آ

1- مهندس بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- دکتر مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مینا آبادی
4- دکتر امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- دکتر نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
8- دکتر حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
9- دکتر پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
10- سارا آبرون
11- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
12- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
13- دکتر سید آرشام آتش زر
14- مهندس حجت الله آتش پنجه
15- دکتر سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
16- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
17- محمدرضا آتشین صدف
18- دکتر بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
19- دکتر مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
20- دکتر عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
21- دکتر علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
22- دکتر گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
23- دکتر شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
24- دکتر عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
25- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
26- دکتر محمدصادق آخوندی
27- دکتر محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
28- دکتر ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
29- دکتر عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
30- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
31- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
32- دکتر علیرضا آذربخت
33- ایرج آذرفزا
34- دکتر آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
35- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
36- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
37- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
38- دکتر علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
39- دکتر شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
40- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
41- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
42- اسماعیل آذغ
43- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
44- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
45- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
46- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
47- دکتر شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
48- دکتر مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
49- دکتر محمدرضا آراستی
50- دکتر علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
51- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
52- دکتر مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
53- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
54- دکتر هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
55- دکتر علیرضا آرش پور
56- پروفسور حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
57- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
58- دکتر محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
59- دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
60- دکتر سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
61- مریم آرمند ، مدیر اداری
62- دکتر موسی آرمیده
63- دکتر محسن آرمین
64- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
65- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
66- دکتر محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
67- دکتر امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
68- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
69- دکتر علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
70- دکتر آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
71- دکتر سالار آرین مقدم
72- مهندس احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
73- مهندس برهان آزاد
74- دکتر تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
75- دکتر محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
76- دکتر پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
77- دکتر لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
78- دکتر پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
79- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
80- دکتر منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
81- دکتر پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
82- دکتر امین آزادی
83- دکتر محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
84- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
85- دکتر نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
86- مهندس نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
87- دکتر پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
88- دکتر حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
89- دکتر احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
90- مهندس کیوان آزادیخواه
91- سمیه آزرمی
92- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
93- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
94- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
95- دکتر علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
96- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
97- دکتر سجاد آستانی
98- دکتر محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
99- دکتر مهدی آشتیانی
100- دکتر رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
101- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
102- دکتر سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
103- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
104- دکتر حسام الدین آشنا
105- دکتر فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
106- مهندس علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
107- دکتر محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
108- دکتر محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
109- دکتر مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
110- دکتر مازیار آصفی
111- محبوبه آطاهریان
112- آیدین آغداشلو
113- دکتر اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
114- دکتر محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
115- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
116- دکتر حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
117- مهندس سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
118- دکتر حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
119- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
120- دکتر حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
121- دکتر تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
122- دکتر اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
123- دکتر سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
124- امیر آقا کوچک ، دانشیار، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
125- دکتر علی اکبر آقا کوچک
126- دکتر فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
127- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
128- دکتر مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
129- دکتر سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
130- دکتر حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
131- دکتر قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
132- دکتر مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
133- دکتر محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
134- دکتر مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
135- مهندس مهرداد آقاجانی
136- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
137- حسین آقاجانی اصفهانی
138- دکتر مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
139- دکتر آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
140- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
141- مهندس فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
142- دکتر علی آقازادگان
143- مهندس ابوالفضل آقاسی
144- دکتر مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
145- دکتر رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
146- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
147- دکتر علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
148- دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
149- مهندس سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
150- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
151- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
152- دکتر مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
153- دکتر احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
154- دکتر اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
155- دکتر بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
156- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
157- خانوم آقایی
158- سیدعلی آقایی
159- دکتر عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
160- دکتر محمدرضا آقایی
161- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
162- دکتر یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
163- دکتر احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
164- مهندس آرش آقایی فر
165- یاسمین آل آقا
166- مهندس علیرضا آل ابراهیم
167- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
168- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
169- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
170- دکتر سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
171- دکتر سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
172- دکتر رویا آل عمران
173- آیدا آل هاشمی
174- دکتر حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
175- دکتر عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
176- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
177- مهندس مصطفی آمره ، عضوء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
178- مهندس عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
179- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
180- دکتر صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
181- دکتر محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
182- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
183- دکتر محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
184- دکتر عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
185- مهندس سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
186- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
187- مهندس زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
188- دکتر سروش آوخ
189- دکتر فریدون آورزمانی ، عضو پیوسته پژوهشکده نظر
190- مهندس کیامهر آویژه
191- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
192- دکتر همیرا آگاه
193- دکتر حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
194- دکتر محمدباقر آیانی
195- دکتر سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
196- دکتر جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
197- دکتر حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
198- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
199- دکتر محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
200- دکتر حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
201- دکتر سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
202- دکتر محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
203- دکتر محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
204- دکتر حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
205- دکتر موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
206- پروفسور مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
207- دکتر سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
208- دکتر سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
209- دکتر ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
210- دکتر سیمون آیوازیان
211- دکتر افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
212- دکتر صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- دکتر مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- دکتر معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- دکتر علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- دکتر خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- مهندس غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- دکتر اساما ابراهیم ازوی
10- امیر ابراهیم زاده
11- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
12- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
13- دکتر محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
14- دکتر محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
15- دکتر میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
16- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
17- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
18- دکتر حبیب ابراهیم پور
19- دکتر رضا ابراهیم پور
20- مهندس سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
21- مهندس صادق ابراهیم پور
22- مهندس فاروق ابراهیم پور
23- دکتر مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
24- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
26- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
27- بهنام ابراهیمی
28- دکتر حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
29- حسن ابراهیمی
30- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
31- دکتر حسین ابراهیمی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
32- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
33- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
34- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
35- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
36- مهندس سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
37- دکتر سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
38- دکتر سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
39- دکتر سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
40- دکتر سیدفوآد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
41- دکتر سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
42- دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
43- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
44- مهندس علی ابراهیمی ، مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
45- دکتر علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
46- دکتر قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
47- دکتر قنبر ابراهیمی
48- دکتر محسن ابراهیمی
49- محمد ابراهیمی ، استادیار- پژوهشگاه هوافضا
50- دکتر محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
51- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
52- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
53- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
54- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
55- پریسا ابراهیمی
56- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
57- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
58- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
59- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
60- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
61- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
62- دکتر حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
63- دکتر مریم ابراهیمی کیا
64- دکتر بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
65- دکتر حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
66- دکتر یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
67- دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
68- پروفسور کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
69- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
70- دکتر حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
71- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
72- پروفسور سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
73- مهندس سید مجتبی ابطحی
74- دکتر سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
75- دکتر سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
76- دکتر عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
77- دکتر کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
78- دکتر حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
79- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
80- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
81- دکتر سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
82- دکتر فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
83- دکتر محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
84- دکتر بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
85- دکتر الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
86- دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
87- دکتر عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
88- دکتر محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
89- پروفسور محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
90- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
91- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
92- دکتر شبان ابوحسین
93- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
94- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
95- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
96- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
97- مهندس بهزاد اتابکی
98- دکتر سینا اتحادی ، مدیر عامل شرکت مهندسی بارو گستر پارس - مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان
99- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
100- دکتر مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
101- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
102- دکتر احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
103- دکتر زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
104- دکتر محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
105- دکتر عبدالمهدی اجلالی
106- دکتر مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
107- دکتر سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
108- دکتر مجید احتشامی
109- مهندس نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
110- دکتر سید سعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
111- دکتر سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
112- مهندس سعید احدزاده
113- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
114- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
115- دکتر سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
116- دکتر محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
117- دکتر محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
118- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
119- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
120- دکتر پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
121- افسانه احسانی
122- دکتر مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
123- پروفسور محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
124- دکتر مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
125- دکتر عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
126- دکتر ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
127- دکتر حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
128- دکتر آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
129- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
130- دکتر منوچهر احقر
131- دکتر زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
132- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
133- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
134- دکتر فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
135- دکتر فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
136- مهندس جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
137- دکتر محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
138- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
139- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
140- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
141- دکتر محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
142- محمدرضا احمدنسب
143- دکتر حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
144- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
145- دکتر علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
146- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
147- دکتر محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
148- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
149- مهندس بهروز احمدپور
150- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
151- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
152- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
153- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
154- دکتر احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
155- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
156- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
157- دکتر امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
158- دکتر امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
159- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
160- دکتر حسن احمدی
161- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
162- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
163- دکتر حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
164- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
165- دکتر خلیل احمدی ، استادیار
166- دکتر رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
167- دکتر رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
168- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
169- دکتر سلیمان احمدی ، دانشیار
170- دکتر سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
171- دکتر سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
172- مهندس سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
173- دکتر سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
174- دکتر شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
175- عباس احمدی ، معاون آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
176- دکتر عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
177- دکتر عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
178- دکتر علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
179- دکتر غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
180- دکتر فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
181- دکتر فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
182- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
183- مهندس محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
184- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
185- دکتر محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
186- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
187- دکتر محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
188- دکتر محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
189- مهندس محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
190- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
191- دکتر محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
192- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
193- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
194- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
195- مهندس نوشاد احمدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
196- دکتر هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
197- پروفسور وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
198- دکتر وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
199- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
200- دکتر یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
201- دکتر هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
202- دکتر سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
203- مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر آموزش دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
204- دکتر روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
205- دکتر مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
206- دکتر جعفر احمدی شالی
207- دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
208- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
209- دکتر علی محمد احمدی قراچه
210- پروفسور علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
211- دکتر بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
212- مهندس امیر احمدی مطلق ، کارشناس معماری
213- دکتر ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
214- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
215- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
216- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار و مدیر گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
217- مجید احمدی کچایی
218- دکتر مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
219- دکتر مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
220- دکتر احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
221- دکتر حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
222- دکتر غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
223- دکتر مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
224- دکتر محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
225- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
226- دکتر محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
227- دکتر سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
228- دکتر محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
229- دکتر مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
230- دکتر اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
231- مهندس افشین اخلاص پور
232- دکتر احمد اخلاصی
233- دکتر توحید اخلاقی
234- حسین اخلاقی
235- دکتر محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
236- دکترحسنعلی اخلاقی امیری ، عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس
237- دکتر هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
238- دکتر فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
239- مهندس محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
240- دکتر امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
241- مهندس امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
242- دکتر رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
243- دکتر ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
244- دکتر منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
245- دکتر پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
246- دکتر پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
247- مهندس حمیدرضا اخوان ارمکی
248- دکتر مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
249- دکتر قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
250- دکتر مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
251- دکتر عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
252- دکتر آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
253- دکتر جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
254- دکتر زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
255- دکتر تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
256- دکتر سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
257- سید محمد مهدی اخوت
258- دکتر سید محمود اخوت ، استاد
259- مهندس محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
260- دکتر مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
261- دکتر هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
262- دکتر ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
263- مهندس عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
264- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
265- ریحانه ادبی
266- دکتر محمد ادبی تبار
267- دکتر سامسون ادنیی الدجاره
268- دکتر سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
269- دکتر مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
270- دکتر بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
271- دکتر عبدالرئوف ادیب زاده
272- دکتر پویان ادیبی
273- دکتر پیمان ادیبی
274- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
275- مهندس سینا ارادتی
276- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
277- دکتر سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
278- دکتر محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
279- دکتر محمد علی ارجمند
280- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
281- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
282- دکتر زهراسادات اردستانی
283- دکتر مجتبی اردستانی
284- امیرهوشنگ اردلان
285- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
286- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
287- دکتر فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
288- دکتر محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
289- دکتر رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
290- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
291- دکتر حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
292- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
293- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
294- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
295- دکتر مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
296- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
297- دکتر علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
298- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
299- دکتر علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
300- مهندس علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
301- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
302- دکتر سیدمحمد ارفعی
303- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
304- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
305- دکتر شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
306- مهندس اردشیر اروجی
307- مهندس محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
308- دکتر علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
309- دکتر ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
310- دکتر مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
311- دکتر مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
312- حسین ازگومی
313- سمیه اسبکیان
314- دکتر علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
315- مهدی استاد احمد
316- دکتر محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
317- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
318- دکتر جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
319- مهندس احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
320- دکتر بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
321- هوشنگ استادی
322- دکتر مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
323- دکتر هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
324- دکتر گلن استفن پاتتن
325- پروفسور سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
326- دکتر صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
327- دکتر هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
328- دکتر همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
329- دکتر سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
330- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
331- دکتر محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
332- دکتر احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
333- دکتر توفیق اسداف ، استادیار
334- دکتر خدابخش اسداللهی
335- دکتر سهراب اسداله زاده
336- دکتر اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
337- دکتر امین اسدالهی
338- مهندس محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
339- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
340- دکتر عبدالله اسدزاده جاریحانی
341- دکتر احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
342- دکتر علی اسدپور
343- دکتر محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
344- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
345- دکتر اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
346- دکتر امیرحسین اسدی
347- دکتر بهنام اسدی ، مدرس دانشگاه پیام نور ، مدیر عامل و صاحب امتیاز بنیاد حقوقی قانون یار
348- دکتر حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
349- حسن اسدی
350- دکتر حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
351- دکتر حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
352- زهرا اسدی
353- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
354- مهندس سیده کبری اسدی
355- علی اکبر اسدی
356- دکتر علیرضا اسدی
357- دکتر فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
358- دکتر فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
359- مهندس مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
360- دکتر محمدامین اسدی
361- دکتر مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
362- دکتر مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
363- دکتر مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
364- مهندس بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
365- دکتر محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
366- دکتر هادی اسدی رحمانی
367- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
368- دکتر محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
369- دکتر علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
370- دکتر هرمز اسدی کوه آباد
371- مهندس الهه اسدیان
372- دکتر فریده اسدیان
373- قاسم اسدیان
374- دکتر محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
375- دکتر مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
376- دکتر محمدشمس اسفندآبادی
377- مهندس احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
378- دکتر شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
379- دکتر فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
380- دکتر مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
381- دکتر مرضیه اسفندیاری
382- دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
383- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
384- دکتر بهدیس اسلام نور
385- دکتر امیرحسین اسلام پناه
386- دکتر کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
387- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
388- دکتر اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
389- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
390- دکتر سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.
