آ

1- مهندس بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- دکتر مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مینا آبادی
4- دکتر امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- دکتر نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
8- دکتر حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
9- دکتر پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
10- سارا آبرون
11- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
12- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
13- دکتر سید آرشام آتش زر
14- مهندس حجت الله آتش پنجه
15- دکتر سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
16- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
17- محمدرضا آتشین صدف
18- دکتر بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
19- دکتر مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
20- دکتر عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
21- دکتر علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
22- دکتر گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
23- دکتر شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
24- دکتر عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
25- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
26- دکتر محمدصادق آخوندی
27- دکتر جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
28- دکتر محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
29- دکتر ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
30- دکتر عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
31- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
32- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
33- دکتر علیرضا آذربخت
34- دکتر محمدتقی آذرشب
35- دکتر محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
36- ایرج آذرفزا
37- دکتر آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
38- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
39- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
40- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
41- دکتر علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
42- دکتر شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
43- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
44- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
45- اسماعیل آذغ
46- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
47- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
48- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
49- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
50- دکتر شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
51- دکتر مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
52- دکتر محمدرضا آراستی
53- دکتر علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
54- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
55- دکتر مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
56- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
57- دکتر هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
58- دکتر علیرضا آرش پور
59- پروفسور حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
60- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
61- دکتر محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
62- دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
63- دکتر سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
64- مریم آرمند ، مدیر اداری
65- دکتر موسی آرمیده
66- دکتر محسن آرمین
67- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
68- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
69- دکتر محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
70- دکتر امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
71- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
72- دکتر علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
73- دکتر آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
74- دکتر سالار آرین مقدم
75- مهندس احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
76- مهندس برهان آزاد
77- دکتر تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
78- دکتر محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
79- دکتر پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
80- دکتر لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
81- دکتر پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
82- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
83- دکتر منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
84- دکتر پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
85- دکتر امین آزادی
86- دکتر محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
87- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
88- دکتر نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
89- مهندس نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
90- دکتر پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
91- دکتر حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
92- دکتر احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
93- مهندس کیوان آزادیخواه
94- سمیه آزرمی
95- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
96- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
97- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
98- دکتر علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
99- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
100- دکتر سجاد آستانی
101- دکتر محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
102- دکتر مهدی آشتیانی
103- دکتر رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
104- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
105- دکتر سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
106- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
107- دکتر حسام الدین آشنا
108- دکتر فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
109- مهندس علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
110- دکتر محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
111- دکتر محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
112- دکتر مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
113- دکتر مازیار آصفی
114- محبوبه آطاهریان
115- آیدین آغداشلو
116- دکتر اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
117- دکتر محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
118- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
119- دکتر حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
120- مهندس سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
121- دکتر حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
122- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
123- دکتر حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
124- دکتر تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
125- دکتر اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
126- دکتر سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
127- امیر آقا کوچک ، دانشیار، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
128- دکتر علی اکبر آقا کوچک
129- دکتر فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
130- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
131- دکتر مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
132- دکتر سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
133- دکتر حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
134- دکتر قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
135- دکتر مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
136- دکتر محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
137- دکتر مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
138- مهندس مهرداد آقاجانی
139- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
140- حسین آقاجانی اصفهانی
141- دکتر مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
142- دکتر آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
143- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
144- مهندس فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
145- دکتر علی آقازادگان
146- مهندس ابوالفضل آقاسی
147- دکتر مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
148- دکتر رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
149- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
150- دکتر علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
151- دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
152- مهندس سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
153- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
154- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
155- دکتر مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
156- دکتر احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
157- دکتر اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
158- دکتر بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
159- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
160- خانوم آقایی
161- سیدعلی آقایی
162- دکتر عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
163- دکتر محمدرضا آقایی
164- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
165- دکتر یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
166- دکتر احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
167- مهندس آرش آقایی فر
168- یاسمین آل آقا
169- مهندس علیرضا آل ابراهیم
170- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
171- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
172- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
173- دکتر سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
174- دکتر سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
175- دکتر رویا آل عمران
176- آیدا آل هاشمی
177- دکتر حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
178- دکتر عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
179- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
180- مهندس مصطفی آمره ، عضوء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
181- مهندس عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
182- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
183- دکتر صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
184- دکتر محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
185- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
186- دکتر محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
187- دکتر عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
188- مهندس سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
189- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
190- مهندس زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
191- دکتر سروش آوخ
192- دکتر فریدون آورزمانی ، عضو پیوسته پژوهشکده نظر
193- مهندس کیامهر آویژه
194- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
195- دکتر همیرا آگاه
196- دکتر حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
197- دکتر محمدباقر آیانی
198- دکتر سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
199- دکتر جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
200- دکتر حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
201- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
202- دکتر محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
203- دکتر حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
204- دکتر سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
205- دکتر محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
206- دکتر محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
207- دکتر حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
208- دکتر موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
209- پروفسور مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
210- دکتر سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
211- دکتر سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
212- دکتر ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
213- دکتر سیمون آیوازیان
214- دکتر افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
215- دکتر صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- دکتر مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- دکتر معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- دکتر علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- دکتر خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- مهندس غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- دکتر اساما ابراهیم ازوی
10- امیر ابراهیم زاده
11- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
12- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
13- دکتر محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
14- دکتر محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
15- دکتر میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
16- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
17- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
18- دکتر حبیب ابراهیم پور
19- دکتر رضا ابراهیم پور
20- مهندس سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
21- مهندس صادق ابراهیم پور
22- مهندس فاروق ابراهیم پور
23- دکتر مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
24- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
26- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
27- بهنام ابراهیمی
28- دکتر حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
29- حسن ابراهیمی
30- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
31- دکتر حسین ابراهیمی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
32- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
33- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
34- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
35- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
36- مهندس سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
37- دکتر سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
38- دکتر سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
39- دکتر سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
40- دکتر سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
41- دکتر سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
42- دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
43- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
44- مهندس علی ابراهیمی ، مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
45- دکتر علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
46- دکتر قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
47- دکتر قنبر ابراهیمی
48- دکتر محسن ابراهیمی
49- محمد ابراهیمی ، استادیار- پژوهشگاه هوافضا
50- دکتر محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
51- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
52- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
53- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
54- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
55- پریسا ابراهیمی
56- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
57- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
58- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
59- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
60- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
61- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
62- دکتر حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
63- دکتر مریم ابراهیمی کیا
64- دکتر بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
65- دکتر حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
66- دکتر یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
67- دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
68- پروفسور کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
69- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
70- دکتر حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
71- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
72- پروفسور سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
73- مهندس سید مجتبی ابطحی
74- دکتر سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
75- دکتر سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
76- دکتر عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
77- دکتر حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
78- دکتر کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
79- دکتر حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
80- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
81- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
82- دکتر سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
83- دکتر فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
84- دکتر محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
85- دکتر بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
86- دکتر الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
87- دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
88- دکتر عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
89- دکتر محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
90- پروفسور محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
91- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
92- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
93- دکتر شبان ابوحسین
94- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
95- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
96- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
97- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
98- مهندس بهزاد اتابکی
99- دکتر سینا اتحادی ، مدیر عامل شرکت مهندسی بارو گستر پارس - مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان
100- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
101- دکتر مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
102- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
103- دکتر احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
104- دکتر زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
105- دکتر محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
106- دکتر عبدالمهدی اجلالی
107- دکتر مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
108- دکتر سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
109- دکتر مجید احتشامی
110- مهندس نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
111- دکتر سید سعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
112- دکتر سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
113- مهندس سعید احدزاده
114- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
115- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
116- دکتر سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
117- دکتر محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
118- دکتر محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
119- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
120- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
121- دکتر پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
122- افسانه احسانی
123- دکتر مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
124- پروفسور محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
125- دکتر مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
126- دکتر عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
127- دکتر ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
128- دکتر حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
129- دکتر آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
130- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
131- دکتر منوچهر احقر
132- دکتر زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
133- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
134- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
135- دکتر فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
136- دکتر فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
137- مهندس جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
138- دکتر محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
139- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
140- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
141- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
142- دکتر محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
143- محمدرضا احمدنسب
144- دکتر حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
145- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
146- دکتر علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
147- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
148- دکتر محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
149- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
150- مهندس بهروز احمدپور
151- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
152- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
153- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
154- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
155- دکتر احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
156- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
157- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
158- دکتر امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
159- دکتر امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
160- دکتر اکرم احمدی
161- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
162- دکتر حسن احمدی
163- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
164- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
165- دکتر حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
166- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
167- دکتر خلیل احمدی ، استادیار
168- دکتر رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
169- دکتر رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
170- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
171- دکتر سلیمان احمدی ، دانشیار
172- دکتر سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
173- دکتر سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
174- مهندس سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
175- دکتر سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
176- دکتر شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
177- عباس احمدی ، معاون آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
178- دکتر عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
179- دکتر عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
180- دکتر علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
181- دکتر غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
182- دکتر فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
183- دکتر فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
184- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
185- مهندس محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
186- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
187- دکتر محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
188- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
189- دکتر محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
190- دکتر محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
191- مهندس محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
192- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
193- دکتر محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
194- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
195- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
196- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
197- مهندس نوشاد احمدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
198- دکتر هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
199- پروفسور وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
200- دکتر وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
201- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
202- دکتر یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
203- دکتر هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
204- دکتر سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
205- مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر آموزش دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
206- دکتر روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
207- دکتر مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
208- دکتر جعفر احمدی شالی
209- دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
210- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
211- دکتر علی محمد احمدی قراچه
212- پروفسور علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
213- دکتر بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
214- مهندس امیر احمدی مطلق ، کارشناس معماری
215- دکتر ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
216- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
217- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
218- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار و مدیر گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
219- مجید احمدی کچایی
220- دکتر مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
221- دکتر مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
222- دکتر احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
223- دکتر حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
224- دکتر غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
225- دکتر مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
226- دکتر محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
227- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
228- دکتر محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
229- دکتر سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
230- دکتر محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
231- دکتر مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
232- دکتر اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
233- مهندس افشین اخلاص پور
234- دکتر احمد اخلاصی
235- دکتر توحید اخلاقی
236- حسین اخلاقی
237- دکتر محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
238- دکترحسنعلی اخلاقی امیری ، عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس
239- دکتر هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
240- دکتر فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
241- مهندس محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
242- دکتر امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
243- مهندس امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
244- دکتر رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
245- دکتر ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
246- دکتر منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
247- دکتر پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
248- دکتر پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
249- مهندس حمیدرضا اخوان ارمکی
250- دکتر مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
251- دکتر قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
252- دکتر مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
253- دکتر عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
254- دکتر آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
255- دکتر جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
256- دکتر زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
257- دکتر تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
258- دکتر سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
259- سید محمد مهدی اخوت
260- دکتر سید محمود اخوت ، استاد
261- مهندس محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
262- دکتر مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
263- دکتر هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
264- دکتر ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
265- مهندس عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
266- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
267- ریحانه ادبی
268- دکتر محمد ادبی تبار
269- دکتر سامسون ادنیی الدجاره
270- دکتر سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
271- دکتر مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
272- دکتر بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
273- دکتر عبدالرئوف ادیب زاده
274- دکتر پویان ادیبی
275- دکتر پیمان ادیبی
276- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
277- مهندس سینا ارادتی
278- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
279- دکتر سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
280- دکتر محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
281- دکتر محمد علی ارجمند
282- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
283- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
284- دکتر زهراسادات اردستانی
285- دکتر مجتبی اردستانی
286- امیرهوشنگ اردلان
287- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
288- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
289- دکتر فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
290- دکتر محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
291- دکتر رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
292- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
293- دکتر حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
294- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
295- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
296- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
297- دکتر مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
298- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
299- دکتر محمدحسین ارشادی ، استادیار
300- دکتر علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
301- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
302- دکتر علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
303- مهندس علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
304- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
305- دکتر سیدمحمد ارفعی
306- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
307- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
308- دکتر شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
309- مهندس اردشیر اروجی
310- مهندس محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
311- دکتر علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
312- دکتر ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
313- دکتر مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
314- دکتر مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
315- حسین ازگومی
316- سمیه اسبکیان
317- دکتر علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
318- مهدی استاد احمد
319- دکتر محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
320- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
321- دکتر جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
322- مهندس احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
323- دکتر بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
324- هوشنگ استادی
325- دکتر مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
326- دکتر هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
327- دکتر گلن استفن پاتتن
328- پروفسور سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
329- دکتر صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
330- دکتر هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
331- دکتر همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
332- دکتر سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
333- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
334- دکتر محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
335- دکتر احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
336- دکتر توفیق اسداف ، استادیار
337- دکتر خدابخش اسداللهی
338- دکتر سهراب اسداله زاده
339- دکتر اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
340- دکتر امین اسدالهی
341- مهندس محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
342- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
343- دکتر عبدالله اسدزاده جاریحانی
344- دکتر احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
345- دکتر علی اسدپور
346- دکتر محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
347- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
348- دکتر اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
349- دکتر امیرحسین اسدی
350- دکتر بهنام اسدی ، مدرس دانشگاه پیام نور ، مدیر عامل و صاحب امتیاز بنیاد حقوقی قانون یار
351- دکتر حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
352- حسن اسدی
353- دکتر حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
354- دکتر حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
355- زهرا اسدی
356- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
357- مهندس سیده کبری اسدی
358- علی اکبر اسدی
359- دکتر علیرضا اسدی
360- دکتر فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
361- دکتر فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
362- مهندس مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
363- دکتر محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
364- دکتر محمدامین اسدی
365- دکتر مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
366- دکتر مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
367- دکتر مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
368- مهندس بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
369- دکتر محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
370- دکتر هادی اسدی رحمانی
371- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
372- دکتر محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
373- دکتر علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
374- دکتر هرمز اسدی کوه آباد
375- مهندس الهه اسدیان
376- دکتر فریده اسدیان
377- قاسم اسدیان
378- دکتر محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
379- دکتر مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
380- دکتر محمدشمس اسفندآبادی
381- مهندس احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
382- دکتر شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
383- دکتر فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
384- دکتر مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
385- دکتر مرضیه اسفندیاری
386- دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
387- دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
388- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
389- دکتر بهدیس اسلام نور
390- دکتر امیرحسین اسلام پناه
391- دکتر کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
392- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
393- دکتر اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
394- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
395- دکتر سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.
396- دکتر سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
397- دکتر علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
398- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
399- دکتر لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
400- دکتر محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
401- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
402- دکتر محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
403- دکتر مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
404- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
405- دکتر گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
406- دکتر سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
407- پروفسور حنفی اسماعیل ، دکتری در علم پلیمر ، دانشگاه لافبورو (UK)
408- دکتر حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
409- مهندس مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
410- دکتر مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
411- مهربان اسماعیل زاده ، -
412- دکتر یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
413- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
414- دکتر حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
415- دکتر رضا اسماعیل زاده کناری
416- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
417- مهندس علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
418- دکتر امیدعلی اسماعیلی
419- امین اسماعیلی
420- دکتر حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
421- دکتر عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
422- دکتر علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
423- دکتر عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
424- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
425- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
426- دکتر محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
427- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
428- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
429- دکتر مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
430- دکتر مهدی اسماعیلی
431- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
432- دکتر کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
433- صالح اسماعیلی درکه
434- دکتر ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
435- دکتر فرشته اسمعیل خانی ، مربی
436- دکتر فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
437- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
438- فرحناز اسمعیلی رادور
439- دکتر جان الکساندر اسمیت
440- دکتر حمیدرضا اسکاش
441- دکتر طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
442- دکتر بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
443- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
444- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
445- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
446- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
447- مسعود اسکندری
448- دکتر محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
449- دکتر جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
450- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
451- دکتر علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
452- مهرداد اسکویی
453- دکتر ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
454- آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
455- مهندس مهرداد اشتری
456- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
457- دکتر محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
458- دکتر محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
459- دکتر علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
460- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
461- دکتر مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
462- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
463- پروفسور محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
464- دکتر علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
465- دکتر منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
466- دکتر سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
467- دکتر سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
468- دکتر عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
469- دکتر مجید اشرفی
470- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
471- دکتر حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
472- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
473- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
474- دکتر حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
475- دکتر حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
476- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
477- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
478- دکتر علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
479- دکتر مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
480- دکتر علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
481- دکتر حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
482- مرتضی اصغرنیا
483- مهندس حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
484- دکتر علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
485- دکتر محسن اصغری
486- دکتر محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
487- دکتر مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
488- دکتر کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
489- دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
490- دکتر عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
491- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
492- دکتر محمد علی اصغری مقدم
493- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
494- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
495- دکتر محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
496- دکتر محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
497- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
498- دکتر نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
499- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
500- دکتر ابراهیم اصلانی
501- دکتر جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
502- دکتر علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
503- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
504- دکتر محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
505- دکتر پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
506- دکتر مرتضی اصلانی نژاد
507- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
508- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
509- دکتر جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
510- دکتر محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
511- دکتر عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
512- مهندس امیرمهدی اعتباری
513- دکتر اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
514- دکتر حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
515- دکتر ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
516- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
517- سید غلامرضا اعتماد
518- دکتر شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
519- دکتر گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
520- دکتر احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
521- دکتر احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
522- مهندس بهزاد اعتمادی
523- دکتر حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
524- دکتر زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
525- پروفسور سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
526- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
527- دکتر محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
528- دکتر محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
529- دکتر محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
530- دکتر حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
531- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
532- مهندس علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
533- رضا اعطائی زاده
534- دکتر محمد اعظم زاده ، استادیار
535- دکتر حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
536- دکتر رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
537- دکتر موسی اعظمی
538- دکتر نسرین سادات اعظمی
539- دکتر هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
540- دکتر حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
541- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
542- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
543- دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
544- دکتر زهرا اعلمی هرندی ، استاد
545- دکتر محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
546- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
547- دکتر حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
548- دکتر گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
549- دکتر افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
550- دکتر اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
551- دکتر سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
552- دکتر سید علی افتخاری
553- دکتر مهران افتخاری
554- دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
555- دکتر محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
556- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
557- دکتر سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
558- دکتر حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
559- دکتر حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
560- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
561- دکتر محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
562- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
563- دکتر حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
564- دکتر فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
565- پریا افراز ، کارشناس
566- دکتر محبوب افراسیاب
567- دکتر حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
568- دکتر محمدصادق افراسیابی
569- مهندس مه لقا افراسیابی
570- حسین افراسیابیان
571- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
572- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
573- دکتر ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
574- دکتر عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
575- دکتر قهرمان افشار
576- مهندس محمد افشار ، مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
577- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
578- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
579- دکتر زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
580- دکتر ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
581- بهرام افشاری
582- دکتر داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
583- دکتر رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
584- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
585- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
586- مهندس علی افشاری
587- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
588- دکتر مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
589- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
590- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
591- دکتر سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
592- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
593- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
594- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
595- دکتر نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
596- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
597- دکتر کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
598- دکتر ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
599- دکتر علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
600- دکتر اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
601- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
602- دکتر سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
603- دکتر حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
604- پروفسور عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
605- دکتر حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
606- دکتر شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
607- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
608- دکتر اجو افولابی میچائیل
609- مهندس احمد علی افکاری
610- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
611- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
612- دکتر منوچهر اقبال
613- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
614- دکتر شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
615- دکتر عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
616- دکتر بیژن اقتصاد
617- دکتر محمد اقتصاد
618- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
619- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
620- دکتر مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
621- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
622- دکتر امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
623- مهندس زهرا البرز
624- دکتر شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
625- دکتر ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
626- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
627- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
628- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
629- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
630- دکتر احمد الستی ، استادیار
631- دکتر محمد مهدی الشریف
632- دکتر فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
633- دکتر لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
634- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
635- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
636- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
637- دکتر آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
638- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
639- دکتر محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
640- حجت اله الماسی
641- دکتر علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
642- دکتر نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
643- دکتر سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
644- دکتر علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
645- محمد الموتی
646- دکتر محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
647- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
648- مهندس غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
649- دکتر مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
650- دکتر حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
651- مهندس ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
652- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
653- دکتر غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
654- دکتر علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
655- دکتر شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
656- دکتر ناصر الهی ، دانشگاه مفید
657- دکتر علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
658- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
659- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
660- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
661- دکتر سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
662- پروفسور سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
663- دکتر محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
664- دکتر حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
665- مهندس سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
666- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
667- دکتر سید محمدرضا امام ، دانشیار
668- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
669- مهندس امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
670- پروفسور زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
671- دکتر سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
672- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
673- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
674- دکتر جمشید امامی
675- دکتر حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
676- دکتر حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
677- دکتر زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
678- دکتر سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
679- دکتر سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
680- دکتر علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
681- دکتر فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
682- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
683- محمد امامی
684- مریم امامی ، کارشناس نشریه
685- دکتر نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
686- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
687- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
688- دکتر آریو امامی فر
689- دکتر علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
690- دکتر بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
691- دکتر سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
692- دکتر ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
693- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
694- غلامرضا امانی
695- دکتر محمدرضا امانی ، پژوهشگر
696- مهندس مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
697- مهندس محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
698- پروفسور نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
699- آرش امرایی
700- دکتر علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
701- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
702- دکتر حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
703- دکتر فتح اله امی ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
704- دکتر محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
705- دکتر سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
706- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
707- دکتر محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
708- مهندس پرویز امیدنیا
709- دکتر امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
710- مهندس علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
711- دکتر پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
712- دکتر کمال امیدوار
713- دکتر مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
714- دکتر سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
715- دکتر سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
716- ابوذر امیدی
717- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
718- دکتر جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
719- دکتر عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
720- محمود امیدی
721- دکتر منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
722- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
723- فرانک امیدیان
724- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
725- دکتر مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
726- دکتر وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
727- دکتر مهرداد امیر آقایی
728- دکتر محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
729- دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
730- دکتر عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
731- دکتر سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
732- دکتر سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
733- دکتر حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
734- دکتر سید امیراحمد مظفری ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
735- دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
736- دکتر علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
737- دکتر محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
738- دکتر شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
739- دکتر محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
740- دکتر رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
741- دکتر نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
742- دکتر طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
743- دکتر آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
744- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
745- دکتر احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
746- دکتر امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
747- دکتر امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
748- مهندس حامد امیری
749- دکتر حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
750- زهرا امیری
751- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
752- دکتر سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
753- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
754- دکتر علی امیری
755- دکتر علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
756- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
757- دکتر مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
758- دکتر محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
759- دکتر محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
760- دکتر موسی امیری
761- دکتر نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
762- مهندس ویدا امیری
763- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
764- دکتر مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
765- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
766- دکتر جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
767- دکتر رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
768- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
769- دکتر غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
770- مهندس محمد امین
771- دکتر محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
772- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
773- مهندس اسماعیل امین دهقان ، عضو کارگروه ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی البرز
774- مهندس رضا امین زاده
775- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
776- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
777- پروفسور نگوا امین عارف
778- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
779- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
780- دکتر عباس امین منصور
781- دکتر صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
782- دکتر سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
783- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
784- دکتر الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
785- دکتر امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
786- بهنام امینی
787- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
788- حمیده امینی
789- دکتر داوود امینی ، استادیار
790- رحمان امینی
791- دکتر رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
792- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
793- عباس امینی
794- دکتر عبدالحسین امینی
795- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
796- دکتر علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
797- دکتر علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
798- دکتر عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
799- دکتر فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
800- دکتر محمدتقی امینی ، دانشیار
801- دکتر منوچهر امینی
802- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
803- دکتر نوروز امینی
804- دکتر کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
805- دکتر حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
806- دکتر محسن امینی خوزانی
807- دکتر عباس امینی فسخودی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
808- دکتر محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
809- مهندس داوود امینی مقدم فارج
810- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
811- دکتر بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
812- دکتر امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
813- دکتر غلامعلی امینیان
814- دکتر هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
815- دکتر محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
816- پروفسور حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
817- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
818- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
819- مهندس محمدرضا انبیائی
820- مهندس فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
821- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
822- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
823- دکتر سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
824- دکتر حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
825- دکتر بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
826- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
827- دکتر رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
828- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
829- محمدامین انسان
830- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
831- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
832- دکتر حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
833- دکتر رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
834- دکتر عبدالحمید انصاری
835- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
836- محمد سعید انصاری
837- دکتر منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
838- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
839- دکتر یاسر انصاری
840- دکتر رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
841- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
842- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
843- دکتر علیرضا انصاری چهارسوقی
844- دکتر حمید انصاریان
845- دکتر خلیل انصاریان
846- دکتر احمد انوار ، دانشگاه شیراز
847- مهندس علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
848- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
849- دکتر مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
850- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
851- دکتر علی انوری
852- دکتر منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
853- دکتر سیدجواد انگجی
854- دکتر محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
855- دکتر علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
856- دکتر بهمن اهدایی ، استاد گروه گیاه شناسی و علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا
857- دکتر حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
858- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
859- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
860- دکتر وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
861- دکتر سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
862- دکتر سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
863- دکتر بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
864- دکتر احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
865- پروفسور مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
866- دکتر شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
867- دکتر جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
868- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
869- دکتر پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
870- دکتر محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
871- دکتر محمدرضا اولیاء
872- دکتر علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
873- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
874- دکتر محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
875- دکتر فردیل یو اوکریزو
876- دکتر عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
877- مصطفی اویسی
878- دکتر محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
879- دکتر مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
880- اردشیر اکبر آبادی
881- دکتر نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
882- دکتر علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
883- دکتر مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
884- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
885- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
886- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
887- دکتر حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
888- دکتر محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
889- دکتر احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
890- دکتر احمد اکبری ، استاد
891- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
892- دکتر حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
893- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
894- دکتر حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
895- مهندس دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
896- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
897- دکتر عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
898- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
899- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
900- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
901- دکتر مجتبی اکبری
902- مجید اکبری
903- دکتر محسن اکبری ، استادیار
904- دکتر محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
905- دکتر محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
906- دکتر منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
907- دکتر مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
908- دکتر مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
909- دکتر ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
910- دکتر نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
911- دکتر نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
912- دکتر پرویز اکبری ، مدرس مدعو شهرسازی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج
913- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
914- دکتر کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
915- دکتر محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
916- دکتر حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
917- دکتر علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
918- دکتر فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
919- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
920- دکتر جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
921- دکتر کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
922- دکتر رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
923- مهندس حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
924- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
925- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
926- دکتر محمد جعفر اکرام جعفری
927- پروفسور محمد اکرم
928- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
929- دکتر سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
930- دکتر سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
931- دکتر سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
932- دکتر غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
933- دکتر غلامرضا ایراجیان
934- دکتر مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
935- دکتر سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
936- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
937- دکتر حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
938- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
939- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
940- دکتر علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
941- دکتر ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
942- سید محمد ایرانمنش
943- لیلا ایرانمنش
944- دکتر مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
945- راضیه ایرانی
946- غلامرضا ایرانی
947- دکتر فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
948- دکتر رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
949- دکتر علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
950- دکتر عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
951- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
952- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
953- دکتر شاهرخ ایروانی
954- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
955- دکتر مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
956- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
957- دکتر عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
958- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
959- عبداله ایزد پناه
960- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
961- دکتر علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
962- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
963- دکتر اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
964- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
965- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
966- دکتر محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
967- دکتر کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
968- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
969- دکتر عباسعلی ایزدی
970- علی ایزدی
971- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
972- دکتر محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
973- دکتر محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
974- دکتر محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
975- دکتر مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
976- دکتر مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
977- دکتر پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
978- دکتر رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
979- دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
980- دکتر طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
981- دکتر سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
982- مهندس محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
983- دکتر محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
984- دکتر اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
985- مهندس حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
986- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
987- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
988- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
989- دکتر محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
990- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
991- دکتر بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
992- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
993- دکتر محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
994- دکتر حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
995- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
996- دکتر مرتضی ایمانی راد
997- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
998- مرتضی ایمانیان
999- دکتر محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1000- پروفسور سانگ این اوه ، دکتری در علوم زیست محیطی و مهندسی ، موسسه گوانگ جو علم و صنعت
1001- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
1002- احسان ایپکی
1003- دکتر محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- دکتر محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- دکتر فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- دکتر ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- دکتر نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
9- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
10- دکتر عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
11- دکتر فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
12- دکتر اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
13- پروفسور جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
14- دکتر رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
15- مهدى بابایى زاده
16- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
17- دکتر جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
18- دکتر حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
19- دکتر ساسان بابایی
20- دکتر علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
21- دکتر علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
22- دکتر محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
23- دکتر محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
24- دکتر محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
25- دکتر محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
26- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
27- دکتر معصومه بابایی
28- مهندس مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
29- دکتر هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
30- دکتر پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
31- دکتر جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
32- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
33- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
34- حاجی بابایی مقدم
35- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
36- دکتر اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
37- دکتر یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
38- دکتر آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
39- مهندس مینا باجگاه
40- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
41- دکتر جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
42- دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
43- مهندس بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
44- مهندس بهروز بادامی
45- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
46- دکتر کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
47- دکتر جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
48- جلیل باران دوست ، محقق پژوهشکده پدافند غیر عامل
49- دکتر رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
50- دکتر حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
51- علی بارانی
52- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
53- دکتر قاسم بارانی
54- دکتر محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
55- مهندس مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
56- دکتر محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
57- دکتر مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
58- دکتر مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
59- مهندس محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
60- دکتر عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
61- دکتر عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
62- دکتر محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
63- دکتر کامبیز بازرگان
64- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
65- دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
66- دکتر محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
67- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
68- مهندس حجت الله بازوبندی
69- دکتر نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
70- دکتر محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
71- دکتر محمد حسن بازیار
72- دکتر سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
73- دکتر سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
74- دکتر مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
75- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
76- دکتر حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
77- پریسا باصری
78- دکتر زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
79- دکتر حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
80- دکتر مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
81- دکتر سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
82- دکتر علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
83- دکتر عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
84- دکتر شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
85- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
86- دکتر مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
87- دکتر حمیدرضا باغیانی
88- دکتر صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
89- دکتر علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
90- پروفسور ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
91- دکتر نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
92- دکتر جمشید باقرزاده
93- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
94- دکتر هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
95- دکتر مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
96- دکتر محمد باقرنیافر
97- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
98- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
99- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
100- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
101- دکتر احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
102- دکتر احمد باقری ، استاد
103- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
104- دکتر خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
105- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
106- دکتر رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
107- دکتر روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
108- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
109- دکتر سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
110- مهندس سیدرامتین باقری
111- دکتر شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
112- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
113- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
114- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
115- دکتر محمد باقری ، استادیار
116- دکتر محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
117- دکتر مرتضی باقری
118- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
119- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
120- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
121- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
122- دکتر مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
123- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
124- دکتر کمال الدین باقری
125- مهندس رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
126- دکتر محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
127- دکتر میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
128- دکتر حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
129- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
130- دکتر حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
131- دکتر محمدباقر باقری کنی ، استاد
132- فریبا باقریه
133- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
134- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
135- دکتر محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
136- زهره بال
137- فرزانه بالاجه
138- هومن بالازاده
139- دکتر رائو بالوسو
140- دکتر محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
141- دکتر علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
142- دکتر حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
143- دکتر حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
144- دکتر حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
145- دکتر علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
146- دکتر ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
147- دکتر تقی باهو طرودی
148- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
149- هلنا ماریا باپتیستا الویس
150- دکتر غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
151- دکتر قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
152- پروفسور شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
153- دکتر صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
154- مهندس هادی بت شکن
155- دکتر حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
156- دکتر محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
157- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
158- دکتر علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
159- دکتر عباس بحری ، مجری طرح
160- دکتر سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
161- دکتر سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
162- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
163- دکتر حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
164- مهندس مجتبی بحیرایی
165- دکتر مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
166- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
167- دکتر بیدار بخت
168- مهندس مصطفی بختیار
169- دکتر بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
170- دکتر جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
171- دکتر حسین بختیاری
172- دکتر سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
173- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
174- دکتر شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
175- دکتر صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
176- دکتر محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
177- دکتر میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
178- مینا بختیاری
179- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
180- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
181- دکتر نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
182- دکتر علیرضا بخشایی
183- دکتر محسن بخشنده
184- دکتر محمد بخشنده
185- دکتر محمد بخشوده ، استاد
186- دکتر احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
187- دکتر بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
188- دکتر زهرا بخشی
189- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
190- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
191- مهندس رئوف بدائی ، مسئول کمیته فرهنگی
192- دکتر علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
193- دکتر غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
194- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
195- مهندس محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
196- دکتر مرتضی بدخشان
197- دکتر هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
198- دکتر مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
199- مهندس امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
200- پروفسور وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
201- دکتر محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
202- دکتر سید امین بدری ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
203- دکتر سید علی بدری
204- دکتر عاطفه بدری
205- دکتر رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
206- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
207- دکتر علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
208- دکتر نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
209- دکتر پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
210- دکتر کاوه بذرافکن
211- دکتر محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
212- سعید برآبادی
213- دکتر امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
214- دکتر حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
215- مهندس رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
216- مهندس سارا براتی
217- دکتر علی براتی
218- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
219- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
220- دکتر مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
221- دکتر محمد براتی
222- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
223- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
224- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
225- دکتر حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
226- دکتر حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
227- دکتر محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
228- دکتر مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
229- مهندس محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
230- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
231- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
232- دکتر معصومه براری
233- دکتر میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
234- مهندس کیان براری
235- دکتر امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
236- مهندس عباس براعتی
237- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
238- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
239- دکتر اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
240- دکتر حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
241- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
242- مهندس مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
243- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
244- دکتر ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
245- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
246- دکتر احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
247- دکتر سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
248- منصوره بردبار
249- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
250- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
251- دکتر اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
252- دکتر سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
253- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
254- دکتر عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
255- دکتر محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
256- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
257- مهندس پویا برزگر
258- مهندس محمدرضا برزگران
259- دکتر محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
260- دکتر کاظم برزگربفرویی
261- دکتر جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
262- دکتر جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
263- دکتر محسن برغمدی
264- دکتر علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
265- دکتر رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
266- دکتر مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
267- دکتر آیدین برنجیان
268- علی برهان زهی
269- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
270- دکتر علیرضا برهانی داریان
271- دکتر مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
272- دکتر امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
273- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
274- دکتر جورج بروفاس
275- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
276- دکتر زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
277- مهندس زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
278- دکتر شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
279- دکتر مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
280- دکتر ناصر برومند
281- مهندس پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
282- دکتر سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
283- دکتر علی برومند نیا
284- علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
285- دکتر ناصر برک پور
286- دکتر سیدمسعود برکاتی
287- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
288- مهندس عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
289- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
290- دکتر سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
291- دکتر فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
292- دکتر امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
293- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
294- دکتر امید بزرگ حداد
295- مهندس عیسی بزرگ زاده
296- دکتر یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
297- داوود بزرگمهر
298- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
299- حسین بزرگیان
300- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
301- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
302- دکتر حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
303- مهندس الیاس بستگانی
304- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
305- دکتر محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
306- مرتضی بسیج
307- دکتر سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
308- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
309- دکتر مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
310- دکتر رسول بشاش ، استاد پیکسوت باستان شناسی
311- دکتر حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
312- مسلم بشکار
313- دکتر مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
314- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
315- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
316- دکتر کیجی بشیر احمد
317- دکتر سعید بشیری
318- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
319- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
320- دکتر نیاز بشیری بهمیری
321- دکتر سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
322- دکتر تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
323- دکتر سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
324- مهندس حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
325- دکتر میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
326- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد
327- دکتر محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
328- دکتر عبدالحسن بصیره
329- دکتر علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
330- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
331- دکتر محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
332- دکتر مهدی بصیری ، استاد
333- دکتر رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
334- دکتر سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
335- پروفسور سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
336- دکتر عبدالحسین بغلانی
337- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
338- دکتر علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
339- دکتر سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
340- پروفسور ریکیک بل بابا
341- دکتر سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
342- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
343- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
344- دکتر ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
345- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
346- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
347- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
348- مهندس ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
349- مهندس شعله بلوچ
350- دکتر سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
351- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
352- دکتر محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
353- دکتر سعید بلیانی
354- دکتر محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
355- دکتر عفت بمبئی چی
356- پروفسور عبدل رحمن بن محمد ، دکتری در مهندسی ، دانشگاه نیوهمپ شایر (ایالات متحده آمریکا )
357- دکتر محمدباقر بناءشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
358- مهندس رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
359- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
360- دکتر رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
361- دکتر شیلا بناری
362- دکتر محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
363- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
364- پروفسور محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
365- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
366- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
367- دکتر امین بنایی
368- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
369- دکتر علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
370- دکتر علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
371- دکتر رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
372- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
373- دکتر حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
374- دکتر بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
375- دکتر حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
376- دکتر صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
377- دکتر احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
378- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
379- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
380- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
381- دکتر علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
382- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
383- دکتر نصراله بنی مصطفی عرب ، استادیار
384- دکتر سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
385- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
386- دکتر ناصر بنیادی
387- دکتر مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
388- دکتر حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
389- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی،مدیریت آموزشی
390- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
391- علی بهادران ، دانشجوی دکترا دانشگاه شیخ بهایی
392- مهندس منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
393- دکتر هادی بهادری
394- دکتر بهرام بهادری بیرگانی
395- دکتر علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
396- مهندس امیدرضا بهادری نژاد
397- دکتر مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
398- دکتر مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
399- دکتر پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
400- دکتر آرمان بهاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
401- دکتر علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
402- دکتر فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
403- دکتر حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
404- دکتر زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
405- دکتر محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
406- دکتر سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
407- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
408- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
409- دکتر ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
410- دکتر سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
411- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
412- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
413- دکتر صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
414- زهرا بهرام بیک ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
415- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
416- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
417- دکتر عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
418- دکتر احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
419- دکتر احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
420- دکتر بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
421- دکتر بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
422- دکتر جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
423- دکتر سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
424- دکتر شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
425- دکتر عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
426- دکتر عبدا... بهرامی ، استاد
427- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
428- دکتر عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
429- دکتر علی بهرامی ، Boeing Research & Technology, USA
430- دکتر محسن بهرامی ، استاد
431- محمد بهرامی ، استادیار
432- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
433- نجمه بهرامی
434- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
435- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
436- دکتر حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
437- دکتر شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
438- دکتر آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
439- دکتر خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
440- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
441- دکتر محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
442- مهندس سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
443- منا بهره دار
444- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
445- دکتر داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
446- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
447- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
448- دکتر حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
449- دکتر بهروز بهروزی راد
450- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
451- دکتر ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
452- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
453- دکتر مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
454- دکتر مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
455- دکتر جانعلی بهزادنسب
456- دکتر رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
457- مرضیه بهزادی
458- مهندس مریم بهزادی
459- دکتر قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
460- دکتر امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
461- دکتر ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
462- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
463- دکتر احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
464- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
465- مهندس سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
466- دکتر سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
467- مهندس سیدمحمد بهشتی
468- دکتر علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
469- دکتر محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
470- دکتر محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
471- دکتر محمدرضا بهشتی
472- دکتر ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
473- مهندس ابراهیم بهشتی جاوید
474- دکتر حسین بهشتی نژاد
475- پروفسور علی بهفروز
476- دکتر موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
477- دکتر هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
478- میثم بهمنش
479- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
480- دکتر جواد بهمنی ، استاد دانشگاه
481- دکتر مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
482- دکتر محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
483- پریسا بهمنی
484- دکتر بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
485- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
486- بیوک بهنام ، استادیار
487- دکتر حمید بهنام
488- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
489- دکتر محمد بهنام فر
490- دکتر محمدحسن بهنام فر
491- دکتر کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
492- دکتر نسرین بهنیافرد
493- دکتر بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
494- دکتر بو عالم بواشش
495- دکتر فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
496- دکتر سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
497- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
498- دکتر سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
499- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
500- دکتر مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
501- دکتر داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
502- دکتر الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
503- دکتر علیرضا بوشهری
504- دکتر امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
505- دکتر امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
506- دکتر رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
507- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
508- دکتر حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
509- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
510- دکتر سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
511- مهندس مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
512- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
513- مهندس علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
514- دکتر سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
515- مهندس طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
516- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
517- دکتر جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
518- دکتر عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
519- دکتر رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
520- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
521- دکتر علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
522- دکتر محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
523- مهندس مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
524- دکتر مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
525- دکتر مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
526- دکتر محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
527- نیلوفر بیاتی
528- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
529- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
530- دکتر لیلا بیان
531- دکتر معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
532- دکتر علی بیت اللهی ، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری پژوهشکده ساختمان و مسکن
533- دکتر علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
534- مهندس محمد حسین بیجه کشاورزی
535- دکتر مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
536- دکتر محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
537- دکتر رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
538- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
539- دکتر سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
540- دکتر جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
541- دکتر احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
542- علی بیرانوند ، مربی
543- دکتر پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
544- دکتر مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
545- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
546- دکتر نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
547- دکتر رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
548- دکتر کارمن بیزاری
549- دکتر بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
550- دکتر زهرا بیضائی
551- مسعود بیطرفان
552- مهندس مهدی بیطرفان
553- دکتر مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
554- پروفسور نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
555- دکتر ازهر بین هارون
556- دکتر بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
557- دکتر محمد بینازاده
558- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
559- دکتر حسین بیورانی
560- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
561- دکتر علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
562- دکتر برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
563- مهندس سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
564- دکتر مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
565- دکتر علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
566- دکتر امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
567- دکتر علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
568- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
569- دکتر ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
570- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
571- دکتر سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
572- دکتر علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
573- دکتر وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
574- دکتر علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
575- دکتر اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
576- مهندس سکینه بیگی
577- دکتر محمدحسن بیگی
578- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

پ

1- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
2- دکتر محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
3- دکتر علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
4- دکتر ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
5- دکتر پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
6- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
7- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
8- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
9- فرامرز پارسی
10- دکتر حسن پارسی پور
11- دکتر هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
12- دکتر فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
13- دکتر سالواتوره پاریسی
14- دکتر مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
15- پروفسور علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
16- دکتر محمد پازوکی ، دانشیار
17- پروفسور محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
18- دکتر مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
19- هادی پازوکی طرودی
20- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
21- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
22- دکتر پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
23- دکتر مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
24- مهندس مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
25- دکتر یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
26- دکتر محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
27- دکتر حجت اله پاشا پور
28- دکتر سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
29- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
30- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
31- دکتر احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
32- دکتر حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
33- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
34- مهندس شیدا پاشایی
35- مهندس محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
36- دکتر سیرهار پال
37- دکتر ریچارد پالمر
38- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
39- جورج پاپاداکیس
40- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
41- دکتر سمیه پاپی
42- مهندس فاطمه پاک
43- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
44- احمد پاک دامن
45- جواد پاک دامن
46- دکتر عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
47- دکتر محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
48- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
49- سجاد پاک گهر
50- دکتر ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
51- مهندس محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
52- دکتر احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
53- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
54- دکتر محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
55- دکتر مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
56- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
57- دکتر علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
58- مهندس شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
59- احمد پاکزاد
60- محمد پاک‌نژاد
61- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
62- مهندس رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
63- الهام پایانی
64- دکتر سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
65- دکتر رضا پایدار
66- دکتر شهرام پایدار ، دانشیار
67- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
68- دکتر محمود پایندان
69- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
70- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
71- دکتر محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
72- دکتر امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
73- دکتر غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
74- دکتر حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
75- دکتر مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
76- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
77- مهندس فرشید پذیرا
78- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
79- دکتر میلتون پرابو
80- دکتر امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
81- دکتر ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
82- مهندس حسن پرسا
83- دکتر زهرا پرستاری
84- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
85- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
86- دکتر محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
87- دکتر مصطفی پرنیانی
88- دکتر سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
89- دکتر داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
90- مهندس محمود پرهیزکار
91- دکتر داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
92- مهندس محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
93- دکتر ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
94- مهندس آرمین پرهیزی
95- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
96- مهندس محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
97- دکتر محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
98- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
99- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
100- دکتر سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
101- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
102- دکتر خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
103- دکتر فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
104- دکتر مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
105- دکتر علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
106- مهندس مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
107- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
108- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
109- دکتر هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
110- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
111- دکتر اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
112- پروفسور محمد پسندیده
113- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
114- احمدرضا پسندیده فر ، عضو هیات علمی آموزشکده فنی اصفهان
115- دکتر محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
116- دکتر مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
117- دکتر علی محمد پشت دار ، دانشیار
118- دکتر حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
119- دکتر روزبه پناهی
120- دکتر سیامک پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد ابهر
121- مهندس صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
122- دکتر عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
123- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
124- دکتر محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
125- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
126- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
127- دکتر یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
128- مهندس فرشاد پناهی زاده ، سرپرست تهویه پتروشیمی مارون
129- مهندس چیستا پناهی وقار
130- دکتر علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
131- دکتر بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
132- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
133- دکتر حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
134- دکتر منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
135- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
136- دکتر محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
137- دکتر مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
138- دکتر احسان پهلوانی فرد
139- پروفسور آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
140- پروفسور آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
141- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
142- دکتر احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
143- دکتر حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
144- دکتر حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
145- دکتر علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
146- دکتر حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
147- دکتر زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
148- دکتر محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
149- دکتر حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
150- دکتر الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
151- دکتر سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
152- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
153- دکتر احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
154- دکتر احسان پوراسماعیل
155- دکتر حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
156- دکتر مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
157- حسن پوربابایی
158- دکتر حسن پوربافرانی
159- دکتر حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
160- دکتر علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
161- ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسِی و عضو لابراتوار باستان‌شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
162- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
163- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
164- دکتر ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
165- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
166- مهندس امیرحسین پورجوهری
167- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
168- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
169- دکتر عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
170- دکتر امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
171- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
172- دکتر محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
173- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
174- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
175- دکتر محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
176- دکتر مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
177- مهندس اسماعیل پورشاهید
178- دکتر حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
179- دکتر محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
180- دکتر نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
181- نسترن پورصالحی
182- دکتر علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
183- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
184- دکتر کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
185- دکتر محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
186- دکتر علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
187- دکتر رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
188- دکتر سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
189- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
190- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
191- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
192- دکتر محمدرضا پورقربان
193- دکتر بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
194- دکتر محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
195- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
196- دکتر غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
197- دکتر الهام پورمهابادیان
198- مهندس محمدصادق پورمهدی
199- دکتر سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
200- دکتر محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
201- دکتر محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
202- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
203- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
204- دکتر لیلا پورنجفی
205- دکتر بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
206- مهندس فرزاد پورنور
207- دکتر محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
208- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
209- دکتر محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
210- دکتر محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
211- دکتر امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
212- دکتر محمد پورکیانی
213- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
214- دکتر احسان پوری
215- دکتر علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
216- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
217- دکتر محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
218- دکتر علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
219- مهندس پارسا پویا ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
220- دکتر علی پویان
221- دکتر محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
222- دکتر مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
223- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
224- دکتر مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
225- دکتر جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
226- دکتر فرشاد پی سوره ، کارشناس ارشد صدا و سیما
227- دکتر پائولو پیترو بیانسون
228- دکتر سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
229- دکتر پرویز پیران
230- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
231- دکتر ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
232- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
233- دکتر محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
234- عباس پیراینده
235- دکتر محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
236- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
237- دکتر علیرضا پیرخانقی ، دانشیار گروه روانشناسی و عضو هئیت علمی دانشگاه
238- دکتر همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
239- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
240- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
241- دکتر حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
242- دکتر مجید پیرستانی
243- دکتر هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
244- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
245- دکتر محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
246- دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
247- دکتر امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
248- دکتر حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
249- دکتر پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
250- دکتر احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
251- دکتر حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
252- دکتر جاماسب پیرکندی ، استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
253- دکتر حسین پیری ، دانشگاه بناب
254- دکتر محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
255- دکتر هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
256- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
257- مهندس اسماعیل پیش بین
258- دکتر ایمان پیش بین
259- دکتر رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
260- دکتر پروانه پیشنمازی
261- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
262- دکتر حمیدرضا پیشوایی
263- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
264- امیرحسین پیشگویی
265- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
266- دکتر سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
267- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
268- دکتر فاطمه پیغمبری
269- دکتر مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
270- دکتر رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
271- دکتر علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
272- مهندس خسرو پیله وریان
273- دکتر نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
274- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
275- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت

1- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- دکتر سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- دکتر ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- دکتر آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- پروفسور محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- دکتر حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- دکتر ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- دکتر ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- دکتر مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- دکتر پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- دکتر زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- دکتر مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- دکتر غلامرضا تاج گردون ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
20- گلنار تاجدار
21- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
22- دکتر مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
23- دکتر سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
24- دکتر حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
25- اکرم تاجی ، عضو هیئت تحریریه
26- دکتر محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
27- دکتر محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
28- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
29- دکتر مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
30- پروفسور محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
31- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
32- دکتر الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
33- مهندس حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
34- دکتر ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
35- تیکو تانیمبو ، دانشیار، دانشگاه ویت واتر سراند، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی
36- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
37- دکتر سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
38- مهندس امیر تبادکانی
39- دکتر علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
40- دکتر عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
41- دکتر بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
42- مهندس ایرج تبریزی ، عضو هیئت علمی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
43- دکتر رضا تبریزی
44- دکتر لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
45- دکتر کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
46- دکتر شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
47- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
48- دکتر مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
49- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
50- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
51- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
52- دکتر هوبه تحویلداری
53- دکتر محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
54- دکتر سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
55- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
56- دکتر محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
57- دکتر حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
58- دکتر حسین ترابزاده خراسانی
59- دکتر امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
60- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
61- دکتر سید علی ترابی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
62- دکتر صدیقه ترابی
63- فاطمه ترابی
64- دکتر فیروزه ترابی
65- دکتر محمد مهدی ترابی
66- دکتر یوسف ترابی
67- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
68- دکتر علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
69- دکتر علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
70- مهندس طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
71- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
72- دکتر محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
73- دکتر مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
74- دکتر سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
75- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
76- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
77- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
78- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
79- دکتر اشرف ترکیان ، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
80- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
81- دکتر زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
82- دکتر علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
83- دکتر محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
84- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
85- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
86- دکتر ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
87- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
88- مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
89- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
90- دکتر شاهین تفنگدارزاده
91- دکتر محسن تقدسی ، عضو دائمی هیئت علمی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
92- پروفسور محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
93- دکتر محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
94- پروفسور جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
95- دکتر محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
96- دکتر محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
97- دکتر سیدحسن تقوایی ، دانشیار
98- دکتر مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
99- دکتر جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
100- دکتر سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
101- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
102- دکتر محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
103- مهندس محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
104- دکتر محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
105- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
106- دکتر رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
107- پروفسور محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
108- دکتر محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
109- مهندس محمدرضا تقی دخت
110- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
111- دکتر جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
112- دکتر سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
113- دکتر مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
114- دکتر محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
115- دکتر محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
116- دکتر مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
117- دکتر هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
118- دکتر کتایون تقی زاده
119- دکتر محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
120- دکتر ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
121- دکتر غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
122- دکتر وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
123- دکتر حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
124- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
125- دکتر موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
126- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
127- دکتر علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
128- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
129- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
130- دکتر فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
131- دکتر محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
132- دکتر محمدرضا تمامگر
133- دکتر علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
134- دکتر رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
135- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
136- دکتر عباس تمیزی
137- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
138- زهرا تنها معافی ، دانشیار
139- فرهاد تنهای رشوانلو
140- دکتر حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
141- دکتر فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
142- دکتر رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
143- دکتر فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
144- دکتر هادی تهرانی
145- دکتر پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
146- دکتر مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
147- دکتر علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
148- دکتر ایمان تهمتن ، دانشکده علوم اطلاعات، دانشگاه تنسی، ناکسویل، TN، USA
149- دکتر زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
150- دکتر ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
151- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
152- دکتر حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
153- دکتر سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
154- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
155- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
156- دکتر سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
157- دکتر فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
158- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
159- دکتر مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
160- دکتر فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
161- دکتر سمیه توحیدلو
162- دکتر آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
163- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
164- علی توحیدی مقدم
165- دکتر باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
166- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
167- دکتر امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
168- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
169- دکتر منوچهر توسلی نائینی
170- دکتر ایرج توسلیان
171- مهندس معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
172- دکتر آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
173- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
174- دکتر فیروز توفیق
175- دکتر جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
176- دکتر شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
177- دکتر علی اصغر توفیقی
178- دکتر روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
179- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
180- دکتر محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
181- دکتر حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
182- دکتر حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
183- دکتر چنگ تونگ ، استاد
184- پروفسور ارکان توپال
185- دکتر حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
186- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
187- دکتر محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
188- رضا توکل افشاری ، استاد
189- دکتر علی توکلان
190- مهندس احسان توکلی
191- دکتر امید توکلی
192- دکتر حمیدرضا توکلی
193- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
194- دکتر علی توکلی
195- مهندس علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
196- دکتر غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
197- فایزه توکلی
198- دکتر محمد جواد توکلی
199- دکتر محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
200- دکتر ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
201- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
202- دکتر جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
203- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
204- دکتر فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
205- دکتر محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
206- دکتر نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
207- محمدرضا توکلی صابری
208- پروفسور رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
209- دکتر سعید توکلیان
210- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
211- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
212- دکتر امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
213- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
214- دکتر آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
215- دکتر کاوه تیمورنژاد
216- دکتر آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
217- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
218- دکتر اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
219- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
220- مهندس سحر تیموری
221- دکتر سعید تیموری
222- دکتر علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
223- فاطمه تیموری
224- فرشته تیموری
225- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
226- دکتر اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
227- دکتر رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

ث

1- دکتر بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
5- دکتر حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
6- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
7- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
8- دکتر فرهاد ثبوتی
9- دکتر یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
10- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
11- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
12- دکتر علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
13- دکتر علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
14- دکتر بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
15- دکتر علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
16- دکتر فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
17- دکتر محمود ثقفی ، استاد،عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
18- دکتر مراد ثقفی
19- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
20- دکتر آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- دکتر مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- دکتر حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- مهندس سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- دکتر داود ثمری
26- دکتر جعفر ثمری صفا
27- دکتر احمد ثمریها ، مسئول کارگروه مهندسی کشاورزی خانه نخبگان، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری البرز
28- دکتر فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
29- دکتر سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
30- دکتر باقر ثنایی ذاکر
31- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- غلام جابر محمدی ، مربی
2- دکتر فرهاد جابرزاده
3- دکتر اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
4- فرانک جابری
5- دکتر مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- دکتر عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
7- دکتر هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- دکتر احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
14- مهندس رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
17- دکتر مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
18- دکتر قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
19- دکتر محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
20- مهندس حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
21- پارسا جانباز ، مدیر اجرایی علی بابا
22- دکتر علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23- دکتر عسکر جانعلی زاده
24- مهندس پرهام جانفشان
25- دکتر هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
26- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
27- دکتر بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
28- دکتر مسعود جان‌بزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
29- دکتر غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
30- دکتر محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
31- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
32- دکتر ابراهیم جاودان
33- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
34- دکتر تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
35- دکتر مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
36- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
37- دکتر داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
38- دکتر محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
39- دکتر مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
40- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
41- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
42- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
43- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
44- دکتر کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
45- دکتر علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
46- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
47- دکتر مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
48- دکتر محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
49- دکتر آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
50- دکتر احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
51- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
52- دکتر حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
53- دکتر حمید جباری
54- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
55- دکتر محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
56- دکتر مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
57- دکتر منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
58- دکتر فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
59- دکتر تقی جباری فر
60- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
61- دکتر محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
62- دکتر امیر جبلی ، دکترای مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
63- دکتر پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
64- دکتر پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
65- دکتر سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
66- دکتر احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
67- پروفسور محمد جرادت
68- مهندس سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
69- الیاس جزایری
70- دکتر امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
71- علی جزایری
72- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
73- دکتر خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
74- دکتر فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
75- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
76- دکتر محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
77- مهندس میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
78- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
79- دکتر ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
80- دکتر فروزنده جعفرزاده پور
81- دکتر احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
82- دکتر امیر جعفرپور
83- دکتر بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
84- دکتر خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
85- دکتر فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
86- دکتر آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
87- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
88- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
89- الهه جعفری
90- دکتر امین جعفری
91- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
92- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
93- جواد جعفری
94- دکتر حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
95- دکتر حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
96- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
97- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
98- دکتر سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
99- دکتر سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
100- دکتر سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
101- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
102- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
103- دکتر سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
104- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
105- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
106- دکتر عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
107- دکتر عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
108- دکتر علی جعفری
109- علی جعفری
110- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
111- دکتر علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
112- دکتر علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
113- مهندس علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
114- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
115- مهندس غلام حسین جعفری
116- دکتر محمد جعفری
117- دکتر محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
118- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
119- دکتر محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
120- دکتر محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
121- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
122- دکتر محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
123- پروفسور محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
124- دکتر مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
125- دکتر مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
126- دکتر مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
127- دکتر مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
128- دکتر پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
129- مهندس کبری جعفری
130- دکتر رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
131- دکتر علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
132- دکتر نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
133- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
134- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
135- دکتر محسن جعفری مذهب
136- دکتر رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
137- دکتر محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
138- پروفسور محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
139- دکتر کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
140- دکتر محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
141- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
142- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
143- نسرین جعفری گلستان
144- دکتر حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
145- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
146- دکتر علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
147- دکتر محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
148- دکتر حمید جعفریان یسار ، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
149- دکتر محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
150- دکتر منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
151- دکتر عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
152- دکتر آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
153- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
154- دکتر ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
155- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
156- دکتر محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
157- دکتر محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
158- دکتر محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
159- دکتر وحیدرضا جلالی
160- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
161- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
162- دکتر محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
163- دکتر حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
164- دکتر غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
165- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
166- دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
167- دکتر محمود جلالی کروه
168- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
169- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
170- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
171- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
172- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
173- مهندس فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
174- دکتر رضا جلیل زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
175- دکتر علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
176- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
177- دکتر حمید جلیلوند
178- پروین جلیلوند
179- دکتر احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
180- دکتر بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
181- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
182- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
183- دکتر صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
184- دکتر مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
185- دکتر مهناز جلیلی ، مسئول انجمن علمی جامعه شناسی
186- دکتر سمانه جلیلی صدرآباد
187- هاشم جلیلی صفریان
188- دکتر علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
189- مهندس سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
190- دکتر شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
191- دکتر فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
192- مهندس مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
193- دکتر محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
194- دکتر منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
195- دکتر الهام جم زاده
196- مهندس محمد ایمان جم نژاد
197- دکتر خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
198- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
199- فریبرز جمالزاد فلاح
200- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
201- دکتر حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
202- دکتر سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
203- مهندس علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
204- دکتر فرید جمالی
205- مهندس مسعود جمالی آشتیانی
206- دکتر فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
207- دکتر ابوذر جمالی نیا
208- دکتر هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
209- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
210- دکتر محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
211- دکتر احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
212- دکتر احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
213- دکتر امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
214- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
215- دکتر امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
216- مهندس حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
217- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
218- دکتر زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
219- سلیمان جمشیدی
220- دکتر سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
221- دکتر محمدرضا جمشیدی
222- مهندس هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
223- دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
224- دکتر همایون جمشیدیان ، استادیار
225- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
226- دکتر محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
227- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
228- سید مهدی جمیلی
229- دکتر روزیتا جمیلی اسکویی ، دانشگاه آزاد اسلامی
230- نسرین جناب آقا
231- دکتر حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
232- دکتر علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
233- محسن جنتی
234- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
235- دکتر غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
236- دکتر احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
237- دکتر نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
238- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
239- دکتر مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
240- دکتر حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
241- دکتر عباس جهان بخشی
242- فرزاد جهان بین ، استادیار دانشگاه شاهد
243- دکتر احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
244- مهندس محمدرضا جهان میری
245- دکتر حمید جهانبخش
246- دکتر محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
247- دکتر محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
248- دکتر علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
249- دکتر محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
250- مهندس محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
251- دکتر علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
252- دکتر آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
253- دکتر اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
254- مهندس نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
255- جواد جهانگیر
256- دکتر محمد حسین جهانگیر
257- دکتر احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
258- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
259- مهندس علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
260- دکتر قاسم جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
261- دکتر محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
262- دکتر محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
263- دکتر مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
264- دکتر نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
265- دکتر کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
266- عباسقلی جهانی
267- دکتر محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
268- دکتر هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
269- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
270- دکتر جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
271- مهندس نوید جهدی
272- مهندس نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
273- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
274- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
275- دکتر جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
276- دکتر سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
277- دکتر صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
278- دکتر افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
279- دکتر ایرج جوادی
280- دکتر سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
281- دکتر شهرام جوادی ، استادیار مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
282- دکتر شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
283- دکتر محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
284- مهندس محمد جوادی
285- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
286- دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
287- دکتر سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
288- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
289- مهندس نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
290- دکتر محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
291- دکتر محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
292- مهندس حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
293- مهندس حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
294- دکتر سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
295- دکتر نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
296- دکتر نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
297- دکتر محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
298- دکتر جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
299- دکتر غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
300- دکتر میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
301- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
302- دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
303- دکتر علی جوان فروزنده
304- دکتر جواد جوان مجیدی
305- محمد جوان نیکخواه ، استاد
306- دکتر مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
307- دکتر آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
308- دکتر احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
309- دکتر مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
310- دکتر حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
311- دکتر مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
312- دکتر نادر جوانی
313- دکتر اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
314- دکتر محمود جوانی پور
315- دکتر مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
316- مهندس کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
317- دکتر سعید جواهرزاده
318- مهندس احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
319- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
320- دکتر فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
321- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
322- محمدرضا جودت
323- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
324- دکتر اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
325- دکتر محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
326- دکتر سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
327- دکتر گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
328- دکتر محمد سجاد جوزدانی ، هیات علمی پارک علم و فناوری استان گلستان
329- پروفسور حاجی قمرالزمان جوزف ، دکتری در مطالعات مهندسی جنگل، دانشگاه Granfield ( انگلستان )
330- پروفسور فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
331- دکتر علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
332- دکتر اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
333- دکتر فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
334- دکتر علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
335- سمیه جولایی
336- دکتر سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
337- دکتر مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
338- دکتر لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
339- دکتر مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- دکتر ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- پروفسور فیلیکس چان ، استاد
4- دکتر سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- دکتر محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- مهندس رامیار چتانی
7- دکتر علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- دکتر فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- مهندس مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
11- دکتر اسماعیل چمنی
12- دکتر محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
13- دکتر رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
14- دکتر زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
15- دکتر محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
16- پروفسور چینگ چنگ لی
17- دکتر مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
18- دکتر رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
19- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
20- دکتر فرهاد چنگیزی
21- دکتر وحید چنگیزی
22- پروفسور بنویت چنیاس
23- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
24- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
25- دکتر منوچهر چهاردولی
26- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
27- دکتر عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
28- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
29- دکتر شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
30- دکتر علیرضا چوبینه ، استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
31- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
32- دکتر شامبوناس چودهاری ، پست دکترا استاد تحقیق ، گروه پزشکی و تشخیصی علوم ، دانشگاه تنسی ، ناکسویل ،، ایالات متحده
33- دکتر شمهونا چودهاری
34- جورج چوپانوگلوس ، استاد، دانشگاه دیویس، کالیفرنیا، امریکا
35- دکتر علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
36- دکتر رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
37- دکتر مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
38- دکتر مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
39- دکتر محمد جواد چیت ساز
40- دکتر امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
41- دکتر علیرضا چیت سازیان
42- مهندس حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
43- دکتر محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
44- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
45- مهندس ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- دکتر سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- دکتر محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- دکتر احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- دکتر مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- دکتر احمد حاتم
11- دکتر غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- دکتر ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
13- دکتر عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
14- دکتر بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
15- دکتر جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
16- دکتر حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17- دکتر فرزاد حاتمی
18- دکتر محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
19- دکتر سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
20- دکتر حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
21- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
22- دکتر محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
23- دکتر محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
24- دکتر مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
25- مهندس محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
26- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
28- دکتر اصغر حاج سقطی
29- دکتر خسرو حاج صادقی
30- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
31- دکتر امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
32- دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
33- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
34- محسن حاجی آقایی
35- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
36- دکتر محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
37- دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
38- دکتر حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
39- دکتر مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
40- دکتر فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
41- دکتر فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
42- دکتر حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
43- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
44- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
45- مینا حاجی رستم
46- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
47- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
48- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
49- دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
50- دکتر مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
51- دکتر محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
52- حسین حاجی سلطانی
53- مهندس محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
54- دکتر فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
55- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
56- دکتر علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
57- دکتر علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
58- دکتر مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
59- دکتر شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
60- دکتر بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
61- دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
62- دکتر اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
63- دکتر احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
64- دکتر خلیل حاجی پور
65- دکتر حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
66- دکتر علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
67- دکتر سیامک حاجی یخچالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
68- دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
69- الهه حاجیان حیدری
70- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
71- دکتر محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
72- دکتر جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
73- دکتر محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
74- دکتر محمد رضا حافظ نیا
75- دکتر محمدرضا حافظ نیا
76- دکتر رحمت الله حافظی
77- پروفسور شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
78- فردین حافظی
79- دکتر ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
80- دکتر محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
81- دکتر جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
82- دکتر سمانه حامدی ، استادیار
83- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
84- دکتر یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
85- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
86- دکتر رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
87- دکتر علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
88- پروفسور فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
89- دکتر فرح حبیب ، استاد پایه 20 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
90- پروفسور قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
91- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
92- دکتر طاهر حبیب زاده
93- دکتر علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
94- دکتر سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
95- دکتر محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
96- پروفسور محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
97- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
98- مهندس بهروز حبیبی
99- دکتر بیوک حبیبی ، پروفسور
100- دکتر جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
101- حمیدرضا حبیبی
102- دکتر سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
103- دکتر عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
104- دکتر غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
105- دکتر لیلا حبیبی ، استادیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
106- دکتر مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
107- دکتر نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
108- دکتر نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
109- هنگامه حبیبی
110- دکتر جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
111- دکتر بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
112- مهندس مهدی حبیبی دوست
113- دکتر صابر حبیبی سوادکوهی
114- دکتر محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
115- دکتر محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
116- دکتر هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
117- دکتر اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
118- دکتر الهه حجازی ، دانشیار
119- دکتر جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
120- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
121- دکتر رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
122- دکتر سحاب حجازی
123- دکتر سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
124- دکتر فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
125- دکتر مجید حجازی
126- دکتر زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
127- دکتر زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
128- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
129- دکتر عیسى حجت ، استاد تمام
130- دکتر عیسی حجت
131- دکتر محمدمهدی حجت
132- دکتر مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
133- دکتر مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
134- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
135- دکتر یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
136- دکتر حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
137- ریحانه حجتی
138- دکتر سعید حجتی
139- دکتر سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
140- دکتر سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
141- دکتر غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
142- دکتر محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
143- دکتر ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
144- دکتر رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
145- دکتر فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
146- دکتر کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
147- دکتر محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
148- دکتر غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
149- دکتر جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
150- دکتر حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
151- دکتر حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
152- دکتر وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
153- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
154- دکتر علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
155- دکتر علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
156- هدی حدیدی
157- دکتر حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
158- دکتر امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
159- دکتر ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
160- دکتر مهدی حریری ، استادیار
161- دکتر نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
162- دکتر عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
163- دکتر شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
164- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
165- دکتر سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
166- دکتر منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
167- دکتر عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
168- دکتر علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
169- پروفسور محد علی حسن ، دکتری در بیوتکنولوژی محیط زیست، دانشگاه اوکایاما ( ژاپن )
170- دکتر میرزا حسن الزمان
171- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
172- دکتر جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
173- دکتر جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
174- حامد حسن زاده
175- حسین حسن زاده ، استادیار
176- دکتر حمیدرضا حسن زاده
177- دکتر صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
178- دکتر علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
179- دکتر علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
180- دکتر محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
181- دکتر کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
182- دکتر یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
183- مهندس علی حسن زاده خوئی
184- دکتر مجتبی حسن زاده دلوئی
185- دکتر حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
186- دکتر بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
187- دکتر کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
188- دکتر علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
189- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و مدرس بیمه دانشگاه امام رضا علیه السلام مشهد مقدس
190- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
191- دکتر جعفر حسن پور
192- دکتر حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
193- دکتر حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
194- مهندس زینب حسن پور
195- دکتر شهاب حسن پور
196- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
197- دکتر مهدی حسن پور
198- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
199- پروفسور طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
200- دکتر محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
201- دکتر محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
202- دکتر رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
203- دکتر ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
204- امیر حسنی
205- دکتر بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
206- دکتر حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
207- دکتر سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
208- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
209- دکتر سیدرضا حسنی
210- عبدالمجید حسنی
211- دکتر غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
212- پروفسور ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
213- دکتر نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
214- دکتر محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
215- مهندس محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
216- دکتر گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
217- دکتر اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
218- دکتر مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
219- دکتر محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
220- دکتر محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
221- میلاد حسین تبار
222- پروفسور سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
223- مهندس علی حسین خانی
224- دکتر ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
225- دکتر الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
226- مهندس حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
227- دکتر حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
228- دکتر سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
229- دکتر سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
230- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
231- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
232- مهندس متین حسین زاده
233- مهندس میتن حسین زاده
234- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
235- دکتر علی حسین زاده دلیر
236- پروفسور کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
237- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
238- پروفسور فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
239- دکتر اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
240- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
241- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
242- دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
243- دکتر بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
244- دکتر فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
245- دکتر فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
246- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
247- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
248- مهندس وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
249- دکتر محمدجواد حسین پورفرد
250- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
251- دکتر ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
252- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
253- دکتر افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
254- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
255- دکتر بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
256- دکتر بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
257- دکتر حامد حسینی
258- دکتر سلمان حسینی
259- دکتر سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
260- دکتر سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
261- دکتر سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
262- دکتر سید تیمور حسینی
263- دکتر سید جلال حسینی
264- دکتر سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
265- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
266- دکتر سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
267- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
268- دکتر سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
269- سید سلیمان حسینی
270- دکتر سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
271- دکتر سید طاهر حسینی
272- دکتر سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
273- دکتر سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
274- دکتر سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
275- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
276- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
277- دکتر سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
278- دکتر سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
279- دکتر سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
280- دکتر سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
281- دکتر سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
282- دکتر سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
283- دکتر سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
284- دکتر سید کریم حسینی
285- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
286- دکتر سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
287- دکتر سیدحسین حسینی ، استاد، دانشگاه تبریز
288- دکتر سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
289- دکتر سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
290- دکتر سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
291- دکتر سیدعلی حسینی ، دانشیار
292- دکتر سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
293- دکتر سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
294- پروفسور سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
295- دکتر سیدوحید حسینی ، استاد
296- دکتر علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
297- دکتر مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
298- دکتر محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
299- دکتر مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
300- ملیحه سادات حسینی
301- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
302- دکتر میرزا حسن حسینی ، دانشیار
303- دکتر میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
304- دکتر هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
305- دکتر هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
306- دکتر هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
307- دکتر وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
308- دکتر پریسا حسینی
309- دکتر پیام حسینی
310- دکتر شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
311- سیدرسول حسینی برنتی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد بابل
312- دکتر حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
313- دکتر حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
314- دکتر سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
315- دکتر رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
316- دکتر سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
317- دکتر سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
318- دکتر نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
319- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
320- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
321- دکتر سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
322- دکتر میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
323- دکتر موید حسینی صدر ، پروفسور
324- دکتر آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
325- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
326- دکتر سید حسین حسینی لواسانی
327- دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی
328- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
329- دکتر سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
330- سید علی حسینی میلانی
331- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
332- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
333- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
334- دکتر سید محمد حسینی نصر
335- دکتر سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
336- سیدمحمد حسینی نژاد
337- دکتر سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
338- دکتر بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
339- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
340- دکتر سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
341- دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
342- دکتر سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
343- دکتر سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
344- پروفسور سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
345- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
346- دکتر شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
347- مهندس رویا حسینیان اصفهانی
348- دکتر سولماز حسینیون
349- دکتر سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
350- دکتر ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
351- دکتر محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
352- دکتر محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
353- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
354- مهندس مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
355- دکتر بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
356- دکتر سعید حصارکی
357- دکتر صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
358- دکتر حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
359- دکتر محمد حضوری
360- دکتر فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
361- دکتر علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
362- دکتر عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
363- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
364- دکتر محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
365- دکتر مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
366- دکتر علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
367- دکتر مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
368- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
369- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
370- دکتر غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
371- دکتر حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
372- دکتر عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
373- دکتر فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
374- دکتر معصومه حق پرست
375- دکتر حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
376- دکتر رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
377- دکتر احمد حقانی
378- دکتر محمد حقانی
379- دکتر سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
380- دکتر سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
381- دکتر سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
382- دکتر عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
383- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
384- دکتر ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
385- دکتر علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
386- دکتر علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
387- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
388- دکتر سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
389- دکتر جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
390- دکتر سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
391- دکتر شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
392- دکتر مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
393- دکتر محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
394- دکتر محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
395- پروفسور علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
396- منیژه حقیقی نسب ، دانشیار دانشگاه الزهرا
397- مهندس شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
398- دکتر محمد حلاج
399- دکتر غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
400- دکتر غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
401- دکتر محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
402- دکتر حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
403- دکتر محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
404- مرجان حمدالهی
405- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
406- دکتر خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
407- دکتر جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
408- مهندس روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
409- مهندس حمید حمزه ای
410- دکتر مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
411- مهندس قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
412- دکتر مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
413- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
414- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
415- مهندس شهربانو حمیدپور
416- دکتر امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
417- دکتر حجت حمیدی
418- دکتر داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
419- دکتر سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
