مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
118- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
119- مهندس رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
120- دکتر محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
121- دکتر میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
122- دکتر حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
123- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
124- دکتر حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
125- دکتر محمدباقر باقری کنی ، استاد
126- فریبا باقریه
127- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
128- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
129- دکتر محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
130- زهره بال
131- فرزانه بالاجه
132- هومن بالازاده
133- دکتر رائو بالوسو
134- دکتر محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
135- دکتر علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
136- دکتر حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
137- دکتر حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
138- دکتر حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
139- دکتر علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
140- دکتر ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
141- دکتر تقی باهو طرودی
142- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
143- هلنا ماریا باپتیستا الویس
144- دکتر غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
145- دکتر قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
146- پروفسور شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
147- دکتر صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
148- مهندس هادی بت شکن
149- دکتر حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
150- دکتر محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
151- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
152- دکتر علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
153- دکتر عباس بحری ، مجری طرح
154- دکتر سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
155- دکتر سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
156- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
157- دکتر حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
158- مهندس مجتبی بحیرایی
159- دکتر مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
160- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
161- دکتر بیدار بخت
162- مهندس مصطفی بختیار
163- دکتر بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
164- دکتر جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
165- دکتر حسین بختیاری
166- دکتر سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
167- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
168- دکتر شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
169- دکتر صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
170- دکتر محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
171- دکتر میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
172- مینا بختیاری
173- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
174- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
175- دکتر نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
176- دکتر علیرضا بخشایی
177- دکتر محسن بخشنده
178- دکتر محمد بخشنده
179- دکتر محمد بخشوده ، استاد
180- دکتر احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
181- دکتر بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
182- دکتر زهرا بخشی
183- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
184- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
185- مهندس رئوف بدائی ، مسئول کمیته فرهنگی
186- دکتر علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
187- دکتر غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
188- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
189- مهندس محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
190- دکتر مرتضی بدخشان
191- دکتر هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
192- دکتر مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
193- مهندس امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
194- پروفسور وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
195- دکتر محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
196- دکتر سید علی بدری
197- دکتر عاطفه بدری
198- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
199- دکتر علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
200- دکتر نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
201- دکتر پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
202- دکتر کاوه بذرافکن
203- دکتر محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
204- سعید برآبادی
205- دکتر امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
206- دکتر حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
207- مهندس رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
208- مهندس سارا براتی
209- دکتر علی براتی
210- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
211- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
212- دکتر مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
213- دکتر محمد براتی
214- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
215- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
216- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
217- دکتر حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
218- دکتر حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
219- دکتر محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
220- دکتر مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
221- مهندس محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
222- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
223- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
224- دکتر معصومه براری
225- دکتر میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
226- مهندس کیان براری
227- دکتر امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
228- مهندس عباس براعتی
229- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
230- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
231- دکتر اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
232- دکتر حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
233- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
234- مهندس مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
235- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
236- دکتر ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
237- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
238- دکتر احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
239- دکتر سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
240- منصوره بردبار
241- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
242- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
243- دکتر اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
244- دکتر سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
245- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
246- دکتر عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
247- دکتر محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
248- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
249- مهندس پویا برزگر
250- مهندس محمدرضا برزگران
251- دکتر محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
252- دکتر کاظم برزگربفرویی
253- دکتر جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
254- دکتر محسن برغمدی
255- دکتر علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
256- دکتر رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
257- دکتر مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
258- دکتر آیدین برنجیان
259- علی برهان زهی
260- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
261- دکتر علیرضا برهانی داریان
262- دکتر مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
263- دکتر امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
264- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
265- دکتر جورج بروفاس
266- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
267- دکتر زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
268- مهندس زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
269- دکتر شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
270- دکتر مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
271- دکتر ناصر برومند
272- مهندس پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
273- دکتر سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
274- دکتر علی برومند نیا
275- علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
276- دکتر ناصر برک پور
277- دکتر سیدمسعود برکاتی
278- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
279- مهندس عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
280- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
281- دکتر سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
282- دکتر فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
283- دکتر امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
284- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
285- دکتر امید بزرگ حداد
286- مهندس عیسی بزرگ زاده
287- دکتر یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
288- داوود بزرگمهر
289- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
290- حسین بزرگیان
291- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
292- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
293- دکتر حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
294- مهندس الیاس بستگانی
295- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
296- دکتر محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
297- مرتضی بسیج
298- دکتر سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
299- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
300- دکتر مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
301- دکتر رسول بشاش ، استاد پیکسوت باستان شناسی
302- دکتر حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
303- مسلم بشکار
304- دکتر مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
305- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
306- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
307- دکتر کیجی بشیر احمد
308- دکتر سعید بشیری
309- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
310- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
311- دکتر نیاز بشیری بهمیری
312- دکتر سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
313- دکتر تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
314- دکتر سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
315- مهندس حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
316- دکتر میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
317- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد
318- دکتر محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
319- دکتر عبدالحسن بصیره
320- دکتر علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
321- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
322- دکتر محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
323- دکتر مهدی بصیری ، استاد
324- دکتر رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
325- دکتر سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
326- پروفسور سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
327- دکتر عبدالحسین بغلانی
328- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
329- دکتر علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
330- دکتر سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
331- پروفسور ریکیک بل بابا
332- دکتر سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
333- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
334- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
335- دکتر ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
336- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
337- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
338- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
339- مهندس ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
340- مهندس شعله بلوچ
341- دکتر سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
342- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
343- دکتر محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
344- دکتر سعید بلیانی
345- دکتر محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
346- دکتر عفت بمبئی چی
347- پروفسور عبدل رحمن بن محمد ، دکتری در مهندسی ، دانشگاه نیوهمپ شایر (ایالات متحده آمریکا )
348- دکتر محمدباقر بناءشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
349- مهندس رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
350- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
351- دکتر رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
352- دکتر شیلا بناری
353- دکتر محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
354- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
355- پروفسور محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
356- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
357- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
358- دکتر امین بنایی
359- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
360- دکتر علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
361- دکتر علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
362- دکتر رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
363- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
364- دکتر حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
365- دکتر بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
366- دکتر صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
367- دکتر احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
368- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
369- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
370- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
371- دکتر علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
372- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
373- دکتر نصراله بنی مصطفی عرب ، استادیار
374- دکتر سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
375- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
376- دکتر ناصر بنیادی
377- دکتر مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
378- دکتر حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
379- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
380- علی بهادران ، دانشجوی دکترا دانشگاه شیخ بهایی
381- مهندس منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
382- دکتر هادی بهادری
383- دکتر علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
384- مهندس امیدرضا بهادری نژاد
385- دکتر مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
386- دکتر مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
387- دکتر پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
388- دکتر آرمان بهاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
389- دکتر علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
390- دکتر فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
391- دکتر حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
392- دکتر زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
393- دکتر محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
394- دکتر سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
395- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
396- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
397- دکتر ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
398- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
399- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
400- دکتر صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
401- زهرا بهرام بیک ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
402- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
403- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
404- دکتر عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
405- دکتر احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
406- دکتر احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
407- دکتر بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
408- دکتر بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
409- دکتر جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
410- دکتر سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
411- دکتر شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
412- دکتر عبدا... بهرامی ، استاد
413- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
414- دکتر عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
415- دکتر علی بهرامی ، Boeing Research & Technology, USA
416- دکتر محسن بهرامی ، استاد
417- محمد بهرامی ، استادیار
418- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
419- نجمه بهرامی
420- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
421- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
422- دکتر حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
423- دکتر شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
424- دکتر آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
425- دکتر خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
426- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
427- دکتر محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
428- مهندس سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
429- منا بهره دار
430- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
431- دکتر داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
432- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
433- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
434- دکتر حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
435- دکتر بهروز بهروزی راد
436- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
437- دکتر ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
438- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
439- دکتر مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
440- دکتر مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
441- مصطفی بهزادفر
442- دکتر جانعلی بهزادنسب
443- دکتر رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
444- مرضیه بهزادی
445- مهندس مریم بهزادی
446- دکتر امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
447- دکتر ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
448- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
449- دکتر احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
450- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
451- مهندس سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
452- مهندس سیدمحمد بهشتی
453- دکتر علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
454- دکتر محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
455- دکتر محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
456- دکتر محمدرضا بهشتی
457- دکتر ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
458- مهندس ابراهیم بهشتی جاوید
459- دکتر حسین بهشتی نژاد
460- پروفسور علی بهفروز
461- دکتر موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
462- دکتر هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
463- میثم بهمنش
464- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
465- دکتر جواد بهمنی ، استاد دانشگاه
466- دکتر مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
467- پریسا بهمنی
468- دکتر بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
469- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
470- بیوک بهنام ، استادیار
471- دکتر حمید بهنام
472- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
473- دکتر محمد بهنام فر
474- دکتر محمدحسن بهنام فر
475- دکتر کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
476- دکتر نسرین بهنیافرد
477- دکتر بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
478- دکتر بو عالم بواشش
479- دکتر فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
480- دکتر سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
481- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
482- دکتر سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
483- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
484- دکتر مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
485- دکتر داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
486- دکتر الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
487- دکتر علیرضا بوشهری
488- دکتر امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
489- دکتر امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
490- دکتر رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
491- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
492- دکتر حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
493- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
494- دکتر سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
495- مهندس مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
496- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
497- مهندس علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
498- دکتر سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
499- مهندس طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
500- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
501- دکتر جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
502- دکتر عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
503- دکتر رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
504- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
505- دکتر علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
506- دکتر محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
507- مهندس مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
508- دکتر مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
509- دکتر مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
510- دکتر محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
511- نیلوفر بیاتی
512- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
513- دکتر مرتضی بیاره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
514- دکتر لیلا بیان
515- دکتر معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
516- دکتر علی بیت اللهی ، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری پژوهشکده ساختمان و مسکن
517- دکتر علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
518- مهندس محمد حسین بیجه کشاورزی
519- دکتر محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
520- دکتر رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
521- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
522- دکتر جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
523- دکتر احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
524- علی بیرانوند ، مربی
525- دکتر پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
526- دکتر مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
527- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
528- دکتر نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
529- دکتر رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
530- دکتر کارمن بیزاری
531- دکتر بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
532- دکتر زهرا بیضائی
533- مسعود بیطرفان
534- مهندس مهدی بیطرفان
535- دکتر مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
536- پروفسور نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
537- دکتر ازهر بین هارون
538- دکتر بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
539- دکتر محمد بینازاده
540- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
541- دکتر حسین بیورانی
542- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
543- دکتر علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
544- دکتر برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
545- مهندس سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
546- دکتر مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
547- دکتر علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
548- دکتر امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
549- دکتر علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
550- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
551- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
552- دکتر سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
553- دکتر علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
554- دکتر وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
555- دکتر علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
556- دکتر اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
557- دکتر محمدحسن بیگی
558- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

پ

1- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
2- دکتر محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
3- دکتر علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
4- دکتر ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
5- دکتر پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
6- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
7- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
8- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
9- فرامرز پارسی
10- دکتر حسن پارسی پور
11- دکتر هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
12- دکتر فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
13- دکتر سالواتوره پاریسی
14- دکتر مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
15- پروفسور علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
16- دکتر محمد پازوکی ، دانشیار
17- پروفسور محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
18- دکتر مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
19- هادی پازوکی طرودی
20- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
21- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
22- دکتر پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
23- دکتر مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
24- مهندس مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
25- دکتر یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
26- دکتر محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
27- دکتر حجت اله پاشا پور
28- دکتر سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
29- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
30- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
31- دکتر احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
32- دکتر حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
33- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
34- مهندس شیدا پاشایی
35- مهندس محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
36- دکتر سیرهار پال
37- دکتر ریچارد پالمر
38- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
39- جورج پاپاداکیس
40- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
41- مهندس فاطمه پاک
42- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
43- احمد پاک دامن
44- جواد پاک دامن
45- دکتر محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
46- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
47- سجاد پاک گهر
48- دکتر ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
49- مهندس محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
50- دکتر احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
51- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
52- دکتر محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
53- دکتر مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
54- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
55- دکتر علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
56- مهندس شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
57- احمد پاکزاد
58- محمد پاک‌نژاد
59- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
60- مهندس رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
61- الهام پایانی
62- دکتر سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
63- دکتر رضا پایدار
64- دکتر شهرام پایدار ، دانشیار
65- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
66- دکتر محمود پایندان
67- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
68- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
69- دکتر محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
70- دکتر غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
71- دکتر حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
72- دکتر مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
73- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
74- مهندس فرشید پذیرا
75- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
76- دکتر میلتون پرابو
77- دکتر امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
78- دکتر ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
79- مهندس حسن پرسا
80- دکتر زهرا پرستاری
81- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
82- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
83- دکتر محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
84- دکتر مصطفی پرنیانی
85- دکتر سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
86- دکتر داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
87- مهندس محمود پرهیزکار
88- دکتر داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
89- مهندس محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
90- دکتر ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
91- مهندس آرمین پرهیزی
92- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
93- مهندس محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
94- دکتر محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
95- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
96- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
97- دکتر سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
98- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
99- دکتر خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
100- دکتر فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
101- دکتر مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
102- دکتر علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
103- مهندس مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
104- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
105- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
106- دکتر هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
107- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
108- دکتر اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
109- پروفسور محمد پسندیده
110- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
111- احمدرضا پسندیده فر ، عضو هیات علمی آموزشکده فنی اصفهان
112- دکتر محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
113- دکتر مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
114- دکتر علی محمد پشت دار ، دانشیار
115- دکتر حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
116- دکتر روزبه پناهی
117- دکتر سیامک پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد ابهر
118- مهندس صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
119- دکتر عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
120- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
121- دکتر محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
122- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
123- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
124- دکتر یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
125- مهندس فرشاد پناهی زاده ، سرپرست تهویه پتروشیمی مارون
126- مهندس چیستا پناهی وقار
127- دکتر علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
128- دکتر بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
129- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
130- دکتر حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
131- دکتر منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
132- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
133- دکتر محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
134- دکتر مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
135- دکتر احسان پهلوانی فرد
136- پروفسور آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
137- پروفسور آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
138- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
139- دکتر احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
140- دکتر حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
141- دکتر حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
142- دکتر علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
143- دکتر حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
144- دکتر زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
145- دکتر محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
146- دکتر حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
147- دکتر الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
148- دکتر سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
149- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
150- دکتر احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
151- دکتر مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
152- دکتر حسن پوربافرانی
153- دکتر حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
154- دکتر علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
155- ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسِی و عضو لابراتوار باستان‌شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
156- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
157- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
158- دکتر ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
159- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
160- مهندس امیرحسین پورجوهری
161- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
162- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
163- دکتر عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
164- دکتر امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
165- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
166- دکتر محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
167- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
168- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
169- دکتر محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
170- دکتر مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
171- مهندس اسماعیل پورشاهید
172- دکتر حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
173- دکتر محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
174- دکتر نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
175- نسترن پورصالحی
176- دکتر علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
177- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
178- دکتر کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
179- دکتر محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
180- دکتر علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
181- دکتر رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
182- دکتر سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
183- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
184- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
185- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
186- دکتر محمدرضا پورقربان
187- دکتر بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
188- دکتر محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
189- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
190- دکتر غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
191- دکتر الهام پورمهابادیان
192- مهندس محمدصادق پورمهدی
193- دکتر سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
194- دکتر محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
195- دکتر محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
196- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
197- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
198- دکتر لیلا پورنجفی
199- دکتر بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
200- مهندس فرزاد پورنور
201- دکتر محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
202- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
203- دکتر محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
204- دکتر محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
205- دکتر امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
206- دکتر محمد پورکیانی
207- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
208- دکتر احسان پوری
209- دکتر علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
210- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
211- دکتر محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
212- دکتر علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
213- مهندس پارسا پویا ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
214- دکتر علی پویان
215- دکتر مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
216- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
217- دکتر مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
218- دکتر جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
219- دکتر فرشاد پی سوره ، کارشناس ارشد صدا و سیما
220- دکتر پائولو پیترو بیانسون
221- دکتر سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
222- دکتر پرویز پیران
223- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
224- دکتر ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
225- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
226- دکتر محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
227- عباس پیراینده
228- دکتر محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
229- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
230- دکتر علیرضا پیرخانقی ، دانشیار گروه روانشناسی و عضو هئیت علمی دانشگاه
231- دکتر همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
232- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
233- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
234- دکتر حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
235- دکتر مجید پیرستانی
236- دکتر هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
237- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
238- دکتر محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
239- دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
240- دکتر امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
241- دکتر حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
242- دکتر پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
243- دکتر احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
244- دکتر حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
245- دکتر جاماسب پیرکندی ، استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
246- دکتر حسین پیری ، دانشگاه بناب
247- دکتر محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
248- دکتر هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
249- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
250- مهندس اسماعیل پیش بین
251- دکتر ایمان پیش بین
252- دکتر رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
253- دکتر پروانه پیشنمازی
254- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
255- دکتر حمیدرضا پیشوایی
256- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
257- امیرحسین پیشگویی
258- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
259- دکتر سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
260- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
261- دکتر فاطمه پیغمبری
262- دکتر مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
263- دکتر رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
264- مهندس خسرو پیله وریان
265- دکتر نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
266- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
267- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت

1- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- دکتر سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- دکتر ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- دکتر آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- پروفسور محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- دکتر حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- دکتر ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- دکتر ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- دکتر مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- دکتر پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- دکتر زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- دکتر مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- دکتر غلامرضا تاج گردون ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
20- گلنار تاجدار
21- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
22- دکتر مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
23- دکتر سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
24- دکتر حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
25- اکرم تاجی ، عضو هیئت تحریریه
26- دکتر محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
27- دکتر محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
28- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
29- دکتر مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
30- پروفسور محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
31- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
32- دکتر الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
33- مهندس حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
34- دکتر ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
35- تیکو تانیمبو ، دانشیار، دانشگاه ویت واتر سراند، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی
36- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
37- دکتر سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
38- مهندس امیر تبادکانی
39- دکتر علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
40- دکتر عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
41- دکتر بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
42- مهندس ایرج تبریزی ، عضو هیئت علمی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
43- دکتر رضا تبریزی
44- دکتر کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
45- دکتر شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
46- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
47- دکتر مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
48- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
49- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
50- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
51- دکتر هوبه تحویلداری
52- دکتر محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
53- دکتر سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
54- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
55- دکتر محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
56- دکتر حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
57- دکتر حسین ترابزاده خراسانی
58- دکتر امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
59- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
60- دکتر سید علی ترابی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
61- دکتر صدیقه ترابی
62- فاطمه ترابی
63- دکتر فیروزه ترابی
64- دکتر محمد مهدی ترابی
65- دکتر یوسف ترابی
66- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
67- دکتر علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
68- دکتر علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
69- مهندس طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
70- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
71- دکتر محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
72- دکتر مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
73- دکتر سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
74- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
75- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
76- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
77- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
78- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
79- دکتر زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
80- دکتر محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
81- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
82- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
83- دکتر ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
84- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
85- مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
86- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
87- دکتر شاهین تفنگدارزاده
88- دکتر محسن تقدسی ، عضو دائمی هیئت علمی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
89- پروفسور محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
90- دکتر محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
91- پروفسور جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
92- دکتر محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
93- دکتر محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
94- دکتر سیدحسن تقوایی ، دانشیار
95- دکتر مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
96- دکتر جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
97- دکتر سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
98- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
99- دکتر محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
100- مهندس محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
101- دکتر محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
102- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
103- دکتر رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
104- پروفسور محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
105- دکتر محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
106- مهندس محمدرضا تقی دخت
107- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
108- دکتر سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
109- دکتر مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
110- دکتر محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
111- دکتر محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
112- دکتر مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
113- دکتر هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
114- دکتر کتایون تقی زاده
115- دکتر محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
116- دکتر ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
117- دکتر غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
118- دکتر وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
119- دکتر حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
120- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
121- دکتر موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
122- دکتر علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
123- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
124- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
125- دکتر فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
126- دکتر محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
127- دکتر محمدرضا تمامگر
128- دکتر علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
129- دکتر رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
130- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
131- دکتر عباس تمیزی
132- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
133- زهرا تنها معافی ، دانشیار
134- فرهاد تنهای رشوانلو
135- دکتر حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
136- دکتر فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
137- دکتر رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
138- دکتر فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
139- دکتر هادی تهرانی
140- دکتر پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
141- دکتر علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
142- دکتر ایمان تهمتن ، دانشکده علوم اطلاعات، دانشگاه تنسی، ناکسویل، TN، USA
143- دکتر زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
144- دکتر ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
145- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
146- دکتر حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
147- دکتر سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
148- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
149- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
150- دکتر سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
151- دکتر فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
152- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
153- دکتر مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
154- دکتر فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
155- دکتر سمیه توحیدلو
156- دکتر آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
157- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
158- علی توحیدی مقدم
159- دکتر باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
160- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
161- دکتر امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
162- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
163- دکتر منوچهر توسلی نائینی
164- دکتر ایرج توسلیان
165- مهندس معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
166- دکتر آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
167- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
168- دکتر فیروز توفیق
169- دکتر جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
170- دکتر شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
171- دکتر علی اصغر توفیقی
172- دکتر روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
173- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
174- دکتر محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
175- دکتر حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
176- دکتر حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
177- دکتر چنگ تونگ ، استاد
178- پروفسور ارکان توپال
179- دکتر حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
180- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
181- دکتر محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
182- رضا توکل افشاری ، استاد
183- دکتر علی توکلان
184- مهندس احسان توکلی
185- دکتر امید توکلی
186- دکتر حمیدرضا توکلی
187- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
188- دکتر علی توکلی
189- مهندس علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
190- دکتر غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
191- فایزه توکلی
192- دکتر محمد جواد توکلی
193- دکتر محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
194- دکتر ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
195- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
196- دکتر جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
197- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
198- دکتر فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
199- دکتر محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
200- دکتر نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
201- محمدرضا توکلی صابری
202- پروفسور رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
203- دکتر سعید توکلیان
204- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
205- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
206- دکتر امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
207- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
208- دکتر آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
209- دکتر کاوه تیمورنژاد
210- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
211- دکتر اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
212- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
213- مهندس سحر تیموری
214- دکتر سعید تیموری
215- دکتر علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
216- فاطمه تیموری
217- فرشته تیموری
218- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
219- دکتر اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
220- دکتر رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

ث

1- دکتر بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
5- دکتر حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
6- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
7- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
8- دکتر فرهاد ثبوتی
9- دکتر یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
10- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
11- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
12- دکتر علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
13- دکتر علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
14- دکتر بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
15- دکتر علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
16- دکتر فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
17- دکتر محمود ثقفی ، استاد،عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
18- دکتر مراد ثقفی
19- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
20- دکتر آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- دکتر مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- دکتر حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- مهندس سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- دکتر داود ثمری
26- دکتر احمد ثمریها ، مسئول کارگروه مهندسی کشاورزی خانه نخبگان، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری البرز
27- دکتر سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
28- دکتر باقر ثنایی ذاکر
29- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- غلام جابر محمدی ، مربی
2- دکتر فرهاد جابرزاده
3- فرانک جابری
4- دکتر مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- دکتر عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- دکتر هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
8- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
9- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
10- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
11- دکتر احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
12- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
13- مهندس رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
14- سحر جامی
15- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
16- دکتر مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
17- دکتر قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
18- دکتر محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
19- مهندس حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
20- پارسا جانباز ، مدیر اجرایی علی بابا
21- دکتر علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
22- دکتر عسکر جانعلی زاده
23- مهندس پرهام جانفشان
24- دکتر هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
25- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
26- دکتر بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
27- دکتر غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
28- دکتر محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
29- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
30- دکتر ابراهیم جاودان
31- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
32- دکتر تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
33- دکتر مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
34- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
35- دکتر داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
36- دکتر محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
37- دکتر مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
38- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
39- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
40- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
41- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
42- دکتر کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
43- دکتر علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
44- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
45- دکتر مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
46- دکتر محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
47- دکتر آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
48- دکتر احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
49- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
50- دکتر حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
51- دکتر حمید جباری
52- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
53- دکتر محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
54- دکتر مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
55- دکتر منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
56- دکتر تقی جباری فر
57- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
58- دکتر محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
59- دکتر پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
60- دکتر احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
61- پروفسور محمد جرادت
62- الیاس جزایری
63- دکتر امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
64- علی جزایری
65- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
66- دکتر خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
67- دکتر فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
68- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
69- دکتر محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
70- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
71- دکتر ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
72- دکتر فروزنده جعفرزاده پور
73- دکتر احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
74- دکتر امیر جعفرپور
75- دکتر بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
76- دکتر خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
77- دکتر فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
78- دکتر آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
79- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
80- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
81- الهه جعفری
82- دکتر امین جعفری
83- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
84- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
85- جواد جعفری
86- دکتر حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
87- دکتر حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
88- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
89- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
90- دکتر سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
91- دکتر سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
92- دکتر سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
93- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
94- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
95- دکتر سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
96- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
97- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
98- دکتر عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
99- دکتر عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
100- دکتر علی جعفری
101- علی جعفری
102- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
103- دکتر علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
104- مهندس علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
105- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
106- مهندس غلام حسین جعفری
107- دکتر محمد جعفری
108- دکتر محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
109- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
110- دکتر محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
111- دکتر محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
112- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
113- دکتر محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
114- پروفسور محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
115- دکتر مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
116- دکتر مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
117- دکتر مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
118- دکتر مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
119- دکتر پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
120- مهندس کبری جعفری
121- دکتر رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
122- دکتر علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
123- دکتر نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
124- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
125- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
126- دکتر محسن جعفری مذهب
127- دکتر رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
128- دکتر محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
129- پروفسور محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
130- دکتر کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
131- دکتر محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
132- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
133- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
134- نسرین جعفری گلستان
135- دکتر حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
136- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
137- دکتر علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
138- دکتر محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
139- دکتر حمید جعفریان یسار ، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
140- دکتر محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
141- دکتر منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
142- دکتر عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
143- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
144- دکتر ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
145- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
146- دکتر محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
147- دکتر محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
148- دکتر محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
149- دکتر وحیدرضا جلالی
150- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
151- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
152- دکتر محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
153- دکتر حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
154- دکتر غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
155- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
156- دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
157- دکتر محمود جلالی کروه
158- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
159- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
160- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
161- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
162- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
163- مهندس فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
164- دکتر رضا جلیل زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
165- دکتر علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
166- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
167- دکتر حمید جلیلوند
168- پروین جلیلوند
169- دکتر احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
170- دکتر بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
171- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
172- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
173- دکتر صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
174- دکتر مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
175- دکتر مهناز جلیلی ، مسئول انجمن علمی جامعه شناسی
176- دکتر سمانه جلیلی صدرآباد
177- هاشم جلیلی صفریان
178- دکتر علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
179- مهندس سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
180- دکتر شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
181- دکتر فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
182- مهندس مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
183- دکتر محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
184- دکتر منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
185- دکتر الهام جم زاده
186- مهندس محمد ایمان جم نژاد
187- دکتر خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
188- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
189- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
190- دکتر حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
191- دکتر سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
192- مهندس علی اکبر جمالی
193- دکتر فرید جمالی
194- مهندس مسعود جمالی آشتیانی
195- دکتر فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
196- دکتر ابوذر جمالی نیا
197- دکتر هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
198- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
199- دکتر محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
200- دکتر احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
201- دکتر احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
202- دکتر امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
203- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
204- دکتر امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
205- مهندس حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
206- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
207- دکتر زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
208- سلیمان جمشیدی
209- دکتر سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
210- دکتر محمدرضا جمشیدی
211- مهندس هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
212- دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
213- دکتر همایون جمشیدیان ، استادیار
214- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
215- دکتر محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
216- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
217- سید مهدی جمیلی
218- دکتر روزیتا جمیلی اسکویی ، دانشگاه آزاد اسلامی
219- نسرین جناب آقا
220- دکتر حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
221- دکتر علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
222- محسن جنتی
223- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
224- دکتر غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
225- دکتر احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
226- دکتر نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
227- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
228- دکتر مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
229- دکتر حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
230- دکتر عباس جهان بخشی
231- فرزاد جهان بین ، استادیار دانشگاه شاهد
232- دکتر احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
233- مهندس محمدرضا جهان میری
234- دکتر حمید جهانبخش
235- دکتر محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
236- دکتر محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
237- دکتر علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
238- دکتر محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
239- مهندس محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
240- دکتر علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
241- دکتر آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
242- دکتر اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
243- مهندس نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
244- جواد جهانگیر
245- دکتر محمد حسین جهانگیر
246- دکتر احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
247- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
248- مهندس علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
249- دکتر قاسم جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
250- دکتر محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
251- دکتر محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
252- دکتر مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
253- دکتر نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
254- دکتر کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
255- عباسقلی جهانی
256- دکتر محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
257- دکتر هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
258- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
259- دکتر جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
260- مهندس نوید جهدی
261- مهندس نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
262- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
263- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
264- دکتر جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
265- دکتر سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
266- دکتر صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
267- دکتر افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
268- دکتر ایرج جوادی
269- دکتر سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
270- دکتر شهرام جوادی ، استادیار مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
271- دکتر شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
272- دکتر محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
273- مهندس محمد جوادی
274- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
275- دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
276- دکتر سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
277- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
278- مهندس نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
279- دکتر محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
280- مهندس حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
281- دکتر سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
282- دکتر نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
283- دکتر نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
284- دکتر محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
285- دکتر جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
286- دکتر غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
287- دکتر میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
288- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
289- دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
290- دکتر علی جوان فروزنده
291- دکتر جواد جوان مجیدی
292- محمد جوان نیکخواه ، استاد
293- دکتر مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
294- دکتر آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
295- دکتر احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
296- دکتر مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
297- دکتر حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
298- دکتر مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
299- دکتر نادر جوانی
300- دکتر اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
301- دکتر محمود جوانی پور
302- دکتر مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
303- مهندس کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
304- دکتر سعید جواهرزاده
305- مهندس احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
306- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
307- دکتر فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
308- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
309- محمدرضا جودت
310- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
311- دکتر اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
312- دکتر محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
313- دکتر سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
314- دکتر گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
315- دکتر محمد سجاد جوزدانی ، هیات علمی پارک علم و فناوری استان گلستان
316- پروفسور حاجی قمرالزمان جوزف ، دکتری در مطالعات مهندسی جنگل، دانشگاه Granfield ( انگلستان )
317- پروفسور فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
318- دکتر علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
319- دکتر اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
320- دکتر فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
321- دکتر علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
322- سمیه جولایی
323- دکتر سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
324- دکتر مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
325- دکتر لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
326- دکتر مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- دکتر ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- پروفسور فیلیکس چان ، استاد
4- دکتر محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
5- مهندس رامیار چتانی
6- علی چراغی
7- دکتر فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
8- دکتر اسماعیل چمنی
9- دکتر محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
10- دکتر رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
11- دکتر زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
12- دکتر محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
13- پروفسور چینگ چنگ لی
14- دکتر مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
15- دکتر رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
16- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
17- دکتر فرهاد چنگیزی
18- دکتر وحید چنگیزی
19- پروفسور بنویت چنیاس
20- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
21- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
22- دکتر منوچهر چهاردولی
23- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
24- دکتر عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
25- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
26- دکتر شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
27- دکتر علیرضا چوبینه ، استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
28- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
29- دکتر شامبوناس چودهاری ، پست دکترا استاد تحقیق ، گروه پزشکی و تشخیصی علوم ، دانشگاه تنسی ، ناکسویل ،، ایالات متحده
30- دکتر شمهونا چودهاری
31- جورج چوپانوگلوس ، استاد، دانشگاه دیویس، کالیفرنیا، امریکا
32- دکتر علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
33- دکتر مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
34- دکتر مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
35- دکتر محمد جواد چیت ساز
36- دکتر امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
37- دکتر علیرضا چیت سازیان
38- مهندس حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
39- دکتر محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
40- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
41- مهندس ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- دکتر سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- دکتر محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- دکتر احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- دکتر مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- دکتر احمد حاتم
11- دکتر غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- دکتر ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
13- دکتر عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
14- دکتر بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
15- دکتر جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
16- دکتر حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17- دکتر فرزاد حاتمی
18- دکتر محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
19- دکتر سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
20- دکتر حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
21- دکتر محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
22- دکتر محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
23- دکتر مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
24- مهندس محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
25- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
26- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
27- دکتر اصغر حاج سقطی
28- دکتر خسرو حاج صادقی
29- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
30- دکتر امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
31- دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
32- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
33- محسن حاجی آقایی
34- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
35- دکتر محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
36- دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
37- دکتر حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
38- دکتر مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
39- دکتر فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
40- دکتر فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
41- دکتر حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
42- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
43- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
44- مینا حاجی رستم
45- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
46- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
47- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
48- دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
49- دکتر مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
50- دکتر محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
51- حسین حاجی سلطانی
52- مهندس محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
53- دکتر فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
54- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
55- دکتر علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
56- دکتر علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
57- دکتر مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
58- دکتر شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
59- دکتر بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
60- دکتر اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
61- دکتر احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
62- دکتر خلیل حاجی پور
63- دکتر حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
64- دکتر علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
65- دکتر سیامک حاجی یخچالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
66- دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
67- الهه حاجیان حیدری
68- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
69- دکتر محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
70- دکتر محمد رضا حافظ نیا
71- دکتر محمدرضا حافظ نیا
72- دکتر رحمت الله حافظی
73- پروفسور شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
74- فردین حافظی
75- دکتر ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
76- دکتر جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
77- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
78- دکتر یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
79- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
80- دکتر رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
81- دکتر علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
82- پروفسور فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
83- دکتر فرح حبیب ، استاد پایه 20 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
84- پروفسور قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
85- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
86- دکتر طاهر حبیب زاده
87- دکتر علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
88- دکتر سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
89- دکتر محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
90- پروفسور محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
91- مهندس بهروز حبیبی
92- دکتر بیوک حبیبی ، پروفسور
93- دکتر جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
94- حمیدرضا حبیبی
95- دکتر سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
96- دکتر عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
97- دکتر غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
98- دکتر لیلا حبیبی ، استادیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
99- دکتر مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
100- دکتر نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
101- دکتر نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
102- هنگامه حبیبی
103- دکتر جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
104- دکتر بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
105- مهندس مهدی حبیبی دوست
106- دکتر محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
107- دکتر محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
108- دکتر هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
109- دکتر اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
110- دکتر الهه حجازی ، دانشیار
111- دکتر جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
112- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
113- دکتر رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
114- دکتر سحاب حجازی
115- دکتر سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
116- دکتر فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
117- دکتر مجید حجازی
118- دکتر زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
119- دکتر زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
120- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
121- دکتر عیسى حجت ، استاد تمام
122- دکتر عیسی حجت
123- دکتر محمدمهدی حجت
124- دکتر مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
125- دکتر مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
126- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
127- دکتر حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
128- ریحانه حجتی
129- دکتر سعید حجتی
130- دکتر سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
131- دکتر سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
132- دکتر غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
133- دکتر محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
134- دکتر ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
135- دکتر رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
136- دکتر فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
137- دکتر کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
138- دکتر محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
139- دکتر غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
140- دکتر جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
141- دکتر حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
142- دکتر حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
143- دکتر وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
144- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
145- دکتر علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
146- دکتر علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
147- هدی حدیدی
148- دکتر حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
149- دکتر امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
150- دکتر ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
151- دکتر نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
152- دکتر عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
153- دکتر شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
154- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
155- دکتر سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
156- دکتر منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
157- دکتر عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
158- دکتر علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
159- پروفسور محد علی حسن ، دکتری در بیوتکنولوژی محیط زیست، دانشگاه اوکایاما ( ژاپن )
160- دکتر میرزا حسن الزمان
161- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
162- دکتر جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
163- دکتر جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
164- حامد حسن زاده
165- حسین حسن زاده ، استادیار
166- دکتر حمیدرضا حسن زاده
167- دکتر صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
168- دکتر علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
169- دکتر علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
170- دکتر محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
171- دکتر کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
172- دکتر یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
173- مهندس علی حسن زاده خوئی
174- دکتر مجتبی حسن زاده دلوئی
175- دکتر حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
176- دکتر بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
177- دکتر کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
178- دکتر علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
179- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و مدرس بیمه دانشگاه امام رضا علیه السلام مشهد مقدس
180- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
181- دکتر جعفر حسن پور
182- دکتر حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
183- دکتر حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
184- مهندس زینب حسن پور
185- دکتر شهاب حسن پور
186- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
187- دکتر مهدی حسن پور
188- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
189- پروفسور طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
190- دکتر محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
191- دکتر محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
192- دکتر رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
193- دکتر ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
194- امیر حسنی
195- دکتر بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
196- دکتر سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
197- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
198- دکتر سیدرضا حسنی
199- عبدالمجید حسنی
200- دکتر غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
201- پروفسور ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
202- دکتر نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
203- دکتر محمدرضا حسنی آهنگر ، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
204- مهندس محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
205- دکتر گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
206- دکتر اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
207- دکتر مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
208- دکتر محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
209- دکتر محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
210- میلاد حسین تبار
211- پروفسور سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
212- مهندس علی حسین خانی
213- دکتر ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
214- دکتر الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
215- دکتر حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
216- دکتر سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
217- دکتر سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
218- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
219- مهندس متین حسین زاده
220- مهندس میتن حسین زاده
221- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
222- دکتر علی حسین زاده دلیر
223- پروفسور کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
224- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
225- پروفسور فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
226- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
227- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
228- دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
229- دکتر بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
230- دکتر فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
231- دکتر فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
232- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
233- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
234- مهندس وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
235- دکتر محمدجواد حسین پورفرد
236- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
237- دکتر ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
238- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
239- دکتر افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
240- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
241- دکتر بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
242- دکتر بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
243- دکتر حامد حسینی
244- دکتر سلمان حسینی
245- دکتر سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
246- دکتر سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
247- دکتر سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
248- دکتر سید تیمور حسینی
249- دکتر سید جلال حسینی
250- دکتر سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
251- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
252- دکتر سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
253- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
254- دکتر سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
255- سید سلیمان حسینی
256- دکتر سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
257- دکتر سید طاهر حسینی
258- دکتر سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
259- دکتر سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
260- دکتر سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
261- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
262- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
263- دکتر سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
264- دکتر سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
265- دکتر سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
266- دکتر سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
267- دکتر سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
268- دکتر سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
269- دکتر سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
270- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
271- دکتر سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
272- دکتر سیدحسین حسینی ، استاد، دانشگاه تبریز
273- دکتر سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
274- دکتر سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
275- دکتر سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
276- دکتر سیدعلی حسینی ، دانشیار
277- دکتر سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
278- پروفسور سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
279- دکتر سیدوحید حسینی ، استاد
280- دکتر علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
281- دکتر مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
282- دکتر محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
283- دکتر مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
284- ملیحه سادات حسینی
285- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
286- دکتر میرزا حسن حسینی ، دانشیار
287- دکتر میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
288- دکتر هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
289- دکتر هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
290- دکتر هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
291- دکتر وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
292- دکتر پیام حسینی
293- دکتر شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
294- سیدرسول حسینی برنتی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد بابل
295- دکتر حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
296- دکتر حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
297- دکتر سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
298- دکتر رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
299- دکتر سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
300- دکتر سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
301- دکتر نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
302- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
303- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
304- دکتر سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
305- دکتر موید حسینی صدر ، پروفسور
306- دکتر آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
307- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
308- دکتر سید حسین حسینی لواسانی
309- دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی
310- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
311- دکتر سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
312- سید علی حسینی میلانی
313- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
314- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
315- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
316- دکتر سید محمد حسینی نصر
317- دکتر سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
318- سیدمحمد حسینی نژاد
319- دکتر سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
320- دکتر بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
321- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
322- دکتر سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
323- دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
324- دکتر سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
325- دکتر سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
326- پروفسور سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
327- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
328- دکتر شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
329- مهندس رویا حسینیان اصفهانی
330- دکتر سولماز حسینیون
331- دکتر سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
332- دکتر ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
333- دکتر محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
334- دکتر محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
335- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
336- مهندس مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
337- دکتر بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
338- دکتر صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
339- دکتر حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
340- دکتر محمد حضوری
341- دکتر فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
342- دکتر علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
343- دکتر عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
344- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
345- دکتر محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
346- دکتر مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
347- دکتر علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
348- دکتر مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
349- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
350- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
351- دکتر غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
352- دکتر حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
353- دکتر عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
354- دکتر فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
355- دکتر معصومه حق پرست
356- دکتر حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
357- دکتر رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
358- دکتر احمد حقانی
359- دکتر محمد حقانی
360- دکتر سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
361- دکتر سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
362- دکتر سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
363- دکتر عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
364- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
365- دکتر ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
366- دکتر علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
367- دکتر علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
368- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
369- دکتر سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
370- دکتر جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
371- دکتر سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
372- دکتر شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
373- دکتر مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
374- دکتر محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
375- دکتر محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
376- پروفسور علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
377- منیژه حقیقی نسب ، دانشیار دانشگاه الزهرا
378- مهندس شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
379- دکتر محمد حلاج
380- دکتر غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
381- دکتر غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
382- دکتر محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
383- دکتر حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
384- دکتر محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
385- مرجان حمدالهی
386- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
387- دکتر خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
388- دکتر جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
389- مهندس روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
390- مهندس حمید حمزه ای
391- دکتر مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
392- مهندس قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
393- دکتر مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
394- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
395- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
396- مهندس شهربانو حمیدپور
397- دکتر امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
398- دکتر حجت حمیدی
399- دکتر داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
400- دکتر سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
401- دکتر سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
402- دکتر سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
403- دکتر غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
404- دکتر مهرزاد حمیدی
405- دکتر ناصر حمیدی ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه
406- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
407- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
408- دکتر امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
409- دکتر صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
410- دکتر علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
411- دکتر سیمین حناچی
412- دکتر پریچهر حناچی
413- دکتر پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
414- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
415- مهندس فاطمه حورعلی
416- دکتر مجیدعلی حوری
417- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
418- دکتر آزاده حکاک زاده
419- دکتر آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
420- دکتر نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
421- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
422- دکتر حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
423- دکتر رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
424- دکتر مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
425- دکتر پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
426- دکتر محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
427- دکتر حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
428- دکتر داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
429- دکتر زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
430- دکتر علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
431- دکتر مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
432- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
433- دکتر پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
434- دکتر نیما حیدر زاده
435- محمد حیدرزاده
436- دکتر ناهید حیدرزاده
437- کامبیز حیدرزاده ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
438- دکتر کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
439- وحید حیدرنتاج
440- مهندس مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
441- دکتر علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
442- دکتر ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
443- دکتر منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
444- دکتر احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
445- امید حیدری
446- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
447- دکتر حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
448- مهندس حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
449- دکتر حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
450- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
451- دکتر سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
452- دکتر شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
453- دکتر عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
454- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
455- دکتر غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
456- مهندس فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
457- دکتر محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
458- دکتر مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
459- دکتر معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
460- مهندس مهدی حیدری
461- دکتر نادر حیدری
462- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
463- مهندس محسن حیدری بنی
464- دکتر داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
465- دکتر حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
466- دکتر کوروش حیدری شیرازی
467- دکتر رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
468- دکتر مرتضی حیدری مظفر
469- دکتر رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
470- دکتر محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
471- دکتر صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
472- دکتر علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
473- دکتر رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
474- دکتر محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
475- دکتر محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
476- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
477- دکتر سیدعبدالله حیدریه
478- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
479- دکتر محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- دکتر عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- دکتر احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- دکتر حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- دکتر مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- دکتر فروغ خادم
7- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8- دکتر مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
9- دکتر احمد خادم زاده ، دانشیار پژوهشگاه فضای مجازی
10- دکتر روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
11- دکتر سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
12- دکتر عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
13- دکتر امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
14- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
15- دکتر راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
16- دکتر حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
17- دکتر عباس خاشعی سیوکی
18- دکتر نازیلا خاقانی
19- دکتر محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
20- دکتر محمد خالدیان
21- دکتر شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
22- دکتر عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
23- دکتر علی خالق خواه
24- دکتر احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
25- پروفسور علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
26- دکتر رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
27- دکتر حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
28- دکتر فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
29- دکتر فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
30- دکتر فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
31- دکتر طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
32- دکتر ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
33- دکتر فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
34- دکتر امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
35- محمد خان احمدی ، عضو شورای دبیری
36- دکتر سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
37- پروفسور محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
38- دکتر نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
39- مهندس الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
40- دکتر امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
41- دکتر جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
42- محمدرضا خانلو
43- دکتر نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
44- دکتر مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
45- دکتر علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
46- دکتر جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
47- دکتر شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
48- دکتر نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
49- دکتر هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
50- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
51- دکتر محمدرضا خاکزاد
52- دکتر مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
53- دکتر فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
54- دکتر علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
55- دکتر براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
56- سیمین خاکپور
57- مهندس ایمان خاکی
58- دکتر میلاد خاکی
59- دکتر وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
60- دکتر علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
61- دکتر صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
62- مهندس محمدرضا خباز تمیمی
63- دکتر مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
64- دکتر مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
65- دکتر محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
66- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
67- دکتر علیرضا ختایی ، استاد
68- مهندس آیدین ختلان ، شرکت نشر فن آریا
69- دکتر حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
70- دکتر فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
71- دکتر حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
72- دکتر داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
73- دکتر امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
74- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
75- دکتر سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
76- دکتر مجید خدابخش ، استاندار اردبیل
77- دکتر محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
78- مهندس کامران خدابخشی
79- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
80- دکتر ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
81- دکتر سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
82- دکتر فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
83- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
84- دکتر سلمان خدادادی ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
85- دکتر مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
86- دکتر محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
87- مهندس علی اصغر خدادوست آرانی
88- دکتر حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
89- دکتر مهدیه خداقلی
90- دکتر اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
91- دکتر احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
92- مهندس علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
93- دکتر مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
94- مهندس محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
95- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
96- مهدی خداپرست ، مدیرعامل موسسه مدیریتی فکر نو اندیش ، چالوس ، ایران
97- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
98- دکتر جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
99- دکتر مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
100- دکتر رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
101- دکتر علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
102- دکتر علی خدایی ، دانشیار، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
103- زینب خدری
104- غلامحسین خدری ، دانشیار
105- دکتر محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
106- دکتر آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
107- دکتر طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
108- دکتر فاطمه خرازی افرا
109- محمد خرازی افرا
110- دکتر اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
111- سیدعلی خراسانی
112- دکتر قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
113- دکتر محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
114- دکتر محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
115- دکتر منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
116- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
117- دکتر سعید خردمندی
118- دکتر علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
119- دکتر محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
120- دکتر حسن خرقانی
121- دکتر سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
122- مهندس الهام خرم
123- دکتر بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
124- دکتر سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
125- دکتر علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
126- دکتر رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
127- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
128- دکتر محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
129- بهاء الدین خرمشاهی
130- دکتر محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
131- دکتر علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
132- دکتر منوچهر خرمین
133- مهندس محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
134- دکتر گرشاسب خزائنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه قراردادهای PPP
135- دکتر جواد خزائی ، دانشگاه تهران
136- مهندس امین خزاعی
137- دکتر حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
138- دکتر زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
139- دکتر نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
140- دکتر علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
141- پروفسور سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
142- دکتر محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
143- دکتر نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
144- مهندس پژمان خزایی
145- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
146- دکتر انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
147- دکتر محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
148- دکتر مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
149- قدرت الله خسرو شاهی
150- مهندس مصطفی خسرو پور عربی
151- مهندس امیر خسروانی
152- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
153- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
154- مهندس نرجس خسروجردی
155- دکتر اصغر خسروشاهی اصل
156- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
157- عبدالحسین خسروپناه ، استاد فلسفه دین، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
158- دکتر آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
159- دکتر احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
160- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
161- دکتر امیرحسین خسروی
162- حسن خسروی
163- دکتر حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
164- دکتر زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
165- دکتر عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
166- دکتر علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
167- دکتر فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
168- دکتر فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
169- دکتر محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
170- دکتر محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
171- دکتر محمدرضا خسروی
172- دکتر محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
173- دکتر محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
174- دکتر مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
175- دکتر میثم خسروی
176- دکتر فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
177- دکتر محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
178- دکتر بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
179- مهندس کسری خسرویان
180- مهندس مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
181- مهندس جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
182- دکتر احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
183- دکتر علیرضا خضریان
184- دکتر نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
185- دکتر علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
186- دکتر محمد خطیب
187- دکتر مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
188- دکتر عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
189- مهندس داوود خطیبی تبار
190- دکتر محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
191- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
192- مهندس حمید خلج
193- دکتر علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
194- دکتر محمد خلج امیرحسینی
195- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
196- مهندس شقایق خلجی ، کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مدیریت انرژی شرکت ملی گاز ایران
197- دکتر فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
198- دکتر ابوالفضل خلخالی
199- مریم خلخالی
200- دکتر اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
201- دکتر غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
202- دکتر علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
203- دکتر امیرحسین خلوتی
204- دکتر محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
205- مهندس محمدعلی خلیجی
206- پروفسور آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
207- دکتر محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
208- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
209- دکتر جعفر خلیل پور
210- دکتر خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
211- رضا خلیلی
212- دکتر سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
213- دکتر علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
214- دکتر مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
215- دکتر محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
216- دکتر محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
217- دکتر محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
218- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
219- نصراله خلیلی
220- دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
221- دکتر مرتضی خمیری
222- دکتر محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
223- دکتر حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
224- دکتر غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
225- دکتر خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
226- دکتر غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
227- دکتر محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
228- دکتر امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
229- دکتر محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
230- دکتر غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
231- دکتر محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
232- دکتر علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
233- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
234- مهندس احسان خواجویی
235- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
236- دکتر امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
237- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
238- دکتر رحمت خوارزمی
239- دکتر رحمت اله خوارزمی
240- دکتر محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
241- دکتر محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
242- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
243- دکتر علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
244- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
245- دکتر سعید خودداری نائینی
246- مهندس محمد خوران
247- دکتر علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
248- دکتر مریم خورشیدی
249- دکتر ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
250- دکتر علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
251- دکتر رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
252- دکتر غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
253- دکتر بهادر خوش بیان
254- مهندس علیرضا خوش تراش
255- دکتر محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
256- دکتر محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
257- دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
258- دکتر هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
259- دکتر بهناز خوش طینت ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
260- دکتر محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
261- دکتر ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
262- دکتر بهرام خوش نویسان
263- دکتر محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
264- دکتر علی خوشبخت
265- دکتر محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
266- دکتر مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
267- دکتر حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
268- دکتر کاظم خوشدل
269- مریم خوشفکر
270- مهندس مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
271- دکتر امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
272- دکتر ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
273- دکتر مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
274- دکتر علی اکبر خیاط
275- دکتر سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
276- دکتر علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
277- دکتر محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
278- دکتر سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
279- دکتر محمد خیر
280- دکتر مهدی خیر اندیش ، دانشیار
281- دکتر محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
282- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
283- دکتر رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
284- پروفسور علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
285- دکتر عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
286- دکتر معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
287- دکتر مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
288- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
289- دکتر حسن خیری ، استاد یار

د

1- دکتر استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- دکتر علیرضا داداشی
3- دکتر محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
4- دکتر فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دکتر پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
6- دکتر پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
7- دکتر ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
8- دکتر ابوالقاسم دادور ، استاد گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
9- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
10- دکتر احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
11- دکتر سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
12- دکتر علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
13- دکتر یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
14- دکتر سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
15- فهیمه دادگری
16- دکتر حسین دارآفرین
17- دکتر سعید داراب
18- دکتر بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
19- دکتر حجت الله دارابی
20- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
21- دکتر مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
22- دکتر بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
23- علی داروئی
24- دکتر بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
25- دکتر رابرت داستال
26- پروفسور محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
27- علی داسمه
28- دکتر لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
29- دکتر معصومه دامغانی
30- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
31- دکتر تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
32- دکتر احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
33- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
34- دکتر مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
35- دکتر حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
36- پروفسور حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
37- دکتر شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
38- دکتر فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
39- دکتر داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
40- دکتر داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
41- دکتر حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
42- دکتر فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
43- سید محسن دانش پژوه
44- دکتر فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
45- دکتر فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
46- پروفسور کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
47- افخم دانشفر ، دانشیار
48- مهندس فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
49- دکتر کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
50- دکتر سارا دانشمند
51- دکتر مزدک دانشور
52- دکتر محمود دانشور کاخکی ، استاد
53- دکتر عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
54- دکتر محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
55- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
56- دکتر جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
57- دکتر سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
58- دکتر زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
59- مهندس البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
60- دکتر سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
61- دکتر علیرضا داودیان
62- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
63- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
64- دکتر محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
65- دکتر رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
66- دکتر شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
67- دکتر فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
68- دکتر مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
69- دکتر مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
70- دکتر کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
71- دکتر رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
72- دکتر فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
73- دکتر نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
74- دکتر غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
75- دکتر مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
76- دکتر محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
77- مهندس ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
78- دکتر ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
79- دکتر سعید داوودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
80- دکتر سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
81- دکتر سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
82- دکتر علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
83- دکتر محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
84- دکتر محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
85- دکتر مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
86- دکتر پدرام داوودی
87- دکتر ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
88- دکتر وان یانگ داییس
89- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
90- دکتر علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
91- دکتر عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
92- دکتر روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
93- دکتر رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
94- دکتر مارسین دبوسکی
95- دکتر ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
96- دکتر بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
97- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
98- دکتر حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
99- دکتر روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
100- دکتر شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
101- دکتر شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
102- مهندس سید حسین دخانچی
103- دکتر کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
104- دکتر حمیدرضا دربیدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
105- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
106- دکتر حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
107- دکتر حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
108- دکتر سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
109- دکتر سیدعلیرضا درخشان
110- دکتر شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
111- دکتر مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
112- نجلا درخشانی
113- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
114- دکتر رضا درخشنده
115- دکتر جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
116- دکتر صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
117- مهندس احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
118- دکتر رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
119- دکتر حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
120- دکتر فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
121- دکتر فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
122- س دروسان
123- دکتر ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
124- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
125- دکتر جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
126- جهانگیر درویش بانی
127- دکتر رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
128- پروفسور علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
129- دکتر اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
130- دکتر فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
131- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
132- دکتر محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
133- دکتر هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
134- دکتر یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
135- دکتر داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
136- دکتر محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
137- مهندس حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
138- دکتر نجمه دری ، دانشیار
139- دکتر بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
140- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
141- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
142- دکتر تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
143- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
144- دکتر احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
145- مهندس فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
146- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
147- دکتر میرحسین دزفولیان ، استادیار گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا
148- دکتر کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
149- مهندس فرزان دست بوس
150- دکتر بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
151- دکتر سلمان دستان
152- دکتر سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
153- دکتر علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
154- دکتر محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
155- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
156- دکتر تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
157- دکتر مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
158- دکتر مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
159- دکتر علی دشتی شفیعی
160- دکتر عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
161- دکتر سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
162- پروفسور اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
163- دکتر حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
164- مهندس منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
165- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
166- ماندانا دل آرا
167- دکتر علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
168- دکتر علی دلاور
169- دکتر محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
170- دکتر حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
171- دکتر سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
172- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
173- دکتر حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
174- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
175- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
176- مهندس داوود دلداده
177- دکتر حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
178- دکتر مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
179- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
180- دکتر شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
181- ئاکو دلگشاد
182- دکتر مقصود دلیری
183- دکتر عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
184- سورش دمان ، استاد مدیریت
185- دکتر بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
186- دکتر عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
187- دکتر علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
188- دکتر محمدرضا ده بزرگی
189- مهندس امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
190- دکتر علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
191- دکتر بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
192- مهندس علی دهباشی
193- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
194- دکتر فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
195- مجتبی دهدار ، دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
196- دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
197- دکتر سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
198- مهندس عباس دهش ور
199- دکتر حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
200- دکتر غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
201- دکتر محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
202- دکتر امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
203- دکتر رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
204- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
205- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
206- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
207- صمد دهقان
208- دکتر علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
209- فاطمه دهقان
210- دکتر محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
211- دکتر مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
212- دکتر یوسف دهقان
213- دکتر محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
214- دکتر بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
215- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
216- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
217- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
218- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
219- دکتر حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
220- پروفسور روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
221- مهندس سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
222- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
223- دکتر علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
224- دکتر فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
225- دکتر ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
226- دکتر محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
227- دکتر مسعود دهقانی ، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.
228- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
229- دکتر سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
230- دکتر عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
231- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
232- دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
233- دکتر امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
234- دکتر سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
235- دکتر فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
236- دکتر مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
237- دکتر رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
238- دکتر نظام علی دهنوی
239- دکتر رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
240- پروفسور محمد عمر دهوت ، دکتری در بیوشیمی، دانشگاه سند ( پاکستان )
241- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
242- دکتر ناصر دواتگر
243- دکتر علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
244- دکتر پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
245- دکتر امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
246- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
247- ماریا دوتسنکو
248- دکتر داوود دورانیان
249- دکتر جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
250- دکتر محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
251- دکتر حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
252- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
253- دکتر احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
254- دکتر حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
255- دکتر علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
256- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
257- علی دوستی
258- مهندس وحید دوستی
259- دکتر محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
260- دکتر پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
261- دکتر شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
262- مهندس شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
263- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
264- پروفسور فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
265- مهندس علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
266- دکتر حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
267- دکتر داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
268- دکتر داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
269- فتح الله دویرانی
270- مهندس دردانه دُره
271- دکتر امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
272- صنم دژم
273- دکتر فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
274- دکتر محمود دژکام
275- دکتر محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
276- دکتر بستان دی لونل
277- دکتر منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
278- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
279- دکتر نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
280- دکتر ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
281- دکتر رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
282- دکتر زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
283- دکتر امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
284- دکتر محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
285- دکتر داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
286- مهندس سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
287- دکتر حسین دیده خانی
288- دکتر شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
289- دکتر صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
290- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
291- دکتر حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
292- دکتر مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
293- دکتر فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
294- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
295- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
296- دکتر علی دینی ترکمانی
297- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
298- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
299- دکتر جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
300- علی دیواندری ، استاد دانشگاه تهران
301- دکتر امیر دیوانی ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
302- دکتر اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
303- دکتر علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- دکتر سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
2- دکتر سعید ذاکربستان آباد
3- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
4- دکتر جبار علی ذاکری ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
5- دکتر محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
6- دکتر محمد حسین ذاکری
7- دکتر مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
8- ناصر ذاکری
9- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
10- دکتر سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- دکتر حسین ذبحی
12- دکتر ابوالقاسم ذبیح الله
13- دکتر سید مجید ذبیح زاده
14- دکتر آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
15- دکتر حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
16- دکتر علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
17- دکتر محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
18- دکتر محمد ذوالحواریه
19- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
20- دکتر حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
21- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
22- دکتر حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
23- دکتر رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
24- دکتر سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
25- مهندس شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
26- دکتر عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
27- دکتر محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
28- دکتر خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
29- دکتر محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
30- مهندس محمدهادی ذوالنوریان
31- دکتر حسن ذوقی
32- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران
33- دکتر کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
34- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
35- حسین ذکاوتی زاده
36- دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
37- دکتر عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
38- دکتر مجتبی ذکایی ، دانشجوی دکترای حرفه هیث مهندسی ، رئیس HSE در وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تهران، ایران
39- دکتر محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
40- دکتر امیرحسین ذکرگو
41- دکتر غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ر

1- پروفسور جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- دکتر فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- دکتر رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- دکتر احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- دکتر احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- مهندس زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- دکتر مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
14- دکتر کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
15- دکتر غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
16- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
17- دکتر سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
18- دکتر رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
19- مهندس فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
20- دکتر مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
21- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
22- دکتر محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
23- دکتر مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
24- دکتر ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
25- دکتر عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
26- دکتر ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
27- دکتر عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
28- دکتر مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
29- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
30- دکتر مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
31- دکتر هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
32- محمد رادور
33- دکتر عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
34- دکتر لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
35- پروفسور رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
36- مهندس مهدی رازانی
37- دکتر ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
38- دکتر ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
39- مهندس رضا راستخواه
40- دکتر ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
41- دکتر نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
42- دکتر عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
43- مهندس عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
44- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
45- دکتر جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
46- دکتر بهزاد راسخ
47- دکتر حسین راسخ
48- دکتر نازنین راسخ
49- دکتر سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
50- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
51- دکتر جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
52- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
53- دکتر محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
54- دکتر حمید راشدی ، دانشگاه تهران
55- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
56- مهندس کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
57- دکتر احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
58- دکتر سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
59- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
60- دکتر محمد راعی
61- دکتر حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
62- دکتر محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
63- دکتر علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
64- دکتر غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
65- دکتر غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
66- دکتر سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
67- دکتر اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
68- زهرا راکعی
69- فاطمه راکعی
70- مهندس حسین رایتی مقدم
71- دکتر بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
72- دکتر محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
73- دکتر حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
74- دکتر داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
75- دکتر طاها ربانی
76- دکتر محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
77- دکتر محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
78- دکتر مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
79- دکتر علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
80- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
81- دکتر اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
82- دکتر بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
83- دکتر حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
84- مهندس زهرا ربیعی
85- دکتر سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
86- مریم ربیعی
87- مهندس ایمان ربیعیان ، مسئول مرکز حمایت سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
88- دکتر محمدمهدی رجا
89- دکتر مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
90- ناهید رجائی
91- دکتر نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
92- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
93- دکتر شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
94- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
95- دکتر عباس رجایی ، استادیار
96- دکتر علیرضا رجایی
97- دکتر فرهنگ رجایی ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا
98- دکتر محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
99- دکتر ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
100- دکتر علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
101- دکتر علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
102- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
103- پروفسور مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
104- دکتر حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
105- دکتر رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
106- دکتر علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
107- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
108- مهندس قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
109- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
110- مسعود رجبی ، استاد
111- دکتر مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
112- دکتر معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
113- دکتر پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
114- دکتر محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
115- مهندس احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
116- دکتر حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
117- دکتر مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
118- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
119- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
120- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
121- پروفسور محمد ضیا رحمان
122- دکتر رضا رحمان ستایش
123- دکتر حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
124- دکتر مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
125- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
126- دکتر امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
127- مهندس امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
128- دکتر بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
129- دکتر تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
130- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
131- دکتر حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
132- دکتر دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
133- دکتر زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
134- دکتر علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
135- دکتر علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
136- دکتر محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
137- مهدی رحمانی
138- دکتر وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
139- دکتر کریم رحمانی
140- مهندس کیومرث رحمانی
141- رامین رحمانی نژاد
142- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
143- دکتر مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
144- پروفسور حمید رحمت ، رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران ، تهران، ایران
145- دکتر سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
146- دکتر فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
147- دکتر محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
148- دکتر محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
149- دکتر محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
150- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
151- مهندس هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
152- دکتر روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
153- دکتر شروین رحیم زاده
154- دکتر رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
155- دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
156- دکتر محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
157- دکتر مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
158- دکتر ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
159- دکتر ابراهیم رحیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
160- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
161- دکتر اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
162- دکتر اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
163- دکتر امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
164- حسین رحیمی
165- دکتر داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
166- دکتر رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
167- پروفسور رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
168- دکتر روح الله رحیمی
169- زهرا رحیمی ، مدیرعامل جمعیت امام علی ­(ع)
170- دکتر زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
171- دکتر سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
172- دکتر سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
173- دکتر فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
174- دکتر محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
175- دکتر محمد رحیمی ، مدیر مسئول فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران
176- دکتر محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
177- پروفسور مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
178- دکتر مهدی رحیمی
179- مهندس میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
180- دکتر وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
181- مهندس پژمان رحیمی
182- دکتر علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
183- مهندس عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
184- دکتر ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
185- دکتر وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
186- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
187- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
188- دکتر جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
189- دکتر حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
190- دکتر حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
191- دکتر علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
192- مهندس محمد جواد رحیمیان
193- دکتر نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
194- دکتر حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
195- دکتر فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
196- دکتر محمد حسین رخشانی
197- دکتر ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
198- پروفسور غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
199- دکتر محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
200- دکتر مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
201- دکتر فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
202- دکتر محمدرضا رزازی ، Computer Science
203- دکتر محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
204- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
205- سیدقاسم رزاقی
206- دکتر محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
207- دکتر مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
208- دکتر مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
209- دکتر طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
210- مهندس آرمین رزم آهنگ
211- دکتر سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
212- دکتر قادر رزمجو ، استادیار
213- دکتر آیت اله رزمجویی ، مشاور استاندار و مدیر کل امور عمومی و روابط بین الملل استانداری فارس
214- مهندس افشین رزمجویی
215- مهندس بابک رزمجویی
216- دکتر جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
217- دکتر حبیب رزمی ، پروفسور
218- دکتر نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
219- دکتر امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
220- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
221- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
222- دکتر امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
223- دکتر امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
224- دکتر امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
225- مهندس ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
226- پروفسور جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
227- دکتر حامد رستمی
228- دکتر خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
229- مهندس روح اله رستمی
230- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
231- دکتر شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
232- شعیب رستمی ، سردبیر و مدرس دانشگاه - عضو انجمن حسابداران خبره ایران
233- دکتر عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
234- دکتر علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
235- فاطمه رستمی ، کارشناس پژوهش و توسعه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
236- مهندس محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
237- دکتر محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
238- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
239- دکتر ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
240- دکتر وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
241- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
242- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
243- دکتر عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
244- دکتر مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
245- دکتر حسن رستگار
246- دکتر حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
247- دکتر نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
248- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
249- دکتر فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
250- دکتر حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
251- دکتر رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
252- دکتر سعید رسولی
253- سید حسن رسولی ، پژوهشگر دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
254- دکتر علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
255- پروفسور علی اکبر رسولی
256- دکتر مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
257- دکتر محسن رسولی
258- دکتر محمد رضا رسولی ، دانشکده عمران دانشگاه تهران
259- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
260- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
261- دکتر رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
262- دکتر محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
263- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
264- دکتر میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
265- دکتر گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
266- دکتر نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
267- مهدی رشوند
268- دکتر احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
269- دکتر غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
270- دکتر نعمت اله رشید نژاد
271- دکتر حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
272- دکتر حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
273- علیمراد رشیدی ، استاد، موسسه تحقیقاتی صنعت نفت (RIPI)
274- پروفسور فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
275- دکتر فرید رشیدی
276- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
277- دکتر محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
278- دکتر حمید رشیدی نژاد
279- دکتر مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
280- دکتر آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
281- دکتر آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
282- دکتر حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
283- دکتر جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
284- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
285- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
286- دکتر محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
287- دکتر قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
288- دکتر کامبیز رضا پور ، معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو
289- دکتر بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
290- کامران رضا یزدی ، دانشیار
291- مهندس جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
292- دکتر زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
293- دکتر نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
294- دکتر مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
295- دکتر محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
296- دکتر جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
297- دکتر غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
298- دکتر محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
299- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
300- دکتر علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
301- دکتر علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
302- دکتر مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
303- دکتر محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
304- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
305- دکتر بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
306- دکتر راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
307- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
308- دکتر منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
309- دکتر فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
310- دکتر جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
311- دکتر مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
312- دکتر فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
313- دکتر امین رضایان
314- دکتر مهدی رضایت
315- یحیی رضایت
316- دکتر محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
317- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
318- دکتر احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
319- دکتر حامد رضایی
320- دکتر حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
321- دکتر حسین رضایی
322- دکتر حمید رضایی
323- دکتر حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
324- دکتر حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
325- دکتر داوود رضایی
326- رضا رضایی ، استادیار، استاد، گروه مهندسی نفت، دانشگاه کورتین استرالیا
327- دکتر ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
328- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
329- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
330- دکتر عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
331- دکتر عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
332- دکتر علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
333- دکتر علی اکبر رضایی
334- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
335- دکتر غلامرضا رضایی
336- دکتر فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
337- دکتر فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
338- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
339- دکتر محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
340- دکتر محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
341- دکتر محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
342- دکتر مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
343- مهندس مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
344- دکتر ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
345- دکتر نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
346- دکتر هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
347- دکتر کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
348- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
349- دکتر یوسف رضایی
350- دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
351- دکتر امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
352- مهندس کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
353- دکتر حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
354- دکتر غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
355- محمد رضایی راد ، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
356- دکتر علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
357- دکتر سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
358- دکتر مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
359- دکتر محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
360- دکتر مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
361- دکتر حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
362- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
363- دکتر جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
364- دکتر روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
365- دکتر مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
366- دکتر مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
367- دکتر شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
368- دکتر مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
369- دکتر ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
370- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
371- زهرا رضوانی
372- دکتر مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
373- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
374- دکتر محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
375- دکتر محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
376- دکتر محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
377- مهندس میلاد رضوانی راد
378- دکتر پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
379- دکتر راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
380- دکتر سید ابوالفضل رضوی
381- دکتر سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
382- دکتر سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
383- دکتر سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
384- دکتر عباس رضوی
385- دکتر عبدالحمید رضوی
386- دکتر محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
387- مهندس محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
388- دکتر نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
389- دکتر وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
390- دکتر اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
391- دکتر سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
392- دکتر بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
393- دکتر سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
394- دکتر ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
395- دکتر ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
396- دکتر حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
397- دکتر محمد رعایایی اردکانی
398- دکتر محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
399- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
400- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
401- دکتر زینب رفتنی امیری
402- دکتر محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
403- مهندس همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
404- دکتر فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
405- مهندس فرزان رفیعا
406- دکتر بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
407- دکتر رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
408- دکتر سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
409- دکتر شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
410- دکتر علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
411- دکتر مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
412- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
413- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
414- مهندس بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
415- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
416- دکتر فرزاد رفیعیان
417- دکتر مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
418- دکتر مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
419- دکتر علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
420- دکتر شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
421- دکتر مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
422- پروفسور ک ب رماچندران ، دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه پنسیلوانیا (USA)
423- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
424- دکتر علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
425- دکتر احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
426- دکتر رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
427- دکتر سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
428- دکتر محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
429- دکتر علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
430- دکتر مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
431- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
432- دکتر یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
433- دکتر ابوالفضل رمضانی ، استادیار
434- دکتر احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
435- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
436- دکتر امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
437- دکتر جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
438- دکتر حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
439- دکتر علی رمضانی
440- مهندس علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
441- دکتر فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
442- دکتر مجتبی رمضانی ، دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل گروه مدیریت ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران
443- پروفسور محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
444- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
445- دکتر یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
446- یعقوب رمضانی
447- دکتر یوسف رمضانی
448- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
449- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
450- دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
451- دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
452- دکتر احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
453- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
454- دکتر علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
455- دکتر محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
456- دکتر احسان رنجبر
457- دکتر امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
458- دکتر اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
459- دکتر بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
460- دکتر رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
461- دکتر رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
462- پروفسور زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
463- مهندس علیرضا رنجبر
464- دکتر غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
465- دکتر محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
466- دکتر محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
467- ناصر رنجبر ، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
468- دکتر شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
469- علیرضا رنجبر شورابی
470- دکتر محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
471- دکتر اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
472- دکتر زهره رنجبر کهن
473- دکتر آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
474- دکتر عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
475- مهندس الهام رنجبرضرابی
476- دکتر اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
477- مهندس محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
478- دکتر سمیه رنجکش
479- دکتر فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
480- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
481- دکتر زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
482- دکتر رضا رهاوی
483- دکتر علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
484- مهندس محمدرضا رهبانیان
485- مهندس ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
486- مهندس مرتضی رهبر
487- دکتر مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
488- دکتر نادر رهبر ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
489- دکتر زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
490- دکتر زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
491- دکتر عباس رهبری ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران.
492- دکتر مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
493- مهندس رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
494- دکتر اکبر رهنما
495- دکتر مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
496- دکتر محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
497- دکتر محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
498- دکتر محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
499- دکتر مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
500- دکتر نادر رهنما ، هیأت علمی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
501- دکتر جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
502- دکتر فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
503- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
504- دکتر محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
505- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
506- مهندس محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
507- دکتر عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
508- دکتر سپهر رواتی
509- پروفسور اعظم روادراد
510- دکتر حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
511- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
512- دکتر حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
513- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
514- دکتر سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
515- دکتر مهدی روانشادنیا ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
516- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
517- دکتر محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
518- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
519- دکتر حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
520- دکتر جواد روحانی
521- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
522- دکتر شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
523- دکتر محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
524- دکتر نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
525- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
526- دکتر فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
527- دکتر احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
528- دکتر داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
529- دکتر سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
530- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
531- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
532- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
533- مظاهر روزبهانی
534- دکتر مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
535- دکتر احمد روستا
536- دکتر جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
537- دکتر کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
538- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
539- دکتر سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
540- پروفسور شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
541- دکتر شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
542- مهندس عباس روستایی ، شرکت مهندسی و توسعه نفت
543- فروز روشن بین
544- دکتر سوسن روشن ضمیر
545- دکتر رسول روشن چسلی
546- مهندس منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
547- دکتر قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
548- دکتر حشمت روشندل
549- مریم روشندل
550- دکتر امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
551- مهندس سبحان روشنفکر جورشری
552- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
553- دکتر سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
554- دکتر محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
555- ویدا روشنی
556- دکتر جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
557- دکتر مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
558- دکتر ابراهیم رومینا
559- دکتر مهدی روپایی
560- پروفسور سوزان روکز ، دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه واسدا ( ژاپن )
561- پروفسور فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
562- دکتر وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
563- دکتر رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
564- دکتر کامیار رویین دژ
565- دکتر ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
566- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
567- دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
568- پروفسور محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
569- دکتر رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
570- دکتر علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
571- اعظم ریاحی
572- دکتر فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
573- دکتر محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
574- محمدعلی ریاحی ، استاد دانشگاه تهران
575- دکتر وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
576- جواد ریاحی اصل
577- دکتر مهدی ریاحی خرم
578- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
579- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
580- دکتر نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
581- دکتر نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
582- دکتر فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
583- دکتر عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
584- دکتر مارکوس ریتر
585- پروفسور موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
586- دکتر افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
587- دکتر علیرضا رییسی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
588- دکتر علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- دکتر اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- دکتر اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- دکتر وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- دکتر ساجد زاده داداشی
5- دکتر آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
6- دکتر حسین زارع
7- حسین زارع ، دانشیار دانشکده بهداشت و انستیتو بهداشت و درمان آمریکا، John Hopkins Bloomberg، Policy & Management Health Policy
8- دکتر داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
9- مهندس داوود زارع
10- پروفسور رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
11- دکتر ساسان زارع
12- دکتر شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
13- دکتر عبدالرضا زارع
14- دکتر عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
15- مهندس علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
16- دکتر غلامحسین زارع
17- فریبا زارع
18- دکتر محمدجواد زارع
19- دکتر مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20- دکتر مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
21- دکتر هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
22- پروفسور کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
23- دکتر اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
24- دکتر علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
25- دکتر محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
26- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
27- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مدرس و ارزیاب سیستمهای مدیریتی و دانشجوی دکتری مدیریت، پژوهشگر در حوزه منابع انسانی، ارزیاب سیستم های مدیریتی و مدرس مباحث منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت
28- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
29- دکتر محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
30- دکتر احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
31- دکتر حسین زارع شعار
32- دکتر اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
33- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
34- دکتر فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
35- دکتر احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
36- دکتر هادی زارع مرزونی ، دانشجوی ایمنی شناسی پزشکی
37- دکتر یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
38- دکتر عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
39- دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
40- دکتر وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
41- دکتر اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
42- دکتر بهروز زارعی
43- مهندس حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
44- دکتر غلامرضا زارعی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
45- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
46- فاطمه زارعی ، استادیار
47- دکتر فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
48- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
49- دکتر محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
50- دکتر محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
51- دکتر محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
52- دکتر محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
53- دکتر محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
54- مهندس مرضیه زارعی
55- دکتر مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
56- دکتر محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
57- دکتر بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
58- دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
59- دکتر کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
60- دکتر سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
61- دکتر حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
62- دکتر حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
63- دکتر حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
64- دکتر پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
65- مهندس مرتضی زارعی گوار
66- دکتر آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
67- دکتر سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
68- دکتر علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
69- دکتر نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
70- دکتر محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
71- دکتر یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
72- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
73- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
74- دکتر عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
75- دکتر فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
76- دکتر محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
77- مرتضی زاهدی
78- مهدی زاهدی
79- مهسا زاهدی
80- دکتر محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
81- دکتر قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
82- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
83- دکتر مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
84- دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
85- دکتر مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
86- دکتر محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
87- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
88- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
89- دکتر احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
90- پروفسور سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
91- دکتر اسفندیار زبردست ، استاد تمام
92- دکتر لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
93- دکتر مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
94- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
95- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
96- دکتر زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
97- دکتر منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
98- دکتر منصور زراءنژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
99- دکتر علیرضا زراسوندی
100- دکتر عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
101- دکتر حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
102- دکتر فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
103- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
104- دکتر عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
105- دکتر سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
106- دکتر سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
107- مهندس مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
108- دکتر محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
109- دکتر مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
110- دکتر محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
111- دکتر ستار زرکلام
112- دکتر ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
113- دکتر سیدمحمد زرگر
114- سارا زرگر آزاد
115- دکتر رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
116- مهندس کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
117- دکتر حمید زرگرپور ، انجمن مدیریت پروژه ایران
118- دکتر رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
119- دکتر فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
120- دکتر هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
121- دکتر جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
122- دکتر سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
123- دکتر آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
124- دکتر محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
125- دکتر حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
126- دکتر فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
127- دکتر مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
128- پروفسور محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
129- مجید زلقی
130- دکتر احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
131- مهندس الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
132- دکتر بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
133- دکتر بهزاد زمانی
134- دکتر بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
135- مهندس حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
136- ذبیح اله زمانی ، استاد
137- دکتر رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
138- دکتر سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
139- دکتر علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
140- دکتر غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
141- دکتر فهیمه زمانی
142- مهندس محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
143- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
144- دکتر مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
145- دکتر جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
146- دکتر فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
147- دکتر محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
148- بهزاد زمانیان یزدی
149- دکتر علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
150- دکتر امیر حسین زمردیان
151- دکتر رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
152- دکتر محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
153- دکتر حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
154- دکتر محمدعلی زنجانچی ، دانشگاه گیلان
155- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
156- دکتر هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
157- دکتر سیامک زند رضوی
158- دکتر محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
159- دکتر مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
160- دکتر امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
161- دکتر غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
162- دکتر مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
163- دکتر مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
164- دکتر حسن زندی
165- دکتر مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
166- دکتر هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
167- مهندس رضا زندی دولابی
168- دکتر طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
169- دکتر مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
170- دکتر مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
171- دکتر احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
172- دکتر یعقوب زنگنه
173- دکتر علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
174- دکتر سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
175- دکتر امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
176- دکتر سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
177- دکتر بنفشه زهرایی
178- دکتر سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
179- دکتر سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
180- دکتر محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
181- دکتر یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
182- دکتر جواد زوار رضا ، گروه بیوشیمی بالینی
183- دکتر ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
184- دکتر علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
185- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
186- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
187- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
188- دکتر حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
189- دکتر کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
190- دکتر یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
191- عرفان زیاری فر
192- دکتر رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
193- دکتر سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
194- دکتر منصور زیبایی ، استاد
195- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
196- دکتر مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
197- دکتر سعید زین الدینی
198- دکتر محمدرضا زین الدینی
199- دکتر محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
200- مهندس نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
201- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
202- دکتر مهدی زینالی
203- دکتر علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
204- دکتر اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
205- دکتر حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
206- دکتر امین زیوری
207- پروفسور فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل

ژ

1- دکتر وی ژانگ ، Yale University, United States
2- ژان ژاک ترین ، دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای

س

1- دکتر محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- دکتر محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- دکتر پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- دکتر فتح الله ساجدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
6- دکتر آرمان ساجدی نژاد
7- مهندس حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
8- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
9- علی محمد سادات افسری
10- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
11- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
12- سعید سادات نیا
13- دکتر سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
14- دکتر سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
15- دکتر احسان ساده ، استادیار
16- دکتر جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
17- سیمین سارانی ، کارشناس و مدیر داخلی نشریه
18- دکتر عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
19- دکتر محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
20- دکتر فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
21- دکتر ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
22- دکتر امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
23- دکتر باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
24- دکتر حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
25- دکتر معین الدین سارکر
26- دکتر امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
27- دکتر علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
28- پروفسور بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
29- دکتر عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
30- معصومه سازنده
31- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی
32- دکتر فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
33- دکتر مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
34- دکتر مسعود ساعت ساز ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
35- دکتر احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
36- دکتر بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
37- دکتر امیر ساعدی داریان ، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
38- دکتر علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
39- دکتر محمدامین ساعی
40- دکتر حسین سالار آملی ، استاد
41- دکتر علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
42- دکتر زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
43- دکتر سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
44- مهندس مجید سالاری
45- محمد سالاری
46- دکتر محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
47- دکتر مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
48- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
49- دکتر حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
50- دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی
51- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
52- دکتر نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
53- فردین سالمیان
54- دکتر نوریه سالکی
55- دکتر عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
56- دکتر علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
57- دکتر نوذر سامانی
58- مهندس امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
59- دکتر صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
60- دکتر مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
61- دکتر محمود سامکن
62- دکتر احد سامی فر
63- دکتر شیب سانکار سانا
64- دراگان ساویچ ، استاد، دانشگاه اگزتر، لندن
65- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
66- مهندس محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
67- دکتر مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
68- آیسان سبایی ، دیر بازاریابی آچاره
69- دکتر محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
70- دکتر جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
71- دکتر حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
72- دکتر سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
73- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
74- محمدتقی سبحانی
75- دکتر داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
76- دکتر محمد جواد سبحانی فر
77- دکتر محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
78- دکتر مهدی سبحانی نژاد
79- دکتر غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
80- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
81- دکتر تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
82- دکتر فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
83- دکتر فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
84- دکتر وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
85- دکتر یداله سبوحی ، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
86- دکتر حسن فرجی سبکبار ، دانشیار
87- دکتر هاشم ستاره ، مدیر ایمنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
88- دکتر علی ستاری ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
89- معصومه ستاری
90- دکتر فرزاد ستاری اردبیلی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، اردبیل
91- دکتر علی ستاری خواه
92- دکتر محمد ستاری فر ، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
93- دکتر علی ستاریان ، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
94- دکتر صادق ستوان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی-فرهنگی
95- دکتر مسعود ستوده ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
96- مهدی ستوده ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
97- مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
98- دکتر سید سجاد ایزدهی ، دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
99- سیدمحمد سجاد صدوق ، دانشگاه شهید بهشتی
100- حسن سجادزاده ، استاد دانشگاه بوعلی سینا
101- دکتر سیدمحمد کاظم سجادپور ، Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
102- دکتر بختیار سجادی
103- دکتر حمیرا سجادی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
104- دکتر رضیه سادات سجادی ، استاد دانشگاه قم
105- دکتر سید عبدالکریم سجادی ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
106- دکتر سید مجتبی سجادی ، استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
107- دکتر سید مهدی سجادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
108- دکتر سید نصراله سجادی ، استاد دانشگاه تهران
109- دکتر سیدمحسن سجادی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
110- دکتر سیدمهدی سجادی ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس
111- سیده اعظم سجادی
112- دکتر صمد سجادی
113- علی محمد سجادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
114- نغمه سادات سجادی ، دانشگاه تهران، گروه مپنا
115- مهندس هادی سجادی ، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
116- دکتر پروین سجادی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
117- دکتر سامی سجادی فر ، استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام
118- دکتر سید حسین سجادی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
119- دکتر حمداله سجادی قیداری ، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
120- دکتر جعفر سجادی پارسا ، ریاست دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
121- دکتر سکینه سجودی
122- حکیم سحاقی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
123- دکتر محمدعلی سحری ، دانشگاه تربیت مدرس
124- دکتر نصراله سخاوتی ، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
125- عباس سر افرازی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
126- دکتر علیرضا سرائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
127- مهندس مهسا سرائی ، کارشناس ارشد برق مخابرات
128- دکتر علی اصغر سرابی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
129- دکتر سیدحسین سراج زاده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
130- دکتر محمود سراجی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
131- دکتر مهدی رضا سرافراز ، استادیار دانشگاه شیراز
132- دکتر علیمراد سرافرازی
133- دکتر حمیده سراوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
134- دکتر حسن سرایی ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
135- دکتر محمد سرایی ، دانشگاه سالفورد، انگلستان
136- دکتر محمد حسین سرایی ، دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
137- مهدی سربازی ، معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
138- دکتر محسن سرتیپی پور ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی
139- دکتر مریم سرخوش ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
140- دکتر علی سردار شهرکی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران
141- اهورا سرداری ، پتروشیمی شهید تندگویان
142- علیرضا سرسنگی ، سامانه اطلاعات جغرافیایی اطلاعات جغرافیایی سرپرست GIS بخش شهرداری یزد
143- دکتر مجید سرسنگی ، دانشیار دانشگاه تهران
144- دکتر فرهنگ سرشکی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
145- دکتر علی اکبر سرفراز ، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران
146- دکتر محمد سرفراز ، استاد علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه ملک فهد عربستان
147- دکتر محمد علی سرلک ، استاد دانشگاه پیام نور
148- دکتر هدایت سرندی ، استادیار دانشگاه زمین شناسی صاباحتین استانبول ترکیه
149- دکتر رحیم سرور ، دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی
150- دکتر احمدرضا سروش ، استاد گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
151- دکتر عباس سروش ، دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
152- دکتر صاحب سروش فر ، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج دکتری فیزیک
153- دکتر افسانه سروش یار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
154- دکتر عبدالرضا سروقد مقدم ، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
155- دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
156- دکتر مجید سروی ، دکتری تخصصی مهندسی راه و ترابری - دانشگاه موناش استرالیا
157- دکتر محمد کمال سرویها ، رییس شورای اسلامی شهر مشهد
158- دکتر علی اصغر سرچاهی ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
159- دکتر مهدی سرچشمه پور
160- محمد سرچمی ، دانشجوی دکتری حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
161- دکتر حامد سرکرده
162- دکتر هادی سرگلزایی
163- پروفسور هری سری واستاوا ، استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه ویکتوریا- کانادا
164- دکتر فرزانه سریر ، استادیار دانشکده رفاه
165- دکتر محمود سریع القلم ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
166- دکتر حمید سعادت فر
167- سید حسن سعادت مصطفوی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
168- محمدمهدی سعادت پور ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
169- دکتر داریوش سعادتی ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
170- مهندس علی محمد سعادتی ، قائم مقام شهردار منطقه ۱۲
171- دکتر مجتبی سعادتی ، مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
172- دکتر مجید سعادتی ، مدیر اجرایی
173- مسعود سعادتی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز
174- دکتر ابوطالب سعادتی شامیر
175- امیر سعدالدین ، associate
176- دکتر سیف الله سعدالدین ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان
177- دکتر حسین علی سعدی ، استادیار، رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
178- دکتر حسینعلی سعدی ، دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)
179- دکتر حشمت اله سعدی ، استادیار
180- دکتر اسماعیل سعدی پور ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
181- احمد سعیدنیا
182- دکتر ایوب سعیدی
183- دکتر رضا سعیدی ، استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.