391- دکتر سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
392- دکتر علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
393- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
394- دکتر لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
395- دکتر محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
396- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
397- دکتر محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
398- دکتر مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
399- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
400- دکتر گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
401- دکتر سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
402- پروفسور حنفی اسماعیل ، دکتری در علم پلیمر ، دانشگاه لافبورو (UK)
403- دکتر حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
404- مهندس مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
405- دکتر مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
406- مهربان اسماعیل زاده ، -
407- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
408- دکتر حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
409- دکتر رضا اسماعیل زاده کناری
410- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
411- مهندس علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
412- دکتر امیدعلی اسماعیلی
413- امین اسماعیلی
414- دکتر حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
415- دکتر عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
416- دکتر علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
417- دکتر عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
418- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
419- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
420- دکتر محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
421- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
422- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
423- دکتر مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
424- دکتر مهدی اسماعیلی
425- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
426- دکتر کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
427- صالح اسماعیلی درکه
428- دکتر ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
429- دکتر فرشته اسمعیل خانی ، مربی
430- دکتر فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
431- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
432- فرحناز اسمعیلی رادور
433- دکتر جان الکساندر اسمیت
434- دکتر حمیدرضا اسکاش
435- دکتر طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
436- دکتر بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
437- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
438- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
439- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
440- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
441- مسعود اسکندری
442- دکتر محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
443- دکتر جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
444- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
445- دکتر علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
446- مهرداد اسکویی
447- دکتر ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
448- آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
449- مهندس مهرداد اشتری
450- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
451- دکتر محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
452- دکتر محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
453- دکتر علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
454- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
455- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
456- پروفسور محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
457- دکتر علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
458- دکتر منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
459- دکتر سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
460- دکتر سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
461- دکتر عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
462- دکتر مجید اشرفی
463- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
464- دکتر حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
465- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
466- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
467- دکتر حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
468- دکتر حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
469- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
470- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
471- دکتر علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
472- دکتر مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
473- دکتر علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
474- دکتر حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
475- مرتضی اصغرنیا
476- مهندس حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
477- دکتر علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
478- دکتر محسن اصغری
479- دکتر محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
480- دکتر مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
481- دکتر کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
482- دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
483- دکتر عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
484- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
485- دکتر محمد علی اصغری مقدم
486- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
487- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
488- دکتر محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
489- دکتر محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
490- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
491- دکتر نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
492- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
493- دکتر ابراهیم اصلانی
494- دکتر جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
495- دکتر علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
496- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
497- دکتر محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
498- دکتر پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
499- دکتر مرتضی اصلانی نژاد
500- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
501- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
502- دکتر جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
503- دکتر محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
504- دکتر عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
505- مهندس امیرمهدی اعتباری
506- دکتر اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
507- دکتر حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
508- دکتر ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
509- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
510- سید غلامرضا اعتماد
511- دکتر شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
512- دکتر گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
513- دکتر احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
514- دکتر احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
515- مهندس بهزاد اعتمادی
516- دکتر حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
517- دکتر زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
518- پروفسور سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
519- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
520- دکتر محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
521- دکتر محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
522- دکتر حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
523- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
524- مهندس علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
525- رضا اعطائی زاده
526- دکتر محمد اعظم زاده ، استادیار
527- دکتر حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
528- دکتر رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
529- دکتر موسی اعظمی
530- دکتر نسرین سادات اعظمی
531- دکتر هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
532- دکتر حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
533- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
534- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
535- دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
536- دکتر زهرا اعلمی هرندی ، استاد
537- دکتر محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
538- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
539- دکتر حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
540- دکتر گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
541- دکتر افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
542- دکتر اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
543- دکتر سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
544- دکتر سید علی افتخاری
545- دکتر مهران افتخاری
546- دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
547- دکتر محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
548- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
549- دکتر سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
550- دکتر حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
551- دکتر حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
552- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
553- دکتر محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
554- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
555- دکتر حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
556- دکتر فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
557- پریا افراز ، کارشناس
558- دکتر محبوب افراسیاب
559- دکتر حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
560- دکتر محمدصادق افراسیابی
561- مهندس مه لقا افراسیابی
562- حسین افراسیابیان
563- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
564- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
565- دکتر ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
566- دکتر عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
567- دکتر قهرمان افشار
568- مهندس محمد افشار ، مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
569- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
570- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
571- دکتر زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
572- دکتر ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
573- بهرام افشاری
574- دکتر داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
575- دکتر رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
576- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
577- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
578- مهندس علی افشاری
579- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
580- دکتر مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
581- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
582- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
583- دکتر سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
584- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
585- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
586- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
587- دکتر نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
588- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
589- دکتر کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
590- دکتر ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
591- دکتر علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
592- دکتر اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
593- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
594- دکتر سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
595- دکتر حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
596- پروفسور عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
597- دکتر حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
598- دکتر شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
599- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
600- دکتر اجو افولابی میچائیل
601- مهندس احمد علی افکاری
602- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
603- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
604- دکتر منوچهر اقبال
605- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
606- دکتر شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
607- دکتر عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
608- دکتر بیژن اقتصاد
609- دکتر محمد اقتصاد
610- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
611- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
612- دکتر مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
613- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
614- دکتر امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
615- مهندس زهرا البرز
616- دکتر شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
617- دکتر ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
618- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
619- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
620- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
621- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
622- دکتر احمد الستی ، استادیار
623- دکتر محمد مهدی الشریف
624- دکتر فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
625- دکتر لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
626- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
627- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
628- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
629- دکتر آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
630- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
631- دکتر محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
632- حجت اله الماسی
633- دکتر علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
634- دکتر نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
635- دکتر سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
636- دکتر علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
637- محمد الموتی
638- دکتر محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
639- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
640- مهندس غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
641- دکتر مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
642- دکتر حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
643- مهندس ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
644- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
645- دکتر غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
646- دکتر علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
647- دکتر شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
648- دکتر ناصر الهی ، دانشگاه مفید
649- دکتر علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
650- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
651- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
652- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
653- دکتر سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
654- پروفسور سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
655- دکتر محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
656- دکتر حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
657- مهندس سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
658- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
659- دکتر سید محمدرضا امام ، دانشیار
660- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
661- مهندس امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
662- پروفسور زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
663- دکتر سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
664- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
665- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
666- دکتر جمشید امامی
667- دکتر حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
668- دکتر حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
669- دکتر زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
670- دکتر سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
671- دکتر سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
672- دکتر علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
673- دکتر فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
674- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
675- محمد امامی
676- مریم امامی ، کارشناس نشریه
677- دکتر نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
678- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
679- دکتر آریو امامی فر
680- دکتر علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
681- دکتر بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
682- دکتر سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
683- دکتر ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
684- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
685- غلامرضا امانی
686- دکتر محمدرضا امانی ، پژوهشگر
687- مهندس مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
688- مهندس محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
689- پروفسور نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
690- آرش امرایی
691- دکتر علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
692- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
693- دکتر حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
694- دکتر محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
695- دکتر سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
696- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
697- دکتر محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
698- مهندس پرویز امیدنیا
699- دکتر امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
700- مهندس علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
701- دکتر پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
702- دکتر کمال امیدوار
703- دکتر مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
704- دکتر سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
705- دکتر سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
706- ابوذر امیدی
707- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
708- دکتر جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
709- دکتر عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
710- محمود امیدی
711- دکتر منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
712- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
713- فرانک امیدیان
714- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
715- دکتر مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
716- دکتر وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
717- دکتر مهرداد امیر آقایی
718- دکتر محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
719- دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
720- دکتر عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
721- دکتر سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
722- دکتر سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
723- دکتر حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
724- دکتر سید امیراحمد مظفری ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
725- دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
726- دکتر محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
727- دکتر شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
728- دکتر محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
729- دکتر رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
730- دکتر نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
731- دکتر طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
732- دکتر آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
733- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
734- دکتر احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
735- دکتر امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
736- دکتر امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
737- مهندس حامد امیری
738- دکتر حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
739- زهرا امیری
740- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
741- دکتر سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
742- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
743- دکتر علی امیری
744- دکتر علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
745- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
746- دکتر مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
747- دکتر محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
748- دکتر محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
749- دکتر موسی امیری
750- دکتر نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
751- مهندس ویدا امیری
752- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
753- دکتر مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
754- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
755- دکتر جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
756- دکتر رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
757- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
758- دکتر غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
759- مهندس محمد امین
760- دکتر محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
761- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
762- مهندس اسماعیل امین دهقان ، عضو کارگروه ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی البرز
763- مهندس رضا امین زاده
764- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
765- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
766- پروفسور نگوا امین عارف
767- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
768- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
769- دکتر عباس امین منصور
770- دکتر صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
771- دکتر سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
772- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
773- دکتر الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
774- دکتر امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
775- بهنام امینی
776- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
777- حمیده امینی
778- دکتر داوود امینی ، استادیار
779- رحمان امینی
780- دکتر رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
781- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
782- عباس امینی
783- دکتر عبدالحسین امینی
784- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
785- دکتر علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
786- دکتر علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
787- دکتر عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
788- دکتر فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
789- دکتر محمدتقی امینی ، دانشیار
790- دکتر منوچهر امینی
791- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
792- دکتر کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
793- دکتر حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
794- دکتر محسن امینی خوزانی
795- دکتر عباس امینی فسخودی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
796- دکتر محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
797- مهندس داوود امینی مقدم فارج
798- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
799- دکتر بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
800- دکتر امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
801- دکتر غلامعلی امینیان
802- دکتر هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
803- دکتر محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
804- پروفسور حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
805- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
806- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
807- مهندس محمدرضا انبیائی
808- مهندس فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
809- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
810- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
811- دکتر سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
812- دکتر حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
813- دکتر بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
814- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
815- دکتر رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
816- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
817- محمدامین انسان
818- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
819- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
820- دکتر حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
821- دکتر رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
822- دکتر عبدالحمید انصاری
823- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
824- محمد سعید انصاری
825- دکتر منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
826- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
827- دکتر رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
828- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
829- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
830- دکتر علیرضا انصاری چهارسوقی
831- دکتر حمید انصاریان
832- دکتر خلیل انصاریان
833- دکتر احمد انوار ، دانشگاه شیراز
834- مهندس علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
835- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
836- دکتر مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
837- دکتر علی انوری
838- دکتر منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
839- دکتر سیدجواد انگجی
840- دکتر محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
841- دکتر علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
842- دکتر بهمن اهدایی ، استاد گروه گیاه شناسی و علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا
843- دکتر حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
844- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
845- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
846- دکتر وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
847- دکتر سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
848- دکتر سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
849- دکتر بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
850- پروفسور مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
851- دکتر شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
852- دکتر جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
853- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
854- دکتر پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
855- دکتر محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
856- دکتر محمدرضا اولیاء
857- دکتر علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
858- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
859- دکتر محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
860- دکتر فردیل یو اوکریزو
861- دکتر عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
862- مصطفی اویسی
863- دکتر محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
864- دکتر مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
865- اردشیر اکبر آبادی
866- دکتر نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
867- دکتر علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
868- دکتر مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
869- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
870- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
871- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
872- دکتر حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
873- دکتر محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
874- دکتر احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
875- دکتر احمد اکبری ، استاد
876- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
877- دکتر حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
878- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
879- دکتر حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
880- مهندس دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
881- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
882- دکتر عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
883- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
884- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
885- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
886- دکتر مجتبی اکبری
887- مجید اکبری
888- دکتر محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
889- دکتر محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
890- دکتر منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
891- دکتر مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
892- دکتر مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
893- دکتر ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
894- دکتر نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
895- دکتر نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
896- دکتر پرویز اکبری ، مدرس مدعو شهرسازی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج
897- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
898- دکتر کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
899- دکتر محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
900- دکتر حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
901- دکتر علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
902- دکتر فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
903- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
904- دکتر جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
905- دکتر کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
906- دکتر رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
907- مهندس حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
908- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
909- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
910- دکتر محمد جعفر اکرام جعفری
911- پروفسور محمد اکرم
912- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
913- دکتر سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
914- دکتر سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
915- دکتر سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
916- دکتر غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
917- دکتر غلامرضا ایراجیان
918- دکتر مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
919- دکتر سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
920- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
921- دکتر حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
922- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
923- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
924- دکتر علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
925- دکتر ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
926- سید محمد ایرانمنش
927- لیلا ایرانمنش
928- دکتر مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
929- راضیه ایرانی
930- غلامرضا ایرانی
931- دکتر فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
932- دکتر رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
933- دکتر علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
934- دکتر عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
935- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
936- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
937- دکتر شاهرخ ایروانی
938- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
939- دکتر مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
940- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
941- دکتر عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
942- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
943- عبداله ایزد پناه
944- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
945- دکتر علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
946- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
947- دکتر اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
948- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
949- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
950- دکتر محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
951- دکتر کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
952- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
953- دکتر عباسعلی ایزدی
954- علی ایزدی
955- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
956- دکتر محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
957- دکتر محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
958- دکتر محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
959- دکتر مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
960- دکتر مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
961- دکتر رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
962- دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
963- دکتر طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
964- دکتر سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
965- مهندس محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
966- دکتر محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
967- دکتر اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
968- مهندس حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
969- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
970- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
971- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
972- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
973- دکتر بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
974- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
975- دکتر محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
976- دکتر حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
977- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
978- دکتر مرتضی ایمانی راد
979- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
980- مرتضی ایمانیان
981- دکتر محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
982- پروفسور سانگ این اوه ، دکتری در علوم زیست محیطی و مهندسی ، موسسه گوانگ جو علم و صنعت
983- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
984- احسان ایپکی
985- دکتر محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- دکتر محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- دکتر فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- دکتر ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- دکتر نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
9- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
10- دکتر فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11- دکتر اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
12- پروفسور جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
13- دکتر رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
14- مهدى بابایى زاده
15- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
16- دکتر جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
17- دکتر حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
18- دکتر ساسان بابایی
19- دکتر علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
