آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- مینا آبادی
4- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
8- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
9- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
10- سارا آبرون
11- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
12- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
13- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
14- سید آرشام آتش زر
15- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
16- محمدرضا آتشین صدف
17- بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
18- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
19- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
20- علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
21- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
22- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
23- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
24- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
25- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
26- محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
27- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
28- عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
29- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
30- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
31- علیرضا آذربخت
32- محمدتقی آذرشب
33- محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
34- ایرج آذرفزا
35- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
36- آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
37- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
38- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
39- علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
40- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
41- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
42- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
43- اسماعیل آذغ
44- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
45- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
46- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
47- رضا آراد منش
48- حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
49- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
50- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
51- محمدرضا آراستی
52- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
53- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
54- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
55- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
56- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
57- علیرضا آرش پور
58- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
59- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
60- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
61- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
62- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
63- رحمان آرمیده
64- موسی آرمیده
65- محسن آرمین
66- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
67- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
68- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
69- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
70- محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
71- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
72- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
73- سالار آرین مقدم
74- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
75- برهان آزاد
76- مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
77- تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
78- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
79- پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
80- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
81- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
82- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
83- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
84- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
85- امین آزادی
86- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
87- شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
88- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
89- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
90- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
91- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
92- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
93- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
94- کیوان آزادیخواه
95- سمیه آزرمی
96- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
97- علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
98- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
99- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
100- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
101- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
102- محمد آستانه اصل
103- سجاد آستانی
104- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
105- عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
106- مهدی آشتیانی
107- پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
108- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
109- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
110- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
111- حسام الدین آشنا
112- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
113- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
114- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
115- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
116- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
117- مازیار آصفی
118- آیدین آغداشلو
119- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
120- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
121- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
122- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
123- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
124- حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
125- حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
126- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
127- علی اکبر آقا کوچک
128- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
129- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
130- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
131- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
132- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
133- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
134- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
135- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
136- فاطمه آقاجانی
137- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
138- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
139- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
140- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
141- مهرداد آقاجانی
142- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
143- حسین آقاجانی اصفهانی
144- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
145- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
146- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
147- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
148- علی آقازادگان
149- ابوالفضل آقاسی
150- مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
151- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
152- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
153- داوود آقامحمدی
154- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
155- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
156- حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
157- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
158- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
159- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
160- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
161- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
162- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
163- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
164- خانوم آقایی
165- سیدعلی آقایی
166- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
167- محمدرضا آقایی
168- محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
169- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
170- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
171- آرش آقایی فر
172- همیرا آگاه
173- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
174- یاسمین آل آقا
175- علیرضا آل ابراهیم
176- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
177- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
178- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
179- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
180- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
181- رویا آل عمران
182- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
183- آیدا آل هاشمی
184- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
185- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
186- دکتر حسن آلبوکرمی ، دانشجوی دکتری تخصصی(ph.D)رشته علوم صنایع غذایی با گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
187- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
188- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
189- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
190- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
191- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
192- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
193- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
194- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
195- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
196- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
197- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
198- سروش آوخ
199- کیامهر آویژه
200- محمدباقر آیانی
201- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
202- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
203- حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
204- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
205- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
206- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
207- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
208- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
209- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
210- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
211- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
212- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
213- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
214- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
215- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
216- سیمون آیوازیان
217- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
218- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- اساما ابراهیم ازوی
10- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
11- حبیب ابراهیم پور
12- رضا ابراهیم پور
13- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
14- صادق ابراهیم پور
15- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
16- امیر ابراهیم زاده
17- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
18- عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
19- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
20- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
21- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
22- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
23- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
24- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
26- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
27- ابوالقاسم ابراهیمی
28- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
29- پریسا ابراهیمی
30- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
31- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
32- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
33- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
34- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
35- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
36- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
37- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
38- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
39- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
40- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
41- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
42- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
43- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
44- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
45- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
46- قنبر ابراهیمی
47- محسن ابراهیمی
48- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
49- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
50- مرضیه ابراهیمی
51- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
52- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
53- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
54- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
55- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
56- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
57- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
58- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
59- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
60- مریم ابراهیمی کیا
61- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
62- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
63- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
64- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
65- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
66- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
67- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
68- حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
69- سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
70- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
71- سید مجتبی ابطحی
72- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
73- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
74- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
75- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
76- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
77- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
78- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
79- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
80- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
81- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
82- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
83- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
84- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
85- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
86- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
87- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
88- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
89- خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
90- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
91- شبان ابوحسین
92- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
93- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
94- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
95- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
96- بهزاد اتابکی
97- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
98- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
99- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
100- ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
101- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
102- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
103- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
104- عبدالمهدی اجلالی
105- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
106- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
107- مجید احتشامی
108- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
109- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
110- سید سعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
111- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
112- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
113- حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
114- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
115- محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
116- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
117- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
118- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
119- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
120- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
121- افسانه احسانی
122- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
123- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
124- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
125- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
126- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
127- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
128- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
129- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
130- منوچهر احقر
131- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
132- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
133- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
134- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
135- محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
136- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
137- بهروز احمدپور
138- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
139- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
140- رسول احمدزاده
141- علی احمدزاده
142- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
143- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
144- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
145- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
146- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
147- محمدرضا احمدنسب
148- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
149- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
150- علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
151- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
152- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
153- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
154- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
155- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
156- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
157- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
158- اکرم احمدی
159- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
160- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
161- حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
162- حسن احمدی
163- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
164- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
165- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
166- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
167- خلیل احمدی ، استادیار
168- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
169- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
170- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
171- سلیمان احمدی ، دانشیار
172- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
173- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
174- سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
175- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
176- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
177- شیرین احمدی
178- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
179- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
180- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
181- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
182- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
183- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
184- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
185- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
186- فیروزه احمدی
187- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
188- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
189- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
190- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
191- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
192- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
193- محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
194- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
195- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
196- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
197- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
198- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
199- نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
200- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
201- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
202- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
203- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
204- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
205- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
206- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی مدیرآموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
207- زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
208- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
209- سجاد احمدی زاده
210- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
211- جعفر احمدی شالی
212- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
213- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
214- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
215- علی محمد احمدی قراچه
216- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
217- مجید احمدی کچایی
218- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
219- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
220- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
221- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
222- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
223- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
224- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
225- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
226- غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
227- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
228- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
229- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
230- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
231- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
232- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
233- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
234- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
235- افشین اخلاص پور
236- احمد اخلاصی
237- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
238- توحید اخلاقی
239- حسین اخلاقی
240- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
241- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
242- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
243- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
244- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
245- پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
246- پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
247- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
248- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
249- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
250- حمیدرضا اخوان ارمکی
251- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
252- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
253- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
254- عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
255- عباس اخوان سپهی ، دانشیار
256- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
257- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
258- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
259- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
260- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
261- سید محمد مهدی اخوت
262- سید محمود اخوت ، استاد
263- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
264- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
265- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
266- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
267- عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
268- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
269- ریحانه ادبی
270- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
271- سامسون ادنیی الدجاره
272- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
273- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
274- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
275- عبدالرئوف ادیب زاده
276- پیمان ادیبی
277- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
278- سینا ارادتی
279- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
280- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
281- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
282- اکبر اربابیان
283- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
284- علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
285- علی ارحامی
286- محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
287- زهراسادات اردستانی
288- مجتبی اردستانی
289- سعید اردکانی
290- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
291- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
292- امیرهوشنگ اردلان
293- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
294- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
295- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
296- احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
297- حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
298- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
299- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
300- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
301- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
302- محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
303- محمدحسین ارشادی ، استادیار
304- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
305- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
306- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
307- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
308- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
309- سیدمحمد ارفعی
310- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
311- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
312- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
313- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
314- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
315- علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
316- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
317- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
318- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
319- محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
320- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
321- سمیه اسبکیان
322- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
323- مهدی استاد احمد
324- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
325- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
326- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
327- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
328- سعید رضا استادزاده
329- بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
330- هوشنگ استادی
331- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
332- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
333- گلن استفن پاتتن
334- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
335- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
336- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
337- فرهاد استوان
338- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
339- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
340- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
341- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
342- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
343- خدابخش اسداللهی
344- سهراب اسداله زاده
345- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
346- امین اسدالهی
347- فرشته اسدالهیان بناب
348- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
349- علی اسدپور
350- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
351- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
352- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
353- عبدالله اسدزاده جاریحانی
354- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
355- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
356- امیرحسین اسدی
357- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
358- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
359- حسن اسدی
360- حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
361- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
362- زهرا اسدی
363- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
364- سیده کبری اسدی
365- علیرضا اسدی
366- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
367- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
368- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
369- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
370- محمدامین اسدی
371- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
372- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
373- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
374- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
375- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
376- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
377- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
378- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
379- هرمز اسدی کوه آباد
380- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
381- الهه اسدیان
382- فریده اسدیان
383- قاسم اسدیان
384- مهسا اسرافیلی
385- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
386- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
387- محمدشمس اسفندآبادی
388- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
389- شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
390- فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
391- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
392- مرضیه اسفندیاری
393- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
394- علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
395- حمیدرضا اسکاش
396- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
397- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
398- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
399- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
400- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
401- فرزاد اسکندری
402- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
403- مسعود اسکندری
404- محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
405- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
406- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
407- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
408- مهرداد اسکویی
409- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
410- امیرحسین اسلام پناه
411- بهدیس اسلام نور
412- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
413- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
414- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
415- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
416- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.
417- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
418- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
419- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
420- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
421- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
422- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
423- محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
424- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
425- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
426- منصور اسلامی
427- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
428- حسین اسلامی مفیدآبادی
429- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
430- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
431- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
432- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
433- مهربان اسماعیل زاده ، -
434- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
435- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
436- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
437- رضا اسماعیل زاده کناری
438- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
439- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
440- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
441- امیدعلی اسماعیلی
442- امین اسماعیلی
443- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
444- داریوش اسماعیلی
445- سمیرا اسماعیلی
446- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
447- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
448- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
449- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
450- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
451- محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
452- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
453- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
454- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
455- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
456- مهدی اسماعیلی
457- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
458- صالح اسماعیلی درکه
459- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
460- غریبه اسماعیلی کیا
461- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
462- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
463- معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
464- فرحناز اسمعیلی رادور
465- جان الکساندر اسمیت
466- رضا اسودی
467- مهرداد اشتری
468- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
469- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
470- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
471- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
472- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
473- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
474- شهرام اشراق
475- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
476- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
477- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
478- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
479- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
480- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
481- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
482- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
483- حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
484- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
485- فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
486- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
487- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
488- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
489- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
490- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
491- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
492- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
493- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
494- مرتضی اصغرنیا
495- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
496- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
497- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
498- محسن اصغری
499- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
500- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
501- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
502- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
503- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
504- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
505- محمد علی اصغری مقدم
506- محمدعلی اصغری مقدم
507- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
508- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
509- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
510- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
511- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
512- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
513- ابراهیم اصلانی
514- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
515- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
516- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
517- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
518- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
519- مرتضی اصلانی نژاد
520- امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
521- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
522- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
523- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
524- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
525- امیرمهدی اعتباری
526- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
527- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
528- ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
529- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
530- سید غلامرضا اعتماد
531- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
532- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
533- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
534- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
535- بهزاد اعتمادی
536- حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
537- امیر اعتمادی بزرگ
538- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
539- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
540- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
541- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
542- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
543- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
544- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
545- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
546- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
547- رضا اعطائی زاده
548- محمد اعظم زاده ، استادیار
549- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
550- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
551- موسی اعظمی
552- نسرین سادات اعظمی
553- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
554- حسین اعظمی چهاربرج
555- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
556- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
557- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
558- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
559- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
560- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
561- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
562- گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
563- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
564- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
565- سید ابوذر افتخاری ، استاد
566- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
567- سید علی افتخاری
568- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
569- مهران افتخاری
570- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
571- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
572- سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
573- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
574- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
575- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
576- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
577- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
578- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
579- حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
580- پریا افراز ، کارشناس
581- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
582- محبوب افراسیاب
583- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
584- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
585- مه لقا افراسیابی
586- حسین افراسیابیان
587- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
588- محسن افروزه
589- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
590- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
591- عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
592- قهرمان افشار
593- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
594- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
595- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
596- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
597- بهرام افشاری
598- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
599- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
600- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
601- زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
602- علی افشاری
603- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
604- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
605- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
606- علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
607- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
608- حسن افشین
609- محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
610- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
611- سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
612- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
613- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
614- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
615- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
616- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
617- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
618- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
619- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
620- حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
621- احمد علی افکاری
622- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
623- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
624- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
625- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
626- رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
627- اجو افولابی میچائیل
628- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
629- منوچهر اقبال
630- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
631- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
632- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
633- بیژن اقتصاد
634- سوده اقتصاد
635- محمد اقتصاد
636- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
637- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
638- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
639- رضا اقنوم ، استادیار و رییس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
640- اردشیر اکبر آبادی
641- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
642- ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
643- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
644- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
645- حبیب اکبرزاده
646- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
647- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
648- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
649- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
650- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
651- احمد اکبری ، استاد
652- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
653- تقی اکبری
654- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
655- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
656- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
657- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
658- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
659- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
660- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
661- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
662- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
663- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
664- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
665- مجتبی اکبری
666- مجید اکبری
667- محسن اکبری ، استادیار
668- محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
669- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
670- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
671- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
672- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
673- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
674- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
675- نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
676- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
677- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
678- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
679- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
680- اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
681- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
682- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
683- رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
684- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
685- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
686- احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
687- محمد جعفر اکرام جعفری
688- محمد اکرم
689- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
690- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
691- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
692- امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
693- زهرا البرز
694- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
695- ابراهیم التجائی
696- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
697- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
698- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
699- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
700- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
701- احمد الستی ، استادیار
702- محمد مهدی الشریف
703- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
704- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
705- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
706- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
707- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
708- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
709- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
710- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
711- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
712- حجت اله الماسی
713- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
714- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
715- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
716- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
717- محمد الموتی
718- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
719- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
720- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
721- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
722- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
723- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
724- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
725- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
726- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
727- محمدرضا الهامی ، استاد
728- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
729- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
730- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
731- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
732- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
733- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
734- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
735- سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
736- محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
737- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
738- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
739- سید محمدرضا امام ، دانشیار
740- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
741- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
742- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
743- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
744- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
745- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
746- جمشید امامی
747- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
748- حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
749- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
750- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
751- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
752- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
753- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
754- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
755- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
756- محمد امامی
757- مریم امامی ، کارشناس نشریه
758- نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
759- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
760- مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
761- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
762- سید عمادالدین امامی فر
763- آریو امامی فر
764- علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
765- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
766- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
767- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
768- غلامرضا امانی
769- محمدرضا امانی ، پژوهشگر
770- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
771- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
772- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
773- آرش امرایی
774- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
775- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
776- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
777- نبي اميدي
778- فتح اله امی ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
779- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
780- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
781- محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
782- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
783- پرویز امیدنیا
784- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
785- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
786- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
787- کمال امیدوار
788- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
789- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
790- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
791- ابوذر امیدی
792- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
793- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
794- رسول امیدی
795- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
796- محمود امیدی
797- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
798- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
799- فرانک امیدیان
800- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
801- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
802- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
803- مهرداد امیر آقایی
804- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
805- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
806- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
807- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
808- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
809- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
810- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
811- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
812- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
813- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
814- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
815- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
816- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
817- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
818- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
819- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
820- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
821- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
822- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
823- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
824- زهرا امیری
825- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
826- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
827- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
828- علی امیری
829- علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
830- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
831- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
832- مجتبی امیری
833- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
834- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
835- موسی امیری
836- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
837- ویدا امیری
838- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
839- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
840- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
841- مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
842- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
843- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
844- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
845- محمد امین
846- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
847- امید امین الرعایایی یمینی
848- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
849- جواد امین خندقی
850- اسماعیل امین دهقان ، عضو کارگروه ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی البرز
851- رضا امین زاده
852- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
853- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
854- نگوا امین عارف
855- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
856- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
857- عباس امین منصور
858- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
859- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
860- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
861- محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
862- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
863- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
864- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
865- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
866- حمیده امینی
867- داوود امینی ، استادیار
868- رحمان امینی
869- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
870- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
871- عباس امینی
872- عبدالحسین امینی
873- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
874- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
875- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
876- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
877- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
878- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
879- مجید امینی
880- محمدتقی امینی ، دانشیار
881- منوچهر امینی
882- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
883- نوروز امینی
884- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
885- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
886- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
887- محسن امینی خوزانی
888- محمد امینی زاده ، استادیار
889- عباس امینی فسخودی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
890- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
891- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
892- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
893- غلامعلی امینیان
894- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
895- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
896- محمدرضا انبیائی
897- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
898- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
899- علیرضا انتظاری
900- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
901- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
902- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
903- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
904- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
905- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
906- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
907- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
908- محمدامین انسان
909- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
910- انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
911- حسن انصاری
912- حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
913- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
914- عبدالحمید انصاری
915- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
916- محمد سعید انصاری
917- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
918- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
919- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
920- یاسر انصاری
921- کریم انصاری اصل
922- علیرضا انصاری چهارسوقی
923- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
924- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
925- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
926- حمید انصاریان
927- خلیل انصاریان
928- سیدجواد انگجی
929- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
930- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
931- عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
932- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
933- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
934- علی انوری
935- منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
936- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
937- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
938- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
939- زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
940- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
941- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
942- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
943- سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
944- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
945- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
946- مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
947- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
948- علی اوسط رشتچیان
949- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
950- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
951- پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
952- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
953- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
954- محمدرضا اولیاء
955- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
956- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
957- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
958- مصطفی اویسی
959- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
960- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
961- احسان ایپکی
962- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
963- محمد حمید ایجازی
964- غلامرضا ایراجیان
965- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
966- سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
967- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
968- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
969- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
970- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
971- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
972- علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
973- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
974- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
975- سید محمد ایرانمنش
976- لیلا ایرانمنش
977- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
978- راضیه ایرانی
979- غلامرضا ایرانی
980- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
981- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
982- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
983- اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
984- شاهرخ ایروانی
985- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
986- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
987- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
988- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
989- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
990- عبداله ایزد پناه
991- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
992- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
993- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
994- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
995- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
996- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
997- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
998- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
999- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1000- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1001- عباسعلی ایزدی
1002- علی ایزدی
1003- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1004- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1005- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1006- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1007- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1008- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1009- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1010- علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
1011- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1012- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1013- سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
1014- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1015- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1016- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1017- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1018- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1019- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1020- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1021- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1022- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1023- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1024- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1025- محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1026- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1027- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1028- مرتضی ایمانی راد
1029- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1030- مرتضی ایمانیان
1031- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1032- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- عزیز باباپور
9- جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
10- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
11- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
12- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
13- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
14- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
15- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
16- مهدى بابایى زاده
17- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
18- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
19- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
20- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
21- ساسان بابایی
22- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
23- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
24- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
26- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
27- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
28- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
29- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
30- ناصر بابایی
31- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
32- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
33- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
34- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
35- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
36- حاجی بابایی مقدم
37- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
38- هلنا ماریا باپتیستا الویس
39- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
40- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
41- مینا باجگاه
42- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
43- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
44- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
45- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
46- بهروز بادامی
47- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
48- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
49- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
50- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
51- حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
52- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
53- قاسم بارانی
54- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
55- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
56- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
57- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
58- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
59- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
60- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
61- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
62- کامبیز بازرگان
63- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
64- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
65- شهرزاد بازرگان حجازی
66- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
67- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
68- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
69- حجت الله بازوبندی
70- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
71- محمد حسن بازیار
72- مینو باسامی
73- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
74- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
75- مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
76- محمد باشکوه ، دانشیار
77- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
78- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
79- پریسا باصری
80- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
81- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
82- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
83- مهدی باغبان
84- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
85- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
86- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
87- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
88- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
89- محمد باغستانی کوزه گر
90- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
91- حمیدرضا باغیانی
92- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
93- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
94- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
95- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
96- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
97- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
98- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
99- جمشید باقرزاده
100- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
101- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
102- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
103- محمد باقرنیافر
104- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
105- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
106- احمد باقری ، استاد
107- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
108- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
109- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
110- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
111- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
112- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
113- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
114- سیدرامتین باقری
115- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
116- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
117- علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
118- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
119- کمال الدین باقری
120- محمد باقری ، استادیار
121- محمد باقری
122- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
123- مرتضی باقری
124- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
125- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
126- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
127- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
128- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
129- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
130- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
131- محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
132- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
133- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
134- محمدباقر باقری کنی ، استاد
135- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
136- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
137- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
138- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
139- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
140- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
141- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
142- زهره بال
143- فرزانه بالاجه
144- مهسا سادات بالادهی
145- هومن بالازاده
146- رائو بالوسو
147- حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
148- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
149- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
150- علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
151- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
152- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
153- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
154- تقی باهو طرودی
155- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
156- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
157- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
158- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
159- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
160- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
161- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
162- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
163- عباس بحری ، مجری طرح
164- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
165- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
166- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
167- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
168- مجتبی بحیرایی
169- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
170- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
171- بیدار بخت
172- مصطفی بختیار
173- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
174- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
175- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
176- حسین بختیاری
177- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
178- سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
179- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
180- صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
181- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
182- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
183- مینا بختیاری
184- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
185- نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
186- علیرضا بخشایی
187- محسن بخشنده
188- محمد بخشنده
189- عباس بخشنده بالی
190- محمد بخشوده ، استاد
191- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
192- بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
193- زهرا بخشی
194- سعیدرضا بخشی
195- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
196- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
197- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
198- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
199- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
200- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
201- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
202- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
203- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
204- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
205- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
206- سید امین بدری ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
207- سید علی بدری
208- عاطفه بدری
209- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
210- کاظم بدو
211- فاطمه بدوی
212- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
213- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
214- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
215- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
216- کاوه بذرافکن
217- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
218- سعید برآبادی
219- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
220- امیرحسین براتی
221- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
222- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
223- سارا براتی
224- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
225- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
226- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
227- محمد براتی
228- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
229- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
230- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
231- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
232- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
233- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
234- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
235- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
236- عبدالاحد برادران خلخالی
237- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
238- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
239- رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
240- کیان براری
241- معصومه براری
242- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
243- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
244- عباس براعتی
245- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
246- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
247- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
248- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
249- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
250- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
251- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
252- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
253- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
254- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
255- منصوره بردبار
256- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
257- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
258- ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
259- پویا برزگر
260- شهرام برزگر
261- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
262- محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
263- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
264- محمدرضا برزگران
265- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
266- کاظم برزگربفرویی
267- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
268- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
269- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
270- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
271- محسن برغمدی
272- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
273- ناصر برک پور
274- سیدمسعود برکاتی
275- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
276- حسن برگزین
277- رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
278- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
279- آیدین برنجیان
280- علی برهان زهی
281- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
282- علیرضا برهانی داریان
283- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
284- امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
285- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
286- جورج بروفاس
287- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
288- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
289- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
290- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
291- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
292- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
293- ناصر برومند
294- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
295- علی برومند نیا
296- علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
297- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
298- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
299- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
300- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
301- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
302- سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
303- امید بزرگ حداد
304- عیسی بزرگ زاده
305- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
306- داوود بزرگمهر
307- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
308- حسین بزرگیان
309- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
310- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
311- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
312- الیاس بستگانی
313- مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
314- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
315- مرتضی بسیج
316- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
317- محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
318- حسین بشارتی ، استاد
319- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
320- سجاد بشرپور
321- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
322- مسلم بشکار
323- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
324- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
325- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
326- کیجی بشیر احمد
327- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
328- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
329- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
330- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
331- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
332- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
333- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
334- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
335- حسن بصیرت تبریزی ، استاد
336- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
337- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
338- عبدالحسن بصیره
339- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
340- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
341- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
342- مهدی بصیری ، استاد
343- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
344- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
345- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
346- عبدالحسین بغلانی
347- داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
348- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
349- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
350- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
351- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
352- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
353- ریکیک بل بابا
354- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
355- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
356- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
357- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
358- حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
359- احمد بلندنظر
360- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
361- شعله بلوچ
362- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
363- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
364- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
365- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
366- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
367- سعید بلیانی
368- محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
369- عفت بمبئی چی
370- محمدباقر بناءشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
371- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
372- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
373- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
374- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
375- شیلا بناری
376- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
377- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
378- محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
379- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
380- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
381- امین بنایی
382- مهدی بنایی جهرمی
383- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
384- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
385- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
386- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
387- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
388- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
389- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
390- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
391- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
392- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
393- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
394- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
395- شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
396- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
397- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
398- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
399- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
400- ناصر بنیادی
401- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
402- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
403- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
404- احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
405- علی بهادران ، دانشجو دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
406- آرمان بهادری
407- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
408- هادی بهادری
409- بهرام بهادری بیرگانی
410- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
411- امیدرضا بهادری نژاد
412- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
413- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
414- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
415- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
416- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
417- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
418- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
419- زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
420- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
421- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
422- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
423- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
424- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
425- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
426- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
427- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
428- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
429- محرم بهرام خو
430- محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
431- بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
432- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
433- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
434- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
435- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
436- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
437- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
438- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
439- شهاب بهرامی ، استادیار
440- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
441- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
442- عبدا... بهرامی ، استاد
443- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
444- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
445- علیرضا بهرامی
446- محسن بهرامی ، استاد
447- محمد بهرامی ، استادیار
448- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
449- نجمه بهرامی
450- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
451- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
452- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
453- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
454- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
455- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
456- سجاد بهرامی مقدم
457- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
458- محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
459- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
460- منا بهره دار
461- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
462- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
463- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
464- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
465- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
466- بهروز بهروزی راد
467- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
468- محمد بهروزیان نژاد
469- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
470- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
471- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
472- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
473- جانعلی بهزادنسب
474- رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
475- مرضیه بهزادی
476- مریم بهزادی
477- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
478- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
479- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
480- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
481- احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
482- امیر خسرو بهشتی
483- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
484- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
485- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
486- سیدمحمد بهشتی
487- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
488- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
489- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
490- محمدرضا بهشتی
491- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
492- ابراهیم بهشتی جاوید
493- حسین بهشتی نژاد
494- علی بهفروز
495- علی بهلولی
496- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
497- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
498- میثم بهمنش
499- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
500- پریسا بهمنی
501- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
502- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
503- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
504- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
505- بیوک بهنام ، استادیار
506- حمید بهنام
507- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
508- محمد بهنام فر
509- محمدحسن بهنام فر
510- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
511- نسرین بهنیافرد
512- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
513- بو عالم بواشش
514- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
515- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
516- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
517- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
518- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
519- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
520- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
521- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
522- علیرضا بوشهری
523- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
524- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
525- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
526- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
527- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
528- عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
529- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
530- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
531- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
532- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
533- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
534- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
535- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
536- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
537- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
538- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
539- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
540- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
541- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
542- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
543- نیلوفر بیاتی
544- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
545- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
546- لیلا بیان
547- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
548- علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
549- هادی بیت الهی
550- محمد حسین بیجه کشاورزی
551- عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
552- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
553- محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
554- رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
555- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
556- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
557- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
558- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
559- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
560- علی بیرانوند ، مربی
561- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
562- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
563- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
564- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
565- کارمن بیزاری
566- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
567- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
568- زهرا بیضائی
569- مسعود بیطرفان
570- مهدی بیطرفان
571- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
572- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
573- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
574- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
575- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
576- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
577- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
578- ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
579- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
580- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
581- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
582- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
583- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
584- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
585- اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
586- سکینه بیگی
587- محمدحسن بیگی
588- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
589- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
590- ازهر بین هارون
591- بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
592- محمد بینازاده
593- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
594- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- سمیه پاپی
4- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
5- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
6- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
7- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
8- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
9- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
10- زهرا پارساپور
11- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
12- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
13- فرامرز پارسی
14- حسن پارسی پور
15- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
16- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
17- سالواتوره پاریسی
18- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
19- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
20- محمد پازوکی ، دانشیار
21- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
22- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
23- هادی پازوکی طرودی
24- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
25- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
26- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
27- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
28- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
29- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
30- حجت اله پاشا پور
31- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
32- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
33- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
34- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
35- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
36- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
37- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
38- شیدا پاشایی
39- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
40- فاطمه پاک
41- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
42- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
43- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
44- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
45- سجاد پاک گهر
46- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
47- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
48- احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
49- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
50- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
51- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
52- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
53- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
54- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
55- احمد پاکزاد
56- محمد پاک‌نژاد
57- سیرهار پال
58- ریچارد پالمر
59- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
60- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
61- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
62- الهام پایانی
63- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
64- رضا پایدار
65- شهرام پایدار ، دانشیار
66- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
67- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
68- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
69- محمود پایندان
70- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
71- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
72- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
73- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
74- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
75- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
76- فرشید پذیرا
77- جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
78- میلتون پرابو
79- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
80- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
81- حسن پرسا
82- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
83- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
84- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
85- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
86- مصطفی پرنیانی
87- سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
88- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
89- محمود پرهیزکار
90- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
91- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
92- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
93- آرمین پرهیزی
94- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
95- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
96- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
97- علی پرویزی ، استاد
98- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
99- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
100- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
101- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
102- خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
103- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
104- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
105- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
106- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
107- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
108- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
109- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
110- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
111- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
112- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
113- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
114- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
115- محمد پسندیده
116- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
117- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
118- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
119- علی محمد پشت دار ، دانشیار
120- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
121- محمد پناهنده
122- حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
123- روزبه پناهی
124- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
125- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
126- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
127- محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
128- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
129- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
130- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
131- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
132- چیستا پناهی وقار
133- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
134- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
135- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
136- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
137- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
138- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
139- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
140- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
141- احسان پهلوانی فرد
142- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
143- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
144- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
145- علیرضا پور ابراهیمی
146- احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
147- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
148- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
149- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
150- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
151- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
152- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
153- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
154- الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
155- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
156- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
157- احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
158- احسان پوراسماعیل
159- یاسان الله پوراشرف
160- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
161- جلال پورالعجل
162- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
163- حسن پوربابایی
164- حسن پوربافرانی
165- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
166- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
167- محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
168- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
169- ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
170- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
171- امیرحسین پورجوهری
172- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
173- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
174- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
175- امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
176- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
177- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
178- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
179- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
180- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
181- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
182- مهدی پورشا
183- اسماعیل پورشاهید
184- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
185- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
186- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
187- نسترن پورصالحی
188- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
189- مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
190- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
191- محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
192- علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
193- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
194- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
195- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
196- بهزاد پورغریب ، استادیار
197- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
198- محمدرضا پورقربان
199- بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
200- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
201- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
202- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
203- محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
204- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
205- محمد پورکیانی
206- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
207- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
208- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
209- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
210- الهام پورمهابادیان
211- محمدصادق پورمهدی
212- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
213- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
214- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
215- تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
216- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
217- لیلا پورنجفی
218- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
219- فرزاد پورنور
220- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
221- احسان پوری
222- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
223- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
224- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
225- مهندس پارسا پویا ، مربی
226- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
227- علی پویان
228- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
229- میترا پیام بوساری
230- پائولو پیترو بیانسون
231- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
232- پرویز پیران
233- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
234- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
235- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
236- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
237- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
238- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
239- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
240- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
241- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
242- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
243- مجید پیرستانی
244- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
245- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
246- جاماسب پیرکندی ، استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
247- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
248- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
249- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
250- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
251- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
252- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
253- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
254- حسین پیری ، دانشگاه بناب
255- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
256- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
257- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
258- اسماعیل پیش بین
259- ایمان پیش بین
260- رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
261- امیرحسین پیشگویی
262- پروانه پیشنمازی
263- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
264- حمیدرضا پیشوایی
265- مهدی پیشوایی
266- میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
267- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
268- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
269- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
270- فاطمه پیغمبری
271- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
272- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
273- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
274- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
275- خسرو پیله وریان
276- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
277- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

ت

1- مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- گلنار تاجدار
20- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
21- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
22- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
23- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
24- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
25- وحید تادیبی
26- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
28- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
29- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
30- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
31- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
32- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
33- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
34- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
35- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
36- امیر تبادکانی
37- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
38- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
39- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
40- رضا تبریزی
41- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
42- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
43- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
44- حسین تبیانیان
45- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
46- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
47- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
48- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
49- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
50- هوبه تحویلداری
51- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
52- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
53- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
54- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
55- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
56- حسین ترابزاده خراسانی
57- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
58- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
59- صدیقه ترابی
60- فاطمه ترابی
61- فیروزه ترابی
62- محمد مهدی ترابی
63- مرتضی ترابی
64- یوسف ترابی
65- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
66- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
67- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
68- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
69- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
70- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
71- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
72- آرش ترک سامنی ، استادیار
73- بهروز ترک لادانی
74- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
75- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
76- گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
77- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
78- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
79- اشرف ترکیان ، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
80- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
81- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
82- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
83- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
84- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
85- عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
86- بهنام تشکری
87- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
88- محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
89- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
90- شاهین تفنگدارزاده
91- محسن تقدسی ، عضو دائمی هیئت علمی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
92- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
93- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
94- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
95- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
96- محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
97- محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
98- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
99- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
100- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
101- سید علی تقوی
102- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
103- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
104- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
105- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
106- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
107- مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
108- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
109- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
110- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
111- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
112- محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
113- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
114- مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
115- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
116- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
117- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
118- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
119- کتایون تقی زاده
120- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
121- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
122- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
123- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
124- هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
125- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
126- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
127- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
128- وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
129- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
130- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
131- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
132- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
133- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
134- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
135- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
136- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
137- محمدرضا تمامگر
138- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
139- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
140- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
141- عباس تمیزی
142- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
143- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
144- زهرا تنها معافی ، دانشیار
145- فرهاد تنهای رشوانلو
146- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
147- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
148- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
149- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
150- هادی تهرانی
151- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
152- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
153- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
154- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
155- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
156- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
157- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
158- ارکان توپال
159- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
160- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
161- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
162- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
163- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
164- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
165- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
166- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
167- سمیه توحیدلو
168- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
169- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
170- علی توحیدی مقدم
171- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
172- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
173- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
174- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
175- منوچهر توسلی نائینی
176- ایرج توسلیان
177- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
178- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
179- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
180- فیروز توفیق
181- جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
182- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
183- علی اصغر توفیقی
184- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
185- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
186- علی توکلان
187- احسان توکلی
188- امید توکلی
189- حمیدرضا توکلی
190- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
191- علی توکلی
192- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
193- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
194- فایزه توکلی
195- محمد جواد توکلی
196- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
197- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
198- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
199- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
200- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
201- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
202- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
203- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
204- محمدرضا توکلی صابری
205- رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
206- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
207- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
208- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
209- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
210- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
211- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
212- چنگ تونگ ، استاد
213- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
214- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
215- کاوه تیمورنژاد
216- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
217- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
218- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
219- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
220- حمید رضا تیموری
221- سحر تیموری
222- سعید تیموری
223- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
224- فاطمه تیموری
225- فرشته تیموری
226- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
227- رضا تیموری فعال ، استاد
228- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
5- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
6- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
7- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
8- فرهاد ثبوتی
9- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
10- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
11- محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
12- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
13- علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
14- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
15- علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
16- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
17- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
18- محمود ثقفی ، استاد،عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
19- مراد ثقفی
20- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- داود ثمری
26- جعفر ثمری صفا
27- دکتر احمد ثمریها ، مدرس دانشگاه
28- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
29- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
30- باقر ثنایی ذاکر
31- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- کاوه جاسب
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
14- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
17- فاطمه جان احمدی
18- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
19- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
20- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
21- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
22- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23- مسعود جان‌بزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
24- عسکر جانعلی زاده
25- پرهام جانفشان
26- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
27- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
28- حسین جانمحمدی
29- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
30- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
31- محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
32- محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
33- ابراهیم جاودان
34- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
35- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
36- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
37- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
38- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
39- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
40- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
41- رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
42- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
43- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
44- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
45- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
46- علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
47- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
48- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
49- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
50- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
51- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
52- تیمور جباری
53- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
54- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
55- حمید جباری
56- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
57- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
58- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
59- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
60- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
61- تقی جباری فر
62- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
63- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
64- دکتر امیر جبلی ، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد دانشگاه- عضوکمیته داوران ژورنال علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان
65- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
66- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
67- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
68- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
69- محمد جرادت
70- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
71- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
72- علی جزایری
73- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
74- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
75- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
76- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
77- امیر جعفرپور
78- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
79- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
80- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
81- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
82- جعفر جعفرزاده
83- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
84- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
85- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
86- فروزنده جعفرزاده پور
87- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
88- احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
89- سيداصغر جعفري
90- آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
91- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
92- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
93- امین جعفری
94- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
95- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
96- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
97- جواد جعفری
98- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
99- حسین جعفری
100- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
101- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
102- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
103- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
104- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
105- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
106- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
107- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
108- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
109- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
110- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
111- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
112- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
113- علی جعفری
114- علی جعفری
115- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
116- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
117- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
118- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
119- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
120- غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
121- غلام حسین جعفری
122- کبری جعفری
123- محمد جعفری
124- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
125- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
126- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
127- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
128- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
129- محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
130- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
131- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
132- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
133- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
134- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
135- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
136- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
137- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
138- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
139- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
140- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
141- احسان جعفری فر
142- نسرین جعفری گلستان
143- محسن جعفری مذهب
144- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
145- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
146- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
147- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
148- سعيد جعفری نیا
149- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
150- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
151- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
152- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
153- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
154- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
155- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
156- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
157- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
158- عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
159- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
160- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
161- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
162- حسن جلالی
163- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
164- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
165- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
166- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
167- وحیدرضا جلالی
168- مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
169- خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
170- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
171- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
172- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
173- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
174- محمود جلالی کروه
175- محمدرضا جلالی ندوشن
176- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
177- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
178- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
179- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
180- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
181- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
182- رضا جلیل زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
183- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
184- پروین جلیلوند
185- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
186- حمید جلیلوند
187- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
188- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
189- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
190- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
191- صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
192- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
193- مهندس مهناز جلیلی ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری
194- حمید جلیلی راثی
195- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
196- سمانه جلیلی صدرآباد
197- هاشم جلیلی صفریان
198- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
199- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
200- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
201- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
202- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
203- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
204- منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
205- الهام جم زاده
206- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
207- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
208- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
209- فریبرز جمالزاد فلاح
210- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
211- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
212- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
213- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
214- فرید جمالی
215- مسعود جمالی آشتیانی
216- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
217- فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
218- ابوذر جمالی نیا
219- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
220- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
221- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
222- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
223- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
224- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
225- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
226- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
227- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
228- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
229- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
230- سلیمان جمشیدی
231- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
232- محمدرضا جمشیدی
233- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
234- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
235- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
236- همایون جمشیدیان ، استادیار
237- غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
238- محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
239- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
240- سید مهدی جمیلی
241- نسرین جناب آقا
242- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
243- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
244- محسن جنتی
245- محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
246- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
247- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
248- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
249- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
250- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
251- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
252- عباس جهان بخشی
253- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
254- علی جهان بینی
255- احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
256- محمدرضا جهان میری
257- حمید جهانبخش
258- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
259- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
260- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
261- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
262- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
263- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
264- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
265- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
266- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
267- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
268- جواد جهانگیر
269- محمد حسین جهانگیر
270- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
271- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
272- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
273- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
274- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
275- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
276- محسن جهانگیری
277- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
278- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
279- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
280- عباسقلی جهانی
281- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
282- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
283- امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
284- نوید جهدی
285- نوید جهدی
286- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
287- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
288- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
289- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
290- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
291- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
292- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
293- ایرج جوادی
294- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
295- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
296- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
297- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
298- محمد جوادی
299- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
300- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
301- محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
302- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
303- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
304- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
305- فرناز جوادی گرگری
306- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
307- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
308- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
309- سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
310- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
311- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
312- عباس جوارشکیان
313- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
314- فرهاد جوان
315- جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
316- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
317- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
318- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
319- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
320- علی جوان فروزنده
321- جواد جوان مجیدی
322- محمد جوان نیکخواه ، استاد
323- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
324- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
325- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
326- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
327- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
328- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
329- نادر جوانی
330- محمود جوانی پور
331- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
332- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
333- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
334- سعید جواهرزاده
335- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
336- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
337- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
338- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
339- محمدرضا جودت
340- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
341- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
342- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
343- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
344- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
345- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
346- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
347- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
348- علی اکبر جوکار
349- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
350- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
351- سمیه جولایی
352- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
353- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
354- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
355- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- فیلیکس چان ، استاد
4- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- رامیار چتانی
7- علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
11- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
12- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
13- اسماعیل چمنی
14- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
15- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
16- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
17- چینگ چنگ لی
18- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
19- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
20- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
21- فرهاد چنگیزی
22- وحید چنگیزی
23- بنویت چنیاس
24- عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
25- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
26- منوچهر چهاردولی
27- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
28- عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
29- شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
30- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
31- علیرضا چوبینه ، استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
32- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
33- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
34- شمهونا چودهاری
35- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
36- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
37- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
38- محمد جواد چیت ساز
39- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
40- علیرضا چیت سازیان
41- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
42- مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
43- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
11- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
12- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
13- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
14- جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
15- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
16- فرزاد حاتمی
17- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
18- محمدرضا حاتمی
19- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
20- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
21- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
22- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
23- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
24- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
25- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
26- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
28- اصغر حاج سقطی
29- خسرو حاج صادقی
30- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
31- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
32- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
33- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
34- محسن حاجی آقایی
35- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
36- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
37- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
38- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
39- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
40- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
41- خلیل حاجی پور
42- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
43- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
44- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
45- ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
46- ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
47- سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
48- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
49- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
50- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
51- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
52- حسین حاجی سلطانی
53- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
54- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
55- مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
56- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
57- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
58- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
59- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
60- حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
61- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
62- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
63- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
64- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
65- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
66- الهه حاجیان حیدری
67- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشگاه تهران
68- زهره حاجیان فروشانی
69- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
70- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
71- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
72- محمد رضا حافظ نیا
73- محمدرضا حافظ نیا
74- احمد حافظی ، مدرس
75- اکرم حافظی
76- رحمت الله حافظی
77- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
78- فردین حافظی
79- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
80- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
81- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
82- سمانه حامدی ، استادیار
83- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
84- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
85- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
86- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
87- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
88- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
89- فرح حبیب ، استاد تمام
90- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
91- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
92- طاهر حبیب زاده
93- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
94- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
95- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
96- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
97- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
98- بهروز حبیبی
99- بیوک حبیبی ، پروفسور
100- جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
101- حمیدرضا حبیبی
102- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
103- عبدالحمید حبیبی
104- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
105- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
106- کیومرث حبیبی
