آ

1- مهندس بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- دکتر مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مینا آبادی
4- دکتر امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- دکتر نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
8- دکتر حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
9- دکتر پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
10- سارا آبرون
11- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
12- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
13- دکتر سید آرشام آتش زر
14- مهندس حجت الله آتش پنجه
15- دکتر سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
16- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
17- محمدرضا آتشین صدف
18- دکتر بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
19- دکتر مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
20- دکتر عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
21- دکتر علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
22- دکتر گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
23- دکتر شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
24- دکتر عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
25- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
26- دکتر محمدصادق آخوندی
27- دکتر جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
28- دکتر محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
29- دکتر ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
30- دکتر عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
31- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
32- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
33- دکتر علیرضا آذربخت
34- دکتر محمدتقی آذرشب
35- دکتر محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
36- ایرج آذرفزا
37- دکتر آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
38- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
39- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
40- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
41- دکتر علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
42- دکتر شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
43- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
44- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
45- اسماعیل آذغ
46- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
47- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
48- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
49- دکتر رضا آراد منش
50- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
51- دکتر شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
52- دکتر مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
53- دکتر محمدرضا آراستی
54- دکتر علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
55- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
56- دکتر مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
57- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
58- دکتر هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
59- دکتر علیرضا آرش پور
60- پروفسور حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
61- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
62- دکتر محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
63- دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
64- دکتر سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
65- مریم آرمند ، مدیر اداری
66- دکتر موسی آرمیده
67- دکتر محسن آرمین
68- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
69- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
70- دکتر محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
71- دکتر امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
72- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
73- دکتر علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
74- دکتر آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
75- دکتر سالار آرین مقدم
76- مهندس احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
77- مهندس برهان آزاد
78- دکتر رحیم آزاد
79- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
80- دکتر تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
81- دکتر محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
82- دکتر پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
83- دکتر لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
84- دکتر پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
85- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
86- دکتر منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
87- دکتر پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- دکتر امین آزادی
89- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
90- دکتر محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
91- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
92- دکتر نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
93- مهندس نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
94- دکتر پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
95- دکتر حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
96- دکتر احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
97- مهندس کیوان آزادیخواه
98- سمیه آزرمی
99- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
100- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
101- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
102- دکتر علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
103- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
104- دکتر سجاد آستانی
105- دکتر محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
106- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
107- دکتر مهدی آشتیانی
108- دکتر رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
109- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
110- دکتر سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
111- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
112- دکتر حسام الدین آشنا
113- دکتر فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
114- مهندس علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
115- دکتر محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
116- دکتر محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
117- دکتر مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
118- دکتر مازیار آصفی
119- محبوبه آطاهریان
120- آیدین آغداشلو
121- دکتر اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
122- دکتر محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
123- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
124- دکتر حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
125- مهندس سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
126- دکتر حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
127- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
128- دکتر حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
129- دکتر تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
130- دکتر اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
131- دکتر سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
132- امیر آقا کوچک ، دانشیار، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
133- دکتر علی اکبر آقا کوچک
134- دکتر فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
135- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
136- دکتر مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
137- دکتر سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
138- دکتر حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
139- فاطمه آقاجانی
140- دکتر قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
141- دکتر مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
142- دکتر محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
143- دکتر مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
144- مهندس مهرداد آقاجانی
145- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
146- حسین آقاجانی اصفهانی
147- دکتر مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
148- دکتر آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
149- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
150- مهندس فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
151- دکتر علی آقازادگان
152- مهندس ابوالفضل آقاسی
153- دکتر مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
154- دکتر رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
155- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
156- دکتر علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
157- دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
158- مهندس سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
159- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
160- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
161- دکتر مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
162- دکتر احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
163- دکتر اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
164- دکتر بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
165- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
166- خانوم آقایی
167- سیدعلی آقایی
168- دکتر عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
169- دکتر محمدرضا آقایی
170- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
171- دکتر یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
172- دکتر احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
173- مهندس آرش آقایی فر
174- یاسمین آل آقا
175- مهندس علیرضا آل ابراهیم
176- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
177- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
178- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
179- دکتر سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
180- دکتر سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
181- دکتر رویا آل عمران
182- آیدا آل هاشمی
183- دکتر حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
184- دکتر عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
185- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
186- مهندس مصطفی آمره ، عضوء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
187- مهندس عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
188- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
189- دکتر صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
190- دکتر محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
191- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
192- دکتر محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
193- دکتر عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
194- مهندس سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
195- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
196- مهندس زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
197- دکتر سروش آوخ
198- دکتر فریدون آورزمانی ، عضو پیوسته پژوهشکده نظر
199- مهندس کیامهر آویژه
200- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
201- دکتر همیرا آگاه
202- دکتر حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
203- دکتر محمدباقر آیانی
204- دکتر سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
205- دکتر جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
206- دکتر حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
207- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
208- دکتر محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
209- دکتر حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
210- دکتر سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
211- دکتر محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
212- دکتر محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
213- دکتر حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
214- دکتر موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
215- پروفسور مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
216- دکتر سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
217- دکتر سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
218- دکتر ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
219- دکتر سیمون آیوازیان
220- دکتر افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
221- دکتر صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- دکتر مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- دکتر معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- دکتر علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- دکتر خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- مهندس غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- دکتر اساما ابراهیم ازوی
10- امیر ابراهیم زاده
11- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
12- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
13- دکتر محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
14- دکتر محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
15- دکتر علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
16- دکتر میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
17- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
18- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
19- دکتر حبیب ابراهیم پور
20- دکتر رضا ابراهیم پور
21- مهندس سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
22- مهندس صادق ابراهیم پور
23- مهندس فاروق ابراهیم پور
24- دکتر مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
25- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
26- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
27- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
28- بهنام ابراهیمی
29- دکتر حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
30- حسن ابراهیمی
31- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
32- دکتر حسین ابراهیمی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
33- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
34- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
35- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
36- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
37- مهندس سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
38- دکتر سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
39- دکتر سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
40- دکتر سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
41- دکتر سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
42- دکتر سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
43- دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
44- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
45- مهندس علی ابراهیمی ، مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
46- دکتر علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
47- دکتر قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
48- دکتر قنبر ابراهیمی
49- دکتر محسن ابراهیمی
50- محمد ابراهیمی ، استادیار- پژوهشگاه هوافضا
51- دکتر محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
52- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
53- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
54- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
55- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
56- پریسا ابراهیمی
57- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
58- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
59- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
60- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
61- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
62- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
63- دکتر حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
64- دکتر مریم ابراهیمی کیا
65- دکتر بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
66- دکتر حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
67- دکتر یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
68- دکتر یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
69- پروفسور کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
70- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
71- دکتر حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
72- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
73- پروفسور سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
74- مهندس سید مجتبی ابطحی
75- دکتر سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
76- دکتر سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
77- دکتر عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
78- دکتر حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
79- دکتر کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
80- دکتر حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
81- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
82- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
83- دکتر سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
84- دکتر فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
85- دکتر محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
86- دکتر بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
87- دکتر الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
88- دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
89- دکتر عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
90- دکتر محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
91- پروفسور محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
92- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
93- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
94- دکتر شبان ابوحسین
95- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
96- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
97- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
98- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
99- مهندس بهزاد اتابکی
100- دکتر سینا اتحادی ، مدیر عامل شرکت مهندسی بارو گستر پارس - مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان
101- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
102- دکتر مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
103- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
104- دکتر احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
105- دکتر زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
106- دکتر محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
107- دکتر عبدالمهدی اجلالی
108- دکتر مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
109- دکتر سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
110- دکتر مجید احتشامی
111- مهندس نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
112- دکتر محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
113- دکتر سید سعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
114- دکتر سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
115- مهندس سعید احدزاده
116- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
117- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
118- دکتر سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
119- دکتر محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
120- دکتر محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
121- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
122- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
123- دکتر پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
124- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
125- افسانه احسانی
126- دکتر مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
127- پروفسور محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
128- دکتر مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
129- دکتر عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
130- دکتر ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
131- دکتر حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
132- دکتر آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
133- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
134- دکتر منوچهر احقر
135- دکتر زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
136- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
137- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
138- دکتر فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
139- دکتر فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
140- مهندس جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
141- دکتر علی احمدزاده
142- دکتر محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
143- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
144- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
145- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
146- دکتر محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
147- محمدرضا احمدنسب
148- دکتر حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
149- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
150- دکتر علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
151- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
152- دکتر محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
153- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
154- مهندس بهروز احمدپور
155- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
156- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
157- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
158- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
159- دکتر احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
160- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
161- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
162- دکتر امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
163- دکتر امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
164- دکتر اکرم احمدی
165- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
166- دکتر حسن احمدی
167- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
168- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
169- دکتر حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
170- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
171- دکتر خلیل احمدی ، استادیار
172- دکتر رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
173- دکتر رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
174- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
175- دکتر سلیمان احمدی ، دانشیار
176- دکتر سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
177- دکتر سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
178- مهندس سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
179- دکتر سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
180- دکتر شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
181- شیرین احمدی
182- عباس احمدی ، معاون آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
183- دکتر عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
184- دکتر عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
185- دکتر علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
186- دکتر غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
187- دکتر فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
188- دکتر فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
189- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
190- دکتر فیروزه احمدی
191- مهندس محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
192- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
193- دکتر محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
194- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
195- دکتر محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
196- دکتر محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
197- مهندس محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
198- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
199- دکتر محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
200- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
201- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
202- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
203- مهندس نوشاد احمدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
204- دکتر هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
205- پروفسور وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
206- دکتر وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
207- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
208- دکتر یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
209- دکتر هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
210- دکتر سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
211- مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر آموزش دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
212- دکتر روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
213- دکتر سجاد احمدی زاده
214- دکتر مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
215- دکتر جعفر احمدی شالی
216- دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
217- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
218- دکتر علی محمد احمدی قراچه
219- پروفسور علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
220- دکتر بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
221- مهندس امیر احمدی مطلق ، کارشناس معماری
222- دکتر ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
223- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
224- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
225- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار و مدیر گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
226- مجید احمدی کچایی
227- دکتر مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
228- دکتر مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
229- دکتر احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
230- دکتر حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
231- دکتر غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
232- دکتر مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
233- دکتر محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
234- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
235- دکتر محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
236- دکتر سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
237- دکتر محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
238- دکتر مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
239- دکتر اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
240- مهندس افشین اخلاص پور
241- دکتر احمد اخلاصی
242- دکتر توحید اخلاقی
243- حسین اخلاقی
244- دکتر محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
245- دکترحسنعلی اخلاقی امیری ، عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس
246- دکتر هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
247- دکتر فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
248- مهندس محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
249- دکتر امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
250- مهندس امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
251- دکتر رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
252- دکتر ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
253- دکتر منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
254- دکتر پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
255- دکتر پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
256- مهندس حمیدرضا اخوان ارمکی
257- دکتر مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
258- دکتر قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
259- دکتر مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
260- دکتر عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
261- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار
262- دکتر آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
263- دکتر جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
264- دکتر زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
265- دکتر تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
266- دکتر سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
267- سید محمد مهدی اخوت
268- دکتر سید محمود اخوت ، استاد
269- مهندس محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
270- دکتر مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
271- دکتر هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
272- دکتر ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
273- مهندس عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
274- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
275- ریحانه ادبی
276- دکتر محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
277- دکتر سامسون ادنیی الدجاره
278- دکتر سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
279- دکتر مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
280- دکتر بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
281- دکتر عبدالرئوف ادیب زاده
282- دکتر پویان ادیبی
283- دکتر پیمان ادیبی
284- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
285- مهندس سینا ارادتی
286- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
287- دکتر سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
288- دکتر محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
289- دکتر محمد علی ارجمند
290- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
291- دکتر علی ارحامی
292- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
293- دکتر زهراسادات اردستانی
294- دکتر مجتبی اردستانی
295- امیرهوشنگ اردلان
296- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
297- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
298- دکتر فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
299- دکتر محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
300- دکتر رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
301- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
302- دکتر حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
303- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
304- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
305- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
306- دکتر مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
307- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
308- دکتر محمدحسین ارشادی ، استادیار
309- دکتر علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
310- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
311- دکتر علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
312- مهندس علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
313- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
314- دکتر سیدمحمد ارفعی
315- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
316- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
317- دکتر شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
318- مهندس اردشیر اروجی
319- مهندس محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
320- دکتر علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
321- دکتر ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
322- دکتر مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
323- دکتر مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
324- حسین ازگومی
325- سمیه اسبکیان
326- دکتر علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
327- مهدی استاد احمد
328- دکتر محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
329- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
330- دکتر جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
331- مهندس احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
332- دکتر بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
333- هوشنگ استادی
334- دکتر مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
335- دکتر هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
336- دکتر گلن استفن پاتتن
337- پروفسور سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
338- دکتر صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
339- دکتر هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
340- دکتر همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
341- دکتر سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
342- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
343- دکتر محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
344- دکتر احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
345- دکتر توفیق اسداف ، استادیار
346- دکتر خدابخش اسداللهی
347- دکتر سهراب اسداله زاده
348- دکتر اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
349- دکتر امین اسدالهی
350- مهندس محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
351- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
352- دکتر عبدالله اسدزاده جاریحانی
353- دکتر احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
354- دکتر علی اسدپور
355- دکتر محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
356- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
357- دکتر اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
358- دکتر امیرحسین اسدی
359- دکتر بهنام اسدی ، مدرس دانشگاه پیام نور ، مدیر عامل و صاحب امتیاز بنیاد حقوقی قانون یار
360- دکتر حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
361- حسن اسدی
362- دکتر حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
363- دکتر حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
364- زهرا اسدی
365- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
366- مهندس سیده کبری اسدی
367- علی اکبر اسدی
368- دکتر علیرضا اسدی
369- دکتر فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
370- دکتر فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
371- مهندس مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
372- دکتر محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
373- دکتر محمدامین اسدی
374- دکتر مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
375- دکتر مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
376- دکتر مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
377- مهندس بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
378- دکتر محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
379- دکتر هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
380- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
381- دکتر محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
382- دکتر علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
383- دکتر هرمز اسدی کوه آباد
384- مهندس الهه اسدیان
385- دکتر فریده اسدیان
386- قاسم اسدیان
387- دکتر مهسا اسرافیلی
388- دکتر محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
389- دکتر مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
390- دکتر محمدشمس اسفندآبادی
391- مهندس احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
392- دکتر شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
393- دکتر فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
394- دکتر مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
395- دکتر مرضیه اسفندیاری
396- دکتر رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
397- دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
398- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
399- دکتر بهدیس اسلام نور
400- دکتر امیرحسین اسلام پناه
401- دکتر کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
402- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
403- دکتر اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
404- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
405- دکتر سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.
406- دکتر سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
407- دکتر علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
408- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
409- دکتر لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
410- دکتر محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
411- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
412- دکتر محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
413- دکتر مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
414- دکتر منصور اسلامی
415- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
416- دکتر گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
417- دکتر سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
418- پروفسور حنفی اسماعیل ، دکتری در علم پلیمر ، دانشگاه لافبورو (UK)
419- دکتر حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
420- مهندس مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
421- دکتر مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
422- مهربان اسماعیل زاده ، -
423- دکتر یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
424- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
425- دکتر حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
426- دکتر رضا اسماعیل زاده کناری
427- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
428- مهندس علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
429- دکتر احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
430- دکتر امیدعلی اسماعیلی
431- امین اسماعیلی
432- دکتر حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
433- دکتر داریوش اسماعیلی
434- دکتر عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
435- دکتر علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
436- دکتر عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
437- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
438- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
439- دکتر محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
440- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
441- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
442- دکتر مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
443- دکتر مهدی اسماعیلی
444- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
445- دکتر کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
446- صالح اسماعیلی درکه
447- دکتر ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
448- دکتر فرشته اسمعیل خانی ، مربی
449- دکتر فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
450- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
451- فرحناز اسمعیلی رادور
452- دکتر جان الکساندر اسمیت
453- دکتر حمیدرضا اسکاش
454- دکتر طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
455- دکتر بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
456- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
457- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
458- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
459- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
460- مسعود اسکندری
461- دکتر محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
462- دکتر جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
463- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
464- دکتر علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
465- مهرداد اسکویی
466- دکتر ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
467- آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
468- مهندس مهرداد اشتری
469- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
470- دکتر محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
471- دکتر محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
472- دکتر علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
473- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
474- دکتر مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
475- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
476- پروفسور محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
477- دکتر علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
478- دکتر منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
479- دکتر سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
480- دکتر سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
481- دکتر عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
482- دکتر مجید اشرفی
483- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
484- دکتر حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
485- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
486- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
487- دکتر حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
488- دکتر حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
489- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
490- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
491- دکتر علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
492- دکتر مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
493- دکتر علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
494- دکتر حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
495- مرتضی اصغرنیا
496- مهندس حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
497- دکتر علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
498- دکتر محسن اصغری
499- دکتر محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
500- دکتر مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
501- دکتر کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
502- دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
503- دکتر عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
504- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
505- دکتر محمد علی اصغری مقدم
506- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
507- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
508- دکتر محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
509- دکتر محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
510- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
511- دکتر نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
512- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
513- دکتر ابراهیم اصلانی
514- دکتر جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
515- دکتر علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
516- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
517- دکتر محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
518- دکتر پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
519- دکتر مرتضی اصلانی نژاد
520- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
521- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
522- دکتر جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
523- دکتر محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
524- دکتر عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
525- مهندس امیرمهدی اعتباری
526- دکتر اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
527- دکتر حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
528- دکتر ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
529- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
530- سید غلامرضا اعتماد
531- دکتر شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
532- دکتر گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
533- دکتر احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
534- دکتر احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
535- مهندس بهزاد اعتمادی
536- دکتر حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
537- دکتر زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
538- پروفسور سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
539- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
540- دکتر محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
541- دکتر محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
542- دکتر محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
543- دکتر حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
544- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
545- مهندس علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
546- رضا اعطائی زاده
547- دکتر محمد اعظم زاده ، استادیار
548- دکتر حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
549- دکتر رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
550- دکتر موسی اعظمی
551- دکتر نسرین سادات اعظمی
552- دکتر هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
553- دکتر حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
554- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
555- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
556- دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
557- دکتر زهرا اعلمی هرندی ، استاد
558- دکتر محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
559- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
560- دکتر حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
561- دکتر گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
562- دکتر افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
563- دکتر اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
564- دکتر سید ابوذر افتخاری ، استاد
565- دکتر سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
566- دکتر سید علی افتخاری
567- دکتر محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
568- دکتر مهران افتخاری
569- دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
570- دکتر محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
571- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
572- دکتر سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
573- دکتر حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
574- دکتر حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
575- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
576- دکتر محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
577- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
578- دکتر حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
579- دکتر فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
580- پریا افراز ، کارشناس
581- دکتر محبوب افراسیاب
582- دکتر حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
583- دکتر محمدصادق افراسیابی
584- مهندس مه لقا افراسیابی
585- حسین افراسیابیان
586- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
587- دکتر محسن افروزه
588- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
589- دکتر ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
590- دکتر عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
591- دکتر قهرمان افشار
592- مهندس محمد افشار ، مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
593- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
594- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
595- دکتر زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
596- دکتر ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
597- بهرام افشاری
598- دکتر داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
599- دکتر رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
600- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
601- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
602- مهندس علی افشاری
603- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
604- دکتر مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
605- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
606- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
607- دکتر سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
608- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
609- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
610- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
611- دکتر نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
612- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
613- دکتر کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
614- دکتر ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
615- دکتر علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
616- دکتر اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
617- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
618- دکتر سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
619- دکتر حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
620- پروفسور عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
621- دکتر حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
622- دکتر شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
623- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
624- دکتر اجو افولابی میچائیل
625- مهندس احمد علی افکاری
626- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
627- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
628- دکتر منوچهر اقبال
629- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
630- دکتر شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
631- دکتر عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
632- دکتر بیژن اقتصاد
633- دکتر محمد اقتصاد
634- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
635- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
636- دکتر مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
637- دکتر رضا اقنوم ، استادیار و رییس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
638- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
639- دکتر امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
640- مهندس زهرا البرز
641- دکتر شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
642- دکتر ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
643- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
644- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
645- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
646- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
647- دکتر احمد الستی ، استادیار
648- دکتر محمد مهدی الشریف
649- دکتر فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
650- دکتر لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
651- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
652- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
653- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
654- دکتر آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
655- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
656- دکتر محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
657- حجت اله الماسی
658- دکتر علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
659- دکتر نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
660- دکتر سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
661- دکتر علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
662- محمد الموتی
663- دکتر محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
664- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
665- مهندس غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
666- دکتر مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
667- دکتر حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
668- مهندس ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
669- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
670- دکتر غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
671- دکتر علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
672- دکتر محمدرضا الهامی ، استاد
673- دکتر شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
674- دکتر ناصر الهی ، دانشگاه مفید
675- دکتر علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
676- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
677- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
678- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
679- دکتر سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
680- پروفسور سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
681- دکتر محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
682- دکتر حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
683- مهندس سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
684- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
685- دکتر سید محمدرضا امام ، دانشیار
686- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
687- مهندس امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
688- پروفسور زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
689- دکتر سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
690- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
691- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
692- دکتر جمشید امامی
693- دکتر حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
694- دکتر حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
695- دکتر زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
696- دکتر سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
697- دکتر سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
698- دکتر علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
699- دکتر فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
700- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
701- محمد امامی
702- مریم امامی ، کارشناس نشریه
703- دکتر نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
704- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
705- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
706- دکتر آریو امامی فر
707- دکتر علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
708- دکتر بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
709- دکتر سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
710- دکتر ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
711- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
712- غلامرضا امانی
713- دکتر محمدرضا امانی ، پژوهشگر
714- مهندس مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
715- مهندس محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
716- پروفسور نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
717- آرش امرایی
718- دکتر علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
719- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
720- دکتر حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
721- دکتر فتح اله امی ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
722- دکتر محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
723- دکتر سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
724- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
725- دکتر محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
726- مهندس پرویز امیدنیا
727- دکتر امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
728- مهندس علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
729- دکتر پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
730- دکتر کمال امیدوار
731- دکتر مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
732- دکتر سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
733- دکتر سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
734- ابوذر امیدی
735- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
736- دکتر جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
737- دکتر رسول امیدی
738- دکتر عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
739- محمود امیدی
740- دکتر منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
741- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
742- فرانک امیدیان
743- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
744- دکتر مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
745- دکتر وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
746- دکتر مهرداد امیر آقایی
747- دکتر محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
748- دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
749- دکتر عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
750- دکتر سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
751- دکتر سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
752- دکتر حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
753- دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
754- دکتر علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
755- دکتر محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
756- دکتر شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
757- دکتر محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
758- دکتر رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
759- دکتر نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
760- دکتر طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
761- دکتر آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
762- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
763- دکتر احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
764- دکتر امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
765- دکتر امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
766- مهندس حامد امیری
767- دکتر حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
768- زهرا امیری
769- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
770- دکتر سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
771- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
772- دکتر علی امیری
773- دکتر علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
774- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
775- دکتر مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
776- دکتر محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
777- دکتر محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
778- دکتر محمود امیری ، رییس مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
779- دکتر موسی امیری
780- دکتر نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
781- مهندس ویدا امیری
782- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
783- دکتر مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
784- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
785- دکتر جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
786- دکتر رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
787- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
788- دکتر غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
789- مهندس محمد امین
790- دکتر محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
791- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
792- مهندس اسماعیل امین دهقان ، عضو کارگروه ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی البرز
793- مهندس رضا امین زاده
794- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
795- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
796- پروفسور نگوا امین عارف
797- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
798- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
799- دکتر عباس امین منصور
800- دکتر صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
801- دکتر سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
802- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
803- دکتر الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
804- دکتر امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
805- بهنام امینی
806- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
807- حمیده امینی
808- دکتر داوود امینی ، استادیار
809- رحمان امینی
810- دکتر رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
811- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
812- عباس امینی
813- دکتر عبدالحسین امینی
814- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
815- دکتر علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
816- دکتر علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
817- دکتر عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
818- دکتر فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
819- دکتر محمدتقی امینی ، دانشیار
820- دکتر منوچهر امینی
821- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
822- دکتر نوروز امینی
823- دکتر کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
824- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
825- دکتر حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
826- دکتر محسن امینی خوزانی
827- دکتر محمد امینی زاده ، استادیار
828- دکتر عباس امینی فسخودی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
829- دکتر محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
830- مهندس داوود امینی مقدم فارج
831- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
832- دکتر بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
833- دکتر امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
834- دکتر غلامعلی امینیان
835- دکتر هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
836- دکتر محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
837- پروفسور حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
838- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
839- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
840- مهندس محمدرضا انبیائی
841- مهندس فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
842- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
843- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
844- دکتر سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
845- دکتر حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
846- دکتر بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
847- دکتر رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
848- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
849- دکتر رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
850- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
851- محمدامین انسان
852- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
853- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
854- دکتر حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
855- دکتر رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
856- دکتر عبدالحمید انصاری
857- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
858- محمد سعید انصاری
859- دکتر منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
860- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
861- دکتر نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
862- دکتر یاسر انصاری
863- دکتر رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
864- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
865- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
866- دکتر علیرضا انصاری چهارسوقی
867- دکتر حمید انصاریان
868- دکتر خلیل انصاریان
869- دکتر احمد انوار ، دانشگاه شیراز
870- مهندس علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
871- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
872- دکتر مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
873- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
874- دکتر علی انوری
875- دکتر منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
876- دکتر سیدجواد انگجی
877- دکتر محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
878- دکتر علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
879- دکتر بهمن اهدایی ، استاد گروه گیاه شناسی و علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا
880- دکتر حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
881- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
882- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
883- دکتر وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
884- دکتر سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
885- دکتر سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
886- دکتر بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
887- دکتر احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
888- پروفسور مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
889- دکتر شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
890- دکتر علی اوسط رشتچیان
891- دکتر جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
892- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
893- دکتر پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
894- دکتر محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
895- دکتر محمدرضا اولیاء
896- دکتر علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
897- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
898- دکتر محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
899- دکتر فردیل یو اوکریزو
900- دکتر عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
901- مصطفی اویسی
902- دکتر محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
903- دکتر مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
904- اردشیر اکبر آبادی
905- دکتر نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
906- دکتر علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
907- دکتر مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
908- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
909- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
910- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
911- دکتر حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
912- دکتر محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
913- دکتر احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
914- دکتر احمد اکبری ، استاد
915- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
916- دکتر حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
917- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
918- دکتر حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
919- مهندس دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
920- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
921- دکتر عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
922- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
923- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
924- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
925- دکتر مجتبی اکبری
926- مجید اکبری
927- دکتر محسن اکبری ، استادیار
928- دکتر محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
929- دکتر محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
930- دکتر منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
931- دکتر مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
932- دکتر مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
933- دکتر ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
934- دکتر نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
935- دکتر نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
936- دکتر پرویز اکبری ، مدرس مدعو شهرسازی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج
937- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
938- دکتر کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
939- دکتر محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
940- دکتر حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
941- دکتر علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
942- دکتر فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
943- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
944- دکتر جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
945- دکتر کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
946- دکتر رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
947- مهندس حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
948- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
949- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
950- دکتر محمد جعفر اکرام جعفری
951- پروفسور محمد اکرم
952- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
953- دکتر سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
954- دکتر سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
955- دکتر سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
956- دکتر غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
957- دکتر غلامرضا ایراجیان
958- دکتر مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
959- دکتر سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
960- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
961- دکتر حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
962- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
963- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
964- دکتر علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
965- دکتر ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
966- سید محمد ایرانمنش
967- لیلا ایرانمنش
968- دکتر مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
969- راضیه ایرانی
970- غلامرضا ایرانی
971- دکتر فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
972- دکتر رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
973- دکتر علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
974- دکتر عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
975- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
976- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
977- دکتر شاهرخ ایروانی
978- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
979- دکتر مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
980- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
981- دکتر عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
982- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
983- عبداله ایزد پناه
984- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
985- دکتر علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
986- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
987- دکتر اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
988- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
989- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
990- دکتر محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
991- دکتر کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
992- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
993- دکتر عباسعلی ایزدی
994- علی ایزدی
995- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
996- دکتر محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
997- دکتر محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
998- دکتر محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
999- دکتر مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1000- دکتر مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1001- دکتر پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1002- دکتر رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1003- دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
1004- دکتر طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1005- دکتر سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
1006- مهندس محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1007- دکتر محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1008- دکتر اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1009- مهندس حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1010- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1011- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1012- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1013- دکتر محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1014- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1015- دکتر بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1016- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1017- دکتر محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1018- دکتر حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1019- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1020- دکتر مرتضی ایمانی راد
1021- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1022- مرتضی ایمانیان
1023- دکتر محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1024- پروفسور سانگ این اوه ، دکتری در علوم زیست محیطی و مهندسی ، موسسه گوانگ جو علم و صنعت
1025- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
1026- احسان ایپکی
1027- دکتر محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- دکتر محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- دکتر فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- دکتر ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- دکتر نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
9- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
10- دکتر عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
11- دکتر فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
12- دکتر اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
13- پروفسور جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
14- دکتر رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
15- مهدى بابایى زاده
16- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
17- دکتر جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
18- دکتر حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
19- دکتر ساسان بابایی
20- دکتر علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
21- دکتر علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
22- دکتر محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
23- دکتر محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
24- دکتر محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
25- دکتر محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
26- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
27- دکتر معصومه بابایی
28- مهندس مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
29- دکتر هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
30- دکتر پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
31- دکتر جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
32- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
33- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
34- حاجی بابایی مقدم
35- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
36- دکتر اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
37- دکتر یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
38- دکتر آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
39- مهندس مینا باجگاه
40- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
41- دکتر جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
42- دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
43- مهندس بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
44- مهندس بهروز بادامی
45- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
46- دکتر کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
47- دکتر جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
48- جلیل باران دوست ، محقق پژوهشکده پدافند غیر عامل
49- دکتر رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
50- دکتر حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
51- علی بارانی
52- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
53- دکتر قاسم بارانی
54- دکتر محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
55- مهندس مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
56- دکتر محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
57- دکتر مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
58- دکتر مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
59- مهندس محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
60- دکتر عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
61- دکتر عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
62- دکتر محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
63- دکتر کامبیز بازرگان
64- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
65- دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
66- دکتر محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
67- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
68- مهندس حجت الله بازوبندی
69- دکتر نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
70- دکتر محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
71- دکتر محمد حسن بازیار
72- دکتر مینو باسامی
73- دکتر سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
74- دکتر سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
75- دکتر مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
76- دکتر محمد باشکوه ، دانشیار
77- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
78- دکتر حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
79- پریسا باصری
80- دکتر زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
81- دکتر حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
82- دکتر مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
83- دکتر سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
84- دکتر علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
85- دکتر عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
86- دکتر شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
87- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
88- دکتر مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
89- دکتر حمیدرضا باغیانی
90- دکتر صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
91- دکتر علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
92- پروفسور ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
93- دکتر نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
94- دکتر جمشید باقرزاده
95- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
96- دکتر هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
97- دکتر مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
98- دکتر محمد باقرنیافر
99- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
100- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
101- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
102- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
103- دکتر احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
104- دکتر احمد باقری ، استاد
105- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
106- دکتر خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
107- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
108- دکتر رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
109- دکتر روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
110- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
111- دکتر سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
112- مهندس سیدرامتین باقری
113- دکتر شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
114- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
115- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
116- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
117- دکتر محمد باقری ، استادیار
118- دکتر محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
119- دکتر مرتضی باقری
120- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
121- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
122- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
123- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
124- دکتر مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
125- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
126- دکتر کمال الدین باقری
127- مهندس رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
128- دکتر محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
129- دکتر میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
130- دکتر حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
131- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
132- دکتر ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
133- دکتر حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
134- دکتر محمدباقر باقری کنی ، استاد
135- فریبا باقریه
136- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
137- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
138- دکتر محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
139- زهره بال
140- فرزانه بالاجه
141- هومن بالازاده
142- دکتر رائو بالوسو
143- دکتر محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
144- دکتر علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
145- دکتر حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
146- دکتر حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
147- دکتر حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
148- دکتر علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
149- دکتر ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
150- دکتر تقی باهو طرودی
151- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
152- هلنا ماریا باپتیستا الویس
153- دکتر غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
154- دکتر قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
155- پروفسور شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
156- دکتر صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
157- مهندس هادی بت شکن
158- دکتر حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
159- دکتر محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
160- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
161- دکتر علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
162- دکتر عباس بحری ، مجری طرح
163- دکتر سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
164- دکتر سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
165- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
166- دکتر حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
167- مهندس مجتبی بحیرایی
168- دکتر مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
169- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
170- دکتر بیدار بخت
171- مهندس مصطفی بختیار
172- دکتر بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
173- دکتر جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
174- دکتر حسین بختیاری
175- دکتر سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
176- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
177- دکتر شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
178- دکتر صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
179- دکتر محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
180- دکتر میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
181- مینا بختیاری
182- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
183- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
184- دکتر نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
185- دکتر علیرضا بخشایی
186- دکتر محسن بخشنده
187- دکتر محمد بخشنده
188- دکتر محمد بخشوده ، استاد
189- دکتر احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
190- دکتر بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
191- دکتر زهرا بخشی
192- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
193- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
194- مهندس رئوف بدائی ، مسئول کمیته فرهنگی
195- دکتر علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
196- دکتر غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
197- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
198- مهندس محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
199- دکتر مرتضی بدخشان
200- دکتر هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
201- دکتر مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
202- مهندس امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
203- پروفسور وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
204- دکتر محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
205- دکتر سید امین بدری ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
206- دکتر سید علی بدری
207- دکتر عاطفه بدری
208- دکتر رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
209- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
210- دکتر علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
211- دکتر نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
212- دکتر پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
213- دکتر کاوه بذرافکن
214- دکتر محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
215- سعید برآبادی
216- دکتر امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
217- دکتر امیرحسین براتی
218- دکتر حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
219- مهندس رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
220- مهندس سارا براتی
221- دکتر علی براتی
222- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
223- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
224- دکتر مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
225- دکتر محمد براتی
226- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
227- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
228- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
229- دکتر حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
230- دکتر حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
231- دکتر مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
232- دکتر محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
233- دکتر مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
234- دکتر عبدالاحد برادران خلخالی
235- مهندس محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
236- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
237- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
238- دکتر معصومه براری
239- دکتر میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
240- مهندس کیان براری
241- دکتر امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
242- مهندس عباس براعتی
243- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
244- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
245- دکتر اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
246- دکتر حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
247- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
248- مهندس مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
249- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
250- دکتر ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
251- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
252- دکتر احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
253- دکتر سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
254- منصوره بردبار
255- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
256- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
257- دکتر اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
258- دکتر سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
259- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
260- دکتر عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
261- دکتر محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
262- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
263- مهندس پویا برزگر
264- مهندس محمدرضا برزگران
265- دکتر محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
266- دکتر کاظم برزگربفرویی
267- دکتر جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
268- دکتر جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
269- دکتر محسن برغمدی
270- دکتر علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
271- دکتر رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
272- دکتر مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
273- دکتر آیدین برنجیان
274- علی برهان زهی
275- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
276- دکتر علیرضا برهانی داریان
277- دکتر مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
278- دکتر امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
279- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
280- دکتر جورج بروفاس
281- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
282- دکتر زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
283- مهندس زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
284- دکتر شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
285- دکتر مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
286- دکتر ناصر برومند
287- مهندس پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
288- دکتر سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
289- دکتر علی برومند نیا
290- علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
291- دکتر ناصر برک پور
292- دکتر سیدمسعود برکاتی
293- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
294- مهندس عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
295- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
296- دکتر سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
297- دکتر فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
298- دکتر امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
299- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
300- دکتر امید بزرگ حداد
301- مهندس عیسی بزرگ زاده
302- دکتر یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
303- داوود بزرگمهر
304- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
305- حسین بزرگیان
306- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
307- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
308- دکتر حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
309- مهندس الیاس بستگانی
310- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
311- دکتر محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
312- مرتضی بسیج
313- دکتر سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
314- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
315- دکتر حسین بشارتی ، استاد
316- دکتر مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
317- دکتر رسول بشاش ، استاد پیکسوت باستان شناسی
318- دکتر سجاد بشرپور
319- دکتر حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
320- مسلم بشکار
321- دکتر مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
322- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
323- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
324- دکتر کیجی بشیر احمد
325- دکتر سعید بشیری
326- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
327- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
328- دکتر نیاز بشیری بهمیری
329- دکتر سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
330- دکتر تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
331- دکتر سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
332- مهندس حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
333- دکتر میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
334- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد
335- دکتر محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
336- دکتر صدیقه بصیرجعفری ، استاد
337- دکتر عبدالحسن بصیره
338- دکتر علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
339- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
340- دکتر محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
341- دکتر مهدی بصیری ، استاد
342- دکتر رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
343- دکتر سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
344- پروفسور سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
345- دکتر عبدالحسین بغلانی
346- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
347- دکتر علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
348- دکتر سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
349- پروفسور ریکیک بل بابا
350- دکتر سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
351- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
352- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
353- دکتر ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
354- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
355- دکتر احمد بلندنظر
356- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
357- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
358- مهندس ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
359- مهندس شعله بلوچ
360- دکتر سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
361- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
362- دکتر محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
363- دکتر سعید بلیانی
364- دکتر محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
365- دکتر عفت بمبئی چی
366- پروفسور عبدل رحمن بن محمد ، دکتری در مهندسی ، دانشگاه نیوهمپ شایر (ایالات متحده آمریکا )
367- دکتر محمدباقر بناءشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
368- مهندس رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
369- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
370- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
371- دکتر رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
372- دکتر شیلا بناری
373- دکتر محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
374- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
375- پروفسور محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
376- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
377- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
378- دکتر امین بنایی
379- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
380- دکتر علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
381- دکتر علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
382- دکتر رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
383- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
384- دکتر حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
385- دکتر بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
386- دکتر حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
387- دکتر صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
388- دکتر احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
389- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
390- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
391- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
392- دکتر علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
393- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
394- دکتر نصراله بنی مصطفی عرب ، استادیار
395- دکتر سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
396- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
397- دکتر ناصر بنیادی
398- دکتر مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
399- دکتر حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
400- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی،مدیریت آموزشی
401- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
402- علی بهادران ، دانشجوی دکترا دانشگاه شیخ بهایی
403- مهندس منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
404- دکتر هادی بهادری
405- دکتر بهرام بهادری بیرگانی
406- دکتر علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
407- مهندس امیدرضا بهادری نژاد
408- دکتر مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
409- دکتر مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
410- دکتر پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
411- دکتر آرمان بهاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
412- دکتر علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
413- دکتر فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
414- دکتر حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
415- دکتر زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
416- دکتر محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
417- دکتر سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
418- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
419- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
420- دکتر ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
421- دکتر سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
422- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
423- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
424- دکتر صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
425- زهرا بهرام بیک ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
426- دکتر محرم بهرام خو
427- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
428- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
429- دکتر عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
430- دکتر احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
431- دکتر احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
432- دکتر بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
433- دکتر بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
434- دکتر جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
435- دکتر سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
436- دکتر شهاب بهرامی ، استادیار
437- دکتر شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
438- دکتر عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
439- دکتر عبدا... بهرامی ، استاد
440- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
441- دکتر عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
442- دکتر علی بهرامی ، Boeing Research & Technology, USA
443- دکتر علیرضا بهرامی
444- دکتر محسن بهرامی ، استاد
445- محمد بهرامی ، استادیار
446- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
447- نجمه بهرامی
448- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
449- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
450- دکتر حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
451- دکتر شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
452- دکتر آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
453- دکتر خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
454- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
455- دکتر محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
456- مهندس سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
457- منا بهره دار
458- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
459- دکتر داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
460- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
461- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
462- دکتر حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
463- دکتر بهروز بهروزی راد
464- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
465- دکتر ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
466- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
467- دکتر مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
468- دکتر مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
469- دکتر جانعلی بهزادنسب
470- دکتر رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
471- مرضیه بهزادی
472- مهندس مریم بهزادی
473- دکتر قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
474- دکتر امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
475- دکتر ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
476- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
477- دکتر احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
478- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
479- مهندس سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
480- دکتر سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
481- مهندس سیدمحمد بهشتی
482- دکتر علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
483- دکتر محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
484- دکتر محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
485- دکتر محمدرضا بهشتی
486- دکتر ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
487- مهندس ابراهیم بهشتی جاوید
488- دکتر حسین بهشتی نژاد
489- پروفسور علی بهفروز
490- دکتر موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
491- دکتر هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
492- میثم بهمنش
493- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
494- دکتر جواد بهمنی ، استاد دانشگاه
495- دکتر مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
496- دکتر محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
497- پریسا بهمنی
498- دکتر بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
499- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
500- بیوک بهنام ، استادیار
501- دکتر حمید بهنام
502- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
503- دکتر محمد بهنام فر
504- دکتر محمدحسن بهنام فر
505- دکتر کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
506- دکتر نسرین بهنیافرد
507- دکتر بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
508- دکتر بو عالم بواشش
509- دکتر فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
510- دکتر سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
511- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
512- دکتر سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
513- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
514- دکتر مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
515- دکتر داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
516- دکتر الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
517- دکتر علیرضا بوشهری
518- دکتر امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
519- دکتر امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
520- دکتر رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
521- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
522- دکتر حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
523- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
524- دکتر سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
525- مهندس مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
526- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
527- مهندس علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
528- دکتر سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
529- مهندس طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
530- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
531- دکتر جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
532- دکتر عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
533- دکتر رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
534- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
535- دکتر علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
536- دکتر محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
537- مهندس مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
538- دکتر مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
539- دکتر مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
540- دکتر محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
541- نیلوفر بیاتی
542- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
543- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
544- دکتر لیلا بیان
545- دکتر معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
546- دکتر علی بیت اللهی ، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری پژوهشکده ساختمان و مسکن
547- دکتر علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
548- مهندس محمد حسین بیجه کشاورزی
549- دکتر مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
550- دکتر محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
551- دکتر رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
552- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
553- دکتر سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
554- دکتر جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
555- دکتر احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
556- علی بیرانوند ، مربی
557- دکتر پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
558- دکتر مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
559- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
560- دکتر نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
561- دکتر رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
562- دکتر کارمن بیزاری
563- دکتر بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
564- دکتر زهرا بیضائی
565- مسعود بیطرفان
566- مهندس مهدی بیطرفان
567- دکتر مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
568- پروفسور نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
569- دکتر ازهر بین هارون
570- دکتر بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
571- دکتر محمد بینازاده
572- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
573- دکتر حسین بیورانی
574- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
575- دکتر علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
576- دکتر برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
577- مهندس سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
578- دکتر مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
579- دکتر علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
580- دکتر امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
581- دکتر علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
582- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
583- دکتر ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
584- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
585- دکتر سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
586- دکتر علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
587- دکتر وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
588- دکتر علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
589- دکتر اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
590- مهندس سکینه بیگی
591- دکتر محمدحسن بیگی
592- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

پ

1- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
2- دکتر محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
3- دکتر علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
4- دکتر ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
5- دکتر پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
6- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
7- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
8- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
9- فرامرز پارسی
10- دکتر حسن پارسی پور
11- دکتر هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
12- دکتر فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
13- دکتر سالواتوره پاریسی
14- دکتر مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
15- پروفسور علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
16- دکتر محمد پازوکی ، دانشیار
17- پروفسور محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
18- دکتر مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
19- هادی پازوکی طرودی
20- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
21- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
22- دکتر پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
23- دکتر مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
24- مهندس مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
25- دکتر یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
26- دکتر محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
27- دکتر حجت اله پاشا پور
28- دکتر سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
29- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
30- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
31- دکتر احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
32- دکتر حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
33- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
34- مهندس شیدا پاشایی
35- مهندس محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
36- دکتر سیرهار پال
37- دکتر ریچارد پالمر
38- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
39- جورج پاپاداکیس
40- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
41- دکتر سمیه پاپی
42- مهندس فاطمه پاک
43- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
44- احمد پاک دامن
45- جواد پاک دامن
46- دکتر عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
47- دکتر محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
48- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
49- سجاد پاک گهر
50- دکتر ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
51- مهندس محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
52- دکتر احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
53- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
54- دکتر محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
55- دکتر مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
56- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
57- دکتر علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
58- مهندس شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
59- احمد پاکزاد
60- محمد پاک‌نژاد
61- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
62- مهندس رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
63- الهام پایانی
64- دکتر سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
65- دکتر رضا پایدار
66- دکتر شهرام پایدار ، دانشیار
67- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
68- دکتر محمود پایندان
69- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
70- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
71- دکتر محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
72- دکتر امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
73- دکتر غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
74- دکتر حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
75- دکتر مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
76- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
77- مهندس فرشید پذیرا
78- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
79- دکتر میلتون پرابو
80- دکتر امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
81- دکتر ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
82- مهندس حسن پرسا
83- دکتر زهرا پرستاری
84- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
85- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
86- دکتر محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
87- دکتر مصطفی پرنیانی
88- دکتر سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
89- دکتر داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
90- مهندس محمود پرهیزکار
91- دکتر داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
92- مهندس محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
93- دکتر ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
94- مهندس آرمین پرهیزی
95- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
96- مهندس محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
97- دکتر محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
98- دکتر علی پرویزی ، استاد
99- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
100- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
101- دکتر سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
102- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
103- دکتر خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
104- دکتر فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
105- دکتر مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
106- دکتر علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
107- مهندس مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
108- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
109- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
110- دکتر هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
111- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
112- دکتر اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
113- پروفسور محمد پسندیده
114- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
115- احمدرضا پسندیده فر ، عضو هیات علمی آموزشکده فنی اصفهان
116- دکتر محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
117- دکتر مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
118- دکتر علی محمد پشت دار ، دانشیار
119- مهندس مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
120- دکتر حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
121- دکتر روزبه پناهی
122- دکتر سیامک پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد ابهر
123- مهندس صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
124- دکتر عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
125- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
126- دکتر محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
127- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
128- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
129- دکتر یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
130- مهندس فرشاد پناهی زاده ، سرپرست تهویه پتروشیمی مارون
131- مهندس چیستا پناهی وقار
132- دکتر علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
133- دکتر بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
134- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
135- دکتر حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
136- دکتر منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
137- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
138- دکتر محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
139- دکتر مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
140- دکتر احسان پهلوانی فرد
141- پروفسور آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
142- پروفسور آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
143- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
144- دکتر احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
145- دکتر حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
146- دکتر حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
147- دکتر علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
148- دکتر حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
149- دکتر زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
150- دکتر محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
151- دکتر حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
152- دکتر الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
153- دکتر سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
154- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
155- دکتر احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
156- دکتر احسان پوراسماعیل
157- دکتر حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
158- دکتر مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
159- حسن پوربابایی
160- دکتر حسن پوربافرانی
161- دکتر حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
162- دکتر علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
163- ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسِی و عضو لابراتوار باستان‌شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
164- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
165- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
166- دکتر ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
167- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
168- مهندس امیرحسین پورجوهری
169- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
170- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
171- دکتر عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
172- دکتر امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
173- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
174- دکتر محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
175- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
176- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
177- دکتر محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
178- دکتر مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
179- مهندس اسماعیل پورشاهید
180- دکتر حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
181- دکتر محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
182- دکتر نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
183- نسترن پورصالحی
184- دکتر علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
185- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
186- دکتر کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
187- دکتر محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
188- دکتر علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
189- دکتر رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
190- دکتر سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
191- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
192- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
193- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
194- دکتر محمدرضا پورقربان
195- دکتر بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
196- دکتر محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
197- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
198- دکتر غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
199- دکتر الهام پورمهابادیان
200- مهندس محمدصادق پورمهدی
201- دکتر سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
202- دکتر محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
203- دکتر محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
204- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
205- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
206- دکتر لیلا پورنجفی
207- دکتر بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
208- مهندس فرزاد پورنور
209- دکتر محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
210- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
211- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
212- دکتر محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
213- دکتر محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
214- دکتر امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
215- دکتر محمد پورکیانی
216- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
217- دکتر احسان پوری
218- دکتر علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
219- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
220- دکتر محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
221- دکتر علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
222- مهندس پارسا پویا ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
223- دکتر علی پویان
224- دکتر محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
225- دکتر مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
226- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
227- دکتر مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
228- دکتر جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
229- دکتر فرشاد پی سوره ، کارشناس ارشد صدا و سیما
230- دکتر پائولو پیترو بیانسون
231- دکتر سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
232- دکتر پرویز پیران
233- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
234- دکتر ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
235- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
236- دکتر محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
237- عباس پیراینده
238- دکتر محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
239- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
240- دکتر علیرضا پیرخانقی ، دانشیار گروه روانشناسی و عضو هئیت علمی دانشگاه
241- دکتر همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
242- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
243- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
244- دکتر حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
245- دکتر مجید پیرستانی
246- دکتر هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
247- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
248- دکتر محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
249- دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
250- دکتر امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
251- دکتر حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
252- دکتر پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
253- دکتر احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
254- دکتر حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
255- دکتر جاماسب پیرکندی ، استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
256- دکتر حسین پیری ، دانشگاه بناب
257- دکتر محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
258- دکتر هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
259- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
260- مهندس اسماعیل پیش بین
261- دکتر ایمان پیش بین
262- دکتر رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
263- دکتر پروانه پیشنمازی
264- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
265- دکتر حمیدرضا پیشوایی
266- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
267- امیرحسین پیشگویی
268- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
269- دکتر سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
270- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
271- دکتر فاطمه پیغمبری
272- دکتر مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
273- دکتر رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
274- دکتر علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
275- مهندس خسرو پیله وریان
276- دکتر نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
277- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
278- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت

1- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- دکتر سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- دکتر ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- دکتر آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- پروفسور محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- دکتر حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- دکتر ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- دکتر ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- دکتر مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- دکتر پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- دکتر زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- دکتر مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- دکتر غلامرضا تاج گردون ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
20- گلنار تاجدار
21- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
22- دکتر مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
23- دکتر سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
24- دکتر حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
25- اکرم تاجی ، عضو هیئت تحریریه
26- دکتر محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
27- دکتر وحید تادیبی
28- دکتر محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
29- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
30- دکتر مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
31- پروفسور محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
32- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
33- دکتر الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
34- مهندس حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
35- دکتر ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
36- تیکو تانیمبو ، دانشیار، دانشگاه ویت واتر سراند، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی
37- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
38- دکتر سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
39- مهندس امیر تبادکانی
40- دکتر علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
41- دکتر عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
42- دکتر بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
43- مهندس ایرج تبریزی ، عضو هیئت علمی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
44- دکتر رضا تبریزی
45- دکتر لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
46- دکتر کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
47- دکتر شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
48- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
49- دکتر مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
50- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
51- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
52- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
53- دکتر هوبه تحویلداری
54- دکتر محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
55- دکتر سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
56- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
57- دکتر محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
58- دکتر حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
59- دکتر حسین ترابزاده خراسانی
60- دکتر امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
61- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
62- دکتر سید علی ترابی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
63- دکتر صدیقه ترابی
64- فاطمه ترابی
65- دکتر فیروزه ترابی
66- دکتر محمد مهدی ترابی
67- دکتر یوسف ترابی
68- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
69- دکتر علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
70- دکتر علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
71- مهندس طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
72- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
73- دکتر محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
74- دکتر مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
75- دکتر آرش ترک سامنی ، استادیار
76- دکتر سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
77- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
78- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
79- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
80- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
81- دکتر اشرف ترکیان ، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
82- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
83- دکتر زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
84- دکتر علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
85- دکتر محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
86- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
87- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
88- دکتر ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
89- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
90- دکتر بهنام تشکری
91- مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
92- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
93- دکتر شاهین تفنگدارزاده
94- دکتر محسن تقدسی ، عضو دائمی هیئت علمی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
95- پروفسور محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
96- دکتر محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
97- پروفسور جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
98- دکتر ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
99- دکتر محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
100- دکتر محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
101- دکتر سیدحسن تقوایی ، دانشیار
102- دکتر مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
103- دکتر جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
104- دکتر سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
105- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
106- دکتر محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
107- مهندس محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
108- دکتر محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
109- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
110- دکتر رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
111- پروفسور محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
112- دکتر محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
113- مهندس محمدرضا تقی دخت
114- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
115- دکتر جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
116- دکتر سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
117- دکتر مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
118- دکتر محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
119- دکتر محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
120- دکتر مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
121- دکتر هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
122- دکتر کتایون تقی زاده
123- دکتر محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
124- دکتر ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
125- دکتر غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
126- دکتر وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
127- دکتر حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
128- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
129- دکتر موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
130- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
131- دکتر علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
132- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
133- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
134- دکتر فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
135- دکتر محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
136- دکتر محمدرضا تمامگر
137- دکتر علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
138- دکتر رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
139- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
140- دکتر عباس تمیزی
141- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
142- زهرا تنها معافی ، دانشیار
143- فرهاد تنهای رشوانلو
144- دکتر حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
145- دکتر فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
146- دکتر رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
147- دکتر فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
148- دکتر هادی تهرانی
149- دکتر پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
150- دکتر مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
151- دکتر علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
152- دکتر ایمان تهمتن ، دانشکده علوم اطلاعات، دانشگاه تنسی، ناکسویل، TN، USA
153- دکتر زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
154- دکتر ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
155- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
156- دکتر حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
157- دکتر سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
158- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
159- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
160- دکتر سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
161- دکتر فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
162- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
163- دکتر مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
164- دکتر فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
165- دکتر سمیه توحیدلو
166- دکتر آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
167- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
168- علی توحیدی مقدم
169- دکتر باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
170- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
171- دکتر امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
172- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
173- دکتر منوچهر توسلی نائینی
174- دکتر ایرج توسلیان
175- مهندس معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
176- دکتر آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
177- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
178- دکتر فیروز توفیق
179- دکتر جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
180- دکتر شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
181- دکتر علی اصغر توفیقی
182- دکتر روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
183- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
184- دکتر محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
185- دکتر حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
186- دکتر حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
187- دکتر چنگ تونگ ، استاد
188- پروفسور ارکان توپال
189- دکتر حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
190- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
191- دکتر محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
192- رضا توکل افشاری ، استاد
193- دکتر علی توکلان
194- مهندس احسان توکلی
195- دکتر امید توکلی
196- دکتر حمیدرضا توکلی
197- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
198- دکتر علی توکلی
199- مهندس علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
200- دکتر غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
201- فایزه توکلی
202- دکتر محمد جواد توکلی
203- دکتر محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
204- دکتر ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
205- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
206- دکتر جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
207- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
208- دکتر فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
209- دکتر محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
210- دکتر نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
211- محمدرضا توکلی صابری
212- پروفسور رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
213- دکتر سعید توکلیان
214- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
215- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
216- دکتر امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
217- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
218- دکتر آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
219- دکتر کاوه تیمورنژاد
220- دکتر آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
221- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
222- دکتر اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
223- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
224- مهندس سحر تیموری
225- دکتر سعید تیموری
226- دکتر علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
227- فاطمه تیموری
228- فرشته تیموری
229- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
230- دکتر رضا تیموری فعال ، استاد
231- دکتر اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
232- دکتر رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

ث

1- دکتر بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
5- دکتر حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
6- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
7- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
8- دکتر فرهاد ثبوتی
9- دکتر یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
10- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
11- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
12- دکتر علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
13- دکتر علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
14- دکتر بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
15- دکتر علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
16- دکتر فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
17- دکتر محمود ثقفی ، استاد،عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
18- دکتر مراد ثقفی
19- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
20- دکتر آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- دکتر مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- دکتر حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- مهندس سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- دکتر داود ثمری
26- دکتر جعفر ثمری صفا
27- دکتر احمد ثمریها ، مسئول کارگروه مهندسی کشاورزی خانه نخبگان، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری البرز
28- دکتر فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
29- دکتر سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
30- دکتر باقر ثنایی ذاکر
31- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- غلام جابر محمدی ، مربی
2- دکتر فرهاد جابرزاده
3- دکتر اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
4- فرانک جابری
5- دکتر مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- دکتر عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
7- دکتر هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
8- دکتر کاوه جاسب
9- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
10- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
11- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
12- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
13- دکتر احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
14- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
15- مهندس رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
16- سحر جامی
17- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
18- دکتر مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
19- دکتر قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
20- دکتر محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
21- مهندس حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
22- پارسا جانباز ، مدیر اجرایی علی بابا
23- دکتر علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
24- دکتر عسکر جانعلی زاده
25- مهندس پرهام جانفشان
26- دکتر هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
27- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
28- دکتر بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
29- دکتر مسعود جان‌بزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
30- دکتر غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
31- دکتر محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
32- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
33- دکتر ابراهیم جاودان
34- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
35- دکتر تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
36- دکتر مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
37- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
38- دکتر داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
39- دکتر محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
40- دکتر مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
41- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
42- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
43- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
44- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
45- دکتر کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
46- دکتر علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
47- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
48- دکتر مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
49- دکتر محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
50- دکتر آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
51- دکتر احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
52- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
53- دکتر حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
54- دکتر حمید جباری
55- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
56- دکتر محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
57- دکتر مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
58- دکتر منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
59- دکتر فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
60- دکتر تقی جباری فر
61- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
62- دکتر محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
63- دکتر امیر جبلی ، دکترای مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
64- دکتر پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
65- دکتر پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
66- دکتر سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
67- دکتر احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
68- پروفسور محمد جرادت
69- مهندس سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
70- الیاس جزایری
71- دکتر امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
72- علی جزایری
73- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
74- دکتر خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
75- دکتر فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
76- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
77- دکتر فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
78- دکتر محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
79- مهندس میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
80- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
81- دکتر ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
82- دکتر فروزنده جعفرزاده پور
83- دکتر احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
84- دکتر امیر جعفرپور
85- دکتر بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
86- دکتر خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
87- دکتر فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
88- دکتر آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
89- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
90- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
91- الهه جعفری
92- دکتر امین جعفری
93- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
94- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
95- جواد جعفری
96- دکتر حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
97- دکتر حسین جعفری
98- دکتر حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
99- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
100- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
101- دکتر سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
102- دکتر سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
103- دکتر سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
104- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
105- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
106- دکتر سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
107- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
108- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
109- دکتر عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
110- دکتر عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
111- دکتر علی جعفری
112- علی جعفری
113- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
114- دکتر علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
115- دکتر علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
116- مهندس علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
117- دکتر عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
118- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
119- مهندس غلام حسین جعفری
120- دکتر محمد جعفری
121- دکتر محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
122- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
123- دکتر محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
124- دکتر محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
125- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
126- دکتر محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
127- پروفسور محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
128- دکتر مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
129- دکتر مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
130- دکتر مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
131- دکتر مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
132- دکتر پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
133- مهندس کبری جعفری
134- دکتر رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
135- دکتر علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
136- دکتر نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
137- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
138- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
139- احسان جعفری فر
140- دکتر محسن جعفری مذهب
141- دکتر رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
142- دکتر محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
143- پروفسور محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
144- دکتر کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
145- دکتر محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
146- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
147- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
148- نسرین جعفری گلستان
149- دکتر حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
150- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
151- دکتر علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
152- دکتر محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
153- دکتر حمید جعفریان یسار ، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
154- دکتر محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
155- دکتر منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
156- دکتر عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
157- دکتر آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
158- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
159- دکتر ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
160- دکتر حسن جلالی
161- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
162- دکتر محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
163- دکتر محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
164- دکتر محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
165- دکتر وحیدرضا جلالی
166- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
167- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
168- دکتر محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
169- دکتر حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
170- دکتر غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
171- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
172- دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
173- دکتر محمود جلالی کروه
174- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
175- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
176- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
177- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
178- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
179- مهندس فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
180- دکتر رضا جلیل زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
181- دکتر علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
182- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
183- دکتر حمید جلیلوند
184- پروین جلیلوند
185- دکتر احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
186- دکتر بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
187- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
188- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
189- دکتر صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
190- دکتر مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
191- دکتر مهناز جلیلی ، مسئول انجمن علمی جامعه شناسی
192- دکتر سمانه جلیلی صدرآباد
193- هاشم جلیلی صفریان
194- دکتر علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
195- مهندس سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
196- دکتر شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
197- دکتر فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
198- مهندس مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
199- دکتر محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
200- دکتر منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
201- دکتر الهام جم زاده
202- مهندس محمد ایمان جم نژاد
203- دکتر خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
204- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
205- فریبرز جمالزاد فلاح
206- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
207- دکتر حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
208- دکتر سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
209- مهندس علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
210- دکتر فرید جمالی
211- مهندس مسعود جمالی آشتیانی
212- دکتر فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
213- دکتر ابوذر جمالی نیا
214- دکتر هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
215- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
216- دکتر محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
217- دکتر محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
218- دکتر احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
219- دکتر احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
220- دکتر امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
221- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
222- دکتر امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
223- مهندس حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
224- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
225- دکتر زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
226- سلیمان جمشیدی
227- دکتر سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
228- دکتر محمدرضا جمشیدی
229- مهندس هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
230- دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
231- دکتر محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
232- دکتر همایون جمشیدیان ، استادیار
233- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
234- دکتر محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
235- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
236- سید مهدی جمیلی
237- دکتر روزیتا جمیلی اسکویی ، دانشگاه آزاد اسلامی
238- نسرین جناب آقا
239- دکتر حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
240- دکتر علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
241- محسن جنتی
242- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
243- دکتر غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
244- دکتر احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
245- دکتر نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
246- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
247- دکتر مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
248- دکتر حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
249- دکتر عباس جهان بخشی
250- فرزاد جهان بین ، استادیار دانشگاه شاهد
251- دکتر احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
252- مهندس محمدرضا جهان میری
253- دکتر حمید جهانبخش
254- دکتر محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
255- دکتر محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
256- دکتر علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
257- دکتر محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
258- مهندس محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
259- دکتر علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
260- دکتر آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
261- دکتر اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
262- مهندس نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
263- جواد جهانگیر
264- دکتر محمد حسین جهانگیر
265- دکتر مصطفی جهانگیر ، ریاست مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
266- دکتر احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
267- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
268- مهندس علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
269- دکتر قاسم جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
270- دکتر محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
271- دکتر محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
272- دکتر مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
273- دکتر نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
274- دکتر کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
275- عباسقلی جهانی
276- دکتر محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
277- دکتر هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
278- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
279- دکتر جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
280- مهندس نوید جهدی
281- مهندس نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
282- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
283- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
284- دکتر جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
285- دکتر سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
286- دکتر صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
287- دکتر افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
288- دکتر ایرج جوادی
289- دکتر سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
290- دکتر شهرام جوادی ، استادیار مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
291- دکتر شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
292- دکتر محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
293- مهندس محمد جوادی
294- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
295- دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
296- دکتر سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
297- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
298- مهندس نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
299- دکتر محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
300- دکتر محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
301- مهندس حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
302- مهندس حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
303- دکتر سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
304- دکتر نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
305- دکتر نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
306- دکتر محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
307- دکتر جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
308- دکتر غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
309- دکتر میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
310- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
311- دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
312- دکتر علی جوان فروزنده
313- دکتر جواد جوان مجیدی
314- محمد جوان نیکخواه ، استاد
315- دکتر مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
316- دکتر آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
317- دکتر احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
318- دکتر مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
319- دکتر حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
320- دکتر مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
321- دکتر نادر جوانی
322- دکتر اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
323- دکتر محمود جوانی پور
324- دکتر مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
325- مهندس کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
326- دکتر سعید جواهرزاده
327- مهندس احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
328- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
329- دکتر فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
330- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
331- محمدرضا جودت
332- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
333- دکتر اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
334- دکتر محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
335- دکتر سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
336- دکتر گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
337- دکتر محمد سجاد جوزدانی ، هیات علمی پارک علم و فناوری استان گلستان
338- پروفسور حاجی قمرالزمان جوزف ، دکتری در مطالعات مهندسی جنگل، دانشگاه Granfield ( انگلستان )
339- پروفسور فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
340- دکتر علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
341- دکتر اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
342- دکتر فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
343- دکتر علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
344- سمیه جولایی
345- دکتر سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
346- دکتر مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
347- دکتر لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
348- دکتر مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- دکتر ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- پروفسور فیلیکس چان ، استاد
4- دکتر سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- دکتر محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- مهندس رامیار چتانی
7- دکتر علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- دکتر فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- مهندس مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
11- دکتر اسماعیل چمنی
12- دکتر محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
13- دکتر رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
14- دکتر زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
15- دکتر محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
16- پروفسور چینگ چنگ لی
17- دکتر مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
18- دکتر رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
19- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
20- دکتر فرهاد چنگیزی
21- دکتر وحید چنگیزی
22- پروفسور بنویت چنیاس
23- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
24- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
25- دکتر منوچهر چهاردولی
26- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
27- دکتر عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
28- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
29- دکتر شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
30- دکتر علیرضا چوبینه ، استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
31- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
32- دکتر شامبوناس چودهاری ، پست دکترا استاد تحقیق ، گروه پزشکی و تشخیصی علوم ، دانشگاه تنسی ، ناکسویل ،، ایالات متحده
33- دکتر شمهونا چودهاری
34- جورج چوپانوگلوس ، استاد، دانشگاه دیویس، کالیفرنیا، امریکا
35- دکتر علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
36- دکتر رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
37- دکتر مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
38- دکتر مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
39- دکتر محمد جواد چیت ساز
40- دکتر امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
41- دکتر علیرضا چیت سازیان
42- مهندس حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
43- دکتر محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
44- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
45- مهندس ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- دکتر سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- دکتر محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- دکتر احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- دکتر مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- دکتر احمد حاتم
11- دکتر غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- دکتر ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
13- دکتر عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
14- دکتر بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
15- دکتر جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
16- دکتر حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17- دکتر فرزاد حاتمی
18- دکتر محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
19- دکتر سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
20- دکتر حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
21- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
22- دکتر محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
23- دکتر محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
24- دکتر مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
25- مهندس محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
26- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
28- دکتر اصغر حاج سقطی
29- دکتر خسرو حاج صادقی
30- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
31- دکتر امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
32- دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
33- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
34- محسن حاجی آقایی
35- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
36- دکتر محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
37- دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
38- دکتر حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
39- دکتر مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
40- دکتر فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
41- دکتر فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
42- دکتر حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
43- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
44- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
45- مینا حاجی رستم
46- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
47- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
48- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
49- دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
50- دکتر مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
51- دکتر محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
52- حسین حاجی سلطانی
53- مهندس محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
54- دکتر فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
55- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
56- دکتر علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
57- دکتر علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
58- دکتر مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
59- دکتر شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
60- دکتر بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
61- دکتر عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
62- دکتر اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
63- دکتر احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
64- دکتر خلیل حاجی پور
65- دکتر حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
66- دکتر علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
67- دکتر سیامک حاجی یخچالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
68- دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
69- الهه حاجیان حیدری
70- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
71- دکتر محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
72- دکتر جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
73- دکتر محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
74- دکتر محمد رضا حافظ نیا
75- دکتر محمدرضا حافظ نیا
76- احمد حافظی ، مدرس
77- دکتر اکرم حافظی
78- دکتر رحمت الله حافظی
79- پروفسور شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
80- فردین حافظی
81- دکتر ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
82- دکتر محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
83- دکتر جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
84- دکتر سمانه حامدی ، استادیار
85- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
86- دکتر یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
87- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
88- دکتر رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
89- دکتر علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
90- پروفسور فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
91- دکتر فرح حبیب ، استاد پایه 20 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
92- پروفسور قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
93- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
94- دکتر طاهر حبیب زاده
95- دکتر علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
96- دکتر سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
97- دکتر محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
98- پروفسور محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
99- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
100- مهندس بهروز حبیبی
101- دکتر بیوک حبیبی ، پروفسور
102- دکتر جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
103- حمیدرضا حبیبی
104- دکتر سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
105- دکتر عبدالحمید حبیبی
106- دکتر عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
107- دکتر غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
108- دکتر لیلا حبیبی ، استادیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
109- دکتر مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
110- دکتر نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
111- دکتر نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
112- هنگامه حبیبی
113- دکتر جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
114- دکتر بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
115- مهندس مهدی حبیبی دوست
116- دکتر صابر حبیبی سوادکوهی
117- دکتر محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
118- دکتر محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
119- دکتر هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
120- دکتر اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
121- دکتر الهه حجازی ، دانشیار
122- دکتر جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
123- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
124- دکتر رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
125- دکتر سحاب حجازی
126- دکتر سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
127- دکتر فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
128- دکتر مجید حجازی
129- دکتر زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
130- دکتر زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
131- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
132- دکتر عیسى حجت ، استاد تمام
133- دکتر عیسی حجت
134- دکتر محمدمهدی حجت
135- دکتر مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
136- دکتر مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
137- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
138- دکتر یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
139- دکتر حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
140- ریحانه حجتی
141- دکتر سعید حجتی
142- دکتر سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
143- دکتر سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
144- دکتر غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
145- دکتر محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
146- دکتر ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
147- دکتر رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
148- دکتر فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
149- دکتر کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
150- دکتر محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
151- دکتر غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
152- دکتر جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
153- دکتر حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
154- دکتر حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
155- دکتر وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
156- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
157- دکتر علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
158- دکتر علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
159- هدی حدیدی
160- دکتر حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
161- دکتر امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
162- دکتر ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
163- دکتر مهدی حریری ، استادیار
164- دکتر نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
165- دکتر عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
166- دکتر شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
167- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
168- دکتر سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
169- دکتر منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
170- دکتر عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
171- دکتر علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
172- پروفسور محد علی حسن ، دکتری در بیوتکنولوژی محیط زیست، دانشگاه اوکایاما ( ژاپن )
173- دکتر میرزا حسن الزمان
174- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
175- دکتر جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
176- دکتر جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
177- حامد حسن زاده
178- حسین حسن زاده ، استادیار
179- دکتر حمیدرضا حسن زاده
180- دکتر صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
181- دکتر علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
182- دکتر علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
183- دکتر محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
184- دکتر کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
185- دکتر یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
186- مهندس علی حسن زاده خوئی
187- دکتر مجتبی حسن زاده دلوئی
188- دکتر حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
189- دکتر بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
190- دکتر کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
191- دکتر علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
192- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و مدرس بیمه دانشگاه امام رضا علیه السلام مشهد مقدس
193- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
194- دکتر جعفر حسن پور
195- دکتر حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
196- دکتر حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
197- مهندس زینب حسن پور
198- دکتر شهاب حسن پور
199- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
200- دکتر مهدی حسن پور
201- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
202- پروفسور طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
203- دکتر محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
204- دکتر محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
205- دکتر رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
206- دکتر آرمان حسنی ، استادیار
207- دکتر ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
208- امیر حسنی
209- دکتر بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
210- دکتر حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
211- دکتر سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
212- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
213- دکتر سیدرضا حسنی
214- عبدالمجید حسنی
215- دکتر غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
216- پروفسور ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
217- دکتر نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
218- دکتر محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
219- مهندس محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
220- دکتر گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
221- دکتر اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
222- دکتر مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
223- دکتر محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
224- دکتر محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
225- میلاد حسین تبار
226- پروفسور سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
227- مهندس علی حسین خانی
228- دکتر ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
229- دکتر الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
230- مهندس حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
231- دکتر حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
232- دکتر سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
233- دکتر سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
234- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
235- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
236- مهندس متین حسین زاده
237- دکتر مریم حسین زاده
238- مهندس میتن حسین زاده
239- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
240- دکتر علی حسین زاده دلیر
241- پروفسور کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
242- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
243- پروفسور فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
244- دکتر اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
245- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
246- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
247- دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
248- دکتر بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
249- دکتر فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
250- دکتر فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
251- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
252- دکتر سعید حسین پور
253- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
254- مهندس وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
255- دکتر محمدجواد حسین پورفرد
256- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
257- دکتر ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
258- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
259- دکتر افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
260- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
261- دکتر بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
262- دکتر بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
263- دکتر حامد حسینی
264- دکتر سلمان حسینی
265- دکتر سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
266- دکتر سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
267- دکتر سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
268- دکتر سید تیمور حسینی
269- دکتر سید جلال حسینی
270- دکتر سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
271- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
272- دکتر سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
273- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
274- دکتر سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
275- سید سلیمان حسینی
276- دکتر سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
277- دکتر سید طاهر حسینی
278- دکتر سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
279- دکتر سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
280- دکتر سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
281- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
282- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
283- دکتر سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
284- دکتر سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
285- دکتر سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
286- دکتر سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
287- دکتر سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
288- دکتر سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
289- دکتر سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
290- دکتر سید کریم حسینی
291- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
292- دکتر سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
293- دکتر سیدحسین حسینی ، استاد، دانشگاه تبریز
294- دکتر سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
295- دکتر سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
296- دکتر سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
297- دکتر سیدعلی حسینی ، دانشیار
298- دکتر سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
299- دکتر سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
300- پروفسور سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
301- دکتر سیدوحید حسینی ، استاد
302- دکتر علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
303- دکتر مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
304- دکتر محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
305- دکتر مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
306- ملیحه سادات حسینی
307- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
308- دکتر میرزا حسن حسینی ، دانشیار
309- دکتر میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
310- دکتر هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
311- دکتر هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
312- دکتر هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
313- دکتر وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
314- دکتر پریسا حسینی
315- دکتر پیام حسینی
316- دکتر شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
317- سیدرسول حسینی برنتی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد بابل
318- دکتر حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
319- دکتر حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
320- دکتر سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
321- دکتر رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
322- دکتر سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
323- دکتر سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
324- دکتر نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
325- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
326- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
327- دکتر سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
328- دکتر میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
329- دکتر موید حسینی صدر ، پروفسور
330- دکتر آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
331- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
332- دکتر سید حسین حسینی لواسانی
333- دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی
334- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
335- دکتر سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
336- سید علی حسینی میلانی
337- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
338- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
339- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
340- دکتر سید محمد حسینی نصر
341- دکتر سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
342- سیدمحمد حسینی نژاد
343- دکتر سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
344- دکتر بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
345- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
346- دکتر سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
347- دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
348- دکتر سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
349- دکتر سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
350- پروفسور سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
351- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
352- دکتر شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
353- مهندس رویا حسینیان اصفهانی
354- دکتر سولماز حسینیون
355- دکتر سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
356- دکتر ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
357- دکتر محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
358- دکتر محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
359- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
360- مهندس مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
361- دکتر بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
362- دکتر سعید حصارکی
363- دکتر صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
364- دکتر حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
365- دکتر محمد حضوری
366- دکتر فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
367- دکتر علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
368- دکتر عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
369- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
370- دکتر محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
371- دکتر مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
372- دکتر علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
373- دکتر مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
374- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
375- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
376- دکتر غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
377- دکتر حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
378- دکتر عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
379- دکتر فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
380- دکتر معصومه حق پرست
381- دکتر حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
382- دکتر رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
383- دکتر احمد حقانی
384- دکتر محمد حقانی
385- دکتر سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
386- دکتر سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
387- دکتر سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
388- دکتر عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
389- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
390- دکتر ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
391- دکتر علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
392- دکتر علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
393- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
394- دکتر سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
395- دکتر جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
396- دکتر سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
397- دکتر شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
398- دکتر مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
399- دکتر محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
400- دکتر محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
401- پروفسور علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
402- منیژه حقیقی نسب ، دانشیار دانشگاه الزهرا
403- مهندس شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
404- دکتر محمد حلاج
405- دکتر غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
406- دکتر غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
407- دکتر محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
408- دکتر حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
409- دکتر محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
410- مرجان حمدالهی
411- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
412- دکتر خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
413- دکتر جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
414- مهندس روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
415- مهندس حمید حمزه ای
416- دکتر مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
417- مهندس قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
418- دکتر مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
419- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
420- دکتر جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی برق - الکترونیک، استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
421- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
422- مهندس شهربانو حمیدپور
423- دکتر امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
424- دکتر حجت حمیدی
425- دکتر داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
426- دکتر سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
427- دکتر سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
428- دکتر سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
429- دکتر غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
430- دکتر مهرزاد حمیدی
431- دکتر ناصر حمیدی ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه
432- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
433- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
434- دکتر رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
435- دکتر امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
436- دکتر صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
437- دکتر علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
438- دکتر سیمین حناچی
439- دکتر پریچهر حناچی
440- دکتر پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
441- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
442- مهندس فاطمه حورعلی
443- دکتر مجیدعلی حوری
444- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
445- دکتر آزاده حکاک زاده
446- دکتر آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
447- دکتر نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
448- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
449- دکتر ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
450- دکتر امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
451- دکتر حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
452- دکتر رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
453- مهندس ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
454- دکتر مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
455- دکتر پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
456- دکتر محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
457- دکتر حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
458- دکتر داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
459- دکتر زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
460- دکتر علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
461- دکتر مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
462- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
463- دکتر پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
464- دکتر نیما حیدر زاده
465- محمد حیدرزاده
466- دکتر ناهید حیدرزاده
467- کامبیز حیدرزاده ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
468- دکتر کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
469- وحید حیدرنتاج
470- مهندس مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
471- دکتر علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
472- دکتر ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
473- دکتر منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
474- دکتر احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
475- امید حیدری
476- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
477- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
478- دکتر حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
479- مهندس حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
480- دکتر حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
481- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
482- دکتر سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
483- دکتر شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
484- دکتر عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
485- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
486- دکتر غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
487- مهندس فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
488- دکتر محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
489- دکتر مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
490- دکتر معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
491- مهندس مهدی حیدری
492- دکتر نادر حیدری
493- دکتر کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
494- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
495- مهندس محسن حیدری بنی
496- دکتر داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
497- دکتر حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
498- دکتر کوروش حیدری شیرازی
499- دکتر رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
500- دکتر مرتضی حیدری مظفر
501- دکتر رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
502- دکتر محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
503- دکتر صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
504- دکتر علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
505- دکتر رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
506- دکتر محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
507- دکتر محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
508- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
509- دکتر سیدعبدالله حیدریه
510- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
511- دکتر محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- دکتر عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- دکتر احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- دکتر حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- دکتر مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- دکتر فروغ خادم
7- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8- دکتر مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
9- دکتر احمد خادم زاده ، دانشیار پژوهشگاه فضای مجازی
10- دکتر حمید خادم مسجدی
11- دکتر روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
12- دکتر سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
13- دکتر عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
14- دکتر امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
15- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
16- دکتر راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
17- دکتر حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- دکتر عباس خاشعی سیوکی
19- دکتر نازیلا خاقانی
20- دکتر محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
21- دکتر محمد خالدیان
22- دکتر شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
23- دکتر عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
24- دکتر علی خالق خواه
25- دکتر احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
26- دکتر ابوالفتح خالقی ، استادیار
27- دکتر فریبا خالقی سروش
28- پروفسور علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
29- دکتر رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
30- دکتر حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
31- دکتر فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
32- دکتر فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
33- دکتر فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
34- دکتر طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
35- دکتر ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
36- دکتر فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
37- دکتر امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
38- محمد خان احمدی ، عضو شورای دبیری
39- دکتر سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
40- پروفسور محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
41- دکتر نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
42- دکتر حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
43- مهندس الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
44- دکتر امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
45- دکتر جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
46- محمدرضا خانلو
47- دکتر نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
48- دکتر مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
49- دکتر حسن خانی
50- دکتر رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
51- دکتر علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
52- دکتر جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
53- دکتر شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
54- دکتر نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
55- دکتر هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
56- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
57- دکتر علیرضا خاوندی
58- دکتر محمدرضا خاکزاد
59- دکتر مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
60- دکتر فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
61- دکتر علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
62- دکتر مرضیه خاکستری ، دانشیار
63- دکتر براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
64- سیمین خاکپور
65- مهندس ایمان خاکی
66- دکتر میلاد خاکی
67- دکتر وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
68- دکتر علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
69- دکتر صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
70- مهندس محمدرضا خباز تمیمی
71- دکتر مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
72- دکتر مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
73- دکتر محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
74- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
75- دکتر علیرضا ختایی ، استاد
76- مهندس آیدین ختلان ، شرکت نشر فن آریا
77- دکتر حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
78- دکتر فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
79- دکتر حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
80- دکتر داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
81- دکتر امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
82- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
83- دکتر سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
84- دکتر مجید خدابخش ، استاندار اردبیل
85- دکتر محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
86- مهندس کامران خدابخشی
87- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
88- دکتر ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
89- دکتر سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
90- دکتر فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
91- دکتر ابوالحسن خدادادپور
92- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
93- دکتر سلمان خدادادی ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
94- دکتر مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
95- دکتر مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
96- دکتر محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
97- مهندس علی اصغر خدادوست آرانی
98- دکتر حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
99- دکتر مهدیه خداقلی
100- دکتر اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
101- دکتر احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
102- دکتر حمیده خداویسی
103- مهندس علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
104- دکتر مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
105- مهندس محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
106- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
107- مهدی خداپرست ، مدیرعامل موسسه مدیریتی فکر نو اندیش ، چالوس ، ایران
108- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
109- دکتر جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
110- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
111- دکتر مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
112- دکتر رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
113- دکتر علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
114- دکتر ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
115- دکتر علی خدایی ، دانشیار، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
116- زینب خدری
117- دکتر علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
118- غلامحسین خدری ، دانشیار
119- مهندس هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
120- دکتر محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
121- دکتر آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
122- دکتر طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
123- دکتر فاطمه خرازی افرا
124- محمد خرازی افرا
125- دکتر مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
126- دکتر اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
127- سیدعلی خراسانی
128- دکتر قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
129- دکتر محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
130- دکتر محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
131- دکتر منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
132- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
133- دکتر سعید خردمندی
134- دکتر علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
135- دکتر محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
136- دکتر حسن خرقانی
137- دکتر سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
138- مهندس الهام خرم
139- دکتر بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
140- دکتر سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
141- دکتر کاظم خرم دل
142- دکتر علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
143- دکتر رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
144- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
145- دکتر محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
146- بهاء الدین خرمشاهی
147- دکتر محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
148- دکتر علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
149- دکتر منوچهر خرمین
150- مهندس محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
151- دکتر گرشاسب خزائنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه قراردادهای PPP
152- دکتر جواد خزائی ، دانشگاه تهران
153- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
154- مهندس امین خزاعی
155- دکتر حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
156- دکتر زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
157- دکتر نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
158- دکتر علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
159- پروفسور سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
160- دکتر محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
161- دکتر نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
162- مهندس پژمان خزایی
163- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
164- دکتر انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
165- دکتر محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
166- دکتر مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
167- قدرت الله خسرو شاهی
168- مهندس مصطفی خسرو پور عربی
169- مهندس امیر خسروانی
170- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
171- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
172- مهندس نرجس خسروجردی
173- دکتر اصغر خسروشاهی اصل
174- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
175- عبدالحسین خسروپناه ، استاد فلسفه دین، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
176- دکتر آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
177- دکتر احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
178- دکتر افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
179- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
180- حسن خسروی
181- دکتر حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
182- دکتر زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
183- دکتر عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
184- دکتر علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
185- دکتر فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
186- دکتر فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
187- دکتر محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
188- دکتر محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
189- دکتر محمدرضا خسروی
190- دکتر محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
191- دکتر محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
192- دکتر مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
193- دکتر میثم خسروی
194- دکتر فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
195- دکتر محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
196- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
197- دکتر بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
198- مهندس کسری خسرویان
199- مهندس مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
200- دکتر عیسی خشرو رودبارکی
201- مهندس جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
202- دکتر احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
203- دکتر علیرضا خضریان
204- دکتر نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
205- دکتر علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
206- دکتر محمد خطیب
207- دکتر مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
208- دکتر علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
209- دکتر عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
210- مهندس داوود خطیبی تبار
211- دکتر محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
212- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
213- مهندس حمید خلج
214- دکتر علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
215- دکتر محمد خلج امیرحسینی
216- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
217- مهندس شقایق خلجی ، کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مدیریت انرژی شرکت ملی گاز ایران
218- دکتر فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
219- دکتر ابوالفضل خلخالی
220- مریم خلخالی
221- دکتر اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
222- دکتر غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
223- دکتر علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
224- دکتر امیرحسین خلوتی
225- دکتر محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
226- مهندس محمدعلی خلیجی
227- پروفسور آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
228- دکتر محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
229- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
230- دکتر جعفر خلیل پور
231- دکتر خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
232- رضا خلیلی
233- دکتر سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
234- دکتر علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
235- دکتر مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
236- دکتر محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
237- دکتر محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
238- دکتر محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
239- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
240- نصراله خلیلی
241- دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
242- دکتر مرتضی خمیری
243- دکتر محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
244- دکتر حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
245- دکتر غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
246- دکتر خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
247- دکتر غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
248- دکتر محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
249- دکتر امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
250- دکتر محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
251- دکتر غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
252- دکتر محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
253- دکتر محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
254- دکتر علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
255- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
256- مهندس احسان خواجویی
257- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
258- دکتر امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
259- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
260- دکتر رحمت خوارزمی
261- دکتر رحمت اله خوارزمی
262- دکتر محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
263- دکتر محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
264- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
265- دکتر علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
266- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
267- دکتر سعید خودداری نائینی
268- مهندس محمد خوران
269- دکتر علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
270- دکتر صدیقه خورشید
271- دکتر مریم خورشیدی
272- دکتر ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
273- دکتر علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
274- دکتر رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
275- دکتر غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
276- دکتر بهادر خوش بیان
277- مهندس علیرضا خوش تراش
278- دکتر محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
279- دکتر محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
280- دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
281- دکتر هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
282- دکتر بهناز خوش طینت ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
283- دکتر محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
284- دکتر ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
285- دکتر بهرام خوش نویسان
286- دکتر محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
287- دکتر علی خوشبخت
288- دکتر محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
289- دکتر مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
290- دکتر حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
291- دکتر کاظم خوشدل
292- مریم خوشفکر
293- دکتر مریم خوشنویس
294- مهندس مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
295- دکتر مانا خوشکام
296- دکتر امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
297- دکتر ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
298- دکتر مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
299- دکتر علی اکبر خیاط
300- دکتر سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
301- دکتر علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
302- دکتر محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
303- دکتر سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
304- دکتر محمد خیر
305- دکتر مهدی خیر اندیش ، دانشیار
306- دکتر محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
307- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
308- دکتر رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
309- پروفسور علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
310- دکتر عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
311- دکتر معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
312- دکتر مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
313- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
314- دکتر حسن خیری ، استاد یار
315- دکتر عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
316- دکتر حسین خیری استیار

د

1- دکتر استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- دکتر علیرضا داداشی
3- دکتر محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
4- دکتر فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دکتر پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
6- دکتر پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
7- دکتر ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
8- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
9- دکتر احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
10- دکتر سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
11- دکتر شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
12- دکتر علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
13- دکتر یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
14- دکتر سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
15- فهیمه دادگری
16- دکتر حسین دارآفرین
17- دکتر سعید داراب
18- دکتر بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
19- دکتر حجت الله دارابی
20- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
21- دکتر علی دارابی
22- دکتر مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
23- دکتر بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
24- علی داروئی
25- دکتر بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
26- دکتر رابرت داستال
27- پروفسور محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
28- علی داسمه
29- دکتر لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
30- دکتر معصومه دامغانی
31- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
32- دکتر تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
33- دکتر احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
34- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
35- دکتر مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
36- دکتر حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
37- پروفسور حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
38- دکتر شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
39- دکتر عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
40- دکتر فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
41- دکتر داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
42- دکتر داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
43- دکتر حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
44- دکتر فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
45- سید محسن دانش پژوه
46- دکتر فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
47- دکتر فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
48- پروفسور کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
49- افخم دانشفر ، دانشیار
50- مهندس فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
51- دکتر کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
52- دکتر سارا دانشمند
53- دکتر مزدک دانشور
54- دکتر محمود دانشور کاخکی ، استاد
55- دکتر عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
56- دکتر محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
57- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
58- دکتر جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
59- دکتر سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
60- دکتر زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
61- مهندس البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
62- دکتر سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
63- دکتر ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
64- دکتر علیرضا داودیان
65- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
66- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
67- دکتر محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
68- دکتر رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
69- دکتر شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
70- دکتر فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
71- دکتر مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
72- دکتر مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
73- دکتر کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
74- دکتر حامد داوری اردکانی ، استادیار
75- دکتر رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
76- دکتر فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
77- دکتر نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
78- دکتر غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
79- دکتر مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
80- دکتر محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
81- دکتر اسماعیل داوود آبادی
82- مهندس ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
83- دکتر ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
84- دکتر سعید داوودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
85- دکتر سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
86- دکتر سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
87- دکتر علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
88- دکتر محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
89- دکتر محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
90- دکتر مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
91- دکتر پدرام داوودی
92- دکتر ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
93- دکتر وان یانگ داییس
94- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
95- دکتر علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
96- دکتر عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
97- دکتر روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
98- دکتر رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
99- دکتر مارسین دبوسکی
100- دکتر ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
101- دکتر بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
102- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
103- دکتر حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
104- دکتر حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
105- دکتر روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
106- دکتر شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
107- دکتر شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
108- مهندس سید حسین دخانچی
109- دکتر کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
110- دکتر حمیدرضا دربیدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
111- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
112- دکتر حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
113- دکتر حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
114- دکتر سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
115- دکتر سیدعلیرضا درخشان
116- دکتر شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
117- دکتر مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
118- نجلا درخشانی
119- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
120- دکتر رضا درخشنده
121- دکتر جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
122- دکتر صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
123- مهندس احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
124- دکتر رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
125- دکتر حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
126- دکتر فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
127- دکتر فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
128- س دروسان
129- دکتر ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
130- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
131- دکتر جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
132- جهانگیر درویش بانی
133- دکتر رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
134- پروفسور علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
135- محمد درویش زاده ، رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
136- دکتر اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
137- دکتر فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
138- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
139- دکتر محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
140- دکتر هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
141- دکتر یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
142- دکتر داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
143- دکتر محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
144- مهندس حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
145- دکتر نجمه دری ، دانشیار
146- دکتر بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
147- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
148- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
149- دکتر تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
150- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
151- دکتر احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
152- مهندس فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
153- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
154- دکتر میرحسین دزفولیان ، استادیار گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا
155- دکتر کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
156- مهندس فرزان دست بوس
157- دکتر بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
158- دکتر سلمان دستان
159- دکتر سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
160- دکتر علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
161- دکتر محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
162- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
163- دکتر تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
164- دکتر مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
165- دکتر مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
166- دکتر مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
167- دکتر علی دشتی شفیعی
168- دکتر عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
169- دکتر سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
170- پروفسور اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
171- دکتر حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
172- مهندس منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
173- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
174- دکتر محمد دقیقی ، دانشیار
175- ماندانا دل آرا
176- دکتر علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
177- دکتر علی دلاور
178- دکتر محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
179- دکتر حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
180- دکتر سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
181- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
182- دکتر حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
183- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
184- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
185- مهندس داوود دلداده
186- دکتر حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
187- دکتر مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
188- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
189- دکتر شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
190- ئاکو دلگشاد
191- لیلا دلیری
192- دکتر مقصود دلیری
193- دکتر عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
194- سورش دمان ، استاد مدیریت
195- دکتر بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
196- دکتر عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
197- دکتر علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
198- دکتر عادل دنیایی
199- دکتر وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
200- دکتر محمدرضا ده بزرگی
201- مهندس امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
202- دکتر علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
203- دکتر بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
204- مهندس علی دهباشی
205- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
206- دکتر فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
207- مجتبی دهدار ، دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
208- دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
209- دکتر سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
210- مهندس عباس دهش ور
211- دکتر حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
212- دکتر غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
213- دکتر محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
214- دکتر امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
215- دکتر رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
216- دکتر رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
217- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
218- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
219- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
220- صمد دهقان
221- دکتر علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
222- فاطمه دهقان
223- دکتر محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
224- دکتر مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
225- دکتر یوسف دهقان
226- دکتر محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
227- دکتر امین دهقان قهفرخی
228- دکتر بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
229- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
230- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
231- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
232- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
233- دکتر حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
234- پروفسور روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
235- مهندس سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
236- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
237- دکتر علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
238- دکتر فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
239- دکتر ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
240- دکتر محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
241- دکتر مسعود دهقانی ، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.
242- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
243- دکتر سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
244- دکتر عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
245- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
246- دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
247- دکتر امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
248- دکتر سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
249- دکتر فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
250- دکتر مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
251- دکتر رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
252- دکتر نظام علی دهنوی
253- دکتر رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
254- پروفسور محمد عمر دهوت ، دکتری در بیوشیمی، دانشگاه سند ( پاکستان )
255- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
256- دکتر ناصر دواتگر
257- دکتر علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
258- دکتر پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
259- دکتر امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
260- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
261- ماریا دوتسنکو
262- دکتر داوود دورانیان
263- دکتر جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
264- دکتر محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
265- دکتر حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
266- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
267- دکتر احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
268- دکتر حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
269- دکتر علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
270- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
271- علی دوستی
272- مهندس وحید دوستی
273- دکتر محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
274- دکتر پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
275- دکتر شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
276- مهندس شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
277- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
278- پروفسور فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
279- مهندس علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
280- دکتر حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
281- دکتر داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
282- دکتر داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
283- فتح الله دویرانی
284- مهندس دردانه دُره
285- دکتر امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
286- صنم دژم
287- دکتر فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
288- دکتر محمود دژکام
289- دکتر محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
290- دکتر بستان دی لونل
291- دکتر منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
292- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
293- دکتر نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
294- دکتر ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
295- دکتر رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
296- دکتر زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
297- دکتر امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
298- دکتر محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
299- دکتر داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
300- مهندس سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
301- دکتر حسین دیده خانی
302- دکتر شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
303- دکتر صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
304- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
305- دکتر حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
306- دکتر مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
307- دکتر فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
308- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
309- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
310- دکتر علی دینی ترکمانی
311- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
312- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
313- دکتر جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
314- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
315- دکتر امیر دیوانی ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
316- دکتر اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
317- دکتر علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- دکتر سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
2- دکتر سعید ذاکربستان آباد
3- دکتر محمدرضا ذاکرزاده
4- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
5- دکتر جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
6- دکتر محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
7- دکتر محمد حسین ذاکری
8- دکتر مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
9- ناصر ذاکری
10- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
11- دکتر سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
12- دکتر حسین ذبحی
13- دکتر ابوالقاسم ذبیح الله
14- دکتر سید مجید ذبیح زاده
15- دکتر آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
16- دکتر حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
17- دکتر علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
18- دکتر محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
19- دکتر محمد ذوالحواریه
20- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
21- دکتر حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
22- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
23- دکتر حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
24- دکتر رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
25- دکتر سهیل ذوالفقاری
26- دکتر سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
27- مهندس شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
28- دکتر عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
29- دکتر محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
30- دکتر خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
31- پروفسور علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
32- دکتر محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
33- مهندس محمدهادی ذوالنوریان
34- دکتر حسن ذوقی
35- دکتر مهدی ذوقی
36- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران
37- دکتر کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
38- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
39- حسین ذکاوتی زاده
40- دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
41- دکتر عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
42- دکتر مجتبی ذکایی ، دانشجوی دکترای حرفه هیث مهندسی ، رئیس HSE در وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تهران، ایران
43- دکتر محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
44- دکتر امیرحسین ذکرگو
45- دکتر غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ر

1- پروفسور جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- دکتر فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- دکتر رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- دکتر احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- دکتر احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- مهندس زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- دکتر لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
14- دکتر مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
15- دکتر کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
16- دکتر غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- دکتر سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
19- دکتر رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
20- مهندس فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
21- دکتر مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- دکتر محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- دکتر مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- دکتر ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- دکتر عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- دکتر ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
28- دکتر محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
29- دکتر حامد رادمرد
30- دکتر عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
31- دکتر مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
32- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
33- دکتر مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
34- دکتر هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
35- محمد رادور
36- دکتر عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
37- دکتر لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
38- پروفسور رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
39- دکتر مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
40- دکتر ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
41- دکتر ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
42- مهندس رضا راستخواه
43- دکتر ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
44- دکتر نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
45- دکتر عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
46- مهندس عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
47- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
48- دکتر جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
49- دکتر بهزاد راسخ
50- دکتر حسین راسخ
51- دکتر نازنین راسخ
52- دکتر سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
53- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
54- دکتر جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
55- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
56- دکتر محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
57- دکتر حمید راشدی ، دانشگاه تهران
58- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
59- مهندس کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
60- دکتر احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
61- دکتر سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
62- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
63- دکتر محمد راعی
64- دکتر عباس راعی تبار
65- دکتر محمدعلی راغبی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
66- دکتر حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
67- دکتر محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
68- دکتر علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
69- دکتر امیر محسن راه نجات ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
70- دکتر غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
71- دکتر غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
72- دکتر سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
73- دکتر اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
74- زهرا راکعی
75- فاطمه راکعی
76- مهندس حسین رایتی مقدم
77- دکتر بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
78- دکتر محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
79- دکتر حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
80- دکتر داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
81- دکتر طاها ربانی
82- دکتر محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
83- دکتر محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
84- دکتر مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
85- دکتر علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
86- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
87- دکتر اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
88- دکتر بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
89- دکتر حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
90- مهندس زهرا ربیعی
91- دکتر سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
92- مریم ربیعی
93- دکتر ولی ربیعی ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
94- مهندس ایمان ربیعیان ، مسئول مرکز حمایت سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
95- دکتر محمدمهدی رجا
96- دکتر مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
97- ناهید رجائی
98- دکتر نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
99- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
100- دکتر شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
101- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
102- دکتر عباس رجایی ، استادیار
103- دکتر علیرضا رجایی
104- دکتر فرهنگ رجایی ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا
105- دکتر محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
106- دکتر ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
107- دکتر علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
108- دکتر علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
109- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
110- دکتر علی رجب زاده قطرمی
111- امیرحسین رجب پور ، دبیر انجمن مغز و شناخت گیلان
112- پروفسور مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
113- دکتر حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
114- دکتر رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
115- دکتر علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
116- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
117- مهندس قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
118- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
119- مسعود رجبی ، استاد
120- دکتر مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
121- دکتر معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
122- دکتر پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
123- دکتر محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
124- مهندس احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
125- دکتر حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
126- دکتر مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
127- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
128- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
129- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
130- پروفسور عباس رجبی‌فرد ، رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین
131- پروفسور محمد ضیا رحمان
132- دکتر رضا رحمان ستایش
133- دکتر حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
134- دکتر مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
135- دکتر اشکان رحمانی ، استادیار
136- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
137- دکتر امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
138- مهندس امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
139- دکتر بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
140- دکتر تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
141- دکتر حجت رحمانی ، استادیار
142- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
143- دکتر حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
144- دکتر حسین رحمانی
145- دکتر دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
146- دکتر زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
147- دکتر علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
148- دکتر علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
149- دکتر محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
150- مهدی رحمانی
151- دکتر وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
152- دکتر کریم رحمانی
153- مهندس کیومرث رحمانی
154- دکتر آرش رحمانی زاده ، دانشگاه تبریز
155- رامین رحمانی نژاد
156- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
157- دکتر مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
158- پروفسور حمید رحمت ، رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران ، تهران، ایران
159- دکتر سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
160- دکتر صادق رحمتی ، Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran
161- دکتر فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
162- دکتر محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
163- دکتر محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
164- دکتر محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
165- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
166- مهندس هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
167- دکتر ولی رحمتی
168- دکتر روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
169- دکتر حسن رحیق اغصان ، مسئول حوزه امور امنیت سازمانهای مرکزمدیریت راهبردی افتای استان آذربایجان شرقی
170- دکتر شروین رحیم زاده
171- دکتر رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
172- دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
173- دکتر محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
174- دکتر مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
175- دکتر نواب رحیم پور
176- دکتر ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
177- دکتر ابراهیم رحیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
178- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
179- دکتر اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
180- دکتر اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
181- دکتر امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
182- حسین رحیمی
183- دکتر داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
184- دکتر رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
185- پروفسور رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
186- دکتر روح الله رحیمی
187- زهرا رحیمی ، مدیرعامل جمعیت امام علی ­(ع)
188- دکتر زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
189- دکتر سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
190- دکتر سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
191- دکتر فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
192- دکتر محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
193- دکتر محمد رحیمی ، مدیر مسئول فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران
194- دکتر محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
195- پروفسور مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
196- دکتر مهدی رحیمی
197- مهندس میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
198- دکتر وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
199- مهندس پژمان رحیمی
200- دکتر علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
201- مهندس عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
202- دکتر ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
203- دکتر وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
204- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
205- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
206- دکتر محمدرضا رحیمی پور ، Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
207- دکتر جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
208- دکتر حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
209- دکتر حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
210- دکتر سحر رحیمیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
211- دکتر علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
212- مهندس محمد جواد رحیمیان
213- دکتر نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
214- دکتر حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
215- دکتر فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
216- دکتر محمد حسین رخشانی
217- دکتر ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
218- پروفسور غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
219- دکتر محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
220- دکتر مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
221- دکتر فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
222- دکتر محمدرضا رزازی ، Computer Science
223- دکتر محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
224- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
225- سیدقاسم رزاقی
226- دکتر محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
227- دکتر مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
228- دکتر مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
229- دکتر طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
230- مهندس آرمین رزم آهنگ
231- دکتر سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
232- دکتر قادر رزمجو ، استادیار
233- دکتر آیت اله رزمجویی ، مشاور استاندار و مدیر کل امور عمومی و روابط بین الملل استانداری فارس
234- مهندس افشین رزمجویی
235- مهندس بابک رزمجویی
236- دکتر جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
237- دکتر حبیب رزمی ، پروفسور
238- دکتر نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
239- دکتر امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
240- دکتر محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
241- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
242- دکتر امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
243- دکتر امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
244- دکتر امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
245- مهندس ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
246- پروفسور جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
247- دکتر حامد رستمی
248- دکتر خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
249- مهندس روح اله رستمی
250- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
251- دکتر شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
252- شعیب رستمی ، سردبیر و مدرس دانشگاه - عضو انجمن حسابداران خبره ایران
253- دکتر عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
254- دکتر علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
255- فاطمه رستمی ، کارشناس پژوهش و توسعه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
256- مهندس محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
257- دکتر محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
258- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
259- دکتر محمدرضا رستمی
260- دکتر مصطفی رستمی ، استادیار
261- دکتر ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
262- دکتر وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
263- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
264- دکتر محسن رستمی مال خلیفه ، خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی
265- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
266- دکتر عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
267- دکتر مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
268- دکتر احمد رستگار ، عضو هیات علمی
269- دکتر حسن رستگار
270- دکتر حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
271- دکتر نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
272- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
273- دکتر فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
274- دکتر حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
275- دکتر رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
276- دکتر سعید رسولی
277- سید حسن رسولی ، پژوهشگر دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
278- دکتر علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
279- پروفسور علی اکبر رسولی
280- دکتر مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
281- دکتر محسن رسولی
282- دکتر محمد رضا رسولی ، دانشکده عمران دانشگاه تهران
283- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
284- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
285- دکتر رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
286- دکتر محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
287- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
288- دکتر میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
289- دکتر گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
290- دکتر نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
291- مهدی رشوند
292- دکتر احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
293- دکتر غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
294- دکتر نعمت اله رشید نژاد
295- دکتر احمد رشیدی ، استادیار
296- دکتر حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
297- دکتر حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
298- علیمراد رشیدی ، استاد، موسسه تحقیقاتی صنعت نفت (RIPI)
299- پروفسور فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
300- دکتر فرید رشیدی
301- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
302- دکتر محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
303- دکتر حمید رشیدی نژاد
304- دکتر مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
305- دکتر آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
306- دکتر آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
307- دکتر حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
308- دکتر جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
309- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
310- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
311- دکتر محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
312- دکتر قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
313- دکتر کامبیز رضا پور ، معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو
314- دکتر بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
315- کامران رضا یزدی ، دانشیار
316- مهندس جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
317- دکتر زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
318- دکتر شمس الدین رضائی
319- دکتر نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
320- دکتر مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
321- دکتر محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
322- دکتر جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
323- دکتر غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
324- دکتر محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
325- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
326- دکتر علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
327- دکتر علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
328- دکتر مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
329- دکتر محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
330- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
331- دکتر بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
332- دکتر راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
333- دکتر رضا رضازاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
334- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
335- دکتر منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
336- دکتر فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
337- دکتر جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
338- دکتر مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
339- دکتر فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
340- دکتر امین رضایان
341- دکتر مهدی رضایت
342- یحیی رضایت
343- دکتر محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
344- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
345- دکتر مسعود رضایتی
346- دکتر احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
347- دکتر حامد رضایی
348- دکتر حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
349- دکتر حسین رضایی
350- دکتر حمید رضایی
351- دکتر حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
352- دکتر حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
353- دکتر داوود رضایی
354- رضا رضایی ، استادیار، استاد، گروه مهندسی نفت، دانشگاه کورتین استرالیا
355- دکتر ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
356- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
357- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
358- دکتر عباس رضایی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
359- دکتر عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
360- دکتر عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
361- دکتر علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
362- دکتر علی اکبر رضایی
363- دکتر علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
364- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
365- دکتر غلامرضا رضایی
366- دکتر فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
367- دکتر فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
368- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
369- دکتر محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
370- دکتر محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
371- دکتر محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
372- دکتر مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
373- مهندس مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
374- دکتر ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
375- دکتر نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
376- دکتر هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
377- دکتر کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
378- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
379- دکتر یوسف رضایی
380- دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
381- دکتر امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
382- محمد علی رضایی اصفهانی ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
383- مهندس کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
384- دکتر حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
385- دکتر غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
386- محمد رضایی راد ، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
387- دکتر علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
388- دکتر سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
389- دکتر مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
390- دکتر محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
391- دکتر مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
392- دکتر حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
393- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
394- دکتر جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
395- دکتر روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
396- دکتر خدیجه رضایی کیخایی ، دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
397- دکتر مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
398- دکتر مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
399- دکتر شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
400- دکتر مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
401- دکتر ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
402- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
403- زهرا رضوانی
404- دکتر علیرضا رضوانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
405- دکتر مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
406- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
407- دکتر محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
408- دکتر محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
409- دکتر محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
410- مهندس میلاد رضوانی راد
411- دکتر پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
412- دکتر راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
413- رسول رضوی ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
414- دکتر سید ابوالفضل رضوی
415- دکتر سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
416- دکتر سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
417- دکتر سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
418- دکتر عباس رضوی
419- دکتر عبدالحمید رضوی
420- دکتر محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
421- مهندس محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
422- دکتر نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
423- دکتر هوشنگ رضوی
424- دکتر وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
425- دکتر اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
426- دکتر سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
427- دکتر بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
428- دکتر سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
429- دکتر ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
430- دکتر ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
431- دکتر حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
432- دکتر محمد رعایایی اردکانی
433- دکتر محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
434- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
435- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
436- دکتر زینب رفتنی امیری
437- دکتر محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
438- دکتر حسین رفیع ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
439- مهندس همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
440- دکتر جلال الدین رفیع فر
441- دکتر فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
442- مهندس فرزان رفیعا
443- دکتر بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
444- دکتر رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
445- دکتر سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
446- دکتر شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
447- دکتر علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
448- دکتر مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
449- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
450- دکتر مرتضی رفیعی تهرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی
451- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
452- مهندس بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
453- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
454- دکتر فرزاد رفیعیان
455- دکتر مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
456- دکتر مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
457- دکتر علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
458- دکتر شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
459- دکتر مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
460- پروفسور ک ب رماچندران ، دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه پنسیلوانیا (USA)
461- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
462- دکتر علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
463- دکتر احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
464- دکتر رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
465- دکتر سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
466- دکتر محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
467- دکتر علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
468- دکتر مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
469- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
470- دکتر یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
471- دکتر ابوالفضل رمضانی ، استادیار
472- دکتر احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
473- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
474- دکتر امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
475- دکتر جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
476- دکتر حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
477- دکتر علی رمضانی
478- مهندس علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
479- دکتر فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
480- دکتر مجتبی رمضانی ، دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل گروه مدیریت ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران
481- پروفسور محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
482- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
483- دکتر یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
484- یعقوب رمضانی
485- دکتر یوسف رمضانی
486- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
487- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
488- دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
489- دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
490- دکتر احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
491- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
492- دکتر محمدرحیم رمضانیان ، دانشیار دانشگاه گیلان
493- دکتر علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
494- دکتر جواد رمضی ، رییس فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران
495- دکتر محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
496- دکتر احسان رنجبر
497- دکتر امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
498- دکتر اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
499- دکتر بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
500- دکتر رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
501- دکتر رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
502- پروفسور زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
503- مهندس علیرضا رنجبر
504- دکتر غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
505- دکتر محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
506- دکتر محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
507- ناصر رنجبر ، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
508- دکتر شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
509- علیرضا رنجبر شورابی
510- دکتر محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
511- دکتر اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
512- دکتر فرزانه رنجبر نوشری ، مربی دانشگاه پیام نور
513- دکتر زهره رنجبر کهن
514- دکتر آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
515- دکتر عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
516- مهندس الهام رنجبرضرابی
517- دکتر اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
518- مهندس محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
519- دکتر سمیه رنجکش
520- دکتر فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
521- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
522- دکتر زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
523- دکتر رضا رهاوی
524- دکتر علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
525- مهندس محمدرضا رهبانیان
526- مهندس ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
527- مهندس مرتضی رهبر
528- دکتر مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
529- دکتر نادر رهبر ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
530- دکتر زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
531- دکتر زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
532- دکتر عباس رهبری ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران.
533- دکتر مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
534- دکتر محبعلی رهدار ، استادیار
535- مهندس رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
536- دکتر اکبر رهنما
537- دکتر مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
538- دکتر محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
539- دکتر محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
540- دکتر محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
541- دکتر مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
542- دکتر نادر رهنما ، هیأت علمی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
543- دکتر جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
544- دکتر فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
545- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
546- دکتر محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
547- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
548- مهندس محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
549- دکتر عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
550- دکتر سپهر رواتی
551- پروفسور اعظم روادراد
552- دکتر حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
553- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
554- دکتر حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
555- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
556- دکتر سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
557- دکتر مهدی روانشادنیا ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
558- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
559- دکتر محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
560- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
561- دکتر حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
562- دکتر جواد روحانی
563- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
564- دکتر شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
565- دکتر محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
566- دکتر مسعود روحانی ، دانشیار دانشگاه مازندران
567- دکتر نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
568- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
569- دکتر فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
570- دکتر احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
571- دکتر داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
572- دکتر رضا روحی
573- دکتر سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
574- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
575- دکتر اتابک روحی امینجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
576- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
577- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
578- مظاهر روزبهانی
579- دکتر مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
580- دکتر احمد روستا
581- دکتر جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
582- دکتر کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
583- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
584- دکتر سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
585- پروفسور شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
586- دکتر شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
587- مهندس عباس روستایی ، شرکت مهندسی و توسعه نفت
588- فروز روشن بین
589- دکتر سوسن روشن ضمیر
590- دکتر رسول روشن چسلی
591- مهندس منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
592- دکتر قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
593- دکتر حشمت روشندل
594- مریم روشندل
595- دکتر امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
596- مهندس سبحان روشنفکر جورشری
597- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
598- دکتر سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
599- دکتر محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
600- ویدا روشنی
601- دکتر جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
602- دکتر محسن روشنیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
603- دکتر مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
604- دکتر ابراهیم رومینا
605- دکتر مهدی روپایی
606- پروفسور سوزان روکز ، دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه واسدا ( ژاپن )
607- پروفسور فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
608- دکتر وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
609- دکتر رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
610- دکتر کامیار رویین دژ
611- دکتر ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
612- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
613- دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
614- پروفسور محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
615- دکتر رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
616- دکتر علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
617- دکتر احمد ریاحی ، Iranian-Australian Community of Science
618- اعظم ریاحی
619- دکتر فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
620- دکتر محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
621- محمدعلی ریاحی ، استاد دانشگاه تهران
622- دکتر وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
623- جواد ریاحی اصل
624- دکتر مهدی ریاحی خرم
625- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
626- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
627- دکتر نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
628- دکتر نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
629- دکتر فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
630- دکتر عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
631- دکتر علی ریاضی
632- دکتر مارکوس ریتر
633- دکتر عظیمه ریحانی ، مدرس دانشگاه
634- پروفسور موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
635- دکتر افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
636- دکتر علیرضا رییسی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
637- دکتر علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- دکتر اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- دکتر اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- دکتر وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
5- حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
6- دکتر ساجد زاده داداشی
7- دکتر آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
8- دکتر حسین زارع
9- حسین زارع ، دانشیار دانشکده بهداشت و انستیتو بهداشت و درمان آمریکا، John Hopkins Bloomberg، Policy & Management Health Policy
10- دکتر حسین زارع ، دانشیار
11- دکتر داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
12- مهندس داوود زارع
13- دکتر رامین زارع ، مسئول کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش
14- پروفسور رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
15- دکتر ساسان زارع
16- دکتر شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
17- دکتر عبدالرضا زارع
18- دکتر عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
19- مهندس علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
20- دکتر غلامحسین زارع
21- فریبا زارع
22- دکتر محمدجواد زارع
23- دکتر مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24- دکتر مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
25- دکتر هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
26- پروفسور کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
27- دکتر اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
28- دکتر علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
29- دکتر محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
30- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
31- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مدرس و ارزیاب سیستمهای مدیریتی و دانشجوی دکتری مدیریت، پژوهشگر در حوزه منابع انسانی، ارزیاب سیستم های مدیریتی و مدرس مباحث منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت
32- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
33- دکتر محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
34- دکتر احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
35- دکتر حسین زارع شعار
36- دکتر اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
37- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
38- دکتر فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
39- دکتر احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
40- دکتر هادی زارع مرزونی ، دانشجوی ایمنی شناسی پزشکی
41- دکتر یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
42- دکتر عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
43- دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
44- دکتر وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
45- دکتر جواد زارعان ، دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
46- دکتر اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
47- دکتر بهروز زارعی
48- مهندس حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
49- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
50- فاطمه زارعی ، استادیار
51- دکتر فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
52- پروفسور مجتبی زارعی ، استاد نورولوژی و نوروساینس،پژوهشکده ی علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
53- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
54- دکتر محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
55- دکتر محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
56- دکتر محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
57- دکتر محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
58- دکتر محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
59- مهندس مرضیه زارعی
60- دکتر مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
61- دکتر محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
62- دکتر بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
63- دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
64- دکتر کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
65- دکتر سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
66- دکتر حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
67- دکتر حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
68- دکتر غلامرضا زارعی محمودآبادی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
69- دکتر حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
70- دکتر پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
71- مهندس مرتضی زارعی گوار
72- دکتر آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
73- دکتر احسان زارعیان
74- دکتر سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
75- دکتر علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
76- دکتر نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
77- دکتر محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
78- دکتر یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
79- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
80- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
81- دکتر عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
82- دکتر فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
83- دکتر محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
84- مرتضی زاهدی
85- مهدی زاهدی
86- مهسا زاهدی
87- دکتر محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
88- دکتر قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
89- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
90- دکتر مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
91- دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
92- دکتر مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
93- دکتر محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
94- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
95- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
96- دکتر احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
97- پروفسور سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
98- دکتر اسفندیار زبردست ، استاد تمام
99- دکتر عذرا زبردست ، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
100- دکتر لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
101- دکتر مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
102- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
103- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
104- دکتر زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
105- دکتر منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
106- دکتر منصور زراءنژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
107- دکتر علیرضا زراسوندی
108- دکتر عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
109- دکتر حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
110- دکتر فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
111- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
112- دکتر عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
113- دکتر سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
114- دکتر سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
115- مهندس مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
116- دکتر امیرحسن زرنانی ، استاد ایمنی شناسی پزشکی
117- دکتر محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
118- دکتر مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
119- دکتر محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
120- دکتر ستار زرکلام
121- دکتر ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
122- دکتر سیدمحمد زرگر
123- سارا زرگر آزاد
124- دکتر رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
125- مهندس کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
126- دکتر حمید زرگرپور ، انجمن مدیریت پروژه ایران
127- دکتر رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
128- دکتر فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
129- دکتر هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
130- دکتر جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
131- دکتر سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
132- دکتر آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
133- دکتر محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
134- دکتر حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
135- دکتر فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
136- دکتر مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
137- پروفسور محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
138- مجید زلقی
139- دکتر احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
140- مهندس الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
141- دکتر بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
142- دکتر بهزاد زمانی
143- دکتر بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
144- مهندس حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
145- ذبیح اله زمانی ، استاد
146- دکتر رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
147- دکتر سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
148- دکتر علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
149- دکتر غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
150- دکتر فهیمه زمانی
151- مهندس محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
152- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
153- دکتر مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
154- دکتر جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
155- دکتر فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
156- دکتر محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
157- بهزاد زمانیان یزدی
158- دکتر علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
159- دکتر امیر حسین زمردیان
160- دکتر رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
161- دکتر غلامرضا زمردیان ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
162- دکتر محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
163- دکتر حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
164- دکتر محمدعلی زنجانچی ، دانشگاه گیلان
165- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
166- دکتر هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
167- دکتر بهزاد زنجانی نژاد
168- دکتر مجید زنجیردار ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
169- دکتر اسکندر زند ، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
170- دکتر رضا زند
171- دکتر سیامک زند رضوی
172- دکتر محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
173- دکتر مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
174- دکتر امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
175- دکتر غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
176- دکتر مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
177- دکتر مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
178- دکتر حسن زندی
179- دکتر مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
180- دکتر هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
181- مهندس رضا زندی دولابی
182- دکتر طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
183- دکتر مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
184- دکتر مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
185- دکتر احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
186- دکتر یعقوب زنگنه
187- دکتر علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
188- دکتر سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
189- دکتر امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
190- دکتر سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
191- دکتر بنفشه زهرایی
192- دکتر سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
193- دکتر سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
194- دکتر محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
195- دکتر یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
196- دکتر جواد زوار رضا ، گروه بیوشیمی بالینی
197- دکتر ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
198- دکتر علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
199- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
200- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
201- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
202- دکتر حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
203- دکتر کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
204- دکتر یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
205- عرفان زیاری فر
206- دکتر رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
207- دکتر سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
208- دکتر منصور زیبایی ، استاد
209- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
210- دکتر مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
211- دکتر سعید زین الدینی
212- دکتر محمدرضا زین الدینی
213- دکتر محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
214- مهندس نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
215- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
216- دکتر مهدی زینالی
217- دکتر علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
218- دکتر اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
219- دکتر حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
220- دکتر امین زیوری
221- پروفسور فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل

ژ

1- دکتر وی ژانگ ، Yale University, United States
2- ژان ژاک ترین ، دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای

س

1- دکتر محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- دکتر محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- دکتر پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- دکتر فتح اله ساجدی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
6- دکتر آرمان ساجدی نژاد
7- مهندس حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
8- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
9- علی محمد سادات افسری
10- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
11- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
12- سعید سادات نیا
13- دکتر سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
14- دکتر سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
15- دکتر احسان ساده ، استادیار
16- دکتر جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
17- سیمین سارانی ، کارشناس و مدیر داخلی نشریه
18- دکتر عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
19- دکتر محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
20- دکتر فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
21- دکتر ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
22- دکتر امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
23- دکتر باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
24- دکتر حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
25- دکتر معین الدین سارکر
26- دکتر امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
27- دکتر علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
28- پروفسور بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
29- دکتر عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
30- دکتر مجید ساریخانی ، استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد
31- معصومه سازنده
32- دکتر اعظم سازور ، Alzahra University
33- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی
34- دکتر فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
35- دکتر مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
36- دکتر مسعود ساعت ساز ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
37- دکتر احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
38- دکتر بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
39- دکتر امیر ساعدی داریان ، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
40- دکتر علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
41- دکتر محمدامین ساعی
42- دکتر محسن ساغری ، Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
43- دکتر حسین سالار آملی ، استاد
44- دکتر علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
45- دکتر زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
46- دکتر سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
47- مهندس مجید سالاری
48- محمد سالاری
49- دکتر محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
50- دکتر مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
51- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
52- دکتر حسام الدین سالاریان
53- دکتر رضا سالاریان ، (استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار
54- دکتر حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
55- دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی
56- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
57- دکتر نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
58- فردین سالمیان
59- دکتر نوریه سالکی
60- دکتر عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
61- دکتر علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
62- دکتر نوذر سامانی
63- مهندس امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
64- دکتر صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
65- دکتر مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
66- دکتر فاطمه سامع ، محقق پسادکترای علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
67- دکتر محمود سامکن
68- دکتر احد سامی فر
69- دکتر شیب سانکار سانا
70- دراگان ساویچ ، استاد، دانشگاه اگزتر، لندن
71- دکتر عادل ساکی
72- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
73- مهندس محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
74-