20- دکتر علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
22- دکتر محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
23- دکتر محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
24- دکتر محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
25- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
26- دکتر معصومه بابایی
27- مهندس مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
28- دکتر هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
29- دکتر پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
30- دکتر جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
31- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
32- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
33- حاجی بابایی مقدم
34- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
35- دکتر اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
36- دکتر یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
37- دکتر آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
38- مهندس مینا باجگاه
39- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
40- دکتر جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
41- دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
42- مهندس بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
43- مهندس بهروز بادامی
44- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
45- دکتر کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
46- دکتر جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
47- جلیل باران دوست ، محقق پژوهشکده پدافند غیر عامل
48- دکتر رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
49- دکتر حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
50- علی بارانی
51- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
52- دکتر قاسم بارانی
53- دکتر محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
54- مهندس مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
55- دکتر محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
56- دکتر مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
57- دکتر مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
58- مهندس محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
59- دکتر عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
60- دکتر عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
61- دکتر محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
62- دکتر کامبیز بازرگان
63- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
64- دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
65- دکتر محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
66- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
67- مهندس حجت الله بازوبندی
68- دکتر نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
69- دکتر محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
70- دکتر محمد حسن بازیار
71- دکتر سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
72- دکتر سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
73- دکتر مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
74- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
75- پریسا باصری
76- دکتر زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
77- دکتر حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
78- دکتر مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
79- دکتر سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
80- دکتر علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
81- دکتر عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
82- دکتر شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
83- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
84- دکتر مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
85- دکتر حمیدرضا باغیانی
86- دکتر صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
87- دکتر علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
88- پروفسور ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
89- دکتر نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
90- دکتر جمشید باقرزاده
91- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
92- دکتر هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
93- دکتر مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
94- دکتر محمد باقرنیافر
95- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
96- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
97- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
98- دکتر احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
99- دکتر احمد باقری ، استاد
100- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
101- دکتر خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
102- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
103- دکتر رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
104- دکتر روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
105- دکتر سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
106- مهندس سیدرامتین باقری
107- دکتر شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
108- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
109- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
110- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
111- دکتر محمد باقری ، استادیار
112- دکتر محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
113- دکتر مرتضی باقری
114- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
115- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
116- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
117- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
118- دکتر مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
119- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
120- دکتر کمال الدین باقری
121- مهندس رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
122- دکتر محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
123- دکتر میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
124- دکتر حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
125- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
126- دکتر حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
127- دکتر محمدباقر باقری کنی ، استاد
128- فریبا باقریه
129- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
130- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
131- دکتر محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
132- زهره بال
133- فرزانه بالاجه
134- هومن بالازاده
135- دکتر رائو بالوسو
136- دکتر محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
137- دکتر علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
138- دکتر حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
139- دکتر حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
140- دکتر حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
141- دکتر علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
142- دکتر ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
143- دکتر تقی باهو طرودی
144- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
145- هلنا ماریا باپتیستا الویس
146- دکتر غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
147- دکتر قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
148- پروفسور شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
149- دکتر صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
150- مهندس هادی بت شکن
151- دکتر حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
152- دکتر محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
153- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
154- دکتر علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
155- دکتر عباس بحری ، مجری طرح
156- دکتر سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
157- دکتر سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
158- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
159- دکتر حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
160- مهندس مجتبی بحیرایی
161- دکتر مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
162- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
163- دکتر بیدار بخت
164- مهندس مصطفی بختیار
165- دکتر بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
166- دکتر جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
167- دکتر حسین بختیاری
168- دکتر سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
169- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
170- دکتر شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
171- دکتر صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
172- دکتر محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
173- دکتر میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
174- مینا بختیاری
175- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
176- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
177- دکتر نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
178- دکتر علیرضا بخشایی
179- دکتر محسن بخشنده
180- دکتر محمد بخشنده
181- دکتر محمد بخشوده ، استاد
182- دکتر احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
183- دکتر بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
184- دکتر زهرا بخشی
185- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
186- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
187- مهندس رئوف بدائی ، مسئول کمیته فرهنگی
188- دکتر علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
189- دکتر غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
190- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
191- مهندس محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
192- دکتر مرتضی بدخشان
193- دکتر هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
194- دکتر مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
195- مهندس امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
196- پروفسور وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
197- دکتر محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
198- دکتر سید علی بدری
199- دکتر عاطفه بدری
200- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
201- دکتر علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
202- دکتر نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
203- دکتر پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
204- دکتر کاوه بذرافکن
205- دکتر محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
206- سعید برآبادی
207- دکتر امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
208- دکتر حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
209- مهندس رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
210- مهندس سارا براتی
211- دکتر علی براتی
212- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
213- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
214- دکتر مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
215- دکتر محمد براتی
216- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
217- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
218- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
219- دکتر حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
220- دکتر حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
221- دکتر محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
222- دکتر مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
223- مهندس محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
224- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
225- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
226- دکتر معصومه براری
227- دکتر میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
228- مهندس کیان براری
229- دکتر امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
230- مهندس عباس براعتی
231- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
232- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
233- دکتر اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
234- دکتر حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
235- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
236- مهندس مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
237- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
238- دکتر ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
239- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
240- دکتر احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
241- دکتر سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
242- منصوره بردبار
243- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
244- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
245- دکتر اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
246- دکتر سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
247- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
248- دکتر عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
249- دکتر محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
250- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
251- مهندس پویا برزگر
252- مهندس محمدرضا برزگران
253- دکتر محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
254- دکتر کاظم برزگربفرویی
255- دکتر جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
256- دکتر جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
257- دکتر محسن برغمدی
258- دکتر علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
259- دکتر رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
260- دکتر مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
261- دکتر آیدین برنجیان
262- علی برهان زهی
263- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
264- دکتر علیرضا برهانی داریان
265- دکتر مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
266- دکتر امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
267- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
268- دکتر جورج بروفاس
269- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
270- دکتر زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
271- مهندس زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
272- دکتر شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
273- دکتر مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
274- دکتر ناصر برومند
275- مهندس پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
276- دکتر سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
277- دکتر علی برومند نیا
278- علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
279- دکتر ناصر برک پور
280- دکتر سیدمسعود برکاتی
281- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
282- مهندس عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
283- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
284- دکتر سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
285- دکتر فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
286- دکتر امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
287- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
288- دکتر امید بزرگ حداد
289- مهندس عیسی بزرگ زاده
290- دکتر یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
291- داوود بزرگمهر
292- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
293- حسین بزرگیان
294- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
295- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
296- دکتر حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
297- مهندس الیاس بستگانی
298- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
299- دکتر محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
300- مرتضی بسیج
301- دکتر سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
302- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
303- دکتر مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
304- دکتر رسول بشاش ، استاد پیکسوت باستان شناسی
305- دکتر حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
306- مسلم بشکار
307- دکتر مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
308- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
309- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
310- دکتر کیجی بشیر احمد
311- دکتر سعید بشیری
312- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
313- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
314- دکتر نیاز بشیری بهمیری
315- دکتر سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
316- دکتر تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
317- دکتر سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
318- مهندس حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
319- دکتر میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
320- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد
321- دکتر محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
322- دکتر عبدالحسن بصیره
323- دکتر علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
324- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
325- دکتر محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
326- دکتر مهدی بصیری ، استاد
327- دکتر رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
328- دکتر سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
329- پروفسور سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
330- دکتر عبدالحسین بغلانی
331- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
332- دکتر علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
333- دکتر سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
334- پروفسور ریکیک بل بابا
335- دکتر سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
336- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
337- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
338- دکتر ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
339- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
340- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
341- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
342- مهندس ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
343- مهندس شعله بلوچ
344- دکتر سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
345- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
346- دکتر محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
347- دکتر سعید بلیانی
348- دکتر محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
349- دکتر عفت بمبئی چی
350- پروفسور عبدل رحمن بن محمد ، دکتری در مهندسی ، دانشگاه نیوهمپ شایر (ایالات متحده آمریکا )
351- دکتر محمدباقر بناءشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
352- مهندس رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
353- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
354- دکتر رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
355- دکتر شیلا بناری
356- دکتر محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
357- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
358- پروفسور محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
359- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
360- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
361- دکتر امین بنایی
362- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
363- دکتر علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
364- دکتر علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
365- دکتر رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
366- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
367- دکتر حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
368- دکتر بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
369- دکتر حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
370- دکتر صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
371- دکتر احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
372- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
373- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
374- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
375- دکتر علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
376- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
377- دکتر نصراله بنی مصطفی عرب ، استادیار
378- دکتر سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
379- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
380- دکتر ناصر بنیادی
381- دکتر مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
382- دکتر حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
383- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
384- علی بهادران ، دانشجوی دکترا دانشگاه شیخ بهایی
385- مهندس منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
386- دکتر هادی بهادری
387- دکتر علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
388- مهندس امیدرضا بهادری نژاد
389- دکتر مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
390- دکتر مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
391- دکتر پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
392- دکتر آرمان بهاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
393- دکتر علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
394- دکتر فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
395- دکتر حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
396- دکتر زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
397- دکتر محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
398- دکتر سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
399- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
400- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
401- دکتر ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
402- دکتر سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
403- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
404- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
405- دکتر صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
406- زهرا بهرام بیک ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
407- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
408- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
409- دکتر عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
410- دکتر احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
411- دکتر احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
412- دکتر بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
413- دکتر بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
414- دکتر جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
415- دکتر سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
416- دکتر شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
417- دکتر عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
418- دکتر عبدا... بهرامی ، استاد
419- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
420- دکتر عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
421- دکتر علی بهرامی ، Boeing Research & Technology, USA
422- دکتر محسن بهرامی ، استاد
423- محمد بهرامی ، استادیار
424- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
425- نجمه بهرامی
426- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
427- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
428- دکتر حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
429- دکتر شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
430- دکتر آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
431- دکتر خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
432- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
433- دکتر محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
434- مهندس سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
435- منا بهره دار
436- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
437- دکتر داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
438- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
439- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
440- دکتر حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
441- دکتر بهروز بهروزی راد
442- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
443- دکتر ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
444- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
445- دکتر مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
446- دکتر مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
447- مصطفی بهزادفر
448- دکتر جانعلی بهزادنسب
449- دکتر رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
450- مرضیه بهزادی
451- مهندس مریم بهزادی
452- دکتر قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
453- دکتر امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
454- دکتر ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
455- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
456- دکتر احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
457- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
458- مهندس سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
459- دکتر سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
460- مهندس سیدمحمد بهشتی
461- دکتر علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
462- دکتر محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
463- دکتر محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
464- دکتر محمدرضا بهشتی
465- دکتر ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
466- مهندس ابراهیم بهشتی جاوید
467- دکتر حسین بهشتی نژاد
468- پروفسور علی بهفروز
469- دکتر موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
470- دکتر هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
471- میثم بهمنش
472- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
473- دکتر جواد بهمنی ، استاد دانشگاه
474- دکتر مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
475- دکتر محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
476- پریسا بهمنی
477- دکتر بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
478- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
479- بیوک بهنام ، استادیار
480- دکتر حمید بهنام
481- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
482- دکتر محمد بهنام فر
483- دکتر محمدحسن بهنام فر
484- دکتر کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
485- دکتر نسرین بهنیافرد
486- دکتر بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
487- دکتر بو عالم بواشش
488- دکتر فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
489- دکتر سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
490- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
491- دکتر سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
492- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
493- دکتر مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
494- دکتر داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
495- دکتر الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
496- دکتر علیرضا بوشهری
497- دکتر امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
498- دکتر امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
499- دکتر رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
500- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
501- دکتر حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
502- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
503- دکتر سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
504- مهندس مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
505- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
506- مهندس علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
507- دکتر سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
508- مهندس طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
509- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
510- دکتر جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
511- دکتر عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
512- دکتر رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
513- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
514- دکتر علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
515- دکتر محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
516- مهندس مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
517- دکتر مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
518- دکتر مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
519- دکتر محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
520- نیلوفر بیاتی
521- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
522- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
523- دکتر لیلا بیان
524- دکتر معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
525- دکتر علی بیت اللهی ، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری پژوهشکده ساختمان و مسکن
526- دکتر علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
527- مهندس محمد حسین بیجه کشاورزی
528- دکتر مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
529- دکتر محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
530- دکتر رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
531- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
532- دکتر سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
533- دکتر جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
534- دکتر احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
535- علی بیرانوند ، مربی
536- دکتر پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
537- دکتر مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
538- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
539- دکتر نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
540- دکتر رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
541- دکتر کارمن بیزاری
542- دکتر بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
543- دکتر زهرا بیضائی
544- مسعود بیطرفان
545- مهندس مهدی بیطرفان
546- دکتر مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
547- پروفسور نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
548- دکتر ازهر بین هارون
549- دکتر بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
550- دکتر محمد بینازاده
551- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
552- دکتر حسین بیورانی
553- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
554- دکتر علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
555- دکتر برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
556- مهندس سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
557- دکتر مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
558- دکتر علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
559- دکتر امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
560- دکتر علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
561- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
562- دکتر ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
563- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
564- دکتر سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
565- دکتر علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
566- دکتر وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
567- دکتر علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
568- دکتر اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
569- دکتر محمدحسن بیگی
570- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

پ

1- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
2- دکتر محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
3- دکتر علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
4- دکتر ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
5- دکتر پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
6- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
7- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
8- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
9- فرامرز پارسی
10- دکتر حسن پارسی پور
11- دکتر هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
12- دکتر فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
13- دکتر سالواتوره پاریسی
14- دکتر مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
15- پروفسور علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
16- دکتر محمد پازوکی ، دانشیار
17- پروفسور محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
18- دکتر مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
19- هادی پازوکی طرودی
20- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
21- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
22- دکتر پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
23- دکتر مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
24- مهندس مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
25- دکتر یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
26- دکتر محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
27- دکتر حجت اله پاشا پور
28- دکتر سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
29- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
30- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
31- دکتر احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
32- دکتر حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
33- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
34- مهندس شیدا پاشایی
35- مهندس محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
36- دکتر سیرهار پال
37- دکتر ریچارد پالمر
38- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
39- جورج پاپاداکیس
40- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
41- مهندس فاطمه پاک
42- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
43- احمد پاک دامن
44- جواد پاک دامن
45- دکتر محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
46- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
47- سجاد پاک گهر
48- دکتر ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
49- مهندس محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
50- دکتر احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
51- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
52- دکتر محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
53- دکتر مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
54- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
55- دکتر علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
56- مهندس شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
57- احمد پاکزاد
58- محمد پاک‌نژاد
59- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
60- مهندس رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
61- الهام پایانی
62- دکتر سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
63- دکتر رضا پایدار
64- دکتر شهرام پایدار ، دانشیار
65- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
66- دکتر محمود پایندان
67- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
68- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
69- دکتر محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
70- دکتر غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
71- دکتر حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
72- دکتر مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
73- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
74- مهندس فرشید پذیرا
75- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
76- دکتر میلتون پرابو
77- دکتر امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
78- دکتر ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
79- مهندس حسن پرسا
80- دکتر زهرا پرستاری
81- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
82- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
83- دکتر محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
84- دکتر مصطفی پرنیانی
85- دکتر سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
86- دکتر داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
87- مهندس محمود پرهیزکار
88- دکتر داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
89- مهندس محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
90- دکتر ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
91- مهندس آرمین پرهیزی
92- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
93- مهندس محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
94- دکتر محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
95- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
96- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
97- دکتر سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
98- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
99- دکتر خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
100- دکتر فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
101- دکتر مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
102- دکتر علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
103- مهندس مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
104- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
105- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
106- دکتر هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
107- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
108- دکتر اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
109- پروفسور محمد پسندیده
110- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
111- احمدرضا پسندیده فر ، عضو هیات علمی آموزشکده فنی اصفهان
112- دکتر محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
113- دکتر مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
114- دکتر علی محمد پشت دار ، دانشیار
115- دکتر حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
116- دکتر روزبه پناهی
117- دکتر سیامک پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد ابهر
118- مهندس صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
119- دکتر عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
120- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
121- دکتر محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
122- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
123- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
124- دکتر یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
125- مهندس فرشاد پناهی زاده ، سرپرست تهویه پتروشیمی مارون
126- مهندس چیستا پناهی وقار
127- دکتر علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
128- دکتر بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
129- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
130- دکتر حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
131- دکتر منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
132- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
133- دکتر محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
134- دکتر مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
135- دکتر احسان پهلوانی فرد
136- پروفسور آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
137- پروفسور آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
138- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
139- دکتر احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
140- دکتر حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
141- دکتر حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
142- دکتر علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
143- دکتر حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
144- دکتر زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
145- دکتر محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
146- دکتر حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
147- دکتر الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
148- دکتر سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
149- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
150- دکتر احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
151- دکتر مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
152- دکتر حسن پوربافرانی
153- دکتر حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
154- دکتر علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
155- ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسِی و عضو لابراتوار باستان‌شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
156- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
157- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
158- دکتر ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
159- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
160- مهندس امیرحسین پورجوهری
161- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
162- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
163- دکتر عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
164- دکتر امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
165- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
166- دکتر محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
167- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
168- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
169- دکتر محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
170- دکتر مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
171- مهندس اسماعیل پورشاهید
172- دکتر حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
173- دکتر محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
174- دکتر نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
175- نسترن پورصالحی
176- دکتر علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
177- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
178- دکتر کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
179- دکتر محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
180- دکتر علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
181- دکتر رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
182- دکتر سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
183- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
184- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
185- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
186- دکتر محمدرضا پورقربان
187- دکتر بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
188- دکتر محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
189- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
190- دکتر غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
191- دکتر الهام پورمهابادیان
192- مهندس محمدصادق پورمهدی
193- دکتر سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
194- دکتر محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
195- دکتر محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
196- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
197- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
198- دکتر لیلا پورنجفی
199- دکتر بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
200- مهندس فرزاد پورنور
201- دکتر محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
202- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
203- دکتر محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
204- دکتر محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
205- دکتر امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
206- دکتر محمد پورکیانی
207- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
208- دکتر احسان پوری
209- دکتر علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
210- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
211- دکتر محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
212- دکتر علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
213- مهندس پارسا پویا ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
214- دکتر علی پویان
215- دکتر مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
216- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
217- دکتر مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
218- دکتر جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
219- دکتر فرشاد پی سوره ، کارشناس ارشد صدا و سیما
220- دکتر پائولو پیترو بیانسون
221- دکتر سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
222- دکتر پرویز پیران
223- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
224- دکتر ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
225- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
226- دکتر محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
227- عباس پیراینده
228- دکتر محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
229- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
230- دکتر علیرضا پیرخانقی ، دانشیار گروه روانشناسی و عضو هئیت علمی دانشگاه
231- دکتر همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
232- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
233- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
234- دکتر حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
235- دکتر مجید پیرستانی
236- دکتر هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
237- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
238- دکتر محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
239- دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
240- دکتر امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
241- دکتر حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
242- دکتر پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
243- دکتر احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
244- دکتر حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
245- دکتر جاماسب پیرکندی ، استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
246- دکتر حسین پیری ، دانشگاه بناب
247- دکتر محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
248- دکتر هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
249- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
250- مهندس اسماعیل پیش بین
251- دکتر ایمان پیش بین
252- دکتر رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
253- دکتر پروانه پیشنمازی
254- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
255- دکتر حمیدرضا پیشوایی
256- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
257- امیرحسین پیشگویی
258- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
259- دکتر سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
260- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
261- دکتر فاطمه پیغمبری
262- دکتر مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
263- دکتر رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
264- دکتر علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
265- مهندس خسرو پیله وریان
266- دکتر نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
267- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
268- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت

1- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- دکتر سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- دکتر ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- دکتر آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- پروفسور محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- دکتر حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- دکتر ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- دکتر ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- دکتر مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- دکتر پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- دکتر زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- دکتر مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- دکتر غلامرضا تاج گردون ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
20- گلنار تاجدار
21- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
22- دکتر مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
23- دکتر سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
24- دکتر حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
25- اکرم تاجی ، عضو هیئت تحریریه
26- دکتر محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
27- دکتر محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
28- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
29- دکتر مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
30- پروفسور محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
31- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
32- دکتر الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
33- مهندس حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
34- دکتر ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
35- تیکو تانیمبو ، دانشیار، دانشگاه ویت واتر سراند، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی
36- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
37- دکتر سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
38- مهندس امیر تبادکانی
39- دکتر علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
40- دکتر عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
41- دکتر بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
42- مهندس ایرج تبریزی ، عضو هیئت علمی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
43- دکتر رضا تبریزی
44- دکتر کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
45- دکتر شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
46- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
47- دکتر مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
48- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
49- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
50- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
51- دکتر هوبه تحویلداری
52- دکتر محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
53- دکتر سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
54- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
55- دکتر محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
56- دکتر حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
57- دکتر حسین ترابزاده خراسانی
58- دکتر امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
59- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
60- دکتر سید علی ترابی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
61- دکتر صدیقه ترابی
62- فاطمه ترابی
63- دکتر فیروزه ترابی
64- دکتر محمد مهدی ترابی
65- دکتر یوسف ترابی
66- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
67- دکتر علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
68- دکتر علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
69- مهندس طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
70- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
71- دکتر محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
72- دکتر مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
73- دکتر سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
74- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
75- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
76- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
77- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
78- دکتر اشرف ترکیان ، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
79- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
80- دکتر زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
81- دکتر محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
82- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
83- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
84- دکتر ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
85- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
86- مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
87- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
88- دکتر شاهین تفنگدارزاده
89- دکتر محسن تقدسی ، عضو دائمی هیئت علمی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
90- پروفسور محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
91- دکتر محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
92- پروفسور جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
93- دکتر محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
94- دکتر محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
95- دکتر سیدحسن تقوایی ، دانشیار
96- دکتر مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
97- دکتر جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
98- دکتر سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
99- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
100- دکتر محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
101- مهندس محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
102- دکتر محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
103- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
104- دکتر رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
105- پروفسور محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
106- دکتر محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
107- مهندس محمدرضا تقی دخت
108- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
109- دکتر سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
110- دکتر مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
111- دکتر محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
112- دکتر محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
113- دکتر مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
114- دکتر هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
115- دکتر کتایون تقی زاده
116- دکتر محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
117- دکتر ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
118- دکتر غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
119- دکتر وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
120- دکتر حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
121- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
122- دکتر موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
123- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
124- دکتر علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
125- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
126- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
127- دکتر فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
128- دکتر محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
129- دکتر محمدرضا تمامگر
130- دکتر علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
131- دکتر رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
132- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
133- دکتر عباس تمیزی
134- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
135- زهرا تنها معافی ، دانشیار
136- فرهاد تنهای رشوانلو
137- دکتر حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
138- دکتر فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
139- دکتر رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
140- دکتر فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
141- دکتر هادی تهرانی
142- دکتر پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
143- دکتر مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
144- دکتر علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
145- دکتر ایمان تهمتن ، دانشکده علوم اطلاعات، دانشگاه تنسی، ناکسویل، TN، USA
146- دکتر زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
147- دکتر ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
148- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
149- دکتر حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
150- دکتر سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
151- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
152- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
153- دکتر سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
154- دکتر فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
155- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
156- دکتر مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
157- دکتر فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
158- دکتر سمیه توحیدلو
159- دکتر آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
160- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
161- علی توحیدی مقدم
162- دکتر باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
163- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
164- دکتر امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
165- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
166- دکتر منوچهر توسلی نائینی
167- دکتر ایرج توسلیان
168- مهندس معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
169- دکتر آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
170- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
171- دکتر فیروز توفیق
172- دکتر جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
173- دکتر شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
174- دکتر علی اصغر توفیقی
175- دکتر روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
176- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
177- دکتر محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
178- دکتر حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
179- دکتر حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
180- دکتر چنگ تونگ ، استاد
181- پروفسور ارکان توپال
182- دکتر حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
183- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
184- دکتر محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
185- رضا توکل افشاری ، استاد
186- دکتر علی توکلان
187- مهندس احسان توکلی
188- دکتر امید توکلی
189- دکتر حمیدرضا توکلی
190- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
191- دکتر علی توکلی
192- مهندس علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
193- دکتر غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
194- فایزه توکلی
195- دکتر محمد جواد توکلی
196- دکتر محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
197- دکتر ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
198- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
199- دکتر جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
200- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
201- دکتر فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
202- دکتر محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
203- دکتر نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
204- محمدرضا توکلی صابری
205- پروفسور رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
206- دکتر سعید توکلیان
207- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
208- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
209- دکتر امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
210- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
211- دکتر آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
212- دکتر کاوه تیمورنژاد
213- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
214- دکتر اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
215- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
216- مهندس سحر تیموری
217- دکتر سعید تیموری
218- دکتر علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
219- فاطمه تیموری
220- فرشته تیموری
221- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
222- دکتر اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
223- دکتر رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

ث

1- دکتر بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
5- دکتر حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
6- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
7- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
8- دکتر فرهاد ثبوتی
9- دکتر یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
10- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
11- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
12- دکتر علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
13- دکتر علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
14- دکتر بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
15- دکتر علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
16- دکتر فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
17- دکتر محمود ثقفی ، استاد،عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
18- دکتر مراد ثقفی
19- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
20- دکتر آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- دکتر مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- دکتر حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- مهندس سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- دکتر داود ثمری
26- دکتر احمد ثمریها ، مسئول کارگروه مهندسی کشاورزی خانه نخبگان، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری البرز
27- دکتر فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
28- دکتر سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
29- دکتر باقر ثنایی ذاکر
30- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- غلام جابر محمدی ، مربی
2- دکتر فرهاد جابرزاده
3- دکتر اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
4- فرانک جابری
5- دکتر مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- دکتر عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
7- دکتر هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- دکتر احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
14- مهندس رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
17- دکتر مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
18- دکتر قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
19- دکتر محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
20- مهندس حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
21- پارسا جانباز ، مدیر اجرایی علی بابا
22- دکتر علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23- دکتر عسکر جانعلی زاده
24- مهندس پرهام جانفشان
25- دکتر هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
26- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
27- دکتر بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
28- دکتر مسعود جان‌بزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
29- دکتر غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
30- دکتر محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
31- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
32- دکتر ابراهیم جاودان
33- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
34- دکتر تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
35- دکتر مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
36- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
37- دکتر داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
38- دکتر محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
39- دکتر مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
40- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
41- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
42- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
43- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
44- دکتر کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
45- دکتر علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
46- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
47- دکتر مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
48- دکتر محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
49- دکتر آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
50- دکتر احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
51- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
52- دکتر حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
53- دکتر حمید جباری
54- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
55- دکتر محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
56- دکتر مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
57- دکتر منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
58- دکتر فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
59- دکتر تقی جباری فر
60- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
61- دکتر محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
62- دکتر پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
63- دکتر احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
64- پروفسور محمد جرادت
65- مهندس سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
66- الیاس جزایری
67- دکتر امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
68- علی جزایری
69- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
70- دکتر خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
71- دکتر فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
72- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
73- دکتر محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
74- مهندس میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
75- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
76- دکتر ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
77- دکتر فروزنده جعفرزاده پور
78- دکتر احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
79- دکتر امیر جعفرپور
80- دکتر بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
81- دکتر خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
82- دکتر فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
83- دکتر آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
84- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
85- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
86- الهه جعفری
87- دکتر امین جعفری
88- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
89- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
90- جواد جعفری
91- دکتر حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
92- دکتر حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
93- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
94- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
95- دکتر سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
96- دکتر سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
97- دکتر سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
98- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
99- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
100- دکتر سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
101- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
102- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
103- دکتر عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
104- دکتر عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
105- دکتر علی جعفری
106- علی جعفری
107- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
108- دکتر علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
109- مهندس علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
110- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
111- مهندس غلام حسین جعفری
112- دکتر محمد جعفری
113- دکتر محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
114- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
115- دکتر محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
116- دکتر محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
117- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
118- دکتر محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
119- پروفسور محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
120- دکتر مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
121- دکتر مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
122- دکتر مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
123- دکتر مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
124- دکتر پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
125- مهندس کبری جعفری
126- دکتر رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
127- دکتر علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
128- دکتر نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
129- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
130- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
131- دکتر محسن جعفری مذهب
132- دکتر رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
133- دکتر محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
134- پروفسور محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
135- دکتر کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
136- دکتر محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
137- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
138- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
139- نسرین جعفری گلستان
140- دکتر حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
141- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
142- دکتر علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
143- دکتر محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
144- دکتر حمید جعفریان یسار ، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
145- دکتر محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
146- دکتر منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
147- دکتر عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
148- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
149- دکتر ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
150- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
151- دکتر محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
152- دکتر محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
153- دکتر محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
154- دکتر وحیدرضا جلالی
155- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
156- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
157- دکتر محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
158- دکتر حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
159- دکتر غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
160- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
161- دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
162- دکتر محمود جلالی کروه
163- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
164- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
165- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
166- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
167- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
168- مهندس فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
169- دکتر رضا جلیل زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
170- دکتر علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
171- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
172- دکتر حمید جلیلوند
173- پروین جلیلوند
174- دکتر احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
175- دکتر بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
176- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
177- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
178- دکتر صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
179- دکتر مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
180- دکتر مهناز جلیلی ، مسئول انجمن علمی جامعه شناسی
181- دکتر سمانه جلیلی صدرآباد
182- هاشم جلیلی صفریان
183- دکتر علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
184- مهندس سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
185- دکتر شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