107- لیلا حبیبی ، استادیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
108- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
109- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
110- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
111- هنگامه حبیبی
112- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
113- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
114- مهدی حبیبی دوست
115- صابر حبیبی سوادکوهی
116- آرش حبیبی لشکری
117- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
118- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
119- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
120- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
121- الهه حجازی ، دانشیار
122- جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
123- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
124- رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
125- سحاب حجازی
126- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
127- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
128- مجید حجازی
129- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
130- زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
131- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
132- عیسى حجت ، استاد تمام
133- عیسی حجت
134- محمدمهدی حجت
135- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
136- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
137- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
138- یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
139- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
140- سعید حجتی
141- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
142- سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
143- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
144- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
145- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
146- وحید حجتی نیکو
147- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
148- رضا حداد
149- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
150- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
151- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
152- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
153- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
154- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
155- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
156- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
157- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
158- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
159- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
160- هدی حدیدی
161- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
162- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
163- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
164- مهدی حریری ، استادیار
165- نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
166- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
167- شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
168- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
169- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
170- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
171- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
172- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
173- میرزا حسن الزمان
174- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
175- جعفر حسن پور
176- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
177- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
178- زینب حسن پور
179- شهاب حسن پور
180- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
181- مهدی حسن پور
182- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
183- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
184- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
185- حامد حسن زاده
186- حسین حسن زاده ، استادیار
187- حمیدرضا حسن زاده
188- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
189- عاطفه حسن زاده
190- عليرضا حسن زاده
191- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
192- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
193- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
194- محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
195- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
196- حمید حسن زاده اصفهانی
197- علی حسن زاده خوئی
198- مجتبی حسن زاده دلوئی
199- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
200- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
201- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
202- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
203- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
204- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
205- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
206- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
207- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
208- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
209- رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
210- آرمان حسنی ، استادیار
211- ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
212- امیر حسنی
213- بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
214- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
215- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
216- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
217- سیدرضا حسنی
218- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
219- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
220- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
221- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
222- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
223- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
224- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
225- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
226- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
227- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
228- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
229- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
230- سعید حسین پور
231- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
232- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
233- محمدجواد حسین پورفرد
234- الهام حسین خانی
235- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
236- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
237- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
238- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
239- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
240- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
241- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
242- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
243- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
244- متین حسین زاده
245- مریم حسین زاده
246- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
247- یوسف حسین زاده تروان
248- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
249- معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
250- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
251- فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
252- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
253- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
254- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
255- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
256- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
257- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
258- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
259- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
260- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
261- بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
262- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
263- پریسا حسینی
264- پیام حسینی
265- حامد حسینی
266- زینب السادات حسینی
267- سلمان حسینی
268- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
269- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
270- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
271- سید تیمور حسینی
272- سید جلال حسینی
273- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
274- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
275- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
276- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
277- سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
278- سید سلیمان حسینی
279- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
280- سید طاهر حسینی
281- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
282- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
283- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
284- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
285- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
286- سید کریم حسینی
287- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
288- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
289- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
290- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
291- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
292- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
293- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
294- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
295- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
296- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
297- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
298- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
299- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
300- سیدعلی حسینی ، دانشیار
301- سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
302- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
303- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
304- سیدوحید حسینی ، استاد
305- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
306- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
307- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
308- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
309- ملیحه سادات حسینی
310- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
311- میرزا حسن حسینی ، دانشیار
312- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
313- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
314- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
315- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
316- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
317- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
318- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد بابل
319- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
320- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
321- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
322- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
323- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
324- سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
325- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
326- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
327- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
328- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
329- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
330- موید حسینی صدر ، پروفسور
331- مهندس سیدمحمدرضا حسینی علی آباد
332- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
333- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
334- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
335- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
336- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
337- سید حسین حسینی لواسانی
338- سید مصطفی حسینی مزینانی
339- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
340- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
341- سید علی حسینی میلانی
342- سیدمحمد حسینی نژاد
343- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
344- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
345- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
346- سید محمد حسینی نصر
347- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
348- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
349- بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
350- شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
351- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
352- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
353- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
354- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
355- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
356- رویا حسینیان اصفهانی
357- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
358- پژمان حسینیون
359- سولماز حسینیون
360- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
361- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
362- محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
363- غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
364- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
365- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
366- سعید حصارکی
367- ایوب حضرتی
368- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
369- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
370- محمد حضوری
371- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
372- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
373- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
374- معصومه حق پرست
375- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
376- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
377- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
378- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
379- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
380- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
381- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
382- علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
383- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
384- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
385- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
386- غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
387- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
388- احمد حقانی
389- محمد حقانی
390- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
391- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
392- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
393- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
394- عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
395- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
396- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
397- علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
398- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
399- سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
400- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
401- سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
402- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
403- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
404- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
405- محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
406- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
407- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
408- منیژه حقیقی نسب ، دانشیار دانشگاه الزهرا
409- آزاده حکاک زاده
410- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
411- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
412- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
413- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
414- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
415- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
416- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
417- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
418- مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
419- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
420- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
421- محمد حلاج
422- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
423- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
424- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
425- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
426- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
427- مرجان حمدالهی
428- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
429- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
430- جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
431- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
432- حمید حمزه ای
433- مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
434- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
435- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
436- شهربانو حمیدپور
437- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
438- جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی برق - الکترونیک، استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
439- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
440- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
441- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
442- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
443- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
444- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
445- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
446- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
447- مهرزاد حمیدی
448- علي حمیدی زاده
449- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
450- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
451- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
452- پریچهر حناچی
453- پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
454- سیمین حناچی
455- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
456- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
457- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
458- منصوره حور علی
459- فاطمه حورعلی
460- مجیدعلی حوری
461- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
462- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
463- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
464- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
465- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
466- زهرا حیاتی
467- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
468- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
469- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
470- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
471- نیما حیدر زاده
472- ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
473- منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
474- کامبیز حیدرزاده ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
475- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
476- محمد حیدرزاده
477- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
478- علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
479- احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
480- امید حیدری
481- امیر حیدری
482- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
483- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
484- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
485- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
486- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
487- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
488- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
489- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
490- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
491- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
492- علی حیدری
493- غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
494- فاطمه حیدری
495- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
496- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
497- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
498- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
499- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
500- مهدی حیدری
501- نادر حیدری
502- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
503- محسن حیدری بنی
504- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
505- حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
506- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
507- کوروش حیدری شیرازی
508- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
509- مرتضی حیدری مظفر
510- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
511- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
512- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
513- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
514- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
515- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
516- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
517- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
518- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
7- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
8- احمد خادم زاده ، دانشیار پژوهشگاه فضای مجازی
9- حمید خادم مسجدی
10- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
11- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
12- عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
13- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
14- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
15- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
16- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
17- عباس خاشعی سیوکی
18- نازیلا خاقانی
19- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
20- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
21- سیمین خاکپور
22- محمدرضا خاکزاد
23- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
24- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
25- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
26- مرضیه خاکستری ، دانشیار
27- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
28- میلاد خاکی
29- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
30- علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
31- محمد خالدیان
32- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
33- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
34- علی خالق خواه
35- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
36- ابوالفتح خالقی ، استادیار
37- فریبا خالقی سروش
38- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
39- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
40- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
41- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
42- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
43- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
44- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
45- ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
46- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
47- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
48- شعبانعلی خان صنمی
49- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
50- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
51- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
52- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
53- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
54- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
55- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
56- محمدرضا خانلو
57- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
58- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
59- حسن خانی
60- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
61- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
62- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
63- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
64- هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
65- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
66- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
67- علیرضا خاوندی
68- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
69- محمدرضا خباز تمیمی
70- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
71- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
72- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
73- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
74- علیرضا ختایی ، استاد
75- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
76- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
77- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
78- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
79- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
80- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
81- سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
82- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
83- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
84- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
85- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
86- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
87- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
89- فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
90- ابوالحسن خدادادپور
91- ایرج خدادادی
92- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
93- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
94- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
95- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
96- علی اصغر خدادوست آرانی
97- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
98- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
99- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
100- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
101- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
102- حمیده خداویسی
103- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
104- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
105- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
106- ابوذر خدایاری
107- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
108- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
109- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
110- علی خدایی ، دانشیار، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
111- غلامحسن خدایی
112- زینب خدری
113- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
114- غلامحسین خدری ، دانشیار
115- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
116- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
117- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
118- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
119- فاطمه خرازی افرا
120- محمد خرازی افرا
121- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
122- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
123- سیدعلی خراسانی
124- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
125- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
126- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
127- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
128- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
129- سعید خردمندی
130- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
131- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
132- حسن خرقانی
133- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
134- الهام خرم
135- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
136- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
137- کاظم خرم دل
138- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
139- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
140- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
141- محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
142- بهاء الدین خرمشاهی
143- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
144- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
145- منوچهر خرمین
146- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
147- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
148- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
149- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
150- امین خزاعی
151- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
152- زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
153- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
154- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
155- پژمان خزایی
156- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
157- محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
158- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
159- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
160- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
161- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
162- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
163- قدرت الله خسرو شاهی
164- امیر خسروانی
165- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
166- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
167- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
168- نرجس خسروجردی
169- اصغر خسروشاهی اصل
170- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
171- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
172- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
173- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
174- حسن خسروی
175- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
176- زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
177- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
178- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
179- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
180- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
181- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
182- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
183- محمدرضا خسروی
184- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
185- محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
186- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
187- میثم خسروی
188- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
189- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
190- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
191- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
192- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
193- عیسی خشرو رودبارکی
194- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
195- سلمان خضرایی
196- احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
197- علیرضا خضریان
198- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
199- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
200- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
201- محمد خطیب
202- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
203- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
204- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
205- داوود خطیبی تبار
206- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
207- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
208- حمید خلج
209- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
210- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
211- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
212- ابوالفضل خلخالی
213- مریم خلخالی
214- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
215- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
216- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
217- امیرحسین خلوتی
218- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
219- محمدعلی خلیجی
220- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
221- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
222- جعفر خلیل پور
223- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
224- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
225- رضا خلیلی
226- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
227- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
228- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
229- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
230- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
231- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
232- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
233- نصراله خلیلی
234- مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
235- مرتضی خمیری
236- جواد خمیس آبادی
237- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
238- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
239- سیدمحمد خوئی
240- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
241- خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
242- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
243- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
244- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
245- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
246- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
247- غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
248- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
249- علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
250- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
251- احسان خواجویی
252- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
253- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
254- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
255- رحمت اله خوارزمی
256- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
257- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
258- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
259- علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
260- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
261- محمد خوران
262- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
263- صدیقه خورشید
264- مریم خورشیدی
265- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
266- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
267- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
268- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
269- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
270- علیرضا خوش تراش
271- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
272- محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
273- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
274- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
275- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
276- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
277- بهرام خوش نویسان
278- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
279- علی خوشبخت
280- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
281- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
282- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
283- کاظم خوشدل
284- مریم خوشفکر
285- مانا خوشکام
286- مریم خوشنویس
287- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
288- امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
289- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
290- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
291- علی اکبر خیاط
292- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
293- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
294- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
295- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
296- محمد خیر
297- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
298- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
299- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
300- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
301- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
302- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
303- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
304- ایمان خیرخواه
305- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
306- حسن خیری ، استاد یار
307- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
308- حسین خیری استیار

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- علیرضا داداشی
3- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
4- علیرضا داداشی جوکندان
5- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
6- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
7- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
8- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
9- علیرضا دادرس
10- سجاد دادفر
11- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
12- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
13- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
14- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
15- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
16- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
17- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