184- سارا سعیدی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد
185- دکتر سعید سعیدی ، Nevada University, Reno, USA
186- دکتر سهراب سعیدی ، صاحب امتیاز و مدیر مسئوول
187- دکتر عباس سعیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
188- عباس سعیدی ، دانشیار-دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
189- دکتر علی سعیدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
190- دکتر علی اصغر سعیدی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
191- مهندس علیرضا سعیدی ، دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران - نظریه پرداز در مدیریت بحران دارای دو نظریه تعادل و نظریه جزایر شناور در مدیریت بحران
192- مهندس لاله سعیدی
193- مهندس محسن سعیدی ، کارشناس شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای کشور
194- دکتر محمد حسن سعیدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
195- دکتر محمد سعید سعیدی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
196- دکتر محمدعلی سعیدی ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
197- دکتر مهناز سعیدی ، استادیار
198- هادی سعیدی ، استادیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ایران
199- دکتر پرویز سعیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
200- دکتر سعید سعیدی جم
201- دکتر محمود سعیدی رضوانی ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
202- دکتر نوید سعیدی رضوانی
203- دکتر محمّدباقر سعیدی روشن ، دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه
204- دکتر محمد سعیدی مهر ، استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس
205- پروفسور محمد سعیدی مهرآباد ، استاد، دانشگاه علم و صنعت
206- دکتر اسکندر سعیدی کیا ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز
207- دکتر حمید سعیدیان ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران
208- دکتر ماشالله سعیدیان
209- دکتر علیرضا سفیانیان ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
210- فاطمه سفید کن ، استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
211- دکتر نصراله سفیدبخت ، عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته علوم دامی دانشگاه شیراز
212- دکتر مهدی سفیدبرقی ، Qazvin Islamic Azad University
213- دکتر علیرضا سفیدچیان
214- داریوش سفیدی ، معاون اداری مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل
215- دکتر کیومرث سفیدی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
216- دکتر خدیجه سفیری ، استاد دانشگاه الزهرا
217- یداله سقاپور
218- دکتر جواد سقای سعیدی ، مدیر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای تبریز
219- دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
220- دکتر محمدرضا سقراط
221- علی سلاجقه ، دانشیار دانشگاه تهران
222- دکتر عیسی سلاجقه ، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
223- حمیدرضا سلاماتی ، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
224- دکتر رحمان سلامت آهنگری ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
225- مهندس محمدمهدی سلامت راد
226- دکتر هادی سلامتی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
227- دکتر سیدامین سلامتیان ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهاب دانش
228- مهندس احمدرضا سلامی ، مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد
229- دکتر حبیب اله سلامی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
230- دکتر نذیر احمد سلامی ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
231- دکتر محمود سلامی زواره ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
232- دکتر محمد سلاورزی زاده ، استادیار دانشگاه ایلام
233- دکتر فرزاد سلحشور ، استادیار
234- دکتر کریم سلحشور ، استاد دانشگاه صنعت نفت
235- دکتر محمدرضا سلطان آقایی کوپایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
236- دکتر محمد مهدی سلطان دلال ، استاد دانشگاه
237- دکتر حسین سلطان زاده ، استاد یار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
238- فاطمه سلطان نژاد
239- دکتر محمدرضا سلطان پور
240- مهندس محمدرضا سلطاندوست ، استاد، دانشکده معماری دانشگاه تهران
241- دکتر حسین سلطانزاده ، عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
242- دکتر ابوالفضل سلطانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تریبت دبیر شهید رجایی
243- احمد سلطانی ، استادیار سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، تهران، ایران
244- دکتر الشن سلطانی
245- دکتر جعفر سلطانی
246- دکتر سعید سلطانی
247- دکتر عطاالله سلطانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
248- مهندس علی سلطانی
249- دکتر علیرضا سلطانی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
250- دکتر غلامرضا سلطانی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
251- دکتر فاطمه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
252- دکتر فرزانه سلطانی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
253- محمدرضا سلطانی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف
254- دکتر مهدی سلطانی ، ستاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
255- مهندس میلاد سلطانی
256- مهندس ناصر سلطانی
257- دکتر ناصر سلطانی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
258- ناهید سلطانی ، مدیر اجرایی
259- دکتر ندا سلطانی ، دانشیار زیست شناسی موسسه تحقیقات علوم، جهاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
260- دکتر نپتون سلطانی ، استاد، گروه فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
261- دکتر یزدان سلطانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
262- مسعود سلطانی الوار ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
263- دکتر رضا سلطانی شال ، دانشگاه گیلان
264- دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
265- دکتر محمد سلطانی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی
266- دکتر مسعود سلطانی فر
267- دکتر امیر سلطانی محمدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آبیاری و زهکشی
268- دکتر عبدالرضا سلطانی پور ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
269- دکتر حمید سلطانیان‌زاده ، استاد، دانشگاه تهران
270- دکتر منصور سلطانیه ، عضو هیأت علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
271- دکتر زهرا سلمان ، استادیار .دانشگاه علامه طباطبایی
272- دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی ، استاد
273- عبدالرسول سلمان مهینی ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
274- دکتر محمدجواد سلمان پور ، دانشیار
275- دکتر سیروس سلمانزاده ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
276- دکتر علی سلمانپور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
277- امیررضا سلمانی
278- دکتر بهزاد سلمانی ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
279- دکتر داوود سلمانی
280- دکتر صغری سلمانی
281- دکتر آرمین سلمانی محلی ، مدرس دانشگاه پیام نور واحد رشت
282- ابراهیم سلمانی ندوشن ، مدیر اجرایی و مربی بهداشت و درمان در بلایای طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
283- دکتر محمود سلوکی ، دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
284- دکتر قهرمان سلوکی نژاد ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
285- دکتر علی سلک غفاری
286- غلامرضا سلگی
287- دکتر محمد سلگی ، ریاست پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
288- محمد سلیمان نژاد ، دانشگاه اراک
289- دکتر حامد سلیمانی ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده صنعتی و مهندسی مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
290- دکتر حسین سلیمانی ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
291- دکتر سودابه سلیمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
292- دکتر علی سلیمانی ، استاد گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
293- علی سلیمانی ، دانشجوی دکترای دانشگاه قم
294- دکتر فرشاد سلیمانی ، دکتری علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.
295- دکتر مجتبی سلیمانی ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
296- دکتر محمد سلیمانی ، استاد دانشگاه علم و صنعت
297- دکتر محمد سلیمانی ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
298- دکتر محمدرضا سلیمانی
299- دکتر ملک سلیمانی ، دانشیار، دانشگاه اراک
300- دکتر منصور سلیمانی ، مسئول کارگروه فنی و مهندسی خانه نخبگان سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
301- دکتر منصوره سلیمانی ، استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
302- دکتر موسی سلیمانی ، مدیر اجرایی و دانشیار حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
303- نادر سلیمانی ، دانشیار، گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
304- نرگس سلیمانی ، دانشگاه گلستان
305- پروفسور کریم سلیمانی ، ریاست پژوهشکده سنجش از دور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری
306- غلامرضا سلیمانی امیری ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
307- عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی ، استادیار
308- دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی ، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
309- دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی تهران
310- دکتر روح الله سلیمانی پور ، مدیر پروژه حکمرانی محتوای دانشگاه تهران
311- دکتر جعفر سلیمی
312- دکتر جواد سلیمی ، استاد
313- حسین سلیمی ، ویراستار لاتین
314- دکتر حسین سلیمی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
315- دکتر سامرند سلیمی
316- دکتر سید حسین سلیمی ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
317- دکتر عبداله سلیمی ، پروفسور
318- دکتر لیدا سلیمی
319- محمد سلیمی ، کارشناس ارشد ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
320- دکتر محمدرضا سلیمی ، معاون دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
321- دکتر محمود سلیمی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
322- مرتضی سلیمی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
323- دکتر مونا سلیمی ، ستادیار شیمی دارویی فیزیولوژی و فارماکولوژی وزارت، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
324- مهندس ناصر سلیمی زاده ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
325- دکتر علی سلیمی شاملو ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
326- دکتر مصطفی سلیمی فر ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
327- دکتر منصور سلیمی فر ، معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
328- مهندس مهدی سلیمیان ، دانشگاه شهرکرد
329- مهندس آرمان سماری
330- دکتر امیر سماواتی پیروز ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
331- دکتر مهدی سمتی ، استاد، دانشگاه ایلینویز شمالی
332- دکتر محمدرضا سمرقندی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران
333- دکتر سعید سمرقندیان ، دانشیار، فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
334- مجتبی سمنانی رهبر ، دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
335- دکتر سعید سمنانیان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
336- آیلین سموعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
337- راحله سموعی
338- دکتر رضا سمیع زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا
339- دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی ، دانشیار، دانشگاه گیلان
340- دکتر محمد سمیع پورگیری
341- دکتر امیر سمیعی ، MD, PhD, Professor of Neurosurgery, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Vice President & Deputy Medical Director, INI-Hannover, Germany. Head, Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany
342- دکتر روح اله سمیعی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
343- دکتر لیلا سمیعی ، مدیر گروه گیاهان زینتی، پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
344- دکتر راج سنانی ، دانشکده مهندسی برق و مخابرات، انستیتو صنعتی نتاجی هند
345- دکتر جهانبخش سنجابی ، رئیس پژوهشگاه استاندارد
346- دکتر نیما سندگل ، دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران علوم پزشکی و خدمات بهداشت