186- دکتر فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
187- مهندس مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
188- دکتر محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
189- دکتر منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
190- دکتر الهام جم زاده
191- مهندس محمد ایمان جم نژاد
192- دکتر خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
193- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
194- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
195- دکتر حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
196- دکتر سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
197- مهندس علی اکبر جمالی
198- دکتر فرید جمالی
199- مهندس مسعود جمالی آشتیانی
200- دکتر فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
201- دکتر ابوذر جمالی نیا
202- دکتر هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
203- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
204- دکتر محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
205- دکتر احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
206- دکتر احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
207- دکتر امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
208- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
209- دکتر امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
210- مهندس حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
211- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
212- دکتر زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
213- سلیمان جمشیدی
214- دکتر سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
215- دکتر محمدرضا جمشیدی
216- مهندس هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
217- دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
218- دکتر همایون جمشیدیان ، استادیار
219- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
220- دکتر محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
221- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
222- سید مهدی جمیلی
223- دکتر روزیتا جمیلی اسکویی ، دانشگاه آزاد اسلامی
224- نسرین جناب آقا
225- دکتر حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
226- دکتر علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
227- محسن جنتی
228- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
229- دکتر غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
230- دکتر احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
231- دکتر نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
232- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
233- دکتر مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
234- دکتر حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
235- دکتر عباس جهان بخشی
236- فرزاد جهان بین ، استادیار دانشگاه شاهد
237- دکتر احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
238- مهندس محمدرضا جهان میری
239- دکتر حمید جهانبخش
240- دکتر محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
241- دکتر محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
242- دکتر علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
243- دکتر محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
244- مهندس محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
245- دکتر علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
246- دکتر آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
247- دکتر اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
248- مهندس نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
249- جواد جهانگیر
250- دکتر محمد حسین جهانگیر
251- دکتر احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
252- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
253- مهندس علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
254- دکتر قاسم جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
255- دکتر محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
256- دکتر محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
257- دکتر مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
258- دکتر نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
259- دکتر کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
260- عباسقلی جهانی
261- دکتر محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
262- دکتر هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
263- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
264- دکتر جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
265- مهندس نوید جهدی
266- مهندس نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
267- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
268- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
269- دکتر جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
270- دکتر سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
271- دکتر صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
272- دکتر افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
273- دکتر ایرج جوادی
274- دکتر سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
275- دکتر شهرام جوادی ، استادیار مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
276- دکتر شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
277- دکتر محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
278- مهندس محمد جوادی
279- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
280- دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
281- دکتر سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
282- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
283- مهندس نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
284- دکتر محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
285- دکتر محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
286- مهندس حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
287- مهندس حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
288- دکتر سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
289- دکتر نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
290- دکتر نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
291- دکتر محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
292- دکتر جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
293- دکتر غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
294- دکتر میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
295- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
296- دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
297- دکتر علی جوان فروزنده
298- دکتر جواد جوان مجیدی
299- محمد جوان نیکخواه ، استاد
300- دکتر مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
301- دکتر آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
302- دکتر احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
303- دکتر مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
304- دکتر حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
305- دکتر مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
306- دکتر نادر جوانی
307- دکتر اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
308- دکتر محمود جوانی پور
309- دکتر مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
310- مهندس کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
311- دکتر سعید جواهرزاده
312- مهندس احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
313- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
314- دکتر فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
315- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
316- محمدرضا جودت
317- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
318- دکتر اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
319- دکتر محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
320- دکتر سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
321- دکتر گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
322- دکتر محمد سجاد جوزدانی ، هیات علمی پارک علم و فناوری استان گلستان
323- پروفسور حاجی قمرالزمان جوزف ، دکتری در مطالعات مهندسی جنگل، دانشگاه Granfield ( انگلستان )
324- پروفسور فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
325- دکتر علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
326- دکتر اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
327- دکتر فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
328- دکتر علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
329- سمیه جولایی
330- دکتر سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
331- دکتر مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
332- دکتر لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
333- دکتر مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- دکتر ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- پروفسور فیلیکس چان ، استاد
4- دکتر محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
5- مهندس رامیار چتانی
6- علی چراغی
7- دکتر فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
8- دکتر اسماعیل چمنی
9- دکتر محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
10- دکتر رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
11- دکتر زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
12- دکتر محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
13- پروفسور چینگ چنگ لی
14- دکتر مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
15- دکتر رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
16- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
17- دکتر فرهاد چنگیزی
18- دکتر وحید چنگیزی
19- پروفسور بنویت چنیاس
20- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
21- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
22- دکتر منوچهر چهاردولی
23- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
24- دکتر عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
25- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
26- دکتر شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
27- دکتر علیرضا چوبینه ، استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
28- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
29- دکتر شامبوناس چودهاری ، پست دکترا استاد تحقیق ، گروه پزشکی و تشخیصی علوم ، دانشگاه تنسی ، ناکسویل ،، ایالات متحده
30- دکتر شمهونا چودهاری
31- جورج چوپانوگلوس ، استاد، دانشگاه دیویس، کالیفرنیا، امریکا
32- دکتر علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
33- دکتر مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
34- دکتر مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
35- دکتر محمد جواد چیت ساز
36- دکتر امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
37- دکتر علیرضا چیت سازیان
38- مهندس حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
39- دکتر محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
40- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
41- مهندس ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- دکتر سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- دکتر محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- دکتر احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- دکتر مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- دکتر احمد حاتم
11- دکتر غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- دکتر ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
13- دکتر عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
14- دکتر بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
15- دکتر جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
16- دکتر حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17- دکتر فرزاد حاتمی
18- دکتر محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
19- دکتر سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
20- دکتر حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
21- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
22- دکتر محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
23- دکتر محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
24- دکتر مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
25- مهندس محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
26- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
28- دکتر اصغر حاج سقطی
29- دکتر خسرو حاج صادقی
30- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
31- دکتر امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
32- دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
33- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
34- محسن حاجی آقایی
35- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
36- دکتر محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
37- دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
38- دکتر حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
39- دکتر مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
40- دکتر فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
41- دکتر فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
42- دکتر حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
43- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
44- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
45- مینا حاجی رستم
46- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
47- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
48- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
49- دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
50- دکتر مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
51- دکتر محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
52- حسین حاجی سلطانی
53- مهندس محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
54- دکتر فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
55- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
56- دکتر علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
57- دکتر علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
58- دکتر مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
59- دکتر شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
60- دکتر بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
61- دکتر اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
62- دکتر احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
63- دکتر خلیل حاجی پور
64- دکتر حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
65- دکتر علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
66- دکتر سیامک حاجی یخچالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
67- دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
68- الهه حاجیان حیدری
69- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
70- دکتر محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
71- دکتر محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
72- دکتر محمد رضا حافظ نیا
73- دکتر محمدرضا حافظ نیا
74- دکتر رحمت الله حافظی
75- پروفسور شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
76- فردین حافظی
77- دکتر ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
78- دکتر محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
79- دکتر جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
80- دکتر سمانه حامدی ، استادیار
81- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
82- دکتر یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
83- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
84- دکتر رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
85- دکتر علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
86- پروفسور فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
87- دکتر فرح حبیب ، استاد پایه 20 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
88- پروفسور قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
89- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
90- دکتر طاهر حبیب زاده
91- دکتر علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
92- دکتر سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
93- دکتر محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
94- پروفسور محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
95- مهندس بهروز حبیبی
96- دکتر بیوک حبیبی ، پروفسور
97- دکتر جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
98- حمیدرضا حبیبی
99- دکتر سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
100- دکتر عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
101- دکتر غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
102- دکتر لیلا حبیبی ، استادیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
103- دکتر مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
104- دکتر نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
105- دکتر نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
106- هنگامه حبیبی
107- دکتر جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
108- دکتر بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
109- مهندس مهدی حبیبی دوست
110- دکتر محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
111- دکتر محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
112- دکتر هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
113- دکتر اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
114- دکتر الهه حجازی ، دانشیار
115- دکتر جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
116- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
117- دکتر رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
118- دکتر سحاب حجازی
119- دکتر سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
120- دکتر فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
121- دکتر مجید حجازی
122- دکتر زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
123- دکتر زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
124- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
125- دکتر عیسى حجت ، استاد تمام
126- دکتر عیسی حجت
127- دکتر محمدمهدی حجت
128- دکتر مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
129- دکتر مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
130- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
131- دکتر یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
132- دکتر حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
133- ریحانه حجتی
134- دکتر سعید حجتی
135- دکتر سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
136- دکتر سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
137- دکتر غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
138- دکتر محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
139- دکتر ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
140- دکتر رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
141- دکتر فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
142- دکتر کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
143- دکتر محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
144- دکتر غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
145- دکتر جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
146- دکتر حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
147- دکتر حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
148- دکتر وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
149- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
150- دکتر علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
151- دکتر علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
152- هدی حدیدی
153- دکتر حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
154- دکتر امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
155- دکتر ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
156- دکتر مهدی حریری ، استادیار
157- دکتر نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
158- دکتر عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
159- دکتر شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
160- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
161- دکتر سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
162- دکتر منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
163- دکتر عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
164- دکتر علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
165- پروفسور محد علی حسن ، دکتری در بیوتکنولوژی محیط زیست، دانشگاه اوکایاما ( ژاپن )
166- دکتر میرزا حسن الزمان
167- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
168- دکتر جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
169- دکتر جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
170- حامد حسن زاده
171- حسین حسن زاده ، استادیار
172- دکتر حمیدرضا حسن زاده
173- دکتر صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
174- دکتر علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
175- دکتر علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
176- دکتر محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
177- دکتر کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
178- دکتر یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
179- مهندس علی حسن زاده خوئی
180- دکتر مجتبی حسن زاده دلوئی
181- دکتر حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
182- دکتر بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
183- دکتر کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
184- دکتر علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
185- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و مدرس بیمه دانشگاه امام رضا علیه السلام مشهد مقدس
186- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
187- دکتر جعفر حسن پور
188- دکتر حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
189- دکتر حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
190- مهندس زینب حسن پور
191- دکتر شهاب حسن پور
192- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
193- دکتر مهدی حسن پور
194- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
195- پروفسور طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
196- دکتر محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
197- دکتر محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
198- دکتر رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
199- دکتر ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
200- امیر حسنی
201- دکتر بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
202- دکتر سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
203- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
204- دکتر سیدرضا حسنی
205- عبدالمجید حسنی
206- دکتر غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
207- پروفسور ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
208- دکتر نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
209- دکتر محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
210- مهندس محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
211- دکتر گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
212- دکتر اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
213- دکتر مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
214- دکتر محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
215- دکتر محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
216- میلاد حسین تبار
217- پروفسور سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
218- مهندس علی حسین خانی
219- دکتر ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
220- دکتر الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
221- مهندس حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
222- دکتر حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
223- دکتر سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
224- دکتر سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
225- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
226- مهندس متین حسین زاده
227- مهندس میتن حسین زاده
228- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
229- دکتر علی حسین زاده دلیر
230- پروفسور کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
231- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
232- پروفسور فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
233- دکتر اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
234- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
235- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
236- دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
237- دکتر بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
238- دکتر فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
239- دکتر فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
240- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
241- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
242- مهندس وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
243- دکتر محمدجواد حسین پورفرد
244- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
245- دکتر ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
246- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
247- دکتر افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
248- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
249- دکتر بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
250- دکتر بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
251- دکتر حامد حسینی
252- دکتر سلمان حسینی
253- دکتر سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
254- دکتر سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
255- دکتر سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
256- دکتر سید تیمور حسینی
257- دکتر سید جلال حسینی
258- دکتر سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
259- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
260- دکتر سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
261- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
262- دکتر سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
263- سید سلیمان حسینی
264- دکتر سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
265- دکتر سید طاهر حسینی
266- دکتر سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
267- دکتر سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
268- دکتر سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
269- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
270- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
271- دکتر سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
272- دکتر سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
273- دکتر سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
274- دکتر سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
275- دکتر سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
276- دکتر سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
277- دکتر سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
278- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
279- دکتر سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
280- دکتر سیدحسین حسینی ، استاد، دانشگاه تبریز
281- دکتر سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
282- دکتر سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
283- دکتر سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
284- دکتر سیدعلی حسینی ، دانشیار
285- دکتر سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
286- پروفسور سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
287- دکتر سیدوحید حسینی ، استاد
288- دکتر علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
289- دکتر مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
290- دکتر محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
291- دکتر مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
292- ملیحه سادات حسینی
293- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
294- دکتر میرزا حسن حسینی ، دانشیار
295- دکتر میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
296- دکتر هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
297- دکتر هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
298- دکتر هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
299- دکتر وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
300- دکتر پریسا حسینی
301- دکتر پیام حسینی
302- دکتر شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
303- سیدرسول حسینی برنتی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد بابل
304- دکتر حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
305- دکتر حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
306- دکتر سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
307- دکتر رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
308- دکتر سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
309- دکتر سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
310- دکتر نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
311- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
312- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
313- دکتر سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
314- دکتر موید حسینی صدر ، پروفسور
315- دکتر آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
316- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
317- دکتر سید حسین حسینی لواسانی
318- دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی
319- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
320- دکتر سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
321- سید علی حسینی میلانی
322- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
323- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
324- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
325- دکتر سید محمد حسینی نصر
326- دکتر سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
327- سیدمحمد حسینی نژاد
328- دکتر سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
329- دکتر بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
330- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
331- دکتر سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
332- دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
333- دکتر سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
334- دکتر سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
335- پروفسور سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
336- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
337- دکتر شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
338- مهندس رویا حسینیان اصفهانی
339- دکتر سولماز حسینیون
340- دکتر سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
341- دکتر ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
342- دکتر محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
343- دکتر محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
344- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
345- مهندس مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
346- دکتر بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
347- دکتر سعید حصارکی
348- دکتر صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
349- دکتر حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
350- دکتر محمد حضوری
351- دکتر فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
352- دکتر علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
353- دکتر عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
354- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
355- دکتر محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
356- دکتر مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
357- دکتر علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
358- دکتر مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
359- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
360- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
361- دکتر غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
362- دکتر حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
363- دکتر عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
364- دکتر فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
365- دکتر معصومه حق پرست
366- دکتر حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
367- دکتر رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
368- دکتر احمد حقانی
369- دکتر محمد حقانی
370- دکتر سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
371- دکتر سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
372- دکتر سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
373- دکتر عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
374- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
375- دکتر ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
376- دکتر علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
377- دکتر علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
378- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
379- دکتر سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
380- دکتر جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
381- دکتر سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
382- دکتر شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
383- دکتر مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
384- دکتر محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
385- دکتر محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
386- پروفسور علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
387- منیژه حقیقی نسب ، دانشیار دانشگاه الزهرا
388- مهندس شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
389- دکتر محمد حلاج
390- دکتر غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
391- دکتر غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
392- دکتر محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
393- دکتر حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
394- دکتر محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
395- مرجان حمدالهی
396- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
397- دکتر خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
398- دکتر جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
399- مهندس روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
400- مهندس حمید حمزه ای
401- دکتر مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
402- مهندس قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
403- دکتر مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
404- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
405- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
406- مهندس شهربانو حمیدپور
407- دکتر امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
408- دکتر حجت حمیدی
409- دکتر داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
410- دکتر سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
411- دکتر سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
412- دکتر سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
413- دکتر غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
414- دکتر مهرزاد حمیدی
415- دکتر ناصر حمیدی ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه
416- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
417- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
418- دکتر امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
419- دکتر صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
420- دکتر علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
421- دکتر سیمین حناچی
422- دکتر پریچهر حناچی
423- دکتر پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
424- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
425- مهندس فاطمه حورعلی
426- دکتر مجیدعلی حوری
427- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
428- دکتر آزاده حکاک زاده
429- دکتر آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
430- دکتر نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
431- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
432- دکتر حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
433- دکتر رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
434- مهندس ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
435- دکتر مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
436- دکتر پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
437- دکتر محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
438- دکتر حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
439- دکتر داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
440- دکتر زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
441- دکتر علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
442- دکتر مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
443- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
444- دکتر پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
445- دکتر نیما حیدر زاده
446- محمد حیدرزاده
447- دکتر ناهید حیدرزاده
448- کامبیز حیدرزاده ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
449- دکتر کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
450- وحید حیدرنتاج
451- مهندس مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
452- دکتر علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
453- دکتر ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
454- دکتر منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
455- دکتر احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
456- امید حیدری
457- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
458- دکتر حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
459- مهندس حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
460- دکتر حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
461- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
462- دکتر سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
463- دکتر شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
464- دکتر عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
465- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
466- دکتر غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
467- مهندس فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
468- دکتر محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
469- دکتر مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
470- دکتر معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
471- مهندس مهدی حیدری
472- دکتر نادر حیدری
473- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
474- مهندس محسن حیدری بنی
475- دکتر داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
476- دکتر حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
477- دکتر کوروش حیدری شیرازی
478- دکتر رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
479- دکتر مرتضی حیدری مظفر
480- دکتر رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
481- دکتر محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
482- دکتر صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
483- دکتر علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
484- دکتر رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
485- دکتر محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
486- دکتر محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
487- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
488- دکتر سیدعبدالله حیدریه
489- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
490- دکتر محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- دکتر عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- دکتر احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- دکتر حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- دکتر مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- دکتر فروغ خادم
7- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8- دکتر مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
9- دکتر احمد خادم زاده ، دانشیار پژوهشگاه فضای مجازی
10- دکتر روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
11- دکتر سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
12- دکتر عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
13- دکتر امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
14- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
15- دکتر راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
16- دکتر حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
17- دکتر عباس خاشعی سیوکی
18- دکتر نازیلا خاقانی
19- دکتر محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
20- دکتر محمد خالدیان
21- دکتر شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
22- دکتر عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
23- دکتر علی خالق خواه
24- دکتر احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
25- پروفسور علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
26- دکتر رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
27- دکتر حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
28- دکتر فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
29- دکتر فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
30- دکتر فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
31- دکتر طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
32- دکتر ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
33- دکتر فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
34- دکتر امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
35- محمد خان احمدی ، عضو شورای دبیری
36- دکتر سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
37- پروفسور محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
38- دکتر نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
39- مهندس الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
40- دکتر امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
41- دکتر جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
42- محمدرضا خانلو
43- دکتر نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
44- دکتر مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
45- دکتر رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
46- دکتر علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
47- دکتر جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
48- دکتر شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
49- دکتر نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
50- دکتر هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
51- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
52- دکتر علیرضا خاوندی
53- دکتر محمدرضا خاکزاد
54- دکتر مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
55- دکتر فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
56- دکتر علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
57- دکتر براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
58- سیمین خاکپور
59- مهندس ایمان خاکی
60- دکتر میلاد خاکی
61- دکتر وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
62- دکتر علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
63- دکتر صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
64- مهندس محمدرضا خباز تمیمی
65- دکتر مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
66- دکتر مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
67- دکتر محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
68- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
69- دکتر علیرضا ختایی ، استاد
70- مهندس آیدین ختلان ، شرکت نشر فن آریا
71- دکتر حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
72- دکتر فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
73- دکتر حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
74- دکتر داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
75- دکتر امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
76- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
77- دکتر سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
78- دکتر مجید خدابخش ، استاندار اردبیل
79- دکتر محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
80- مهندس کامران خدابخشی
81- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
82- دکتر ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
83- دکتر سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
84- دکتر فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
85- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
86- دکتر سلمان خدادادی ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
87- دکتر مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
88- دکتر محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
89- مهندس علی اصغر خدادوست آرانی
90- دکتر حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
91- دکتر مهدیه خداقلی
92- دکتر اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
93- دکتر احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
94- مهندس علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
95- دکتر مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
96- مهندس محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
97- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
98- مهدی خداپرست ، مدیرعامل موسسه مدیریتی فکر نو اندیش ، چالوس ، ایران
99- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
100- دکتر جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
101- دکتر مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
102- دکتر رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
103- دکتر علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
104- دکتر علی خدایی ، دانشیار، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
105- زینب خدری
106- غلامحسین خدری ، دانشیار
107- دکتر محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
108- دکتر آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
109- دکتر طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
110- دکتر فاطمه خرازی افرا
111- محمد خرازی افرا
112- دکتر مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
113- دکتر اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
114- سیدعلی خراسانی
115- دکتر قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
116- دکتر محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
117- دکتر محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
118- دکتر منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
119- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
120- دکتر سعید خردمندی
121- دکتر علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
122- دکتر محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
123- دکتر حسن خرقانی
124- دکتر سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
125- مهندس الهام خرم
126- دکتر بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
127- دکتر سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
128- دکتر کاظم خرم دل
129- دکتر علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
130- دکتر رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
131- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
132- دکتر محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
133- بهاء الدین خرمشاهی
134- دکتر محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
135- دکتر علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
136- دکتر منوچهر خرمین
137- مهندس محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
138- دکتر گرشاسب خزائنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه قراردادهای PPP
139- دکتر جواد خزائی ، دانشگاه تهران
140- مهندس امین خزاعی
141- دکتر حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
142- دکتر زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
143- دکتر نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
144- دکتر علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
145- پروفسور سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
146- دکتر محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
147- دکتر نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
148- مهندس پژمان خزایی
149- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
150- دکتر انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
151- دکتر محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
152- دکتر مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
153- قدرت الله خسرو شاهی
154- مهندس مصطفی خسرو پور عربی
155- مهندس امیر خسروانی
156- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
157- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
158- مهندس نرجس خسروجردی
159- دکتر اصغر خسروشاهی اصل
160- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
161- عبدالحسین خسروپناه ، استاد فلسفه دین، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
162- دکتر آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
163- دکتر احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
164- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
165- حسن خسروی
166- دکتر حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
167- دکتر زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
168- دکتر عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
169- دکتر علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
170- دکتر فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
171- دکتر فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
172- دکتر محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
173- دکتر محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
174- دکتر محمدرضا خسروی
175- دکتر محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
176- دکتر محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
177- دکتر مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
178- دکتر میثم خسروی
179- دکتر فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
180- دکتر محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
181- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
182- دکتر بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
183- مهندس کسری خسرویان
184- مهندس مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
185- مهندس جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
186- دکتر احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
187- دکتر علیرضا خضریان
188- دکتر نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
189- دکتر علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
190- دکتر محمد خطیب
191- دکتر مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
192- دکتر عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
193- مهندس داوود خطیبی تبار
194- دکتر محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
195- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
196- مهندس حمید خلج
197- دکتر علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
198- دکتر محمد خلج امیرحسینی
199- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
200- مهندس شقایق خلجی ، کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مدیریت انرژی شرکت ملی گاز ایران
201- دکتر فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
202- دکتر ابوالفضل خلخالی
203- مریم خلخالی
204- دکتر اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
205- دکتر غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
206- دکتر علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
207- دکتر امیرحسین خلوتی
208- دکتر محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
209- مهندس محمدعلی خلیجی
210- پروفسور آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
211- دکتر محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
212- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
213- دکتر جعفر خلیل پور
214- دکتر خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
215- رضا خلیلی
216- دکتر سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
217- دکتر علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
218- دکتر مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
219- دکتر محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
220- دکتر محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
221- دکتر محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
222- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
223- نصراله خلیلی
224- دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
225- دکتر مرتضی خمیری
226- دکتر محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
227- دکتر حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
228- دکتر غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
229- دکتر خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
230- دکتر غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
231- دکتر محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
232- دکتر امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
233- دکتر محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
234- دکتر غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
235- دکتر محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
236- دکتر محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
237- دکتر علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
238- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
239- مهندس احسان خواجویی
240- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
241- دکتر امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
242- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
243- دکتر رحمت خوارزمی
244- دکتر رحمت اله خوارزمی
245- دکتر محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
246- دکتر محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
247- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
248- دکتر علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
249- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
250- دکتر سعید خودداری نائینی
251- مهندس محمد خوران
252- دکتر علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
253- دکتر مریم خورشیدی
254- دکتر ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
255- دکتر علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
256- دکتر رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
257- دکتر غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
258- دکتر بهادر خوش بیان
259- مهندس علیرضا خوش تراش
260- دکتر محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
261- دکتر محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
262- دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
263- دکتر هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
264- دکتر بهناز خوش طینت ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
265- دکتر محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
266- دکتر ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
267- دکتر بهرام خوش نویسان
268- دکتر محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
269- دکتر علی خوشبخت
270- دکتر محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
271- دکتر مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
272- دکتر حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
273- دکتر کاظم خوشدل
274- مریم خوشفکر
275- مهندس مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
276- دکتر امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
277- دکتر ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
278- دکتر مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
279- دکتر علی اکبر خیاط
280- دکتر سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
281- دکتر علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
282- دکتر محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
283- دکتر سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
284- دکتر محمد خیر
285- دکتر مهدی خیر اندیش ، دانشیار
286- دکتر محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
287- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
288- دکتر رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
289- پروفسور علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
290- دکتر عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
291- دکتر معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
292- دکتر مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
293- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
294- دکتر حسن خیری ، استاد یار
295- دکتر حسین خیری استیار

د

1- دکتر استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- دکتر علیرضا داداشی
3- دکتر محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
4- دکتر فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دکتر پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
6- دکتر پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
7- دکتر ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
8- دکتر ابوالقاسم دادور ، استاد گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
9- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
10- دکتر احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
11- دکتر سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
12- دکتر شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
13- دکتر علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
14- دکتر یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
15- دکتر سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
16- فهیمه دادگری
17- دکتر حسین دارآفرین
18- دکتر سعید داراب
19- دکتر بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
20- دکتر حجت الله دارابی
21- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
22- دکتر علی دارابی
23- دکتر مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
24- دکتر بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
25- علی داروئی
26- دکتر بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
27- دکتر رابرت داستال
28- پروفسور محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
29- علی داسمه
30- دکتر لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
31- دکتر معصومه دامغانی
32- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
33- دکتر تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
34- دکتر احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
35- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
36- دکتر مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
37- دکتر حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
38- پروفسور حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
39- دکتر شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
40- دکتر فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
41- دکتر داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
42- دکتر داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
43- دکتر حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
44- دکتر فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
45- سید محسن دانش پژوه
46- دکتر فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
47- دکتر فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
48- پروفسور کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
49- افخم دانشفر ، دانشیار
50- مهندس فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
51- دکتر کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
52- دکتر سارا دانشمند
53- دکتر مزدک دانشور
54- دکتر محمود دانشور کاخکی ، استاد
55- دکتر عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
56- دکتر محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
57- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
58- دکتر جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
59- دکتر سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
60- دکتر زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
61- مهندس البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
62- دکتر سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
63- دکتر علیرضا داودیان
64- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
65- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
66- دکتر محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
67- دکتر رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
68- دکتر شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
69- دکتر فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
70- دکتر مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
71- دکتر مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
72- دکتر کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
73- دکتر رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
74- دکتر فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
75- دکتر نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
76- دکتر غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
77- دکتر مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
78- دکتر محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
79- مهندس ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
80- دکتر ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
81- دکتر سعید داوودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
82- دکتر سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
83- دکتر سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
84- دکتر علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
85- دکتر محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
86- دکتر محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
87- دکتر مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
88- دکتر پدرام داوودی
89- دکتر ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
90- دکتر وان یانگ داییس
91- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
92- دکتر علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
93- دکتر عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
94- دکتر روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
95- دکتر رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
96- دکتر مارسین دبوسکی
97- دکتر ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
98- دکتر بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
99- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
100- دکتر حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
101- دکتر حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
102- دکتر روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
103- دکتر شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
104- دکتر شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
105- مهندس سید حسین دخانچی
106- دکتر کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
107- دکتر حمیدرضا دربیدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
108- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
109- دکتر حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
110- دکتر حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
111- دکتر سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
112- دکتر سیدعلیرضا درخشان
113- دکتر شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
114- دکتر مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
115- نجلا درخشانی
116- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
117- دکتر رضا درخشنده
118- دکتر جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
119- دکتر صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
120- مهندس احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
121- دکتر رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
122- دکتر حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
123- دکتر فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
124- دکتر فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
125- س دروسان
126- دکتر ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
127- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
128- دکتر جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
129- جهانگیر درویش بانی
130- دکتر رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
131- پروفسور علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
132- دکتر اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
133- دکتر فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
134- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
135- دکتر محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
136- دکتر هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
137- دکتر یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
138- دکتر داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
139- دکتر محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
140- مهندس حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
141- دکتر نجمه دری ، دانشیار
142- دکتر بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
143- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
144- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
145- دکتر تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
146- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
147- دکتر احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
148- مهندس فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
149- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
150- دکتر میرحسین دزفولیان ، استادیار گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا
151- دکتر کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
152- مهندس فرزان دست بوس
153- دکتر بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
154- دکتر سلمان دستان
155- دکتر سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
156- دکتر علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
157- دکتر محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
158- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
159- دکتر تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
160- دکتر مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
161- دکتر مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
162- دکتر علی دشتی شفیعی
163- دکتر عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
164- دکتر سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
165- پروفسور اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
166- دکتر حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
167- مهندس منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
168- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
169- ماندانا دل آرا
170- دکتر علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
171- دکتر علی دلاور
172- دکتر محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
173- دکتر حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
174- دکتر سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
175- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
176- دکتر حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
177- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
178- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
179- مهندس داوود دلداده
180- دکتر حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
181- دکتر مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
182- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
183- دکتر شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
184- ئاکو دلگشاد
185- دکتر مقصود دلیری
186- دکتر عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
187- سورش دمان ، استاد مدیریت
188- دکتر بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
189- دکتر عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
190- دکتر علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
191- دکتر محمدرضا ده بزرگی
192- مهندس امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
193- دکتر علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
194- دکتر بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
195- مهندس علی دهباشی
196- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
197- دکتر فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
198- مجتبی دهدار ، دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
199- دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
200- دکتر سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
201- مهندس عباس دهش ور
202- دکتر حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
203- دکتر غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
204- دکتر محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
205- دکتر امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
206- دکتر رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
207- دکتر رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
208- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
209- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
210- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
211- صمد دهقان
212- دکتر علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
213- فاطمه دهقان
214- دکتر محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
215- دکتر مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
216- دکتر یوسف دهقان
217- دکتر محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
218- دکتر بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
219- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
220- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
221- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
222- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
223- دکتر حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
224- پروفسور روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
225- مهندس سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
226- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
227- دکتر علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
228- دکتر فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
229- دکتر ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
230- دکتر محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
231- دکتر مسعود دهقانی ، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.
232- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
233- دکتر سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
234- دکتر عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
235- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
236- دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
237- دکتر امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
238- دکتر سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
239- دکتر فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
240- دکتر مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
241- دکتر رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
242- دکتر نظام علی دهنوی
243- دکتر رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
244- پروفسور محمد عمر دهوت ، دکتری در بیوشیمی، دانشگاه سند ( پاکستان )
245- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
246- دکتر ناصر دواتگر
247- دکتر علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
248- دکتر پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
249- دکتر امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
250- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
251- ماریا دوتسنکو
252- دکتر داوود دورانیان
253- دکتر جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
254- دکتر محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
255- دکتر حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
256- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
257- دکتر احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
258- دکتر حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
259- دکتر علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
260- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
261- علی دوستی
262- مهندس وحید دوستی
263- دکتر محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
264- دکتر پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
265- دکتر شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
266- مهندس شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
267- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
268- پروفسور فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
269- مهندس علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
270- دکتر حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
271- دکتر داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
272- دکتر داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
273- فتح الله دویرانی
274- مهندس دردانه دُره
275- دکتر امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
276- صنم دژم
277- دکتر فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
278- دکتر محمود دژکام
279- دکتر محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
280- دکتر بستان دی لونل
281- دکتر منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
282- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
283- دکتر نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
284- دکتر ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
285- دکتر رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
286- دکتر زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
287- دکتر امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
288- دکتر محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
289- دکتر داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
290- مهندس سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
291- دکتر حسین دیده خانی
292- دکتر شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
293- دکتر صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
294- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
295- دکتر حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
296- دکتر مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
297- دکتر فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
298- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
299- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
300- دکتر علی دینی ترکمانی
301- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
302- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
303- دکتر جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
304- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
305- دکتر امیر دیوانی ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
306- دکتر اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
307- دکتر علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- دکتر سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
2- دکتر سعید ذاکربستان آباد
3- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
4- دکتر جبار علی ذاکری ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
5- دکتر محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
6- دکتر محمد حسین ذاکری
7- دکتر مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
8- ناصر ذاکری
9- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
10- دکتر سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- دکتر حسین ذبحی
12- دکتر ابوالقاسم ذبیح الله
13- دکتر سید مجید ذبیح زاده
14- دکتر آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
15- دکتر حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
16- دکتر علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
17- دکتر محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
18- دکتر محمد ذوالحواریه
19- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
20- دکتر حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
21- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
22- دکتر حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
23- دکتر رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
24- دکتر سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
25- مهندس شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
26- دکتر عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
27- دکتر محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
28- دکتر خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
29- پروفسور علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
30- دکتر محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
31- مهندس محمدهادی ذوالنوریان
32- دکتر حسن ذوقی
33- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران
34- دکتر کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
35- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
36- حسین ذکاوتی زاده
37- دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
38- دکتر عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
39- دکتر مجتبی ذکایی ، دانشجوی دکترای حرفه هیث مهندسی ، رئیس HSE در وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تهران، ایران
40- دکتر محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
41- دکتر امیرحسین ذکرگو
42- دکتر غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ر

1- پروفسور جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- دکتر فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- دکتر رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- دکتر احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- دکتر احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- مهندس زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- دکتر لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
14- دکتر مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
15- دکتر کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
16- دکتر غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- دکتر سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
19- دکتر رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
20- مهندس فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
21- دکتر مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- دکتر محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- دکتر مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- دکتر ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- دکتر عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- دکتر ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
28- دکتر عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
29- دکتر مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
30- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
31- دکتر مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
32- دکتر هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
33- محمد رادور
34- دکتر عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
35- دکتر لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
36- پروفسور رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
37- دکتر مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
38- دکتر ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
39- دکتر ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
40- مهندس رضا راستخواه
41- دکتر ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
42- دکتر نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
43- دکتر عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
44- مهندس عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
45- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
46- دکتر جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
47- دکتر بهزاد راسخ
48- دکتر حسین راسخ
49- دکتر نازنین راسخ
50- دکتر سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
51- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
52- دکتر جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
53- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
54- دکتر محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
55- دکتر حمید راشدی ، دانشگاه تهران
56- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
57- مهندس کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
58- دکتر احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
59- دکتر سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
60- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
61- دکتر محمد راعی
62- دکتر حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
63- دکتر محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
64- دکتر علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
65- دکتر غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
66- دکتر غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
67- دکتر سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
68- دکتر اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
69- زهرا راکعی
70- فاطمه راکعی
71- مهندس حسین رایتی مقدم
72- دکتر بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
73- دکتر محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
74- دکتر حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
75- دکتر داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
76- دکتر طاها ربانی
77- دکتر محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
78- دکتر محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
79- دکتر مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
80- دکتر علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
81- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
82- دکتر اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
83- دکتر بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
84- دکتر حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
85- مهندس زهرا ربیعی
86- دکتر سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
87- مریم ربیعی
88- مهندس ایمان ربیعیان ، مسئول مرکز حمایت سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
89- دکتر محمدمهدی رجا
90- دکتر مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
91- ناهید رجائی
92- دکتر نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
93- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
94- دکتر شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
95- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
96- دکتر عباس رجایی ، استادیار
97- دکتر علیرضا رجایی
98- دکتر فرهنگ رجایی ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا
99- دکتر محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
100- دکتر ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
101- دکتر علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
102- دکتر علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
103- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
104- امیرحسین رجب پور ، دبیر انجمن مغز و شناخت گیلان
105- پروفسور مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
106- دکتر حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
107- دکتر رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
108- دکتر علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
109- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
110- مهندس قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
111- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
112- مسعود رجبی ، استاد
113- دکتر مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
114- دکتر معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
115- دکتر پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
116- دکتر محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
117- مهندس احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
118- دکتر حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
119- دکتر مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
120- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
121- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
122- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
123- پروفسور عباس رجبی‌فرد ، رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین
124- پروفسور محمد ضیا رحمان
125- دکتر رضا رحمان ستایش
126- دکتر حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
127- دکتر مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
128- دکتر اشکان رحمانی ، استادیار
129- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
130- دکتر امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
131- مهندس امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
132- دکتر بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
133- دکتر تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
134- دکتر حجت رحمانی ، استادیار
135- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
136- دکتر حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
137- دکتر دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
138- دکتر زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
139- دکتر علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
140- دکتر علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
141- دکتر محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
142- مهدی رحمانی
143- دکتر وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
144- دکتر کریم رحمانی
145- مهندس کیومرث رحمانی
146- دکتر آرش رحمانی زاده ، دانشگاه تبریز
147- رامین رحمانی نژاد
148- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
149- دکتر مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
150- پروفسور حمید رحمت ، رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران ، تهران، ایران
151- دکتر سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
152- دکتر صادق رحمتی ، Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran
153- دکتر فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
154- دکتر محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
155- دکتر محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
156- دکتر محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
157- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
158- مهندس هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
159- دکتر روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
160- دکتر شروین رحیم زاده
161- دکتر رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
162- دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
163- دکتر محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
164- دکتر مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
165- دکتر ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
166- دکتر ابراهیم رحیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
167- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
168- دکتر اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
169- دکتر اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
170- دکتر امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
171- حسین رحیمی
172- دکتر داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
173- دکتر رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
174- پروفسور رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
175- دکتر روح الله رحیمی
176- زهرا رحیمی ، مدیرعامل جمعیت امام علی ­(ع)
177- دکتر زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
178- دکتر سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
179- دکتر سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
180- دکتر فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
181- دکتر محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
182- دکتر محمد رحیمی ، مدیر مسئول فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران
183- دکتر محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
184- پروفسور مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
185- دکتر مهدی رحیمی
186- مهندس میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
187- دکتر وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
188- مهندس پژمان رحیمی
189- دکتر علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
190- مهندس عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
191- دکتر ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
192- دکتر وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
193- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
194- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
195- دکتر جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
196- دکتر حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
197- دکتر حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
198- دکتر علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
199- مهندس محمد جواد رحیمیان
200- دکتر نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
201- دکتر حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
202- دکتر فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
203- دکتر محمد حسین رخشانی
204- دکتر ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
205- پروفسور غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
206- دکتر محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
207- دکتر مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
208- دکتر فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
209- دکتر محمدرضا رزازی ، Computer Science
210- دکتر محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
211- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
212- سیدقاسم رزاقی
213- دکتر محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
214- دکتر مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
215- دکتر مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
216- دکتر طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
217- مهندس آرمین رزم آهنگ
218- دکتر سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
219- دکتر قادر رزمجو ، استادیار
220- دکتر آیت اله رزمجویی ، مشاور استاندار و مدیر کل امور عمومی و روابط بین الملل استانداری فارس
221- مهندس افشین رزمجویی
222- مهندس بابک رزمجویی
223- دکتر جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
224- دکتر حبیب رزمی ، پروفسور
225- دکتر نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
226- دکتر امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
227- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
228- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
229- دکتر امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
230- دکتر امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
231- دکتر امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
232- مهندس ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
233- پروفسور جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
234- دکتر حامد رستمی
235- دکتر خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
236- مهندس روح اله رستمی
237- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
238- دکتر شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
239- شعیب رستمی ، سردبیر و مدرس دانشگاه - عضو انجمن حسابداران خبره ایران
240- دکتر عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
241- دکتر علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
242- فاطمه رستمی ، کارشناس پژوهش و توسعه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
243- مهندس محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
244- دکتر محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
245- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
246- دکتر مصطفی رستمی ، استادیار
247- دکتر ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
248- دکتر وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
249- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
250- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
251- دکتر عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
252- دکتر مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
253- دکتر احمد رستگار ، عضو هیات علمی
254- دکتر حسن رستگار
255- دکتر حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
256- دکتر نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
257- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
258- دکتر فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
259- دکتر حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
260- دکتر رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
261- دکتر سعید رسولی
262- سید حسن رسولی ، پژوهشگر دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
263- دکتر علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
264- پروفسور علی اکبر رسولی
265- دکتر مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
266- دکتر محسن رسولی
267- دکتر محمد رضا رسولی ، دانشکده عمران دانشگاه تهران
268- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
269- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
270- دکتر رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
271- دکتر محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
272- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
273- دکتر میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
274- دکتر گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
275- دکتر نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
276- مهدی رشوند
277- دکتر احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
278- دکتر غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
279- دکتر نعمت اله رشید نژاد
280- دکتر حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
281- دکتر حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
282- علیمراد رشیدی ، استاد، موسسه تحقیقاتی صنعت نفت (RIPI)
283- پروفسور فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
284- دکتر فرید رشیدی
285- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
286- دکتر محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
287- دکتر حمید رشیدی نژاد
288- دکتر مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
289- دکتر آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
290- دکتر آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
291- دکتر حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
292- دکتر جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
293- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
294- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
295- دکتر محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
296- دکتر قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
297- دکتر کامبیز رضا پور ، معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو
298- دکتر بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
299- کامران رضا یزدی ، دانشیار
300- مهندس جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
301- دکتر زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
302- دکتر نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
303- دکتر مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
304- دکتر محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
305- دکتر جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
306- دکتر غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
307- دکتر محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
308- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
309- دکتر علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
310- دکتر علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
311- دکتر مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
312- دکتر محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
313- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
314- دکتر بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
315- دکتر راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
316- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
317- دکتر منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
318- دکتر فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
319- دکتر جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
320- دکتر مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
321- دکتر فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
322- دکتر امین رضایان
323- دکتر مهدی رضایت
324- یحیی رضایت
325- دکتر محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
326- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
327- دکتر احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
328- دکتر حامد رضایی
329- دکتر حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
330- دکتر حسین رضایی
331- دکتر حمید رضایی
332- دکتر حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
333- دکتر حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
334- دکتر داوود رضایی
335- رضا رضایی ، استادیار، استاد، گروه مهندسی نفت، دانشگاه کورتین استرالیا
336- دکتر ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
337- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
338- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
339- دکتر عباس رضایی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
340- دکتر عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
341- دکتر عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
342- دکتر علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
343- دکتر علی اکبر رضایی
344- دکتر علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
345- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
346- دکتر غلامرضا رضایی
347- دکتر فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
348- دکتر فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
349- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
350- دکتر محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
351- دکتر محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
352- دکتر محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
353- دکتر مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
354- مهندس مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
355- دکتر ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
356- دکتر نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
357- دکتر هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
358- دکتر کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
359- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
360- دکتر یوسف رضایی
361- دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
362- دکتر امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
363- مهندس کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
364- دکتر حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
365- دکتر غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
366- محمد رضایی راد ، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
367- دکتر علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
368- دکتر سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
369- دکتر مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
370- دکتر محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
371- دکتر مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
372- دکتر حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
373- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
374- دکتر جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
375- دکتر روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
376- دکتر مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
377- دکتر مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
378- دکتر شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
379- دکتر مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
380- دکتر ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
381- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
382- زهرا رضوانی
383- دکتر علیرضا رضوانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
384- دکتر مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
385- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
386- دکتر محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
387- دکتر محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
388- دکتر محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
389- مهندس میلاد رضوانی راد
390- دکتر پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
391- دکتر راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
392- دکتر سید ابوالفضل رضوی
393- دکتر سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
394- دکتر سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
395- دکتر سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
396- دکتر عباس رضوی
397- دکتر عبدالحمید رضوی
398- دکتر محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
399- مهندس محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
400- دکتر نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
401- دکتر وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
402- دکتر اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
403- دکتر سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
404- دکتر بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
405- دکتر سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
406- دکتر ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
407- دکتر ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
408- دکتر حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
409- دکتر محمد رعایایی اردکانی
410- دکتر محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
411- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
412- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
413- دکتر زینب رفتنی امیری
414- دکتر محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
415- مهندس همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
416- دکتر فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
417- مهندس فرزان رفیعا
418- دکتر بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
419- دکتر رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
420- دکتر سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
421- دکتر شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
422- دکتر علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
423- دکتر مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
424- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
425- دکتر مرتضی رفیعی تهرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی
426- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
427- مهندس بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
428- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
429- دکتر فرزاد رفیعیان
430- دکتر مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
431- دکتر مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
432- دکتر علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
433- دکتر شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
434- دکتر مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
435- پروفسور ک ب رماچندران ، دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه پنسیلوانیا (USA)
436- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
437- دکتر علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
438- دکتر احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
439- دکتر رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
440- دکتر سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
441- دکتر محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
442- دکتر علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
443- دکتر مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
444- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
445- دکتر یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
446- دکتر ابوالفضل رمضانی ، استادیار
447- دکتر احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
448- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
449- دکتر امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
450- دکتر جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
451- دکتر حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
452- دکتر علی رمضانی
453- مهندس علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
454- دکتر فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
455- دکتر مجتبی رمضانی ، دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل گروه مدیریت ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران
456- پروفسور محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
457- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
458- دکتر یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
459- یعقوب رمضانی
460- دکتر یوسف رمضانی
461- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
462- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
463- دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
464- دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
465- دکتر احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
466- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
467- دکتر علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
468- دکتر محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
469- دکتر احسان رنجبر
470- دکتر امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
471- دکتر اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
472- دکتر بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
473- دکتر رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
474- دکتر رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
475- پروفسور زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
476- مهندس علیرضا رنجبر
477- دکتر غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
478- دکتر محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
479- دکتر محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
480- ناصر رنجبر ، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
481- دکتر شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
482- علیرضا رنجبر شورابی
483- دکتر محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
484- دکتر اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
485- دکتر زهره رنجبر کهن
486- دکتر آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
487- دکتر عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
488- مهندس الهام رنجبرضرابی
489- دکتر اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
490- مهندس محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
491- دکتر سمیه رنجکش
492- دکتر فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
493- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
494- دکتر زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
495- دکتر رضا رهاوی
496- دکتر علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
497- مهندس محمدرضا رهبانیان
498- مهندس ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
499- مهندس مرتضی رهبر
500- دکتر مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
501- دکتر نادر رهبر ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
502- دکتر زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
503- دکتر زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
504- دکتر عباس رهبری ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران.
505- دکتر مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
506- مهندس رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
507- دکتر اکبر رهنما
508- دکتر مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
509- دکتر محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
510- دکتر محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
511- دکتر محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
512- دکتر مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
513- دکتر نادر رهنما ، هیأت علمی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
514- دکتر جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
515- دکتر فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
516- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
517- دکتر محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
518- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
519- مهندس محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
520- دکتر عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
521- دکتر سپهر رواتی
522- پروفسور اعظم روادراد
523- دکتر حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
524- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
525- دکتر حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
526- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
527- دکتر سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
528- دکتر مهدی روانشادنیا ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
529- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
530- دکتر محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
531- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
532- دکتر حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
533- دکتر جواد روحانی
534- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
535- دکتر شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
536- دکتر محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
537- دکتر نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
538- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
539- دکتر فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
540- دکتر احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
541- دکتر داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
542- دکتر سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
543- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
544- دکتر اتابک روحی امینجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
545- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
546- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
547- مظاهر روزبهانی
548- دکتر مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
549- دکتر احمد روستا
550- دکتر جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
551- دکتر کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
552- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
553- دکتر سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
554- پروفسور شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
555- دکتر شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
556- مهندس عباس روستایی ، شرکت مهندسی و توسعه نفت
557- فروز روشن بین
558- دکتر سوسن روشن ضمیر
559- دکتر رسول روشن چسلی
560- مهندس منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
561- دکتر قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
562- دکتر حشمت روشندل
563- مریم روشندل
564- دکتر امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
565- مهندس سبحان روشنفکر جورشری
566- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
567- دکتر سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
568- دکتر محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
569- ویدا روشنی
570- دکتر جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
571- دکتر مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
572- دکتر ابراهیم رومینا
573- دکتر مهدی روپایی
574- پروفسور سوزان روکز ، دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه واسدا ( ژاپن )
575- پروفسور فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
576- دکتر وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
577- دکتر رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
578- دکتر کامیار رویین دژ
579- دکتر ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
580- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
581- دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
582- پروفسور محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
583- دکتر رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
584- دکتر علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
585- اعظم ریاحی
586- دکتر فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
587- دکتر محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
588- محمدعلی ریاحی ، استاد دانشگاه تهران
589- دکتر وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
590- جواد ریاحی اصل
591- دکتر مهدی ریاحی خرم
592- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
593- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
594- دکتر نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
595- دکتر نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
596- دکتر فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
597- دکتر عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
598- دکتر مارکوس ریتر
599- پروفسور موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
600- دکتر افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
601- دکتر علیرضا رییسی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
602- دکتر علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- دکتر اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- دکتر اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- دکتر وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- دکتر ساجد زاده داداشی
5- دکتر آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
6- دکتر حسین زارع
7- حسین زارع ، دانشیار دانشکده بهداشت و انستیتو بهداشت و درمان آمریکا، John Hopkins Bloomberg، Policy & Management Health Policy
8- دکتر حسین زارع ، دانشیار
9- دکتر داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
10- مهندس داوود زارع
11- پروفسور رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
12- دکتر ساسان زارع
13- دکتر شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
14- دکتر عبدالرضا زارع
15- دکتر عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
16- مهندس علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
17- دکتر غلامحسین زارع
18- فریبا زارع
19- دکتر محمدجواد زارع
20- دکتر مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21- دکتر مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
22- دکتر هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
23- پروفسور کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
24- دکتر اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
25- دکتر علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
26- دکتر محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
27- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
28- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مدرس و ارزیاب سیستمهای مدیریتی و دانشجوی دکتری مدیریت، پژوهشگر در حوزه منابع انسانی، ارزیاب سیستم های مدیریتی و مدرس مباحث منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت
29- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
30- دکتر محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
31- دکتر احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
32- دکتر حسین زارع شعار
33- دکتر اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
34- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
35- دکتر فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
36- دکتر احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
37- دکتر هادی زارع مرزونی ، دانشجوی ایمنی شناسی پزشکی
38- دکتر یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
39- دکتر عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
40- دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
41- دکتر وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
42- دکتر جواد زارعان ، دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
43- دکتر اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
44- دکتر بهروز زارعی
45- مهندس حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
46- دکتر غلامرضا زارعی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
47- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
48- فاطمه زارعی ، استادیار
49- دکتر فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
50- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
51- دکتر محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
52- دکتر محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
53- دکتر محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
54- دکتر محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
55- دکتر محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
56- مهندس مرضیه زارعی
57- دکتر مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
58- دکتر محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
59- دکتر بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
60- دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
61- دکتر کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
62- دکتر سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
63- دکتر حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
64- دکتر حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
65- دکتر حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
66- دکتر پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
67- مهندس مرتضی زارعی گوار
68- دکتر آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
69- دکتر سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
70- دکتر علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
71- دکتر نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
72- دکتر محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
73- دکتر یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
74- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
75- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
76- دکتر عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
77- دکتر فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
78- دکتر محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
79- مرتضی زاهدی
80- مهدی زاهدی
81- مهسا زاهدی
82- دکتر محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
83- دکتر قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
84- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
85- دکتر مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
86- دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
87- دکتر مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
88- دکتر محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
89- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
90- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
91- دکتر احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
92- پروفسور سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
93- دکتر اسفندیار زبردست ، استاد تمام
94- دکتر عذرا زبردست ، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
95- دکتر لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
96- دکتر مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
97- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
98- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
99- دکتر زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
100- دکتر منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
101- دکتر منصور زراءنژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
102- دکتر علیرضا زراسوندی
103- دکتر عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
104- دکتر حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
105- دکتر فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
106- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
107- دکتر عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
108- دکتر سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
109- دکتر سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
110- مهندس مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
111- دکتر امیرحسن زرنانی ، استاد ایمنی شناسی پزشکی
112- دکتر محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
113- دکتر مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
114- دکتر محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
115- دکتر ستار زرکلام
116- دکتر ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
117- دکتر سیدمحمد زرگر
118- سارا زرگر آزاد
119- دکتر رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
120- مهندس کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
121- دکتر حمید زرگرپور ، انجمن مدیریت پروژه ایران
122- دکتر رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
123- دکتر فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
124- دکتر هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
125- دکتر جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
126- دکتر سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
127- دکتر آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
128- دکتر محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
129- دکتر حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
130- دکتر فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
131- دکتر مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
132- پروفسور محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
133- مجید زلقی
134- دکتر احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
135- مهندس الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
136- دکتر بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
137- دکتر بهزاد زمانی
138- دکتر بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
139- مهندس حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
140- ذبیح اله زمانی ، استاد
141- دکتر رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
142- دکتر سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
143- دکتر علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
144- دکتر غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
145- دکتر فهیمه زمانی
146- مهندس محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
147- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
148- دکتر مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
149- دکتر جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
150- دکتر فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
151- دکتر محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
152- بهزاد زمانیان یزدی
153- دکتر علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
154- دکتر امیر حسین زمردیان
155- دکتر رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
156- دکتر محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
157- دکتر حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
158- دکتر محمدعلی زنجانچی ، دانشگاه گیلان
159- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
160- دکتر هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
161- دکتر اسکندر زند ، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
162- دکتر سیامک زند رضوی
163- دکتر محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
164- دکتر مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
165- دکتر امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
166- دکتر غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
167- دکتر مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
168- دکتر مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
169- دکتر حسن زندی
170- دکتر مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
171- دکتر هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
172- مهندس رضا زندی دولابی
173- دکتر طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
174- دکتر مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
175- دکتر مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
176- دکتر احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
177- دکتر یعقوب زنگنه
178- دکتر علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
179- دکتر سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
180- دکتر امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
181- دکتر سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
182- دکتر بنفشه زهرایی
183- دکتر سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
184- دکتر سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
185- دکتر محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
186- دکتر یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
187- دکتر جواد زوار رضا ، گروه بیوشیمی بالینی
188- دکتر ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
189- دکتر علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
190- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
191- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
192- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
193- دکتر حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
194- دکتر کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
195- دکتر یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
196- عرفان زیاری فر
197- دکتر رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
198- دکتر سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
199- دکتر منصور زیبایی ، استاد
200- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
201- دکتر مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
202- دکتر سعید زین الدینی
203- دکتر محمدرضا زین الدینی
204- دکتر محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
205- مهندس نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
206- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
207- دکتر مهدی زینالی
208- دکتر علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
209- دکتر اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
210- دکتر حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
211- دکتر امین زیوری
212- پروفسور فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل

ژ

1- دکتر وی ژانگ ، Yale University, United States
2- ژان ژاک ترین ، دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای

س

1- دکتر محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- دکتر محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- دکتر پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- دکتر فتح الله ساجدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
6- دکتر آرمان ساجدی نژاد
7- مهندس حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
8- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
9- علی محمد سادات افسری
10- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
11- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
12- سعید سادات نیا
13- دکتر سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
14- دکتر سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
15- دکتر احسان ساده ، استادیار
16- دکتر جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
17- سیمین سارانی ، کارشناس و مدیر داخلی نشریه
18- دکتر عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
19- دکتر محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
20- دکتر فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
21- دکتر ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
22- دکتر امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
23- دکتر باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
24- دکتر حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
25- دکتر معین الدین سارکر
26- دکتر امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
27- دکتر علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
28- پروفسور بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
29- دکتر عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
30- معصومه سازنده
31- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی
32- دکتر فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
33- دکتر مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
34- دکتر مسعود ساعت ساز ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
35- دکتر احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
36- دکتر بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
37- دکتر امیر ساعدی داریان ، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
38- دکتر علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
39- دکتر محمدامین ساعی
40- دکتر محسن ساغری ، Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
41- دکتر حسین سالار آملی ، استاد
42- دکتر علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
43- دکتر زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
44- دکتر سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
45- مهندس مجید سالاری
46- محمد سالاری
47- دکتر محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
48- دکتر مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
49- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
50- دکتر حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
51- دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی
52- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
53- دکتر نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
54- فردین سالمیان
55- دکتر نوریه سالکی
56- دکتر عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
57- دکتر علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
58- دکتر نوذر سامانی
59- مهندس امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
60- دکتر صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
61- دکتر مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
62- دکتر محمود سامکن
63- دکتر احد سامی فر
64- دکتر شیب سانکار سانا
65- دراگان ساویچ ، استاد، دانشگاه اگزتر، لندن
66- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
67- مهندس محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
68- دکتر مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
69- آیسان سبایی ، دیر بازاریابی آچاره
70- دکتر محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
71- دکتر جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
72- دکتر حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
73- دکتر سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
74- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
75- محمدتقی سبحانی
76- دکتر داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
77- دکتر محمد جواد سبحانی فر
78- دکتر محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
79- دکتر مهدی سبحانی نژاد
80- دکتر غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
81- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
82- دکتر تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
83- دکتر فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
84- دکتر فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
85- دکتر وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
86- دکتر یداله سبوحی ، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
87- دکتر حسن فرجی سبکبار ، دانشیار
88- دکتر هاشم ستاره ، مدیر ایمنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
89- دکتر علی ستاری ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
90- معصومه ستاری
91- دکتر فرزاد ستاری اردبیلی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، اردبیل
92- دکتر علی ستاری خواه
93- دکتر محمد ستاری فر ، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
94- دکتر علی ستاریان ، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
95- دکتر صادق ستوان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی-فرهنگی
96- دکتر مسعود ستوده ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
97- مهدی ستوده ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
98- مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
99- دکتر سید سجاد ایزدهی ، دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
100- سیدمحمد سجاد صدوق ، دانشگاه شهید بهشتی
101- حسن سجادزاده ، استاد دانشگاه بوعلی سینا
102- دکتر سیدمحمد کاظم سجادپور ، Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
103- دکتر احمدرضا سجادی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
104- دکتر بختیار سجادی
105- دکتر حمیرا سجادی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
106- دکتر رضیه سادات سجادی ، استاد دانشگاه قم
107- مهندس سمانه سجادی ، ریاست مرکزعلمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)
108- دکتر سید عبدالکریم سجادی ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
109- دکتر سید مجتبی سجادی ، استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
110- دکتر سید مهدی سجادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
111- دکتر سید نصراله سجادی ، استاد دانشگاه تهران
112- دکتر سیدمحسن سجادی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
113- دکتر سیدمهدی سجادی ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس
114- سیده اعظم سجادی
115- دکتر صمد سجادی
116- علی محمد سجادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
117- نغمه سادات سجادی ، دانشگاه تهران، گروه مپنا
118- مهندس هادی سجادی ، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
119- دکتر پروین سجادی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
120- دکتر سامی سجادی فر ، استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام
121- دکتر سید حسین سجادی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
122- دکتر حمداله سجادی قیداری ، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
123- دکتر جعفر سجادی پارسا ، ریاست دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
124- دکتر سکینه سجودی
125- حکیم سحاقی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
126- دکتر محمدعلی سحری ، دانشگاه تربیت مدرس
127- دکتر نصراله سخاوتی ، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
128- عباس سر افرازی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
129- دکتر جواد سرآبادانی ، دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
130- دکتر علیرضا سرائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
131- مهندس مهسا سرائی ، کارشناس ارشد برق مخابرات
132- دکتر علی اصغر سرابی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
133- دکتر سیدحسین سراج زاده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
134- دکتر محمود سراجی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
135- دکتر مهدی رضا سرافراز ، استادیار دانشگاه شیراز
136- دکتر علیمراد سرافرازی
137- دکتر حمیده سراوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
138- دکتر حسن سرایی ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
139- دکتر محمد سرایی ، دانشگاه سالفورد، انگلستان
140- دکتر محمد حسین سرایی ، دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
141- مهدی سربازی ، معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
142- دکتر محسن سرتیپی پور ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی
143- دکتر مریم سرخوش ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
144- دکتر علی سردار شهرکی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران
145- اهورا سرداری ، پتروشیمی شهید تندگویان
146- علیرضا سرسنگی ، سامانه اطلاعات جغرافیایی اطلاعات جغرافیایی سرپرست GIS بخش شهرداری یزد
147- دکتر مجید سرسنگی ، دانشیار دانشگاه تهران
148- دکتر فرهنگ سرشکی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
149- دکتر علی اکبر سرفراز ، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران
150- دکتر محمد سرفراز ، استاد علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه ملک فهد عربستان
151- دکتر محمد علی سرلک ، استاد دانشگاه پیام نور
152- دکتر هدایت سرندی ، استادیار دانشگاه زمین شناسی صاباحتین استانبول ترکیه
153- دکتر حمیده سروانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
154- دکتر رحیم سرور ، دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی
155- دکتر احمدرضا سروش ، استاد گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
156- دکتر عباس سروش ، دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
157- دکتر صاحب سروش فر ، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج دکتری فیزیک
158- دکتر افسانه سروش یار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
159- دکتر عبدالرضا سروقد مقدم ، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
160- دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
161- دکتر مجید سروی ، دکتری تخصصی مهندسی راه و ترابری - دانشگاه موناش استرالیا
162- دکتر محمد کمال سرویها ، رییس شورای اسلامی شهر مشهد
163- دکتر علی اصغر سرچاهی ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
164- دکتر مهدی سرچشمه پور
165- محمد سرچمی ، دانشجوی دکتری حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
166- دکتر حامد سرکرده
167- دکتر هادی سرگلزایی
168- پروفسور هری سری واستاوا ، استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه ویکتوریا- کانادا
169- دکتر فرزانه سریر ، استادیار دانشکده رفاه
170- دکتر محمود سریع القلم ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
171- دکتر سولماز سعادت ، استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
172- دکتر حمید سعادت فر
173- سید حسن سعادت مصطفوی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
174- محمدمهدی سعادت پور ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
175- دکتر داریوش سعادتی ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
176- مهندس علی محمد سعادتی ، قائم مقام شهردار منطقه ۱۲
177- دکتر مجتبی سعادتی ، مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
178- دکتر مجید سعادتی ، مدیر اجرایی
179- مسعود سعادتی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز
180- دکتر ابوطالب سعادتی شامیر
181- امیر سعدالدین ، associate
182- دکتر سیف الله سعدالدین ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان
183- دکتر حسین علی سعدی ، استادیار، رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
184- دکتر حسینعلی سعدی ، دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)
185- دکتر حشمت اله سعدی ، استادیار
186- دکتر اسماعیل سعدی پور ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
187- احمد سعیدنیا
188- دکتر ایوب سعیدی
189- دکتر حسن سعیدی ، دانشیار دانشکدۀ الهیات و ادیان
190- دکتر رضا سعیدی ، استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.
191- دکتر رضا سعیدی ، دانشیار کودکان
192- سارا سعیدی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد
193- دکتر سعید سعیدی ، Nevada University, Reno, USA
194- دکتر سهراب سعیدی ، صاحب امتیاز و مدیر مسئوول
195- دکتر عباس سعیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
196- عباس سعیدی ، دانشیار-دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
197- دکتر علی سعیدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
198- دکتر علی اصغر سعیدی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
199- مهندس علیرضا سعیدی ، دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران - نظریه پرداز در مدیریت بحران دارای دو نظریه تعادل و نظریه جزایر شناور در مدیریت بحران
200- مهندس لاله سعیدی
201- مهندس محسن سعیدی ، کارشناس شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای کشور
202- دکتر محمد حسن سعیدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
203- دکتر محمد سعید سعیدی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
204- دکتر محمدعلی سعیدی ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
205- دکتر مهناز سعیدی ، استادیار
206- هادی سعیدی ، استادیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ایران
207- دکتر پرویز سعیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
208- دکتر سعید سعیدی جم
209- دکتر محمود سعیدی رضوانی ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
210- دکتر نوید سعیدی رضوانی
211- دکتر محمّدباقر سعیدی روشن ، دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه
212- دکتر محمد سعیدی مهر ، استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس
213- پروفسور محمد سعیدی مهرآباد ، استاد، دانشگاه علم و صنعت
214- دکتر اسکندر سعیدی کیا ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز
215- دکتر حمید سعیدیان ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران
216- دکتر ماشالله سعیدیان
217- دکتر علیرضا سفیانیان ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
218- فاطمه سفید کن ، استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
219- دکتر نصراله سفیدبخت ، عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته علوم دامی دانشگاه شیراز
220- دکتر مهدی سفیدبرقی ، Qazvin Islamic Azad University
221- دکتر علیرضا سفیدچیان
222- داریوش سفیدی ، معاون اداری مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل
223- دکتر کیومرث سفیدی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
224- دکتر خدیجه سفیری ، استاد دانشگاه الزهرا
225- یداله سقاپور
226- دکتر جواد سقای سعیدی ، مدیر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای تبریز
227- دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
228- دکتر محمدرضا سقراط
229- علی سلاجقه ، دانشیار دانشگاه تهران
230- دکتر عیسی سلاجقه ، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
231- حمیدرضا سلاماتی ، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
232- دکتر رحمان سلامت آهنگری ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
233- مهندس محمدمهدی سلامت راد
234- دکتر هادی سلامتی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
235- دکتر سیدامین سلامتیان ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهاب دانش
236- مهندس احمدرضا سلامی ، مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد
237- دکتر حبیب اله سلامی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
238- دکتر نذیر احمد سلامی ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
239- دکتر محمود سلامی زواره ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
240- دکتر محمد سلاورزی زاده ، استادیار دانشگاه ایلام
241- دکتر فرزاد سلحشور ، استادیار
242- دکتر کریم سلحشور ، استاد دانشگاه صنعت نفت
243- دکتر محمدرضا سلطان آقایی کوپایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
244- دکتر محمد مهدی سلطان دلال ، استاد دانشگاه
245- دکتر حسین سلطان زاده ، استاد یار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
246- فاطمه سلطان نژاد
247- دکتر محمدرضا سلطان پور
248- مهندس محمدرضا سلطاندوست ، استاد، دانشکده معماری دانشگاه تهران
249- دکتر حسین سلطانزاده ، عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
250- دکتر ابوالفضل سلطانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تریبت دبیر شهید رجایی
251- احمد سلطانی ، استادیار سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، تهران، ایران
252- دکتر افشین سلطانی ، Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran
253- دکتر الشن سلطانی
254- دکتر جعفر سلطانی
255- دکتر سعید سلطانی
256- دکتر عطاالله سلطانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
257- مهندس علی سلطانی
258- دکتر علیرضا سلطانی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
259- دکتر غلامرضا سلطانی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
260- دکتر فاطمه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
261- دکتر فرزانه سلطانی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
262- محمدرضا سلطانی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف
263- دکتر مهدی سلطانی ، ستاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
264- مهندس میلاد سلطانی
265- مهندس ناصر سلطانی
266- دکتر ناصر سلطانی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
267- <