18- حسین دارآفرین
19- سعید داراب
20- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
21- حجت الله دارابی
22- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
23- علی دارابی
24- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
25- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
26- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
27- رابرت داستال
28- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
29- علی داسمه
30- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
31- معصومه دامغانی
32- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
33- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
34- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
35- ابوالفضل دانای
36- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
37- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
38- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
39- حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
40- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
41- عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
42- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
43- سید محسن دانش پژوه
44- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
45- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
46- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
47- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
48- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
49- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
50- فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
51- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
52- افخم دانشفر ، دانشیار
53- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
54- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
55- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
56- سارا دانشمند
57- مزدک دانشور
58- محمود دانشور کاخکی ، استاد
59- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
60- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
61- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
62- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
63- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
64- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
65- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
66- علیرضا داودیان
67- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
68- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
69- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
70- رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
71- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
72- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
73- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
74- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
75- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
76- حامد داوری اردکانی ، استادیار
77- رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
78- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
79- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
80- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
81- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
82- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
83- اسماعیل داوود آبادی
84- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
85- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
86- پدرام داوودی
87- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
88- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
89- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
90- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
91- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
92- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
93- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
94- وان یانگ داییس
95- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
96- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
97- عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
98- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
99- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
100- مارسین دبوسکی
101- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
102- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
103- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
104- حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
105- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
106- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
107- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
108- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
109- سید حسین دخانچی
110- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
111- سیدعلی دربانی
112- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
113- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
114- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
115- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
116- سیدعلیرضا درخشان
117- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
118- مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
119- نجلا درخشانی
120- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
121- رضا درخشنده
122- جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
123- صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
124- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
125- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
126- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
127- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
128- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
129- دردانه دُره
130- فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
131- س دروسان
132- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
133- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
134- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
135- جهانگیر درویش بانی
136- رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
137- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
138- محمد درویش زاده ، رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
139- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
140- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
141- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
142- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
143- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
144- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
145- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
146- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
147- نجمه دری ، دانشیار
148- بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
149- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
150- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
151- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
152- عباسعلی دریایی
153- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
154- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
155- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
156- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
157- کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
158- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
159- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
160- محمود دژکام
161- صنم دژم
162- فرزان دست بوس
163- بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
164- سلمان دستان
165- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
166- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
167- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
168- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
169- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
170- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
171- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
172- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
173- علی دشتی شفیعی
174- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
175- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
176- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
177- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
178- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
179- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
180- محمد دقیقی ، دانشیار
181- محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
182- ماندانا دل آرا
183- علی دل پیشه
184- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
185- علی دلاور
186- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
187- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
188- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
189- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
190- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
191- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
192- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
193- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
194- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
195- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
196- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
197- ئاکو دلگشاد
198- لیلا دلیری
199- مقصود دلیری
200- عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
201- سورش دمان ، استاد مدیریت
202- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
203- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
204- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
205- عادل دنیایی
206- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
207- محمدرضا ده بزرگی
208- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
209- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
210- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
211- علی دهباشی
212- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
213- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
214- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
215- زهره دهدشتی شاهرخ
216- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
217- عباس دهش ور
218- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
219- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
220- محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
221- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
222- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
223- رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
224- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
225- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
226- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
227- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
228- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
229- فاطمه دهقان
230- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
231- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
232- یوسف دهقان
233- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
234- امین دهقان قهفرخی
235- بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
236- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
237- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
238- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
239- محمود دهقان نیری
240- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
241- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
242- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
243- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
244- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
245- علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
246- فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
247- ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
248- محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
249- دکتر مسعود دهقانی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
250- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
251- سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
252- عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
253- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
254- سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
255- امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
256- سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
257- فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
258- مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
259- مهدی دهمرده
260- رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
261- نظام علی دهنوی
262- رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
263- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
264- ناصر دواتگر
265- علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
266- پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
267- امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
268- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
269- ماریا دوتسنکو
270- سارا دودانگه
271- داوود دورانیان
272- جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
273- محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
274- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
275- حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
276- احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
277- حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
278- علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
279- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
280- علی دوستی
281- وحید دوستی
282- محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
283- حبیب دوستی فر
284- پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
285- شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
286- شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
287- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
288- فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
289- علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
290- حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
291- داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
292- داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
293- فتح الله دویرانی
294- بستان دی لونل
295- منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
296- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
297- نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
298- ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
299- رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
300- زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
301- امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
302- محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
303- داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
304- سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
305- شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
306- صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
307- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
308- حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
309- مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
310- فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
311- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
312- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
313- علی دینی ترکمانی
314- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
315- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
316- جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
317- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
318- اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
319- علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- مهدی ذاکر اکبری
2- سعید ذاکر بستان آباد
3- سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
4- محمدرضا ذاکرزاده
5- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
6- احمد ذاکری
7- جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
8- محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
9- محمد حسین ذاکری
10- مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
11- ناصر ذاکری
12- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
13- سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
14- مهدی ذاکریان
15- حسین ذبحی
16- ابوالقاسم ذبیح الله
17- سید مجید ذبیح زاده
18- آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
19- حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
20- علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
21- محمد ذبیحی
22- محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
23- کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
24- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
25- حسین ذکاوتی زاده
26- علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
27- عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
28- محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
29- امیرحسین ذکرگو
30- غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
31- محمد ذوالحواریه
32- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
33- حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
34- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
35- حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
36- رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
37- سهیل ذوالفقاری
38- سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
39- شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
40- عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
41- محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
42- خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
43- علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
44- محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
45- محمدهادی ذوالنوریان
46- حسن ذوقی
47- مهدی ذوقی
48- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران

ر

1- جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
14- لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
15- مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
16- غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
19- سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
20- رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
21- مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
28- لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
29- ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
30- محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
31- حامد رادمرد
32- عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
33- مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
34- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
35- مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
36- هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
37- محمد رادور
38- رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
39- مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
40- ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
41- فيروز رازنهان
42- ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
43- رضا راستخواه
44- ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
45- نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
46- عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
47- عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
48- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
49- جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
50- بهزاد راسخ
51- حسین راسخ
52- نازنین راسخ
53- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
54- سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
55- جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
56- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
57- محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
58- حمید راشدی ، دانشگاه تهران
59- کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
60- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
61- احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
62- زهره راشکی
63- سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
64- جلال راعی
65- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
66- محمد راعی
67- عباس راعی تبار
68- محمدعلی راغبی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
69- حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
70- زهرا راکعی
71- فاطمه راکعی
72- محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
73- علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
74- غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
75- غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
76- سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
77- اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
78- حسین رایتی مقدم
79- بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
80- محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
81- حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
82- داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
83- طاها ربانی
84- محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
85- محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
86- مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
87- علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
88- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
89- اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
90- بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
91- حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
92- زهرا ربیعی
93- سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
94- علی ربیعی
95- محمد ربیعی
96- مریم ربیعی
97- ولی ربیعی ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
98- محمدمهدی رجا
99- مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
100- ناهید رجائی
101- نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
102- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
103- سیدمحمدکاظم رجایی
104- شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
105- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
106- عباس رجایی ، استادیار
107- علیرضا رجایی
108- محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
109- امیرحسین رجب پور ، دبیر انجمن مغز و شناخت گیلان
110- ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
111- علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
112- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
113- علی رجب زاده قطرمی
114- مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
115- پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
116- حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
117- حمیدرضا رجبی
118- رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
119- سهیل رجبی
120- علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
121- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
122- قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
123- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
124- مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
125- معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
126- محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
127- احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
128- حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
129- مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
130- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
131- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
132- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
133- عباس رجبی‌فرد ، رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین
134- محمد ضیا رحمان
135- مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
136- رضا رحمان ستایش
137- حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
138- اشکان رحمانی ، استادیار
139- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
140- امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
141- امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
142- بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
143- تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
144- حجت رحمانی ، استادیار
145- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
146- حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
147- حسین رحمانی
148- دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
149- زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
150- علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
151- علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
152- علیرضا رحمانی
153- کریم رحمانی
154- کیومرث رحمانی
155- محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
156- مهدی رحمانی
157- وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
158- آرش رحمانی زاده ، دانشگاه تبریز
159- رامین رحمانی نژاد
160- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
161- مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
162- سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
163- صادق رحمتی ، Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran
164- فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
165- محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
166- محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
167- محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
168- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
169- هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
170- ولی رحمتی
171- دکتر بهمن رحمتی نژاد ، دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
172- روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
173- حسن رحیق اغصان ، مسئول حوزه امور امنیت سازمانهای مرکزمدیریت راهبردی افتای استان آذربایجان شرقی
174- محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
175- مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
176- نواب رحیم پور
177- شروین رحیم زاده
178- رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
179- فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
180- ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
181- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
182- اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
183- اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
184- امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
185- پژمان رحیمی
186- حسین رحیمی
187- داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
188- رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
189- رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
190- روح الله رحیمی
191- زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
192- سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
193- سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
194- فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
195- دکتر محمد رحیمی ، جامعه شناس
196- محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
197- محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
198- مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
199- مهدی رحیمی
200- میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
201- وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
202- علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
203- محمدرضا رحیمی پور ، Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
204- عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
205- ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
206- وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
207- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
208- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
209- جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
210- حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
211- حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
212- سحر رحیمیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
213- علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
214- محمد جواد رحیمیان
215- نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
216- حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
217- فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
218- محمد حسین رخشانی
219- ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
220- غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
221- محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
222- مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
223- فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
224- محمدرضا رزازی ، Computer Science
225- محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
226- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
227- سیدقاسم رزاقی
228- محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
229- مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
230- مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
231- طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
232- آرمین رزم آهنگ
233- سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
234- قادر رزمجو ، استادیار
235- جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
236- حبیب رزمی ، پروفسور
237- نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
238- ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
239- احمد رستگار ، عضو هیات علمی
240- حسن رستگار
241- حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
242- نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
243- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
244- فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
245- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
246- امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
247- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
248- امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
249- امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
250- امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
251- ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
252- جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
253- حامد رستمی
254- خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
255- روح اله رستمی
256- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
257- شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
258- دکتر شعیب رستمی ، مدرس دانشگاه، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
259- عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
260- علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
261- محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
262- محمد رستمی
263- محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
264- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
265- محمدرضا رستمی
266- مصطفی رستمی ، استادیار
267- ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
268- وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
269- علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
270- محسن رستمی مال خلیفه ، خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی
271- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه
272- عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
273- مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
274- علیرضا رستمی هرانی
275- خادم رسول
276- حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
277- رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
278- سعید رسولی
279- علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
280- علی اکبر رسولی
281- فاطمه رسولی
282- مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
283- دکتر محسن رسولی
284- دکتر محمد رضا رسولی ، استادیار
285- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
286- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
287- سید حسن رسولی ( جامخانه ) ، پژوهشگر دکتری، برنامه ریزی شهری
288- رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
289- محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
290- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
291- میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
292- گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
293- احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
294- نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
295- مهدی رشوند
296- غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
297- نعمت اله رشید نژاد
298- احمد رشیدی ، استادیار
299- حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
300- حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
301- سامان رشیدی
302- فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
303- فرید رشیدی
304- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
305- محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
306- حمید رشیدی نژاد
307- مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
308- آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
309- آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
310- حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
311- جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
312- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
313- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
314- محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
315- قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
316- بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
317- کامران رضا یزدی ، دانشیار
318- بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
319- پژمان رضائی
320- جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
321- زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
322- شمس الدین رضائی
323- علیرضا رضائی
324- نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
325- محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
326- عبدالحسین رضائی راد
327- مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
328- محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
329- جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
330- غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
331- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
332- علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
333- علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
334- مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
335- محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
336- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
337- جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
338- مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
339- فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
340- راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
341- رضا رضازاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
342- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
343- منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
344- فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
345- امین رضایان
346- مهدی رضایت
347- یحیی رضایت
348- محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
349- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
350- مسعود رضایتی
351- احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
352- حامد رضایی
353- حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
354- حمید رضایی
355- حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
356- حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
357- ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
358- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
359- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
360- عباس رضایی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
361- عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
362- عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
363- علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
364- علی اکبر رضایی
365- علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
366- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
367- غلامرضا رضایی
368- فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
369- فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
370- کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
371- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
372- محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
373- محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
374- محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
375- مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
376- مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
377- ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
378- نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
379- هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
380- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
381- یوسف رضایی
382- حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
383- امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
384- محمد علی رضایی اصفهانی ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
385- جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
386- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
387- کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
388- حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
389- غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
390- علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
391- سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
392- مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
393- روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
394- خدیجه رضایی کیخایی ، دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
395- محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
396- مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
397- محسن رضایی میرقائد
398- حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
399- مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
400- مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
401- شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
402- مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
403- ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
404- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
405- زهرا رضوانی
406- علیرضا رضوانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
407- مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
408- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
409- محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
410- محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
411- محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
412- پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
413- راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
414- رسول رضوی ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
415- سید ابوالفضل رضوی
416- سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
417- سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
418- سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
419- عباس رضوی
420- عبدالحمید رضوی
421- محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
422- محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
423- نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
424- هوشنگ رضوی
425- وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
426- اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
427- سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
428- مهدی رضوی فر
429- بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
430- سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
431- ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
432- ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
433- حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
434- محمد رعایایی اردکانی
435- محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
436- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
437- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
438- زینب رفتنی امیری
439- محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
440- مسعود رفيقي
441- حسین رفیع ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
442- همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
443- فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
444- جلال الدین رفیع فر
445- فرزان رفیعا
446- مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
447- بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
448- رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
449- سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
450- شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
451- علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
452- مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
453- مهناز رفیعی
454- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
455- مرتضی رفیعی تهرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی
456- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
457- بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
458- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
459- فرزاد رفیعیان
460- مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
461- علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
462- حجة الاسلام جواد رقوی
463- شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
464- مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
465- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
466- عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
467- محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
468- رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
469- حجة الاسلام و المسلمین محمد تقی رکنی لموکی
470- محمدمهدی رکنی یزدی
471- علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
472- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
473- مجید رمضان
474- سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
475- محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
476- علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
477- احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
478- رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
479- یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
480- علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
481- مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
482- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
483- ابوالفضل رمضانی ، استادیار
484- احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
485- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
486- امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
487- جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
488- حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
489- علی رمضانی
490- علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
491- فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
492- مجتبی رمضانی ، دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل گروه مدیریت ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران
493- محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
494- محمود رمضانی
495- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
496- یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
497- یعقوب رمضانی
498- یوسف رمضانی
499- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
500- فرزاد رمضانی راد
501- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
502- احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
503- محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
504- احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
505- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
506- محمدرحیم رمضانیان ، دانشیار دانشگاه گیلان
507- علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
508- جواد رمضی ، رییس فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران
509- محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
510- احسان رنجبر
511- اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
512- امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
513- بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
514- رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
515- رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
516- زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
517- علیرضا رنجبر
518- غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
519- محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
520- محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
521- شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
522- محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
523- زهره رنجبر کهن
524- اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
525- فرزانه رنجبر نوشری ، مربی دانشگاه پیام نور
526- آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
527- عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
528- الهام رنجبرضرابی
529- اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
530- محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
531- سمیه رنجکش
532- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
533- فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
534- زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
535- رضا رهاوی
536- علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
537- محمدرضا رهبانیان
538- ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
539- مرتضی رهبر
540- مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
541- دکتر نادر رهبر ، استادیار
542- زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
543- زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
544- دکتر عباس رهبری ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
545- مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
546- محبعلی رهدار ، استادیار
547- رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
548- اکبر رهنما
549- مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
550- محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
551- محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
552- محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
553- مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
554- نادر رهنما ، هیأت علمی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
555- جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
556- فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
557- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
558- محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
559- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
560- محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
561- عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
562- سپهر رواتی
563- اعظم روادراد
564- حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
565- علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
566- حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
567- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
568- سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
569- مهدی روانشادنیا ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
570- ثمین روانشادی روانشادی
571- مهدی روپایی
572- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
573- محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
574- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
575- حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
576- جواد روحانی
577- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
578- شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
579- محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
580- مسعود روحانی ، دانشیار دانشگاه مازندران
581- نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
582- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
583- فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
584- احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
585- داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
586- رضا روحی
587- سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
588- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
589- کاوس روحی
590- اتابک روحی امینجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
591- عليرضا رودباري
592- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
593- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
594- مظاهر روزبهانی
595- مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
596- احمد روستا
597- جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
598- کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
599- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
600- سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
601- شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
602- شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
603- فروز روشن بین
604- رسول روشن چسلی
605- سوسن روشن ضمیر
606- منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
607- قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
608- امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
609- سبحان روشنفکر جورشری
610- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
611- سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
612- محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
613- ویدا روشنی
614- جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
615- محسن روشنیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
616- شكوفه روغني
617- مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
618- فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
619- ابراهیم رومینا
620- وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
621- رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
622- احمد ریاحی ، Iranian-Australian Community of Science
623- اعظم ریاحی
624- فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
625- محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
626- وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
627- جواد ریاحی اصل
628- مهدی ریاحی خرم
629- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار
630- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
631- نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
632- نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
633- فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
634- عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
635- علی ریاضی
636- مارکوس ریتر
637- عظیمه ریحانی ، مدرس دانشگاه
638- موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
639- افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
640- علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- ساجد زاده داداشی
5- آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
6- حسین زارع
7- حسین زارع ، دانشیار
8- داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
9- داوود زارع
10- رامین زارع ، مسئول کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش
11- رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
12- ساسان زارع
13- شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
14- عبدالرضا زارع
15- عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
16- علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
17- غلامحسین زارع
18- فریبا زارع
19- کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
20- محمدجواد زارع
21- پروفسور مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22- مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
23- هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
24- اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
25- علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
26- محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
27- محمدعلی زارع چاهوکی
28- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
29- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مدرس و ارزیاب سیستم های مدیریتی شرکت های صنعتی
30- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
31- محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
32- احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
33- حسین زارع شعار
34- اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
35- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
36- فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
37- احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
38- وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
39- یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
40- عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
41- جواد زارعان ، دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
42- محمدجواد زارعان
43- اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
44- بهروز زارعی
45- حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
46- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
47- فاطمه زارعی ، استادیار
48- فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
49- مجتبی زارعی ، استاد نورولوژی و نوروساینس،پژوهشکده ی علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
50- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
51- محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
52- محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
53- محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
54- محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
55- محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
56- مرضیه زارعی
57- مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
58- پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
59- حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
60- محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
61- بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
62- اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
63- کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
64- سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
65- مرتضی زارعی گوار
66- حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
67- حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
68- غلامرضا زارعی محمودآبادی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
69- آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
70- احسان زارعیان
71- حسین زارعیان
72- علیرضا زاکانی
73- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
74- سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
75- علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
76- نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
77- محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
78- یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
79- عادل زاهدبابلان
80- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
81- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
82- عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
83- فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
84- محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
85- مرتضی زاهدی
86- مهدی زاهدی
87- مهسا زاهدی
88- محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
89- قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
90- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
91- مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
92- پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی ، استاد تمام
93- محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
94- مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
95- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
96- احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
97- سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
98- اسفندیار زبردست ، استاد تمام
99- عذرا زبردست ، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
100- لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
101- مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
102- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
103- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
104- زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
105- منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
106- منصور زراءنژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
107- علیرضا زراسوندی
108- عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
109- حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
110- فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
111- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
112- عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
113- زهره زرشناس
114- سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
115- سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
116- مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
117- ستار زرکلام
118- ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
119- سیدمحمد زرگر
120- سارا زرگر آزاد
121- رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
122- کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
123- رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
124- فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
125- هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
126- جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
127- امیرحسن زرنانی ، استاد ایمنی شناسی پزشکی
128- محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
129- مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
130- محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
131- سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
132- آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
133- محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
134- حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
135- فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
136- مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
137- ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
138- علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
139- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
140- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
141- حجة الاسلام علیرضا زکی زاده رنانی
142- محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
143- مجید زلقی
144- الهه زمان
145- اصغر زماني
146- احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
147- الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
148- بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
149- بهزاد زمانی
150- بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
151- حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
152- ذبیح اله زمانی ، استاد
153- رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
154- سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
155- علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
156- غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
157- فهیمه زمانی
158- محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
159- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
160- مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
161- جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
162- فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
163- محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
164- علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
165- امیر حسین زمردیان
166- رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
167- غلامرضا زمردیان ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
168- محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
169- حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
170- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
171- هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
172- بهزاد زنجانی نژاد
173- مجید زنجیردار ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
174- اسکندر زند ، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
175- رضا زند
176- سیامک زند رضوی
177- محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
178- مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
179- امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
180- غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
181- مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
182- مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
183- حسن زندی
184- مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
185- هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
186- طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
187- رضا زندی دولابی
188- آرزو زندی محب ، دکتر معماری
189- مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
190- مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
191- احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
192- یعقوب زنگنه
193- حجة الاسلام جعفر زنگنه شهرکی
194- علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
195- سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
196- امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
197- سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
198- بنفشه زهرایی
199- سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
200- سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
201- محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
202- یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
203- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
204- حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
205- کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
206- یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
207- رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
208- سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
209- منصور زیبایی ، استاد
210- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
211- مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
212- فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل
213- سعید زین الدینی
214- محمدرضا زین الدینی
215- محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
216- نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
217- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
218- مهدی زینالی
219- علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
220- اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
221- حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
222- امین زیوری
223- فرهاد زیویار

ژ

1- وی ژانگ ، Yale University, United States

س

1- محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- ابوالفضل ساجدی
6- فتح اله ساجدی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
7- آرمان ساجدی نژاد
8- حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
9- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
10- علی محمد سادات افسری
11- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
12- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
13- سعید سادات نیا
14- سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
15- سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
16- سیدعلی ساداتی نژاد
17- سیدمحمد ساداتی نژاد
18- جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
19- سیمین سارانی ، کارشناس و مدیر داخلی نشریه
20- عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
21- محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
22- فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
23- معین الدین سارکر
24- ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
25- امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
26- باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
27- حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
28- امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
29- علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
30- بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
31- عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
32- مجید ساریخانی ، استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد
33- معصومه سازنده
34- اعظم سازور ، Alzahra University
35- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، وکیل دادگستری
36- فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
37- مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
38- مسعود ساعت ساز ، استادیار
39- احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
40- بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
41- علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
42- محمدامین ساعی
43- محسن ساغری ، Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
44- عادل ساکی
45- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
46- محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
47- حسین سالار آملی ، استاد
48- علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
49- زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
50- سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
51- مجید سالاری
52- محمد سالاری
53- محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
54- مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
55- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
56- حسام الدین سالاریان
57- رضا سالاریان ، (استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار
58- حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
59- محمدمهدی سالخورده حقیقی
60- نوریه سالکی
61- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
62- نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
63- فردین سالمیان
64- عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
65- علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
66- نوذر سامانی
67- امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
68- صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
69- مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
70- فاطمه سامع ، محقق پسادکترای علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
71- محمود سامکن
72- احد سامی فر
73- شیب سانکار سانا
74- مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
75- محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
76- جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
77- حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
78- سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
79- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
80- محمدتقی سبحانی
81- داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
82- محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
83- مهدی سبحانی نژاد
84- غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
85- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
86- تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
87- فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
88- فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
89- وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
90- حسن فرجی سبکبار ، دانشیار
91- یداله سبوحی ، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
92- علیرضا سپاسخواه ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز
93- علی اصغر سپاهی ، استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
94- سجاد سپهر ، استاد دانشگاه و کارمند شهرداری ایردموسی
95- بهنام سپهرمند ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
96- زهرا سپهری ، استادیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
97- محمد سپهری ، پایگاه علمی شهید خجسته رشت
98- محمد مهدی سپهری ، ، دانشیار، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
99- مرتضی سپهری
100- فیروزه سپهریان ، دانشیار آموزش و پرورش و روانشناسی
101- اصغر سپهوند ، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
102- بهرنگ سپهوند
103- مراد سپهوند ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
104- موحد سپهوند ، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
105- بهروز سپیدنامه ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
106- هاشم ستاره ، مدیر ایمنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
107- علی ستاری ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
108- معصومه ستاری
109- فرزاد ستاری اردبیلی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، اردبیل
110- علی ستاری خواه
111- محمد ستاری فر ، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
112- علی ستاریان ، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
113- دکتر صادق ستوان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی
114- مسعود ستوده ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
115- مهدی ستوده ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
116- مهندس امیرحسین ستوده بیدختی ، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه علاءالدوله سمنانی
117- الهه ستوده نما ، Alzahra University
118- سید سجاد ایزدهی ، دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
119- سیدمحمد سجاد صدوق ، دانشگاه شهید بهشتی
120- سیدمحمد کاظم سجادپور ، Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
121- حسن سجادزاده ، استاد دانشگاه بوعلی سینا
122- احمدرضا سجادی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
123- بختیار سجادی
124- پروین سجادی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
125- حمیرا سجادی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
126- رضیه سادات سجادی ، استاد دانشگاه قم
127- سمانه سجادی ، ریاست مرکزعلمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)
128- سید عبدالکریم سجادی ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
129- سید مجتبی سجادی ، استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
130- سید مهدی سجادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
131- سید نصراله سجادی ، استاد دانشگاه تهران
132- سیدمحسن سجادی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
133- سیدمهدی سجادی ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس
134- سیده اعظم سجادی
135- صمد سجادی
136- علی محمد سجادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
137- نغمه سادات سجادی ، دانشگاه تهران، گروه مپنا
138- هادی سجادی ، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
139- جعفر سجادی پارسا ، ریاست دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
140- سهیلا سجادی راد
141- سامی سجادی فر ، استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام
142- سید حسین سجادی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
143- حمداله سجادی قیداری ، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
144- سکینه سجودی
145- حکیم سحاقی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
146- محمدعلی سحری ، دانشگاه تربیت مدرس
147- نصراله سخاوتی ، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
148- عباس سر افرازی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
149- جواد سرآبادانی ، دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
150- علیرضا سرائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
151- مهسا سرائی ، کارشناس ارشد برق مخابرات
152- شراره السادات سرابی
153- علی اصغر سرابی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
154- سیدحسین سراج زاده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
155- محمود سراجی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
156- مهدی رضا سرافراز ، استادیار دانشگاه شیراز
157- علیمراد سرافرازی
158- حمیده سراوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
159- حسن سرایی ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
160- محمد سرایی ، دانشگاه سالفورد، انگلستان
161- محمد حسین سرایی ، دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
162- مهدی سربازی ، معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
163- غزاله سربیشه‌­ئی ، رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد
164- محسن سرتیپی پور ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی
165- علی اصغر سرچاهی ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
166- مهدی سرچشمه پور
167- محمد سرچمی ، دانشجوی دکتری حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
168- مریم سرخوش ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
169- علی سردار شهرکی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران
170- اهورا سرداری ، پتروشیمی شهید تندگویان
171- مجید سرسنگی ، دانشیار دانشگاه تهران
172- فرهنگ سرشکی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
173- علی اکبر سرفراز ، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران
174- محمد سرفراز ، استاد علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه ملک فهد عربستان
175- حامد سرکرده
176- هادی سرگلزایی
177- محمد علی سرلک ، استاد دانشگاه پیام نور
178- حمیده سروانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
179- رحیم سرور ، دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی
180- احمدرضا سروش ، استاد گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
181- عباس سروش ، دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
182- صاحب سروش فر ، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج دکتری فیزیک
183- افسانه سروش یار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
184- سیاوش سروشیان
185- عبدالرضا سروقد مقدم ، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
186- عبدالرضا سروقدمقدم
187- مجید سروی ، دکتری تخصصی مهندسی راه و ترابری - دانشگاه موناش استرالیا
188- محمد کمال سرویها ، رییس شورای اسلامی شهر مشهد
189- هری سری واستاوا ، استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه ویکتوریا- کانادا
190- فرزانه سریر ، استادیار دانشکده رفاه
191- محمود سریع القلم ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
192- سولماز سعادت ، استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
193- محمدمهدی سعادت پور ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
194- حمید سعادت فر
195- مهدی سعادت فر ، استادیار
196- سید حسن سعادت مصطفوی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
197- داریوش سعادتی ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
198- علی محمد سعادتی ، قائم مقام شهردار منطقه ۱۲
199- مجتبی سعادتی ، مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
200- مجید سعادتی ، مدیر اجرایی
201- مسعود سعادتی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز
202- ابوطالب سعادتی شامیر
203- امیر سعدالدین ، associate
204- سیف الله سعدالدین ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان
205- حسینعلی سعدی ، دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)
206- حشمت اله سعدی ، استادیار
207- اسماعیل سعدی پور ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
208- معصومه سعید
209- احمد سعیدنیا
210- ایوب سعیدی
211- پرویز سعیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
212- حسن سعیدی ، دانشیار دانشکدۀ الهیات و ادیان
213- رضا سعیدی ، استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.