420- دکتر سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
421- دکتر سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
422- دکتر غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
423- دکتر مهرزاد حمیدی
424- دکتر ناصر حمیدی ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه
425- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
426- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
427- دکتر رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
428- دکتر امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
429- دکتر صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
430- دکتر علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
431- دکتر سیمین حناچی
432- دکتر پریچهر حناچی
433- دکتر پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
434- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
435- مهندس فاطمه حورعلی
436- دکتر مجیدعلی حوری
437- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
438- دکتر آزاده حکاک زاده
439- دکتر آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
440- دکتر نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
441- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
442- دکتر امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
443- دکتر حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
444- دکتر رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
445- مهندس ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
446- دکتر مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
447- دکتر پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
448- دکتر محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
449- دکتر حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
450- دکتر داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
451- دکتر زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
452- دکتر علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
453- دکتر مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
454- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
455- دکتر پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
456- دکتر نیما حیدر زاده
457- محمد حیدرزاده
458- دکتر ناهید حیدرزاده
459- کامبیز حیدرزاده ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
460- دکتر کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
461- وحید حیدرنتاج
462- مهندس مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
463- دکتر علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
464- دکتر ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
465- دکتر منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
466- دکتر احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
467- امید حیدری
468- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
469- دکتر حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
470- مهندس حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
471- دکتر حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
472- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
473- دکتر سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
474- دکتر شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
475- دکتر عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
476- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
477- دکتر غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
478- مهندس فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
479- دکتر محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
480- دکتر مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
481- دکتر معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
482- مهندس مهدی حیدری
483- دکتر نادر حیدری
484- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
485- مهندس محسن حیدری بنی
486- دکتر داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
487- دکتر حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
488- دکتر کوروش حیدری شیرازی
489- دکتر رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
490- دکتر مرتضی حیدری مظفر
491- دکتر رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
492- دکتر محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
493- دکتر صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
494- دکتر علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
495- دکتر رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
496- دکتر محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
497- دکتر محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
498- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
499- دکتر سیدعبدالله حیدریه
500- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
501- دکتر محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- دکتر عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- دکتر احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- دکتر حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- دکتر مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- دکتر فروغ خادم
7- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8- دکتر مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
9- دکتر احمد خادم زاده ، دانشیار پژوهشگاه فضای مجازی
10- دکتر حمید خادم مسجدی
11- دکتر روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
12- دکتر سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
13- دکتر عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
14- دکتر امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
15- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
16- دکتر راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
17- دکتر حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- دکتر عباس خاشعی سیوکی
19- دکتر نازیلا خاقانی
20- دکتر محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
21- دکتر محمد خالدیان
22- دکتر شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
23- دکتر عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
24- دکتر علی خالق خواه
25- دکتر احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
26- پروفسور علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
27- دکتر رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
28- دکتر حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
29- دکتر فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
30- دکتر فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
31- دکتر فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
32- دکتر طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
33- دکتر ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
34- دکتر فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
35- دکتر امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
36- محمد خان احمدی ، عضو شورای دبیری
37- دکتر سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
38- پروفسور محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
39- دکتر نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
40- دکتر حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
41- مهندس الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
42- دکتر امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
43- دکتر جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
44- محمدرضا خانلو
45- دکتر نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
46- دکتر مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
47- دکتر حسن خانی
48- دکتر رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
49- دکتر علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
50- دکتر جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
51- دکتر شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
52- دکتر نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
53- دکتر هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
54- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
55- دکتر علیرضا خاوندی
56- دکتر محمدرضا خاکزاد
57- دکتر مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
58- دکتر فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
59- دکتر علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
60- دکتر مرضیه خاکستری ، دانشیار
61- دکتر براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
62- سیمین خاکپور
63- مهندس ایمان خاکی
64- دکتر میلاد خاکی
65- دکتر وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
66- دکتر علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
67- دکتر صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
68- مهندس محمدرضا خباز تمیمی
69- دکتر مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
70- دکتر مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
71- دکتر محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
72- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
73- دکتر علیرضا ختایی ، استاد
74- مهندس آیدین ختلان ، شرکت نشر فن آریا
75- دکتر حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
76- دکتر فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
77- دکتر حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
78- دکتر داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
79- دکتر امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
80- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
81- دکتر سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
82- دکتر مجید خدابخش ، استاندار اردبیل
83- دکتر محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
84- مهندس کامران خدابخشی
85- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
86- دکتر ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
87- دکتر سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
88- دکتر فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
89- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
90- دکتر سلمان خدادادی ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
91- دکتر مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
92- دکتر مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
93- دکتر محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
94- مهندس علی اصغر خدادوست آرانی
95- دکتر حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
96- دکتر مهدیه خداقلی
97- دکتر اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
98- دکتر احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
99- مهندس علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
100- دکتر مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
101- مهندس محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
102- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
103- مهدی خداپرست ، مدیرعامل موسسه مدیریتی فکر نو اندیش ، چالوس ، ایران
104- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
105- دکتر جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
106- دکتر مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
107- دکتر رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
108- دکتر علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
109- دکتر ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
110- دکتر علی خدایی ، دانشیار، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
111- زینب خدری
112- دکتر علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
113- غلامحسین خدری ، دانشیار
114- دکتر هومن خدری ، مشاور عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
115- دکتر محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
116- دکتر آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
117- دکتر طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
118- دکتر فاطمه خرازی افرا
119- محمد خرازی افرا
120- دکتر مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
121- دکتر اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
122- سیدعلی خراسانی
123- دکتر قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
124- دکتر محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
125- دکتر محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
126- دکتر منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
127- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
128- دکتر سعید خردمندی
129- دکتر علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
130- دکتر محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
131- دکتر حسن خرقانی
132- دکتر سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
133- مهندس الهام خرم
134- دکتر بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
135- دکتر سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
136- دکتر کاظم خرم دل
137- دکتر علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
138- دکتر رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
139- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
140- دکتر محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
141- بهاء الدین خرمشاهی
142- دکتر محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
143- دکتر علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
144- دکتر منوچهر خرمین
145- مهندس محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
146- دکتر گرشاسب خزائنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه قراردادهای PPP
147- دکتر جواد خزائی ، دانشگاه تهران
148- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
149- مهندس امین خزاعی
150- دکتر حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
151- دکتر زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
152- دکتر نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
153- دکتر علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
154- پروفسور سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
155- دکتر محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
156- دکتر نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
157- مهندس پژمان خزایی
158- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
159- دکتر انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
160- دکتر محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
161- دکتر مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
162- قدرت الله خسرو شاهی
163- مهندس مصطفی خسرو پور عربی
164- مهندس امیر خسروانی
165- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
166- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
167- مهندس نرجس خسروجردی
168- دکتر اصغر خسروشاهی اصل
169- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
170- عبدالحسین خسروپناه ، استاد فلسفه دین، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
171- دکتر آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
172- دکتر احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
173- دکتر افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
174- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
175- حسن خسروی
176- دکتر حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
177- دکتر زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
178- دکتر عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
179- دکتر علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
180- دکتر فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
181- دکتر فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
182- دکتر محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
183- دکتر محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
184- دکتر محمدرضا خسروی
185- دکتر محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
186- دکتر محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
187- دکتر مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
188- دکتر میثم خسروی
189- دکتر فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
190- دکتر محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
191- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
192- دکتر بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
193- مهندس کسری خسرویان
194- مهندس مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
195- مهندس جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
196- دکتر احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
197- دکتر علیرضا خضریان
198- دکتر نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
199- دکتر علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
200- دکتر محمد خطیب
201- دکتر مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
202- دکتر عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
203- مهندس داوود خطیبی تبار
204- دکتر محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
205- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
206- مهندس حمید خلج
207- دکتر علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
208- دکتر محمد خلج امیرحسینی
209- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
210- مهندس شقایق خلجی ، کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مدیریت انرژی شرکت ملی گاز ایران
211- دکتر فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
212- دکتر ابوالفضل خلخالی
213- مریم خلخالی
214- دکتر اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
215- دکتر غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
216- دکتر علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
217- دکتر امیرحسین خلوتی
218- دکتر محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
219- مهندس محمدعلی خلیجی
220- پروفسور آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
221- دکتر محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
222- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
223- دکتر جعفر خلیل پور
224- دکتر خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
225- رضا خلیلی
226- دکتر سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
227- دکتر علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
228- دکتر مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
229- دکتر محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
230- دکتر محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
231- دکتر محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
232- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
233- نصراله خلیلی
234- دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
235- دکتر مرتضی خمیری
236- دکتر محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
237- دکتر حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
238- دکتر غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
239- دکتر خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
240- دکتر غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
241- دکتر محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
242- دکتر امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
243- دکتر محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
244- دکتر غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
245- دکتر محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
246- دکتر محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
247- دکتر علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
248- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
249- مهندس احسان خواجویی
250- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
251- دکتر امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
252- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
253- دکتر رحمت خوارزمی
254- دکتر رحمت اله خوارزمی
255- دکتر محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
256- دکتر محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
257- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
258- دکتر علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
259- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
260- دکتر سعید خودداری نائینی
261- مهندس محمد خوران
262- دکتر علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
263- دکتر صدیقه خورشید
264- دکتر مریم خورشیدی
265- دکتر ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
266- دکتر علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
267- دکتر رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
268- دکتر غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
269- دکتر بهادر خوش بیان
270- مهندس علیرضا خوش تراش
271- دکتر محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
272- دکتر محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
273- دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
274- دکتر هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
275- دکتر بهناز خوش طینت ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
276- دکتر محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
277- دکتر ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
278- دکتر بهرام خوش نویسان
279- دکتر محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
280- دکتر علی خوشبخت
281- دکتر محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
282- دکتر مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
283- دکتر حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
284- دکتر کاظم خوشدل
285- مریم خوشفکر
286- مهندس مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
287- دکتر مانا خوشکام
288- دکتر امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
289- دکتر ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
290- دکتر مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
291- دکتر علی اکبر خیاط
292- دکتر سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
293- دکتر علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
294- دکتر محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
295- دکتر سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
296- دکتر محمد خیر
297- دکتر مهدی خیر اندیش ، دانشیار
298- دکتر محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
299- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
300- دکتر رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
301- پروفسور علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
302- دکتر عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
303- دکتر معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
304- دکتر مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
305- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
306- دکتر حسن خیری ، استاد یار
307- دکتر عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
308- دکتر حسین خیری استیار

د

1- دکتر استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- دکتر علیرضا داداشی
3- دکتر محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
4- دکتر فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دکتر پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
6- دکتر پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
7- دکتر ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
8- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
9- دکتر احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
10- دکتر سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
11- دکتر شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
12- دکتر علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
13- دکتر یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
14- دکتر سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
15- فهیمه دادگری
16- دکتر حسین دارآفرین
17- دکتر سعید داراب
18- دکتر بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
19- دکتر حجت الله دارابی
20- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
21- دکتر علی دارابی
22- دکتر مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
23- دکتر بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
24- علی داروئی
25- دکتر بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
26- دکتر رابرت داستال
27- پروفسور محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
28- علی داسمه
29- دکتر لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
30- دکتر معصومه دامغانی
31- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
32- دکتر تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
33- دکتر احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
34- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
35- دکتر مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
36- دکتر حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
37- پروفسور حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
38- دکتر شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
39- دکتر عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
40- دکتر فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
41- دکتر داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
42- دکتر داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
43- دکتر حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
44- دکتر فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
45- سید محسن دانش پژوه
46- دکتر فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
47- دکتر فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
48- پروفسور کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
49- افخم دانشفر ، دانشیار
50- مهندس فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
51- دکتر کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
52- دکتر سارا دانشمند
53- دکتر مزدک دانشور
54- دکتر محمود دانشور کاخکی ، استاد
55- دکتر عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
56- دکتر محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
57- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
58- دکتر جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
59- دکتر سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
60- دکتر زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
61- مهندس البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
62- دکتر سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
63- دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
64- دکتر علیرضا داودیان
65- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
66- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
67- دکتر محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
68- دکتر رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
69- دکتر شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
70- دکتر فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
71- دکتر مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
72- دکتر مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
73- دکتر کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
74- دکتر حامد داوری اردکانی ، استادیار
75- دکتر رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
76- دکتر فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
77- دکتر نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
78- دکتر غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
79- دکتر مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
80- دکتر محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
81- مهندس ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
82- دکتر ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
83- دکتر سعید داوودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
84- دکتر سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
85- دکتر سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
86- دکتر علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
87- دکتر محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
88- دکتر محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
89- دکتر مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
90- دکتر پدرام داوودی
91- دکتر ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
92- دکتر وان یانگ داییس
93- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
94- دکتر علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
95- دکتر عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
96- دکتر روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
97- دکتر رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
98- دکتر مارسین دبوسکی
99- دکتر ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
100- دکتر بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
101- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
102- دکتر حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
103- دکتر حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
104- دکتر روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
105- دکتر شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
106- دکتر شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
107- مهندس سید حسین دخانچی
108- دکتر کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
109- دکتر حمیدرضا دربیدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
110- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
111- دکتر حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
112- دکتر حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
113- دکتر سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
114- دکتر سیدعلیرضا درخشان
115- دکتر شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
116- دکتر مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
117- نجلا درخشانی
118- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
119- دکتر رضا درخشنده
120- دکتر جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
121- دکتر صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
122- مهندس احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
123- دکتر رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
124- دکتر حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
125- دکتر فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
126- دکتر فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
127- س دروسان
128- دکتر ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
129- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
130- دکتر جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
131- جهانگیر درویش بانی
132- دکتر رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
133- پروفسور علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
134- دکتر اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
135- دکتر فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
136- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
137- دکتر محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
138- دکتر هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
139- دکتر یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
140- دکتر داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
141- دکتر محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
142- مهندس حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
143- دکتر نجمه دری ، دانشیار
144- دکتر بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
145- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
146- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
147- دکتر تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
148- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
149- دکتر احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
150- مهندس فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
151- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
152- دکتر میرحسین دزفولیان ، استادیار گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا
153- دکتر کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
154- مهندس فرزان دست بوس
155- دکتر بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
156- دکتر سلمان دستان
157- دکتر سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
158- دکتر علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
159- دکتر محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
160- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
161- دکتر تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
162- دکتر مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
163- دکتر مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
164- دکتر علی دشتی شفیعی
165- دکتر عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
166- دکتر سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
167- پروفسور اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
168- دکتر حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
169- مهندس منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
170- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
171- دکتر محمد دقیقی ، دانشیار
172- ماندانا دل آرا
173- دکتر علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
174- دکتر علی دلاور
175- دکتر محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
176- دکتر حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
177- دکتر سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
178- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
179- دکتر حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
180- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
181- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
182- مهندس داوود دلداده
183- دکتر حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
184- دکتر مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
185- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
186- دکتر شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
187- ئاکو دلگشاد
188- دکتر مقصود دلیری
189- دکتر عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
190- سورش دمان ، استاد مدیریت
191- دکتر بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
192- دکتر عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
193- دکتر علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
194- دکتر وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
195- دکتر محمدرضا ده بزرگی
196- مهندس امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
197- دکتر علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
198- دکتر بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
199- مهندس علی دهباشی
200- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
201- دکتر فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
202- مجتبی دهدار ، دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
203- دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
204- دکتر سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
205- مهندس عباس دهش ور
206- دکتر حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
207- دکتر غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
208- دکتر محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
209- دکتر امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
210- دکتر رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
211- دکتر رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
212- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
213- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
214- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
215- صمد دهقان
216- دکتر علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
217- فاطمه دهقان
218- دکتر محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
219- دکتر مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
220- دکتر یوسف دهقان
221- دکتر محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
222- دکتر بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
223- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
224- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
225- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
226- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
227- دکتر حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
228- پروفسور روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
229- مهندس سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
230- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
231- دکتر علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
232- دکتر فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
233- دکتر ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
234- دکتر محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
235- دکتر مسعود دهقانی ، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.
236- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
237- دکتر سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
238- دکتر عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
239- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
240- دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
241- دکتر امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
242- دکتر سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
243- دکتر فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
244- دکتر مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
245- دکتر رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
246- دکتر نظام علی دهنوی
247- دکتر رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
248- پروفسور محمد عمر دهوت ، دکتری در بیوشیمی، دانشگاه سند ( پاکستان )
249- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
250- دکتر ناصر دواتگر
251- دکتر علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
252- دکتر پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
253- دکتر امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
254- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
255- ماریا دوتسنکو
256- دکتر داوود دورانیان
257- دکتر جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
258- دکتر محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
259- دکتر حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
260- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
261- دکتر احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
262- دکتر حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
263- دکتر علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
264- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
265- علی دوستی
266- مهندس وحید دوستی
267- دکتر محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
268- دکتر پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
269- دکتر شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
270- مهندس شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
271- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
272- پروفسور فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
273- مهندس علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
274- دکتر حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
275- دکتر داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
276- دکتر داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
277- فتح الله دویرانی
278- مهندس دردانه دُره
279- دکتر امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
280- صنم دژم
281- دکتر فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
282- دکتر محمود دژکام
283- دکتر محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
284- دکتر بستان دی لونل
285- دکتر منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
286- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
287- دکتر نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
288- دکتر ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
289- دکتر رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
290- دکتر زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
291- دکتر امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
292- دکتر محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
293- دکتر داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
294- مهندس سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
295- دکتر حسین دیده خانی
296- دکتر شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
297- دکتر صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
298- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
299- دکتر حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
300- دکتر مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
301- دکتر فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
302- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
303- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
304- دکتر علی دینی ترکمانی
305- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
306- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
307- دکتر جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
308- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
309- دکتر امیر دیوانی ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
310- دکتر اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
311- دکتر علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- دکتر سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
2- دکتر سعید ذاکربستان آباد
3- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
4- دکتر جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
5- دکتر محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
6- دکتر محمد حسین ذاکری
7- دکتر مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
8- ناصر ذاکری
9- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
10- دکتر سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- دکتر حسین ذبحی
12- دکتر ابوالقاسم ذبیح الله
13- دکتر سید مجید ذبیح زاده
14- دکتر آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
15- دکتر حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
16- دکتر علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
17- دکتر محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
18- دکتر محمد ذوالحواریه
19- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
20- دکتر حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
21- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
22- دکتر حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
23- دکتر رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
24- دکتر سهیل ذوالفقاری
25- دکتر سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
26- مهندس شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
27- دکتر عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
28- دکتر محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
29- دکتر خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
30- پروفسور علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
31- دکتر محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
32- مهندس محمدهادی ذوالنوریان
33- دکتر حسن ذوقی
34- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران
35- دکتر کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
36- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
37- حسین ذکاوتی زاده
38- دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
39- دکتر عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
40- دکتر مجتبی ذکایی ، دانشجوی دکترای حرفه هیث مهندسی ، رئیس HSE در وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تهران، ایران
41- دکتر محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
42- دکتر امیرحسین ذکرگو
43- دکتر غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ر

1- پروفسور جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- دکتر فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- دکتر رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- دکتر احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- دکتر احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- مهندس زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- دکتر لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
14- دکتر مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
15- دکتر کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
16- دکتر غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- دکتر سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
19- دکتر رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
20- مهندس فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
21- دکتر مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- دکتر محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- دکتر مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- دکتر ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- دکتر عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- دکتر ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
28- دکتر محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
29- دکتر عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
30- دکتر مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
31- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
32- دکتر مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
33- دکتر هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
34- محمد رادور
35- دکتر عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
36- دکتر لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
37- پروفسور رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
38- دکتر مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
39- دکتر ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
40- دکتر ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
41- مهندس رضا راستخواه
42- دکتر ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
43- دکتر نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
44- دکتر عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
45- مهندس عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
46- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
47- دکتر جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
48- دکتر بهزاد راسخ
49- دکتر حسین راسخ
50- دکتر نازنین راسخ
51- دکتر سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
52- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
53- دکتر جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
54- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
55- دکتر محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
56- دکتر حمید راشدی ، دانشگاه تهران
57- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
58- مهندس کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
59- دکتر احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
60- دکتر سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
61- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
62- دکتر محمد راعی
63- دکتر محمدعلی راغبی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
64- دکتر حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
65- دکتر محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
66- دکتر علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
67- دکتر امیر محسن راه نجات ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
68- دکتر غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
69- دکتر غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
70- دکتر سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
71- دکتر اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
72- زهرا راکعی
73- فاطمه راکعی
74- مهندس حسین رایتی مقدم
75- دکتر بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
76- دکتر محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
77- دکتر حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
78- دکتر داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
79- دکتر طاها ربانی
80- دکتر محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
81- دکتر محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
82- دکتر مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
83- دکتر علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
84- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
85- دکتر اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
86- دکتر بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
87- دکتر حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
88- مهندس زهرا ربیعی
89- دکتر سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
90- مریم ربیعی
91- دکتر ولی ربیعی ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
92- مهندس ایمان ربیعیان ، مسئول مرکز حمایت سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
93- دکتر محمدمهدی رجا
94- دکتر مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
95- ناهید رجائی
96- دکتر نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
97- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
98- دکتر شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
99- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
100- دکتر عباس رجایی ، استادیار
101- دکتر علیرضا رجایی
102- دکتر فرهنگ رجایی ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا
103- دکتر محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
104- دکتر ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
105- دکتر علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
106- دکتر علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
107- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
108- دکتر علی رجب زاده قطرمی
109- امیرحسین رجب پور ، دبیر انجمن مغز و شناخت گیلان
110- پروفسور مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
111- دکتر حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
112- دکتر رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
113- دکتر علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
114- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
115- مهندس قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
116- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
117- مسعود رجبی ، استاد
118- دکتر مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
119- دکتر معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
120- دکتر پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
121- دکتر محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
122- مهندس احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
123- دکتر حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
124- دکتر مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
125- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
126- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
127- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
128- پروفسور عباس رجبی‌فرد ، رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین
129- پروفسور محمد ضیا رحمان
130- دکتر رضا رحمان ستایش
131- دکتر حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
132- دکتر مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
133- دکتر اشکان رحمانی ، استادیار
134- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
135- دکتر امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
136- مهندس امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
137- دکتر بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
138- دکتر تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
139- دکتر حجت رحمانی ، استادیار
140- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
141- دکتر حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
142- دکتر دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
143- دکتر زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
144- دکتر علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
145- دکتر علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
146- دکتر محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
147- مهدی رحمانی
148- دکتر وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
149- دکتر کریم رحمانی
150- مهندس کیومرث رحمانی
151- دکتر آرش رحمانی زاده ، دانشگاه تبریز
152- رامین رحمانی نژاد
153- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
154- دکتر مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
155- پروفسور حمید رحمت ، رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران ، تهران، ایران
156- دکتر سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
157- دکتر صادق رحمتی ، Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran
158- دکتر فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
159- دکتر محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
160- دکتر محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
161- دکتر محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
162- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
163- مهندس هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
164- دکتر روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
165- دکتر حسن رحیق اغصان ، مسئول حوزه امور امنیت سازمانهای مرکزمدیریت راهبردی افتای استان آذربایجان شرقی
166- دکتر شروین رحیم زاده
167- دکتر رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
168- دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
169- دکتر محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
170- دکتر مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
171- دکتر ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
172- دکتر ابراهیم رحیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
173- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
174- دکتر اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
175- دکتر اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
176- دکتر امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
177- حسین رحیمی
178- دکتر داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
179- دکتر رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
180- پروفسور رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
181- دکتر روح الله رحیمی
182- زهرا رحیمی ، مدیرعامل جمعیت امام علی ­(ع)
183- دکتر زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
184- دکتر سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
185- دکتر سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
186- دکتر فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
187- دکتر محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
188- دکتر محمد رحیمی ، مدیر مسئول فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران
189- دکتر محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
190- پروفسور مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
191- دکتر مهدی رحیمی
192- مهندس میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
193- دکتر وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
194- مهندس پژمان رحیمی
195- دکتر علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
196- مهندس عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
197- دکتر ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
198- دکتر وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
199- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
200- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
201- دکتر محمدرضا رحیمی پور ، Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
202- دکتر جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
203- دکتر حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
204- دکتر حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
205- دکتر علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
206- مهندس محمد جواد رحیمیان
207- دکتر نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
208- دکتر حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
209- دکتر فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
210- دکتر محمد حسین رخشانی
211- دکتر ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
212- پروفسور غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
213- دکتر محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
214- دکتر مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
215- دکتر فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
216- دکتر محمدرضا رزازی ، Computer Science
217- دکتر محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
218- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
219- سیدقاسم رزاقی
220- دکتر محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
221- دکتر مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
222- دکتر مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
223- دکتر طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
224- مهندس آرمین رزم آهنگ
225- دکتر سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
226- دکتر قادر رزمجو ، استادیار
227- دکتر آیت اله رزمجویی ، مشاور استاندار و مدیر کل امور عمومی و روابط بین الملل استانداری فارس
228- مهندس افشین رزمجویی
229- مهندس بابک رزمجویی
230- دکتر جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
231- دکتر حبیب رزمی ، پروفسور
232- دکتر نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
233- دکتر امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
234- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
235- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
236- دکتر امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
237- دکتر امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
238- دکتر امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
239- مهندس ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
240- پروفسور جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
241- دکتر حامد رستمی
242- دکتر خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
243- مهندس روح اله رستمی
244- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
245- دکتر شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
246- شعیب رستمی ، سردبیر و مدرس دانشگاه - عضو انجمن حسابداران خبره ایران
247- دکتر عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
248- دکتر علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
249- فاطمه رستمی ، کارشناس پژوهش و توسعه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
250- مهندس محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
251- دکتر محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
252- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
253- دکتر محمدرضا رستمی
254- دکتر مصطفی رستمی ، استادیار
255- دکتر ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
256- دکتر وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
257- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
258- دکتر محسن رستمی مال خلیفه ، خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی
259- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
260- دکتر عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
261- دکتر مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
262- دکتر احمد رستگار ، عضو هیات علمی
263- دکتر حسن رستگار
264- دکتر حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
265- دکتر نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
266- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
267- دکتر فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
268- دکتر حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
269- دکتر رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
270- دکتر سعید رسولی
271- سید حسن رسولی ، پژوهشگر دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
272- دکتر علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
273- پروفسور علی اکبر رسولی
274- دکتر مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
275- دکتر محسن رسولی
276- دکتر محمد رضا رسولی ، دانشکده عمران دانشگاه تهران
277- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
278- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
279- دکتر رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
280- دکتر محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
281- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
282- دکتر میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
283- دکتر گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
284- دکتر نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
285- مهدی رشوند
286- دکتر احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
287- دکتر غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
288- دکتر نعمت اله رشید نژاد
289- دکتر حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
290- دکتر حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
291- علیمراد رشیدی ، استاد، موسسه تحقیقاتی صنعت نفت (RIPI)
292- پروفسور فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
293- دکتر فرید رشیدی
294- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
295- دکتر محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
296- دکتر حمید رشیدی نژاد
297- دکتر مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
298- دکتر آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
299- دکتر آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
300- دکتر حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
301- دکتر جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
302- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
303- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
304- دکتر محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
305- دکتر قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
306- دکتر کامبیز رضا پور ، معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو
307- دکتر بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
308- کامران رضا یزدی ، دانشیار
309- مهندس جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
310- دکتر زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
311- دکتر نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
312- دکتر مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
313- دکتر محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
314- دکتر جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
315- دکتر غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
316- دکتر محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
317- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
318- دکتر علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
319- دکتر علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
320- دکتر مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
321- دکتر محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
322- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
323- دکتر بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
324- دکتر راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
325- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
326- دکتر منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
327- دکتر فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
328- دکتر جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
329- دکتر مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
330- دکتر فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
331- دکتر امین رضایان
332- دکتر مهدی رضایت
333- یحیی رضایت
334- دکتر محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
335- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
336- دکتر احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
337- دکتر حامد رضایی
338- دکتر حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
339- دکتر حسین رضایی
340- دکتر حمید رضایی
341- دکتر حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
342- دکتر حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
343- دکتر داوود رضایی
344- رضا رضایی ، استادیار، استاد، گروه مهندسی نفت، دانشگاه کورتین استرالیا
345- دکتر ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
346- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
347- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
348- دکتر عباس رضایی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
349- دکتر عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
350- دکتر عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
351- دکتر علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
352- دکتر علی اکبر رضایی
353- دکتر علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
354- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
355- دکتر غلامرضا رضایی
356- دکتر فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
357- دکتر فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
358- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
359- دکتر محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
360- دکتر محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
361- دکتر محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
362- دکتر مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
363- مهندس مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
364- دکتر ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
365- دکتر نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
366- دکتر هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
367- دکتر کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
368- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
369- دکتر یوسف رضایی
370- دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
371- دکتر امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
372- مهندس کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
373- دکتر حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
374- دکتر غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
375- محمد رضایی راد ، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
376- دکتر علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
377- دکتر سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
378- دکتر مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
379- دکتر محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
380- دکتر مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
381- دکتر حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
382- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
383- دکتر جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
384- دکتر روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
385- دکتر خدیجه رضایی کیخایی ، دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
386- دکتر مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
387- دکتر مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
388- دکتر شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
389- دکتر مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
390- دکتر ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
391- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
392- زهرا رضوانی
393- دکتر علیرضا رضوانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
394- دکتر مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
395- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
396- دکتر محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
397- دکتر محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
398- دکتر محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
399- مهندس میلاد رضوانی راد
400- دکتر پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
401- دکتر راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
402- دکتر سید ابوالفضل رضوی
403- دکتر سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
404- دکتر سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
405- دکتر سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
406- دکتر عباس رضوی
407- دکتر عبدالحمید رضوی
408- دکتر محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
409- مهندس محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
410- دکتر نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
411- دکتر وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
412- دکتر اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
413- دکتر سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
414- دکتر بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
415- دکتر سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
416- دکتر ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
417- دکتر ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
418- دکتر حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
419- دکتر محمد رعایایی اردکانی
420- دکتر محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
421- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
422- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
423- دکتر زینب رفتنی امیری
424- دکتر محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
425- دکتر حسین رفیع ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
426- مهندس همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
427- دکتر فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
428- مهندس فرزان رفیعا
429- دکتر بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
430- دکتر رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
431- دکتر سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
432- دکتر شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
433- دکتر علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
434- دکتر مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
435- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
436- دکتر مرتضی رفیعی تهرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی
437- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
438- مهندس بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
439- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
440- دکتر فرزاد رفیعیان
441- دکتر مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
442- دکتر مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
443- دکتر علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
444- دکتر شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
445- دکتر مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
446- پروفسور ک ب رماچندران ، دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه پنسیلوانیا (USA)
447- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
448- دکتر علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
449- دکتر احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
450- دکتر رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
451- دکتر سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
452- دکتر محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
453- دکتر علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
454- دکتر مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
455- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
456- دکتر یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
457- دکتر ابوالفضل رمضانی ، استادیار
458- دکتر احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
459- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
460- دکتر امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
461- دکتر جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
462- دکتر حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
463- دکتر علی رمضانی
464- مهندس علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
465- دکتر فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
466- دکتر مجتبی رمضانی ، دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل گروه مدیریت ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران
467- پروفسور محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
468- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
469- دکتر یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
470- یعقوب رمضانی
471- دکتر یوسف رمضانی
472- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
473- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
474- دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
475- دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
476- دکتر احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
477- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
478- دکتر محمدرحیم رمضانیان ، دانشیار دانشگاه گیلان
479- دکتر علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
480- دکتر جواد رمضی ، رییس فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران
481- دکتر محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
482- دکتر احسان رنجبر
483- دکتر امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
484- دکتر اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
485- دکتر بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
486- دکتر رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
487- دکتر رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
488- پروفسور زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
489- مهندس علیرضا رنجبر
490- دکتر غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
491- دکتر محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
492- دکتر محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
493- ناصر رنجبر ، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
494- دکتر شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
495- علیرضا رنجبر شورابی
496- دکتر محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
497- دکتر اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
498- دکتر زهره رنجبر کهن
499- دکتر آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
500- دکتر عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
501- مهندس الهام رنجبرضرابی
502- دکتر اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
503- مهندس محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
504- دکتر سمیه رنجکش
505- دکتر فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
506- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
507- دکتر زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
508- دکتر رضا رهاوی
509- دکتر علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
510- مهندس محمدرضا رهبانیان
511- مهندس ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
512- مهندس مرتضی رهبر
513- دکتر مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
514- دکتر نادر رهبر ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
515- دکتر زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
516- دکتر زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
517- دکتر عباس رهبری ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران.
518- دکتر مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
519- دکتر محبعلی رهدار ، استادیار
520- مهندس رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
521- دکتر اکبر رهنما
522- دکتر مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
523- دکتر محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
524- دکتر محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
525- دکتر محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
526- دکتر مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
527- دکتر نادر رهنما ، هیأت علمی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
528- دکتر جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
529- دکتر فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
530- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
531- دکتر محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
532- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
533- مهندس محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
534- دکتر عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
535- دکتر سپهر رواتی
536- پروفسور اعظم روادراد
537- دکتر حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
538- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
539- دکتر حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
540- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
541- دکتر سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
542- دکتر مهدی روانشادنیا ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
543- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
544- دکتر محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
545- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
546- دکتر حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
547- دکتر جواد روحانی
548- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
549- دکتر شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
550- دکتر محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
551- دکتر مسعود روحانی ، دانشیار دانشگاه مازندران
552- دکتر نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
553- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
554- دکتر فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
555- دکتر احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
556- دکتر داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
557- دکتر سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
558- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
559- دکتر اتابک روحی امینجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
560- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
561- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
562- مظاهر روزبهانی
563- دکتر مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
564- دکتر احمد روستا
565- دکتر جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
566- دکتر کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
567- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
568- دکتر سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
569- پروفسور شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
570- دکتر شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
571- مهندس عباس روستایی ، شرکت مهندسی و توسعه نفت
572- فروز روشن بین
573- دکتر سوسن روشن ضمیر
574- دکتر رسول روشن چسلی
575- مهندس منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
576- دکتر قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
577- دکتر حشمت روشندل
578- مریم روشندل
579- دکتر امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
580- مهندس سبحان روشنفکر جورشری
581- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
582- دکتر سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
583- دکتر محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
584- ویدا روشنی
585- دکتر جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
586- دکتر مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
587- دکتر ابراهیم رومینا
588- دکتر مهدی روپایی
589- پروفسور سوزان روکز ، دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه واسدا ( ژاپن )
590- پروفسور فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
591- دکتر وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
592- دکتر رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
593- دکتر کامیار رویین دژ
594- دکتر ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
595- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
596- دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
597- پروفسور محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
598- دکتر رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
599- دکتر علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
600- دکتر احمد ریاحی ، Iranian-Australian Community of Science
601- اعظم ریاحی
602- دکتر فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
603- دکتر محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
604- محمدعلی ریاحی ، استاد دانشگاه تهران
605- دکتر وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
606- جواد ریاحی اصل
607- دکتر مهدی ریاحی خرم
608- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
609- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
610- دکتر نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
611- دکتر نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
612- دکتر فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
613- دکتر عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
614- دکتر مارکوس ریتر
615- پروفسور موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
616- دکتر افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
617- دکتر علیرضا رییسی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
618- دکتر علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- دکتر اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- دکتر اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- دکتر وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
5- حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
6- دکتر ساجد زاده داداشی
7- دکتر آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
8- دکتر حسین زارع
9- حسین زارع ، دانشیار دانشکده بهداشت و انستیتو بهداشت و درمان آمریکا، John Hopkins Bloomberg، Policy & Management Health Policy
10- دکتر حسین زارع ، دانشیار
11- دکتر داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
12- مهندس داوود زارع
13- پروفسور رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
14- دکتر ساسان زارع
15- دکتر شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
16- دکتر عبدالرضا زارع
17- دکتر عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
18- مهندس علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
19- دکتر غلامحسین زارع
20- فریبا زارع
21- دکتر محمدجواد زارع
22- دکتر مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
23- دکتر مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
24- دکتر هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
25- پروفسور کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
26- دکتر اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
27- دکتر علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
28- دکتر محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
29- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
30- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مدرس و ارزیاب سیستمهای مدیریتی و دانشجوی دکتری مدیریت، پژوهشگر در حوزه منابع انسانی، ارزیاب سیستم های مدیریتی و مدرس مباحث منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت
31- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
32- دکتر محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
33- دکتر احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
34- دکتر حسین زارع شعار
35- دکتر اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
36- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
37- دکتر فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
38- دکتر احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
39- دکتر هادی زارع مرزونی ، دانشجوی ایمنی شناسی پزشکی
40- دکتر یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
41- دکتر عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
42- دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
43- دکتر وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
44- دکتر جواد زارعان ، دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
45- دکتر اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
46- دکتر بهروز زارعی
47- مهندس حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
48- دکتر غلامرضا زارعی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
49- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
50- فاطمه زارعی ، استادیار
51- دکتر فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
52- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
53- دکتر محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
54- دکتر محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
55- دکتر محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
56- دکتر محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
57- دکتر محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
58- مهندس مرضیه زارعی
59- دکتر مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
60- دکتر محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
61- دکتر بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
62- دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
63- دکتر کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
64- دکتر سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
65- دکتر حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
66- دکتر حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
67- دکتر حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
68- دکتر پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
69- مهندس مرتضی زارعی گوار
70- دکتر آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
71- دکتر سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
72- دکتر علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
73- دکتر نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
74- دکتر محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
75- دکتر یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
76- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
77- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
78- دکتر عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
79- دکتر فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
80- دکتر محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
81- مرتضی زاهدی
82- مهدی زاهدی
83- مهسا زاهدی
84- دکتر محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
85- دکتر قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
86- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
87- دکتر مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
88- دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
89- دکتر مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
90- دکتر محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
91- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
92- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
93- دکتر احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
94- پروفسور سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
95- دکتر اسفندیار زبردست ، استاد تمام
96- دکتر عذرا زبردست ، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
97- دکتر لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
98- دکتر مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
99- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
100- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
101- دکتر زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
102- دکتر منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
103- دکتر منصور زراءنژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
104- دکتر علیرضا زراسوندی
105- دکتر عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
106- دکتر حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
107- دکتر فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
108- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
109- دکتر عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
110- دکتر سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
111- دکتر سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
112- مهندس مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
113- دکتر امیرحسن زرنانی ، استاد ایمنی شناسی پزشکی
114- دکتر محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
115- دکتر مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
116- دکتر محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
117- دکتر ستار زرکلام
118- دکتر ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
119- دکتر سیدمحمد زرگر
120- سارا زرگر آزاد
121- دکتر رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
122- مهندس کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
123- دکتر حمید زرگرپور ، انجمن مدیریت پروژه ایران
124- دکتر رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
125- دکتر فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
126- دکتر هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
127- دکتر جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
128- دکتر سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
129- دکتر آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
130- دکتر محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
131- دکتر حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
132- دکتر فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
133- دکتر مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
134- پروفسور محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
135- مجید زلقی
136- دکتر احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
137- مهندس الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
138- دکتر بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
139- دکتر بهزاد زمانی
140- دکتر بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
141- مهندس حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
142- ذبیح اله زمانی ، استاد
143- دکتر رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
144- دکتر سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
145- دکتر علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
146- دکتر غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
147- دکتر فهیمه زمانی
148- مهندس محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
149- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
150- دکتر مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
151- دکتر جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
152- دکتر فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
153- دکتر محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
154- بهزاد زمانیان یزدی
155- دکتر علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
156- دکتر امیر حسین زمردیان
157- دکتر رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
158- دکتر غلامرضا زمردیان ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
159- دکتر محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
160- دکتر حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
161- دکتر محمدعلی زنجانچی ، دانشگاه گیلان
162- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
163- دکتر هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
164- دکتر مجید زنجیردار ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
165- دکتر اسکندر زند ، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
166- دکتر سیامک زند رضوی
167- دکتر محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
168- دکتر مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
169- دکتر امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
170- دکتر غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
171- دکتر مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
172- دکتر مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
173- دکتر حسن زندی
174- دکتر مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
175- دکتر هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
176- مهندس رضا زندی دولابی
177- دکتر طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
178- دکتر مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
179- دکتر مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
180- دکتر احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
181- دکتر یعقوب زنگنه
182- دکتر علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
183- دکتر سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
184- دکتر امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
185- دکتر سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
186- دکتر بنفشه زهرایی
187- دکتر سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
188- دکتر سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
189- دکتر محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
190- دکتر یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
191- دکتر جواد زوار رضا ، گروه بیوشیمی بالینی
192- دکتر ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
193- دکتر علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
194- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
195- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
196- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
197- دکتر حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
198- دکتر کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
199- دکتر یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
200- عرفان زیاری فر
201- دکتر رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
202- دکتر سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
203- دکتر منصور زیبایی ، استاد
204- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
205- دکتر مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
206- دکتر سعید زین الدینی
207- دکتر محمدرضا زین الدینی
208- دکتر محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
209- مهندس نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
210- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
211- دکتر مهدی زینالی
212- دکتر علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
213- دکتر اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
214- دکتر حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
215- دکتر امین زیوری
216- پروفسور فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل

ژ

1- دکتر وی ژانگ ، Yale University, United States
2- ژان ژاک ترین ، دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای

س

1- دکتر محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- دکتر محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- دکتر پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- دکتر فتح اله ساجدی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
6- دکتر آرمان ساجدی نژاد
7- مهندس حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
8- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
9- علی محمد سادات افسری
10- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
11- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
12- سعید سادات نیا
13- دکتر سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
14- دکتر سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
15- دکتر احسان ساده ، استادیار
16- دکتر جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
17- سیمین سارانی ، کارشناس و مدیر داخلی نشریه
18- دکتر عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
19- دکتر محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
20- دکتر فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
21- دکتر ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
22- دکتر امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
23- دکتر باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
24- دکتر حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
25- دکتر معین الدین سارکر
26- دکتر امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
27- دکتر علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
28- پروفسور بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
29- دکتر عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
30- دکتر مجید ساریخانی ، استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد
31- معصومه سازنده
32- دکتر اعظم سازور ، Alzahra University
33- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی
34- دکتر فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
35- دکتر مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
36- دکتر مسعود ساعت ساز ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
37- دکتر احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
38- دکتر بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
39- دکتر امیر ساعدی داریان ، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
40- دکتر علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
41- دکتر محمدامین ساعی
42- دکتر محسن ساغری ، Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
43- دکتر حسین سالار آملی ، استاد
44- دکتر علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
45- دکتر زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
46- دکتر سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
47- مهندس مجید سالاری
48- محمد سالاری
49- دکتر محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
50- دکتر مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
51- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
52- دکتر رضا سالاریان ، (استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار
53- دکتر حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
54- دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی
55- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
56- دکتر نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
57- فردین سالمیان
58- دکتر نوریه سالکی
59- دکتر عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
60- دکتر علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
61- دکتر نوذر سامانی
62- مهندس امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
63- دکتر صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
64- دکتر مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
65- دکتر محمود سامکن
66- دکتر احد سامی فر
67- دکتر شیب سانکار سانا
68- دراگان ساویچ ، استاد، دانشگاه اگزتر، لندن
69- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
70- مهندس محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
71- دکتر مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
72- آیسان سبایی ، دیر بازاریابی آچاره
73- دکتر محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
74- دکتر جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
75- دکتر حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
76- دکتر سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
77- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
78- محمدتقی سبحانی
79- دکتر داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
80- دکتر محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
81- دکتر مهدی سبحانی نژاد
82- دکتر غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
83- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
84- دکتر تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
85- دکتر فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
86- دکتر فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
87- دکتر وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
88- دکتر یداله سبوحی ، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
89- دکتر حسن فرجی سبکبار ، دانشیار
90- دکتر هاشم ستاره ، مدیر ایمنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
91- دکتر علی ستاری ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
92- معصومه ستاری
93- دکتر فرزاد ستاری اردبیلی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، اردبیل
94- دکتر علی ستاری خواه
95- دکتر محمد ستاری فر ، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
96- دکتر علی ستاریان ، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
97- دکتر صادق ستوان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی-فرهنگی
98- دکتر مسعود ستوده ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
99- مهدی ستوده ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
100- مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
101- دکتر الهه ستوده نما ، Alzahra University
102- دکتر سید سجاد ایزدهی ، دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
103- سیدمحمد سجاد صدوق ، دانشگاه شهید بهشتی
104- حسن سجادزاده ، استاد دانشگاه بوعلی سینا
105- دکتر سیدمحمد کاظم سجادپور ، Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
106- دکتر احمدرضا سجادی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
107- دکتر بختیار سجادی
108- دکتر حمیرا سجادی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
109- دکتر رضیه سادات سجادی ، استاد دانشگاه قم
110- مهندس سمانه سجادی ، ریاست مرکزعلمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)
111- دکتر سید عبدالکریم سجادی ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
112- دکتر سید مجتبی سجادی ، استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
113- دکتر سید مهدی سجادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
114- دکتر سید نصراله سجادی ، استاد دانشگاه تهران
115- دکتر سیدمحسن سجادی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
116- دکتر سیدمهدی سجادی ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس
117- سیده اعظم سجادی
118- دکتر صمد سجادی
119- علی محمد سجادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
120- نغمه سادات سجادی ، دانشگاه تهران، گروه مپنا
121- مهندس هادی سجادی ، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
122- دکتر پروین سجادی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
123- دکتر سامی سجادی فر ، استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام
124- دکتر سید حسین سجادی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
125- دکتر حمداله سجادی قیداری ، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
126- دکتر جعفر سجادی پارسا ، ریاست دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
127- دکتر سکینه سجودی
128- حکیم سحاقی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
129- دکتر محمدعلی سحری ، دانشگاه تربیت مدرس
130- دکتر نصراله سخاوتی ، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
131- عباس سر افرازی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
132- دکتر جواد سرآبادانی ، دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
133- دکتر علیرضا سرائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
134- مهندس مهسا سرائی ، کارشناس ارشد برق مخابرات
135- دکتر علی اصغر سرابی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
136- دکتر سیدحسین سراج زاده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
137- دکتر محمود سراجی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
138- دکتر مهدی رضا سرافراز ، استادیار دانشگاه شیراز
139- دکتر علیمراد سرافرازی
140- دکتر حمیده سراوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
141- دکتر حسن سرایی ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
142- دکتر محمد سرایی ، دانشگاه سالفورد، انگلستان
143- دکتر محمد حسین سرایی ، دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
144- مهدی سربازی ، معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
145- دکتر محسن سرتیپی پور ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی
146- دکتر مریم سرخوش ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
147- دکتر علی سردار شهرکی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران
148- اهورا سرداری ، پتروشیمی شهید تندگویان
149- علیرضا سرسنگی ، سامانه اطلاعات جغرافیایی اطلاعات جغرافیایی سرپرست GIS بخش شهرداری یزد
150- دکتر مجید سرسنگی ، دانشیار دانشگاه تهران
151- دکتر فرهنگ سرشکی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
152- دکتر علی اکبر سرفراز ، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران
153- دکتر محمد سرفراز ، استاد علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه ملک فهد عربستان
154- دکتر محمد علی سرلک ، استاد دانشگاه پیام نور
155- دکتر هدایت سرندی ، استادیار دانشگاه زمین شناسی صاباحتین استانبول ترکیه
156- دکتر حمیده سروانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
157- دکتر رحیم سرور ، دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی
158- دکتر احمدرضا سروش ، استاد گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
159- دکتر عباس سروش ، دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
160- دکتر صاحب سروش فر ، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج دکتری فیزیک
161- دکتر افسانه سروش یار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
162- دکتر عبدالرضا سروقد مقدم ، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
163- دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
164- دکتر مجید سروی ، دکتری تخصصی مهندسی راه و ترابری - دانشگاه موناش استرالیا
165-