214- رضا سعیدی ، دانشیار کودکان
215- سارا سعیدی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد
216- سعید سعیدی ، Nevada University, Reno, USA
217- سهراب سعیدی ، صاحب امتیاز و مدیر مسئوول
218- عباس سعیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
219- عباس سعیدی ، دانشیار-دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
220- علی سعیدی ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
221- علی سعیدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
222- علی سعیدی
223- علی اصغر سعیدی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
224- مهندس علیرضا سعیدی ، دبیرکل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران و موسس تیم نجات موج پیشرو
225- لاله سعیدی
226- محسن سعیدی ، کارشناس شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای کشور
227- محمد حسن سعیدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
228- محمد سعید سعیدی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
229- مهناز سعیدی ، استادیار
230- هادی سعیدی ، استادیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ایران
231- سعید سعیدی جم
232- محمود سعیدی رضوانی ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
233- نوید سعیدی رضوانی
234- محمّدباقر سعیدی روشن ، دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه
235- بهرام سعیدی فرزاد
236- اسکندر سعیدی کیا ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز
237- محمد سعیدی مهر ، استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس
238- محمد سعیدی مهرآباد ، استاد، دانشگاه علم و صنعت
239- حمید سعیدیان ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران
240- ماشالله سعیدیان
241- علیرضا سفیانیان ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
242- فاطمه سفید کن ، استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
243- نصراله سفیدبخت ، عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته علوم دامی دانشگاه شیراز
244- مهدی سفیدبرقی ، Qazvin Islamic Azad University
245- علیرضا سفیدچیان
246- حمید سفیدگر شهانقی ، دکترای فولکلورشناسی از آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان
247- داریوش سفیدی ، معاون اداری مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل
248- کیومرث سفیدی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
249- خدیجه سفیری ، استاد دانشگاه الزهرا
250- محمدناصر سقای بی ریا
251- جواد سقای سعیدی ، مدیر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای تبریز
252- مریم سقایی ، استاد
253- سید مرتضی سقاییان نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
254- محمدرضا سقراط
255- علی سلاجقه ، دانشیار دانشگاه تهران
256- عیسی سلاجقه ، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
257- حمیدرضا سلاماتی ، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
258- رحمان سلامت آهنگری ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
259- محمدمهدی سلامت راد
260- هادی سلامتی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
261- سیدامین سلامتیان ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهاب دانش
262- احمدرضا سلامی ، مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد
263- حبیب اله سلامی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
264- نذیر احمد سلامی ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
265- محمود سلامی زواره ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
266- محمد سلاورزی زاده ، استادیار دانشگاه ایلام
267- فرزاد سلحشور ، استادیار
268- کریم سلحشور ، استاد دانشگاه صنعت نفت
269- محمدرضا سلطان آقایی کوپایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
270- محمدرضا سلطان پور
271- محمد مهدی سلطان دلال ، استاد دانشگاه
272- حسین سلطان زاده ، استاد یار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
273- محمدرضا سلطاندوست ، استاد، دانشکده معماری دانشگاه تهران
274- حسین سلطانزاده ، عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
275- ابوالفضل سلطانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تریبت دبیر شهید رجایی
276- احمد سلطانی ، استادیار سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، تهران، ایران
277- افشین سلطانی ، Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran
278- الشن سلطانی
279- جعفر سلطانی
280- سعید سلطانی
281- عطاالله سلطانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
282- علی سلطانی
283- علیرضا سلطانی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
284- غلامرضا سلطانی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
285- فاطمه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
286- فرزانه سلطانی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
287- محمدرضا سلطانی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف
288- مهدی سلطانی ، ستاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
289- دکتر میلاد سلطانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
290- ناصر سلطانی
291- ناصر سلطانی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
292- ناهید سلطانی ، مدیر اجرایی
293- نپتون سلطانی ، استاد، گروه فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
294- ندا سلطانی ، دانشیار زیست شناسی موسسه تحقیقات علوم، جهاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
295- یزدان سلطانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
296- مسعود سلطانی الوار ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
297- عبدالرضا سلطانی پور ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
298- رضا سلطانی شال ، دانشگاه گیلان
299- سیدکامران سلطانی عربشاهی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
300- محمد سلطانی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی
301- مسعود سلطانی فر
302- امیر سلطانی محمدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آبیاری و زهکشی
303- حمید سلطانیان‌زاده ، استاد، دانشگاه تهران
304- منصور سلطانیه ، عضو هیأت علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
305- علی سلک غفاری
306- غلامرضا سلگی
307- محمد سلگی ، ریاست پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
308- زهرا سلمان ، استادیار .دانشگاه علامه طباطبایی
309- محمدجواد سلمان پور ، دانشیار
310- عبدالرسول سلمان ماهینی ، استاد
311- عبدالرسول سلمان مهینی ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
312- علی سلمانپور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
313- سیروس سلمانزاده ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
314- امیررضا سلمانی
315- بهزاد سلمانی ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
316- داوود سلمانی
317- آرمین سلمانی محلی ، مدرس دانشگاه پیام نور واحد رشت
318- ابراهیم سلمانی ندوشن ، مدیر اجرایی و مربی بهداشت و درمان در بلایای طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
319- محمود سلوکی ، دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
320- قهرمان سلوکی نژاد ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
321- محمد سلیمان نژاد ، دانشگاه اراک
322- بهمن سلیمانی
323- حامد سلیمانی ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده صنعتی و مهندسی مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
324- حسین سلیمانی ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
325- سودابه سلیمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
326- علی سلیمانی ، استاد گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
327- علی سلیمانی ، دانشجوی دکترای دانشگاه قم
328- علیرضا سلیمانی
329- فرشاد سلیمانی ، دکتری علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.
330- کریم سلیمانی ، ریاست پژوهشکده سنجش از دور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری
331- مجتبی سلیمانی ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
332- محمد سلیمانی ، استاد دانشگاه علم و صنعت
333- محمد سلیمانی ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
334- محمدرضا سلیمانی
335- ملک سلیمانی ، دانشیار، دانشگاه اراک
336- منصور سلیمانی ، مسئول کارگروه فنی و مهندسی خانه نخبگان سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
337- منصوره سلیمانی ، استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
338- مهدی سلیمانی
339- مهدی سلیمانی
340- موسی سلیمانی ، مدیر اجرایی و دانشیار حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
341- نادر سلیمانی ، دانشیار، گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
342- نرگس سلیمانی ، دانشگاه گلستان
343- غلامرضا سلیمانی امیری ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
344- عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی ، استادیار
345- روح الله سلیمانی پور ، مدیر پروژه حکمرانی محتوای دانشگاه تهران
346- فاطمه سلیمانی دره باغی ، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
347- جمال سلیمانی زاد ، کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
348- محمد سلیمانی مهرنجانی ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی تهران
349- محمد سلیمانی ورکی
350- جعفر سلیمی
351- جواد سلیمی ، استاد
352- حسین سلیمی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
353- سامرند سلیمی
354- سمانه سلیمی
355- سید حسین سلیمی ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
356- عبداله سلیمی ، پروفسور
357- لیدا سلیمی
358- محمد سلیمی ، پژوهشگر
359- محمدرضا سلیمی ، معاون دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
360- محمود سلیمی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
361- مرتضی سلیمی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
362- مونا سلیمی ، ستادیار شیمی دارویی فیزیولوژی و فارماکولوژی وزارت، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
363- ناصر سلیمی زاده ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
364- علی سلیمی شاملو ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
365- مصطفی سلیمی فر ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
366- منصور سلیمی فر ، معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
367- مهدی سلیمیان ، دانشگاه شهرکرد
368- آرمان سماری
369- امیر سماواتی پیروز ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
370- سید عبدالوهاب سماوی ، دانشیار دانشگاه هرمزگان
371- مهدی سمتی ، استاد، دانشگاه ایلینویز شمالی
372- محمدرضا سمرقندی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران
373- سعید سمرقندیان ، دانشیار، فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
374- حسین سمنانی ، کارمند- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
375- مجتبی سمنانی رهبر ، دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
376- سعید سمنانیان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
377- آیلین سموعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
378- راحله سموعی
379- رضا سمیع زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا
380- حبیب الله سمیع زاده لاهیجی ، دانشیار، دانشگاه گیلان
381- امیر سمیعی ، MD, PhD, Professor of Neurosurgery, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Vice President & Deputy Medical Director, INI-Hannover, Germany. Head, Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany
382- روح اله سمیعی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی