آ

1- مهندس بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- دکتر مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- دکتر مینا آبادی
4- دکتر امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- دکتر نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
8- دکتر حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
9- دکتر پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
10- سارا آبرون
11- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
12- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
13- مهندس حجت الله آتش پنجه
14- دکتر سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
15- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
16- محمدرضا آتشین صدف
17- دکتر بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
18- دکتر مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
19- دکتر عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
20- دکتر علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
21- دکتر گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
22- دکتر شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
23- دکتر عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
24- دکتر محمدصادق آخوندی
25- دکتر محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
26- دکتر ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
27- دکتر عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
28- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
29- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
30- دکتر علیرضا آذربخت
31- ایرج آذرفزا
32- دکتر آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
33- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
34- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
35- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
36- دکتر علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
37- دکتر شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
38- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
39- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
40- اسماعیل آذغ
41- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
42- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
43- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
44- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
45- دکتر شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
46- دکتر مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
47- دکتر محمدرضا آراستی
48- دکتر علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
49- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
50- دکتر مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
51- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
52- دکتر هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
53- دکتر علیرضا آرش پور
54- پروفسور حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
55- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
56- دکتر محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
57- دکتر سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
58- دکتر سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
59- مریم آرمند ، مدیر اداری
60- دکتر موسی آرمیده
61- دکتر محسن آرمین
62- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
63- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
64- دکتر محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
65- دکتر امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
66- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
67- دکتر علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
68- دکتر آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
69- دکتر سالار آرین مقدم
70- مهندس احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
71- مهندس برهان آزاد
72- دکتر تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
73- دکتر محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
74- دکتر پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
75- دکتر لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
76- دکتر پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
77- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
78- دکتر منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
79- دکتر پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
80- دکتر امین آزادی
81- دکتر محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
82- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
83- دکتر نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
84- مهندس نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
85- دکتر پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
86- دکتر حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
87- دکتر احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
88- مهندس کیوان آزادیخواه
89- سمیه آزرمی
90- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
91- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
92- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
93- دکتر علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
94- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
95- دکتر سجاد آستانی
96- دکتر محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
97- دکتر مهدی آشتیانی
98- دکتر رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
99- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
100- دکتر سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
101- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
102- دکتر حسام الدین آشنا
103- دکتر فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
104- مهندس علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
105- دکتر محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
106- دکتر محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
107- دکتر مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
108- دکتر مازیار آصفی
109- محبوبه آطاهریان
110- آیدین آغداشلو
111- دکتر محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
112- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
113- دکتر حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
114- دکتر حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
115- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
116- دکتر حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
117- دکتر تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
118- دکتر اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
119- دکتر سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
120- امیر آقا کوچک ، دانشیار، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
121- دکتر علی اکبر آقا کوچک
122- دکتر فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
123- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
124- دکتر مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
125- دکتر سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
126- دکتر حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
127- دکتر قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
128- دکتر مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
129- دکتر محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
130- دکتر مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
131- مهندس مهرداد آقاجانی
132- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
133- حسین آقاجانی اصفهانی
134- دکتر مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
135- دکتر آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
136- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
137- مهندس فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
138- دکتر علی آقازادگان
139- مهندس ابوالفضل آقاسی
140- دکتر مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
141- دکتر رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
142- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
143- دکتر علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
144- دکتر حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
145- مهندس سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
146- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
147- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
148- دکتر مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
149- دکتر احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
150- دکتر اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
151- دکتر بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
152- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
153- خانوم آقایی
154- سیدعلی آقایی
155- دکتر عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
156- دکتر محمدرضا آقایی
157- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
158- دکتر یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
159- دکتر احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
160- مهندس آرش آقایی فر
161- یاسمین آل آقا
162- مهندس علیرضا آل ابراهیم
163- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
164- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
165- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
166- دکتر سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
167- دکتر سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
168- دکتر رویا آل عمران
169- آیدا آل هاشمی
170- دکتر حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
171- دکتر عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
172- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
173- مهندس مصطفی آمره ، عضوء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی
174- مهندس عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
175- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
176- دکتر صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
177- دکتر محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
178- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
179- دکتر محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
180- دکتر عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
181- مهندس سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
182- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
183- مهندس زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
184- دکتر سروش آوخ
185- دکتر فریدون آورزمانی ، عضو پیوسته پژوهشکده نظر
186- مهندس کیامهر آویژه
187- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
188- دکتر همیرا آگاه
189- دکتر حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
190- دکتر محمدباقر آیانی
191- دکتر سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
192- دکتر جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
193- دکتر حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
194- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
195- دکتر محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
196- دکتر حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
197- دکتر سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
198- دکتر محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
199- دکتر محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
200- دکتر حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
201- دکتر موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
202- پروفسور مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
203- دکتر سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
204- دکتر سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
205- دکتر ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
206- دکتر سیمون آیوازیان
207- دکتر افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
208- دکتر صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- دکتر مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- دکتر معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- دکتر علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- دکتر خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- مهندس غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- دکتر اساما ابراهیم ازوی
10- امیر ابراهیم زاده
11- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
12- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
13- دکتر محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
14- دکتر محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
15- دکتر میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
16- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
17- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
18- دکتر حبیب ابراهیم پور
19- دکتر رضا ابراهیم پور
20- مهندس سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
21- مهندس صادق ابراهیم پور
22- مهندس فاروق ابراهیم پور
23- دکتر مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
24- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
26- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
27- بهنام ابراهیمی
28- دکتر حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
29- حسن ابراهیمی
30- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
31- دکتر حسین ابراهیمی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایران
32- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
33- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
34- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
35- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
36- مهندس سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
37- دکتر سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
38- دکتر سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
39- دکتر سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
40- دکتر سیدفوآد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
41- دکتر سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
42- دکتر عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
43- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
44- مهندس علی ابراهیمی ، مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
45- دکتر علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
46- دکتر قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
47- دکتر قنبر ابراهیمی
48- دکتر محسن ابراهیمی
49- محمد ابراهیمی ، استادیار- پژوهشگاه هوافضا
50- دکتر محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
51- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
52- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
53- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
54- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
55- پریسا ابراهیمی
56- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
57- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
58- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
59- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
60- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
61- دکتر مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
62- دکتر حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
63- دکتر مریم ابراهیمی کیا
64- دکتر بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
65- دکتر حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
66- دکتر یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
67- پروفسور کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
68- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
69- دکتر حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
70- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
71- پروفسور سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
72- مهندس سید مجتبی ابطحی
73- دکتر سید مهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
74- دکتر سیدمهدی ابطحی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
75- دکتر سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
76- دکتر عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
77- دکتر حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
78- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
79- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
80- دکتر سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
81- دکتر فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
82- دکتر محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
83- دکتر بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
84- دکتر الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
85- دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
86- دکتر عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
87- دکتر محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
88- پروفسور محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
89- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
90- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
91- دکتر شبان ابوحسین
92- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
93- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
94- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
95- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
96- مهندس بهزاد اتابکی
97- دکتر سینا اتحادی ، مدیر عامل شرکت مهندسی بارو گستر پارس - مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان
98- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
99- دکتر مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
100- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
101- دکتر احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
102- دکتر زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
103- دکتر محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
104- دکتر عبدالمهدی اجلالی
105- دکتر مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
106- دکتر سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
107- دکتر مجید احتشامی
108- مهندس نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
109- دکتر سید سعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
110- دکتر سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
111- مهندس سعید احدزاده
112- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
113- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
114- دکتر سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
115- دکتر محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
116- دکتر محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
117- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
118- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
119- دکتر پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
120- افسانه احسانی
121- دکتر مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
122- پروفسور محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
123- دکتر مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
124- دکتر عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
125- دکتر ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
126- دکتر حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
127- دکتر آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
128- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
129- دکتر منوچهر احقر
130- دکتر زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
131- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
132- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
133- دکتر فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
134- دکتر فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
135- دکتر محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
136- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
137- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
138- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
139- دکتر محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
140- محمدرضا احمدنسب
141- دکتر حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
142- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
143- دکتر علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
144- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
145- دکتر محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
146- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
147- مهندس بهروز احمدپور
148- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
149- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
150- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
151- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
152- دکتر احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
153- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
154- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
155- دکتر امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
156- دکتر امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
157- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
158- دکتر حسن احمدی
159- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
160- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
161- دکتر حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
162- دکتر خلیل احمدی ، استادیار
163- دکتر رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
164- دکتر رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
165- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
166- دکتر سلیمان احمدی ، دانشیار
167- دکتر سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
168- دکتر سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
169- مهندس سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
170- دکتر سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
171- دکتر شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
172- عباس احمدی ، معاون آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
173- دکتر عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
174- دکتر عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
175- دکتر علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
176- دکتر غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
177- دکتر فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
178- دکتر فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
179- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
180- مهندس محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
181- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
182- دکتر محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
183- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
184- دکتر محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
185- مهندس محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
186- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
187- دکتر محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
188- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
189- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
190- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
191- مهندس نوشاد احمدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
192- دکتر هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
193- پروفسور وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
194- دکتر وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
195- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
196- دکتر یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
197- دکتر هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
198- دکتر سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
199- مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر آموزش دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
200- دکتر روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
201- دکتر مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
202- دکتر جعفر احمدی شالی
203- دکتر سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
204- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
205- دکتر علی محمد احمدی قراچه
206- پروفسور علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
207- دکتر بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
208- مهندس امیر احمدی مطلق ، کارشناس معماری
209- دکتر ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
210- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
211- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
212- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار و مدیر گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
213- مجید احمدی کچایی
214- دکتر مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
215- دکتر مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
216- دکتر احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
217- دکتر حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
218- دکتر غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
219- دکتر مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
220- دکتر محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
221- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
222- دکتر محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
223- دکتر سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
224- دکتر محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
225- دکتر مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
226- دکتر اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
227- مهندس افشین اخلاص پور
228- دکتر احمد اخلاصی
229- دکتر توحید اخلاقی
230- حسین اخلاقی
231- دکتر محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
232- دکترحسنعلی اخلاقی امیری ، عضو هئیت علمی جامعه المصطفی العالمیه مشهد مقدس
233- دکتر هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
234- دکتر فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
235- مهندس امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
236- دکتر رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
237- دکتر منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
238- دکتر پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
239- دکتر پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
240- مهندس حمیدرضا اخوان ارمکی
241- دکتر مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
242- دکتر قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
243- دکتر مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
244- دکتر عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
245- دکتر جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
246- دکتر زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
247- دکتر تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
248- دکتر سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
249- سید محمد مهدی اخوت
250- دکتر سید محمود اخوت ، استاد
251- مهندس محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
252- دکتر مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
253- دکتر هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
254- دکتر ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
255- مهندس عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
256- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
257- ریحانه ادبی
258- دکتر محمد ادبی تبار
259- دکتر سامسون ادنیی الدجاره
260- دکتر سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
261- دکتر مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
262- دکتر بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
263- دکتر عبدالرئوف ادیب زاده
264- دکتر پویان ادیبی
265- دکتر پیمان ادیبی
266- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
267- مهندس سینا ارادتی
268- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
269- دکتر سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
270- دکتر محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
271- دکتر محمد علی ارجمند
272- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
273- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
274- دکتر زهراسادات اردستانی
275- دکتر مجتبی اردستانی
276- امیرهوشنگ اردلان
277- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
278- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
279- دکتر فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
280- دکتر محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
281- دکتر رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
282- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
283- دکتر حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
284- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
285- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
286- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
287- دکتر مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
288- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
289- دکتر علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
290- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
291- دکتر علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
292- مهندس علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
293- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
294- دکتر سیدمحمد ارفعی
295- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
296- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
297- دکتر شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
298- مهندس اردشیر اروجی
299- مهندس محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
300- دکتر علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
301- دکتر ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
302- دکتر مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
303- دکتر مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
304- حسین ازگومی
305- سمیه اسبکیان
306- دکتر علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
307- مهدی استاد احمد
308- دکتر محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
309- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
310- دکتر جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
311- مهندس احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
312- دکتر بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
313- هوشنگ استادی
314- دکتر مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
315- دکتر هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
316- دکتر گلن استفن پاتتن
317- پروفسور سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
318- دکتر صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
319- دکتر هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
320- دکتر همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
321- دکتر سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
322- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
323- دکتر محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
324- دکتر احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
325- دکتر توفیق اسداف ، استادیار
326- دکتر خدابخش اسداللهی
327- دکتر اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
328- دکتر امین اسدالهی
329- مهندس محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
330- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
331- دکتر عبدالله اسدزاده جاریحانی
332- دکتر احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
333- دکتر علی اسدپور
334- دکتر محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
335- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
336- دکتر اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
337- دکتر امیرحسین اسدی
338- دکتر بهنام اسدی ، مدرس دانشگاه پیام نور ، مدیر عامل و صاحب امتیاز بنیاد حقوقی قانون یار
339- دکتر حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
340- حسن اسدی
341- دکتر حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
342- دکتر حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
343- زهرا اسدی
344- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
345- مهندس سیده کبری اسدی
346- علی اکبر اسدی
347- دکتر علیرضا اسدی
348- دکتر فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
349- دکتر فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
350- مهندس مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
351- دکتر محمدامین اسدی
352- دکتر مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
353- دکتر مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
354- دکتر مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
355- مهندس بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
356- دکتر محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
357- دکتر هادی اسدی رحمانی
358- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
359- دکتر محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
360- دکتر علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
361- دکتر هرمز اسدی کوه آباد
362- مهندس الهه اسدیان
363- دکتر فریده اسدیان
364- قاسم اسدیان
365- دکتر محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
366- دکتر مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
367- دکتر محمدشمس اسفندآبادی
368- مهندس احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
369- دکتر شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
370- دکتر فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
371- دکتر مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
372- دکتر مرضیه اسفندیاری
373- دکتر فریبا اسفندیاری درآباد
374- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
375- دکتر بهدیس اسلام نور
376- دکتر امیرحسین اسلام پناه
377- دکتر کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
378- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
379- دکتر اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
380- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
381- دکتر سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.
382- دکتر سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
383- دکتر علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
384- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
385- دکتر لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
386- دکتر محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
387- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
388- دکتر محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
389- دکتر مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
390- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
391- دکتر گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
392- دکتر سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
393- پروفسور حنفی اسماعیل ، دکتری در علم پلیمر ، دانشگاه لافبورو (UK)
394- دکتر حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
395- مهندس مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
396- دکتر مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
397- مهربان اسماعیل زاده ، -
398- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
399- دکتر حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
400- دکتر رضا اسماعیل زاده کناری
401- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
402- مهندس علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
403- دکتر امیدعلی اسماعیلی
404- امین اسماعیلی
405- دکتر حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
406- دکتر عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
407- دکتر علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
408- دکتر عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
409- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
410- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
411- دکتر محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
412- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
413- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
414- دکتر مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
415- دکتر مهدی اسماعیلی
416- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
417- دکتر کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
418- صالح اسماعیلی درکه
419- دکتر ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
420- دکتر فرشته اسمعیل خانی ، مربی
421- دکتر فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
422- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
423- فرحناز اسمعیلی رادور
424- دکتر جان الکساندر اسمیت
425- دکتر حمیدرضا اسکاش
426- دکتر طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
427- دکتر بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
428- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
429- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
430- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
431- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
432- مسعود اسکندری
433- دکتر محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
434- دکتر جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
435- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
436- دکتر علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
437- مهرداد اسکویی
438- دکتر ربیعا اسکینی ، استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
439- آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
440- مهندس مهرداد اشتری
441- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
442- دکتر محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
443- دکتر محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
444- دکتر علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
445- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
446- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
447- پروفسور محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
448- دکتر علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
449- دکتر منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
450- دکتر سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
451- دکتر سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
452- دکتر عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
453- دکتر مجید اشرفی
454- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
455- دکتر حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
456- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
457- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
458- دکتر حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
459- دکتر حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
460- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
461- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
462- دکتر علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
463- دکتر مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
464- دکتر علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
465- دکتر حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
466- مرتضی اصغرنیا
467- مهندس حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
468- دکتر علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
469- دکتر محسن اصغری
470- دکتر محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
471- دکتر مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
472- دکتر کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
473- دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
474- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
475- دکتر محمد علی اصغری مقدم
476- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
477- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
478- دکتر محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
479- دکتر محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
480- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
481- دکتر نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
482- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
483- دکتر ابراهیم اصلانی
484- دکتر جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
485- دکتر علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
486- دکتر محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
487- دکتر پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
488- دکتر مرتضی اصلانی نژاد
489- دکتر امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
490- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
491- دکتر جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
492- دکتر محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
493- دکتر عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
494- مهندس امیرمهدی اعتباری
495- دکتر اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
496- دکتر حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
497- دکتر ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
498- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
499- سید غلامرضا اعتماد
500- دکتر شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
501- دکتر گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
502- دکتر احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
503- دکتر احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
504- مهندس بهزاد اعتمادی
505- دکتر حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
506- دکتر زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
507- پروفسور سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
508- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
509- دکتر محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
510- دکتر محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
511- دکتر حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
512- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
513- مهندس علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
514- رضا اعطائی زاده
515- دکتر حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
516- دکتر رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
517- دکتر موسی اعظمی
518- دکتر نسرین سادات اعظمی
519- دکتر هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
520- دکتر حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
521- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
522- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
523- دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
524- دکتر محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
525- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
526- دکتر حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
527- دکتر گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
528- دکتر افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
529- دکتر اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
530- دکتر سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
531- دکتر سید علی افتخاری
532- دکتر مهران افتخاری
533- دکتر امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
534- دکتر محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
535- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
536- دکتر سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
537- دکتر حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
538- دکتر حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
539- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
540- دکتر محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
541- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
542- دکتر حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
543- دکتر فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
544- پریا افراز ، کارشناس
545- دکتر محبوب افراسیاب
546- دکتر حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
547- دکتر محمدصادق افراسیابی
548- مهندس مه لقا افراسیابی
549- حسین افراسیابیان
550- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
551- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
552- دکتر ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
553- دکتر عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
554- دکتر قهرمان افشار
555- مهندس محمد افشار ، مسئول کارگروه مهندسی هسته ای سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
556- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
557- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
558- دکتر زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
559- دکتر ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
560- بهرام افشاری
561- دکتر داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
562- دکتر رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
563- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
564- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
565- مهندس علی افشاری
566- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
567- دکتر مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
568- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
569- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
570- دکتر سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
571- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
572- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
573- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
574- دکتر نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
575- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
576- دکتر کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
577- دکتر ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
578- دکتر علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
579- دکتر اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
580- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
581- دکتر سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
582- دکتر حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
583- پروفسور عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
584- دکتر حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
585- دکتر شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
586- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
587- دکتر اجو افولابی میچائیل
588- مهندس احمد علی افکاری
589- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
590- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
591- دکتر منوچهر اقبال
592- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
593- دکتر شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
594- دکتر عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
595- دکتر بیژن اقتصاد
596- دکتر محمد اقتصاد
597- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
598- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
599- دکتر امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
600- مهندس زهرا البرز
601- دکتر شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
602- دکتر ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
603- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
604- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
605- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
606- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
607- دکتر احمد الستی ، استادیار
608- دکتر محمد مهدی الشریف
609- دکتر فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
610- دکتر لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
611- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
612- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
613- دکتر آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
614- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
615- دکتر محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
616- حجت اله الماسی
617- دکتر علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
618- دکتر نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
619- دکتر علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
620- محمد الموتی
621- دکتر محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
622- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
623- مهندس غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
624- دکتر مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
625- دکتر حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
626- مهندس ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
627- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
628- دکتر غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
629- دکتر علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
630- دکتر شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
631- دکتر ناصر الهی ، دانشگاه مفید
632- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
633- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
634- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
635- دکتر سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
636- پروفسور سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
637- دکتر محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
638- دکتر حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
639- مهندس سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
640- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
641- دکتر سید محمدرضا امام ، دانشیار
642- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
643- مهندس امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
644- پروفسور زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
645- دکتر سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
646- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
647- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
648- دکتر جمشید امامی
649- دکتر حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
650- دکتر حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
651- دکتر زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
652- دکتر سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
653- دکتر سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
654- دکتر علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
655- دکتر فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
656- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
657- محمد امامی
658- مریم امامی ، کارشناس نشریه
659- دکتر نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
660- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
661- دکتر آریو امامی فر
662- دکتر علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
663- دکتر بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
664- دکتر سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
665- دکتر ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
666- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
667- غلامرضا امانی
668- دکتر محمدرضا امانی ، پژوهشگر
669- مهندس مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
670- مهندس محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
671- پروفسور نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
672- آرش امرایی
673- دکتر علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
674- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
675- دکتر حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
676- دکتر محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
677- دکتر سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
678- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
679- دکتر محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
680- مهندس پرویز امیدنیا
681- دکتر امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
682- مهندس علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
683- دکتر پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
684- دکتر کمال امیدوار
685- دکتر مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
686- دکتر سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
687- دکتر سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
688- ابوذر امیدی
689- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
690- دکتر جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
691- دکتر عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
692- محمود امیدی
693- دکتر منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
694- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
695- فرانک امیدیان
696- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
697- دکتر مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
698- دکتر وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
699- دکتر مهرداد امیر آقایی
700- دکتر محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
701- دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
702- دکتر عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
703- دکتر سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
704- دکتر سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
705- دکتر حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
706- دکتر سید امیراحمد مظفری ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
707- دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
708- دکتر محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
709- دکتر شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
710- دکتر محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
711- دکتر رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
712- دکتر طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
713- دکتر آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
714- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
715- دکتر احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
716- دکتر امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
717- دکتر امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
718- مهندس حامد امیری
719- دکتر حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
720- زهرا امیری
721- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
722- دکتر سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
723- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
724- دکتر علی امیری
725- دکتر علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
726- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
727- دکتر مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
728- دکتر محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
729- دکتر محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
730- دکتر موسی امیری
731- دکتر نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
732- مهندس ویدا امیری
733- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
734- دکتر مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
735- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
736- دکتر جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
737- دکتر رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
738- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
739- دکتر غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
740- مهندس محمد امین
741- دکتر محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
742- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
743- مهندس اسماعیل امین دهقان ، عضو کارگروه ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی البرز
744- مهندس رضا امین زاده
745- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
746- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
747- پروفسور نگوا امین عارف
748- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
749- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
750- دکتر عباس امین منصور
751- دکتر صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
752- دکتر سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
753- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
754- دکتر الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
755- دکتر امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
756- بهنام امینی
757- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
758- حمیده امینی
759- دکتر داوود امینی ، استادیار
760- رحمان امینی
761- دکتر رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
762- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
763- عباس امینی
764- دکتر عبدالحسین امینی
765- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
766- دکتر علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
767- دکتر علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
768- دکتر عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
769- دکتر فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
770- دکتر محمدتقی امینی ، دانشیار
771- دکتر منوچهر امینی
772- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
773- دکتر حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
774- دکتر محسن امینی خوزانی
775- دکتر عباس امینی فسخودی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
776- دکتر محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
777- مهندس داوود امینی مقدم فارج
778- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
779- دکتر بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
780- دکتر امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
781- دکتر غلامعلی امینیان
782- دکتر هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
783- دکتر محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
784- پروفسور حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
785- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
786- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
787- مهندس محمدرضا انبیائی
788- مهندس فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
789- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
790- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
791- دکتر سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
792- دکتر حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
793- دکتر بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
794- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
795- دکتر رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
796- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
797- محمدامین انسان
798- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
799- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
800- دکتر حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
801- دکتر رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
802- دکتر عبدالحمید انصاری
803- دکتر مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
804- محمد سعید انصاری
805- دکتر منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
806- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
807- دکتر رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
808- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
809- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
810- دکتر علیرضا انصاری چهارسوقی
811- دکتر حمید انصاریان
812- دکتر خلیل انصاریان
813- مهندس علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
814- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
815- دکتر مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
816- دکتر علی انوری
817- دکتر منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
818- دکتر سیدجواد انگجی
819- دکتر محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
820- دکتر علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
821- دکتر بهمن اهدایی ، استاد گروه گیاه شناسی و علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا
822- دکتر حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
823- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
824- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
825- دکتر وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
826- دکتر سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
827- دکتر سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
828- دکتر بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
829- پروفسور مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
830- دکتر شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
831- دکتر جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
832- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
833- دکتر پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
834- دکتر محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
835- دکتر محمدرضا اولیاء
836- دکتر علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
837- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
838- دکتر فردیل یو اوکریزو
839- دکتر عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
840- مصطفی اویسی
841- دکتر محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
842- دکتر مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
843- اردشیر اکبر آبادی
844- دکتر نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
845- دکتر مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
846- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
847- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
848- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
849- دکتر حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
850- دکتر محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
851- دکتر احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
852- دکتر احمد اکبری ، استاد
853- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
854- دکتر حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
855- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
856- دکتر حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
857- مهندس دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
858- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
859- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
860- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
861- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
862- دکتر مجتبی اکبری
863- مجید اکبری
864- دکتر محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
865- دکتر محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
866- دکتر منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
867- دکتر مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
868- دکتر مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
869- دکتر ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
870- دکتر نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
871- دکتر نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
872- دکتر پرویز اکبری ، مدرس مدعو شهرسازی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور سنندج
873- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
874- دکتر کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
875- دکتر حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
876- دکتر علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
877- دکتر فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
878- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
879- دکتر جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
880- دکتر کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
881- دکتر رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
882- مهندس حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
883- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
884- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
885- دکتر محمد جعفر اکرام جعفری
886- پروفسور محمد اکرم
887- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
888- دکتر سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
889- دکتر سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
890- دکتر سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
891- دکتر غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
892- دکتر غلامرضا ایراجیان
893- دکتر مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
894- دکتر سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
895- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
896- دکتر حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
897- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
898- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
899- دکتر علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
900- دکتر ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
901- سید محمد ایرانمنش
902- لیلا ایرانمنش
903- دکتر مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
904- راضیه ایرانی
905- غلامرضا ایرانی
906- دکتر فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
907- دکتر رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
908- دکتر علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
909- دکتر عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
910- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
911- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
912- دکتر شاهرخ ایروانی
913- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
914- دکتر مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
915- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
916- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
917- عبداله ایزد پناه
918- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
919- دکتر علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
920- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
921- دکتر اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
922- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
923- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
924- دکتر کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
925- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
926- دکتر عباسعلی ایزدی
927- علی ایزدی
928- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
929- دکتر محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
930- دکتر محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
931- دکتر محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
932- دکتر مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
933- دکتر مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
934- دکتر رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
935- دکتر علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
936- دکتر طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
937- دکتر سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
938- مهندس محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
939- دکتر محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
940- دکتر اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
941- مهندس حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
942- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
943- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
944- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
945- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
946- دکتر بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
947- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
948- دکتر محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
949- دکتر حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
950- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
951- دکتر مرتضی ایمانی راد
952- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
953- مرتضی ایمانیان
954- دکتر محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
955- پروفسور سانگ این اوه ، دکتری در علوم زیست محیطی و مهندسی ، موسسه گوانگ جو علم و صنعت
956- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
957- احسان ایپکی
958- دکتر محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- دکتر محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- دکتر فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- دکتر ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- دکتر نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
9- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
10- دکتر فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
11- دکتر اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
12- پروفسور جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
13- دکتر رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
14- مهدى بابایى زاده
15- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
16- دکتر جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
17- دکتر حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
18- دکتر ساسان بابایی
19- دکتر علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
20- دکتر علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
22- دکتر محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
23- دکتر محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
24- دکتر محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
25- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
26- دکتر معصومه بابایی
27- مهندس مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
28- دکتر هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
29- دکتر پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
30- دکتر جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
31- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
32- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
33- حاجی بابایی مقدم
34- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
35- دکتر اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
36- دکتر یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
37- دکتر آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
38- مهندس مینا باجگاه
39- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
40- دکتر محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
41- مهندس بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
42- مهندس بهروز بادامی
43- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
44- دکتر کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
45- دکتر جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
46- جلیل باران دوست ، محقق پژوهشکده پدافند غیر عامل
47- دکتر رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
48- دکتر حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
49- علی بارانی
50- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
51- دکتر قاسم بارانی
52- دکتر محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
53- مهندس مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
54- دکتر محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
55- دکتر مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
56- دکتر مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
57- مهندس محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
58- دکتر عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
59- دکتر عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
60- دکتر محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
61- دکتر کامبیز بازرگان
62- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
63- دکتر شهرزاد بازرگان حجازی
64- دکتر محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
65- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
66- مهندس حجت الله بازوبندی
67- دکتر نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
68- دکتر محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
69- دکتر محمد حسن بازیار
70- دکتر سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
71- دکتر سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
72- دکتر مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
73- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
74- پریسا باصری
75- دکتر زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
76- دکتر حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
77- دکتر مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
78- دکتر سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
79- دکتر علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
80- دکتر عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
81- دکتر شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
82- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
83- دکتر مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
84- دکتر حمیدرضا باغیانی
85- دکتر صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
86- دکتر علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
87- پروفسور ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
88- دکتر نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
89- دکتر جمشید باقرزاده
90- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
91- دکتر هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
92- دکتر مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
93- دکتر محمد باقرنیافر
94- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
95- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
96- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
97- دکتر احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
98- دکتر احمد باقری ، استاد
99- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
100- دکتر خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
101- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
102- دکتر رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
103- دکتر روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
104- دکتر سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
105- مهندس سیدرامتین باقری
106- دکتر شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
107- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
108- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
109- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
110- دکتر محمد باقری ، استادیار
111- دکتر محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
112- دکتر مرتضی باقری
113- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
114- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
115- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
116- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
117- دکتر مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
118- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
119- مهندس رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
120- دکتر محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
121- دکتر میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
122- دکتر حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
123- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
124- دکتر حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
125- دکتر محمدباقر باقری کنی ، استاد
126- فریبا باقریه
127- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
128- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
129- دکتر محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
130- زهره بال
131- فرزانه بالاجه
132- هومن بالازاده
133- دکتر رائو بالوسو
134- دکتر محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
135- دکتر علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
136- دکتر حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
137- دکتر حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
138- دکتر حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
139- دکتر علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
140- دکتر ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
141- دکتر تقی باهو طرودی
142- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
143- هلنا ماریا باپتیستا الویس
144- دکتر غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
145- دکتر قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
146- پروفسور شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
147- دکتر صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
148- مهندس هادی بت شکن
149- دکتر حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
150- دکتر محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
151- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
152- دکتر علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
153- دکتر عباس بحری ، مجری طرح
154- دکتر سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
155- دکتر سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
156- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
157- دکتر حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
158- مهندس مجتبی بحیرایی
159- دکتر مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
160- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
161- دکتر بیدار بخت
162- مهندس مصطفی بختیار
163- دکتر بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
164- دکتر جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
165- دکتر حسین بختیاری
166- دکتر سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
167- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
168- دکتر شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
169- دکتر صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
170- دکتر محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
171- دکتر میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
172- مینا بختیاری
173- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
174- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
175- دکتر نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
176- دکتر علیرضا بخشایی
177- دکتر محسن بخشنده
178- دکتر محمد بخشنده
179- دکتر محمد بخشوده ، استاد
180- دکتر احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
181- دکتر بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
182- دکتر زهرا بخشی
183- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
184- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
185- مهندس رئوف بدائی ، مسئول کمیته فرهنگی
186- دکتر علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
187- دکتر غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
188- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
189- مهندس محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
190- دکتر مرتضی بدخشان
191- دکتر هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
192- دکتر مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
193- مهندس امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
194- پروفسور وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
195- دکتر محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
196- دکتر سید علی بدری
197- دکتر عاطفه بدری
198- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
199- دکتر علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
200- دکتر نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
201- دکتر پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
202- دکتر کاوه بذرافکن
203- دکتر محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
204- سعید برآبادی
205- دکتر امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
206- دکتر حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
207- مهندس رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
208- مهندس سارا براتی
209- دکتر علی براتی
210- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
211- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
212- دکتر مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
213- دکتر محمد براتی
214- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
215- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
216- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
217- دکتر حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
218- دکتر حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
219- دکتر محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
220- دکتر مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
221- مهندس محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
222- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
223- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
224- دکتر معصومه براری
225- دکتر میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
226- مهندس کیان براری
227- دکتر امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
228- مهندس عباس براعتی
229- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
230- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
231- دکتر اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
232- دکتر حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
233- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
234- مهندس مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
235- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
236- دکتر ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
237- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
238- دکتر احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
239- دکتر سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
240- منصوره بردبار
241- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
242- دکتر اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
243- دکتر سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
244- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
245- دکتر عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
246- دکتر محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
247- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
248- مهندس پویا برزگر
249- مهندس محمدرضا برزگران
250- دکتر محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
251- دکتر کاظم برزگربفرویی
252- دکتر جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
253- دکتر محسن برغمدی
254- دکتر علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
255- دکتر رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
256- دکتر مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
257- دکتر آیدین برنجیان
258- علی برهان زهی
259- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
260- دکتر علیرضا برهانی داریان
261- دکتر مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
262- دکتر امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
263- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
264- دکتر جورج بروفاس
265- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
266- دکتر زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
267- مهندس زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
268- دکتر شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
269- دکتر مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
270- دکتر ناصر برومند
271- مهندس پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
272- دکتر سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
273- دکتر علی برومند نیا
274- علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
275- دکتر ناصر برک پور
276- دکتر سیدمسعود برکاتی
277- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
278- مهندس عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
279- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
280- دکتر سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
281- دکتر فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
282- دکتر امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
283- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
284- دکتر امید بزرگ حداد
285- مهندس عیسی بزرگ زاده
286- دکتر یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
287- داوود بزرگمهر
288- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
289- حسین بزرگیان
290- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
291- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
292- دکتر حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
293- مهندس الیاس بستگانی
294- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
295- دکتر محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
296- مرتضی بسیج
297- دکتر سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
298- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
299- دکتر مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
300- دکتر رسول بشاش ، استاد پیکسوت باستان شناسی
301- دکتر حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
302- مسلم بشکار
303- دکتر مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
304- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
305- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
306- دکتر کیجی بشیر احمد
307- دکتر سعید بشیری
308- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
309- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
310- دکتر نیاز بشیری بهمیری
311- دکتر سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
312- دکتر تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
313- دکتر سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
314- مهندس حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
315- دکتر میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
316- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد
317- دکتر عبدالحسن بصیره
318- دکتر علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
319- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
320- دکتر محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
321- دکتر مهدی بصیری ، استاد
322- دکتر رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
323- دکتر سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
324- پروفسور سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
325- دکتر عبدالحسین بغلانی
326- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
327- دکتر علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
328- دکتر سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
329- پروفسور ریکیک بل بابا
330- دکتر سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
331- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
332- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
333- دکتر ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
334- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
335- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
336- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
337- مهندس ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
338- مهندس شعله بلوچ
339- دکتر سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
340- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
341- دکتر محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
342- دکتر سعید بلیانی
343- دکتر محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
344- دکتر عفت بمبئی چی
345- پروفسور عبدل رحمن بن محمد ، دکتری در مهندسی ، دانشگاه نیوهمپ شایر (ایالات متحده آمریکا )
346- دکتر محمدباقر بناءشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
347- مهندس رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
348- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
349- دکتر شیلا بناری
350- دکتر محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
351- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
352- پروفسور محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
353- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
354- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
355- دکتر امین بنایی
356- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
357- دکتر علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
358- دکتر علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
359- دکتر رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
360- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
361- دکتر حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
362- دکتر بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
363- دکتر صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
364- دکتر احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
365- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
366- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
367- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
368- دکتر علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
369- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
370- دکتر نصراله بنی مصطفی عرب ، استادیار
371- دکتر سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
372- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
373- دکتر ناصر بنیادی
374- دکتر مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
375- دکتر حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
376- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
377- علی بهادران ، دانشجوی دکترا دانشگاه شیخ بهایی
378- مهندس منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
379- دکتر هادی بهادری
380- دکتر علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
381- مهندس امیدرضا بهادری نژاد
382- دکتر مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
383- دکتر مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
384- دکتر پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
385- دکتر آرمان بهاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
386- دکتر علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
387- دکتر فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
388- دکتر حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
389- دکتر زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
390- دکتر محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
391- دکتر سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
392- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
393- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
394- دکتر ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
395- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
396- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
397- دکتر صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
398- زهرا بهرام بیک ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
399- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
400- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
401- دکتر عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
402- دکتر احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
403- دکتر احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
404- دکتر بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
405- دکتر بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
406- دکتر جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
407- دکتر سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
408- دکتر شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
409- دکتر عبدا... بهرامی ، استاد
410- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
411- دکتر عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
412- دکتر علی بهرامی ، Boeing Research & Technology, USA
413- دکتر محسن بهرامی ، استاد
414- محمد بهرامی ، استادیار
415- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
416- نجمه بهرامی
417- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
418- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
419- دکتر حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
420- دکتر شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
421- دکتر آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
422- دکتر خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
423- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
424- دکتر محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
425- مهندس سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
426- منا بهره دار
427- دکتر داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
428- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
429- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
430- دکتر حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
431- دکتر بهروز بهروزی راد
432- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
433- دکتر ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
434- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
435- دکتر مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
436- دکتر مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
437- مصطفی بهزادفر
438- دکتر جانعلی بهزادنسب
439- دکتر رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
440- مرضیه بهزادی
441- مهندس مریم بهزادی
442- دکتر امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
443- دکتر ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
444- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
445- دکتر احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
446- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
447- مهندس سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
448- مهندس سیدمحمد بهشتی
449- دکتر علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
450- دکتر محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
451- دکتر محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
452- دکتر محمدرضا بهشتی
453- دکتر ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
454- مهندس ابراهیم بهشتی جاوید
455- دکتر حسین بهشتی نژاد
456- پروفسور علی بهفروز
457- دکتر موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
458- دکتر هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
459- میثم بهمنش
460- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
461- دکتر جواد بهمنی ، استاد دانشگاه
462- دکتر مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
463- پریسا بهمنی
464- دکتر بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
465- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
466- بیوک بهنام ، استادیار
467- دکتر حمید بهنام
468- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
469- دکتر محمد بهنام فر
470- دکتر محمدحسن بهنام فر
471- دکتر کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
472- دکتر نسرین بهنیافرد
473- دکتر بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
474- دکتر بو عالم بواشش
475- دکتر فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
476- دکتر سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
477- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
478- دکتر سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
479- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
480- دکتر مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
481- دکتر داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
482- دکتر الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
483- دکتر علیرضا بوشهری
484- دکتر امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
485- دکتر امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
486- دکتر رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
487- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
488- دکتر حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
489- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
490- دکتر سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
491- مهندس مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
492- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
493- مهندس علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
494- دکتر سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
495- مهندس طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
496- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
497- دکتر جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
498- دکتر عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
499- دکتر رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
500- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
501- دکتر علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
502- دکتر محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
503- مهندس مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
504- دکتر مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
505- دکتر مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
506- دکتر محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
507- نیلوفر بیاتی
508- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
509- دکتر مرتضی بیاره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد
510- دکتر لیلا بیان
511- دکتر معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
512- دکتر علی بیت اللهی ، رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری پژوهشکده ساختمان و مسکن
513- دکتر علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
514- مهندس محمد حسین بیجه کشاورزی
515- دکتر محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
516- دکتر رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
517- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
518- دکتر جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
519- علی بیرانوند ، مربی
520- دکتر پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
521- دکتر مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
522- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
523- دکتر نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
524- دکتر رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
525- دکتر کارمن بیزاری
526- دکتر بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
527- دکتر زهرا بیضائی
528- مسعود بیطرفان
529- مهندس مهدی بیطرفان
530- دکتر مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
531- پروفسور نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
532- دکتر ازهر بین هارون
533- دکتر بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
534- دکتر محمد بینازاده
535- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
536- دکتر حسین بیورانی
537- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
538- دکتر علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
539- دکتر برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
540- مهندس سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
541- دکتر مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
542- دکتر علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
543- دکتر امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
544- دکتر علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
545- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
546- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
547- دکتر سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
548- دکتر علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
549- دکتر وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
550- دکتر علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
551- دکتر اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
552- دکتر محمدحسن بیگی
553- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان

پ

1- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
2- دکتر محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
3- دکتر علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
4- دکتر ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
5- دکتر پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
6- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
7- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
8- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
9- فرامرز پارسی
10- دکتر حسن پارسی پور
11- دکتر هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
12- دکتر فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
13- دکتر سالواتوره پاریسی
14- دکتر مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
15- پروفسور علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
16- دکتر محمد پازوکی ، دانشیار
17- پروفسور محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
18- دکتر مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
19- هادی پازوکی طرودی
20- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
21- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
22- دکتر پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
23- دکتر مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
24- مهندس مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
25- دکتر یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
26- دکتر محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
27- دکتر حجت اله پاشا پور
28- دکتر سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
29- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
30- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
31- دکتر احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
32- دکتر حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
33- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
34- مهندس شیدا پاشایی
35- مهندس محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
36- دکتر سیرهار پال
37- دکتر ریچارد پالمر
38- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
39- جورج پاپاداکیس
40- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
41- مهندس فاطمه پاک
42- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
43- احمد پاک دامن
44- جواد پاک دامن
45- دکتر محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
46- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
47- سجاد پاک گهر
48- دکتر ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
49- مهندس محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
50- دکتر احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
51- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
52- دکتر محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
53- دکتر مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
54- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
55- دکتر علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
56- مهندس شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
57- احمد پاکزاد
58- محمد پاک‌نژاد
59- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
60- مهندس رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
61- الهام پایانی
62- دکتر سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
63- دکتر رضا پایدار
64- دکتر شهرام پایدار ، دانشیار
65- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
66- دکتر محمود پایندان
67- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
68- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
69- دکتر محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
70- دکتر غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
71- دکتر حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
72- دکتر مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
73- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
74- مهندس فرشید پذیرا
75- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
76- دکتر میلتون پرابو
77- دکتر امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
78- دکتر ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
79- مهندس حسن پرسا
80- دکتر زهرا پرستاری
81- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
82- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
83- دکتر محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
84- دکتر مصطفی پرنیانی
85- دکتر سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
86- دکتر داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
87- مهندس محمود پرهیزکار
88- دکتر داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
89- مهندس محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
90- دکتر ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
91- مهندس آرمین پرهیزی
92- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
93- مهندس محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
94- دکتر محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
95- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
96- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
97- دکتر سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
98- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
99- دکتر خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
100- دکتر فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
101- دکتر مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
102- دکتر علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
103- مهندس مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
104- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
105- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
106- دکتر هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
107- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
108- دکتر اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
109- پروفسور محمد پسندیده
110- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
111- احمدرضا پسندیده فر ، عضو هیات علمی آموزشکده فنی اصفهان
112- دکتر محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
113- دکتر مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
114- دکتر علی محمد پشت دار ، دانشیار
115- دکتر حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
116- دکتر روزبه پناهی
117- دکتر سیامک پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد ابهر
118- مهندس صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
119- دکتر عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
120- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
121- دکتر محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
122- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
123- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
124- دکتر یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
125- مهندس فرشاد پناهی زاده ، سرپرست تهویه پتروشیمی مارون
126- مهندس چیستا پناهی وقار
127- دکتر علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
128- دکتر بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
129- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
130- دکتر حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
131- دکتر منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
132- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
133- دکتر مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
134- دکتر احسان پهلوانی فرد
135- پروفسور آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
136- پروفسور آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
137- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
138- دکتر احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
139- دکتر حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
140- دکتر حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
141- دکتر علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
142- دکتر حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
143- دکتر زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
144- دکتر محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
145- دکتر حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
146- دکتر الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
147- دکتر سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
148- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
149- دکتر احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
150- دکتر مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
151- دکتر حسن پوربافرانی
152- دکتر حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
153- دکتر علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
154- ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسِی و عضو لابراتوار باستان‌شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
155- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
156- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
157- دکتر ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
158- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
159- مهندس امیرحسین پورجوهری
160- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
161- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
162- دکتر عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
163- دکتر امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
164- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
165- دکتر محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
166- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
167- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
168- دکتر محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
169- دکتر مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
170- مهندس اسماعیل پورشاهید
171- دکتر حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
172- دکتر محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
173- دکتر نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
174- نسترن پورصالحی
175- دکتر علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
176- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
177- دکتر کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
178- دکتر محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
179- دکتر علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
180- دکتر رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
181- دکتر سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
182- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
183- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
184- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
185- دکتر محمدرضا پورقربان
186- دکتر بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
187- دکتر محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
188- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
189- دکتر غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
190- دکتر الهام پورمهابادیان
191- مهندس محمدصادق پورمهدی
192- دکتر سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
193- دکتر محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
194- دکتر محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
195- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
196- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
197- دکتر لیلا پورنجفی
198- دکتر بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
199- مهندس فرزاد پورنور
200- دکتر محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
201- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
202- دکتر محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
203- دکتر محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
204- دکتر امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
205- دکتر محمد پورکیانی
206- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
207- دکتر احسان پوری
208- دکتر علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
209- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
210- دکتر محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
211- دکتر علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
212- مهندس پارسا پویا ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
213- دکتر علی پویان
214- دکتر مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
215- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
216- دکتر مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
217- دکتر جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
218- دکتر فرشاد پی سوره ، کارشناس ارشد صدا و سیما
219- دکتر پائولو پیترو بیانسون
220- دکتر سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
221- دکتر پرویز پیران
222- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
223- دکتر ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
224- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
225- دکتر محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
226- عباس پیراینده
227- دکتر محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
228- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
229- دکتر علیرضا پیرخانقی ، دانشیار گروه روانشناسی و عضو هئیت علمی دانشگاه
230- دکتر همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
231- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
232- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
233- دکتر حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
234- دکتر مجید پیرستانی
235- دکتر هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
236- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
237- دکتر محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
238- دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
239- دکتر امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
240- دکتر حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
241- دکتر پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
242- دکتر احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
243- دکتر حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
244- دکتر جاماسب پیرکندی ، استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
245- دکتر حسین پیری ، دانشگاه بناب
246- دکتر محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
247- دکتر هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
248- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
249- مهندس اسماعیل پیش بین
250- دکتر ایمان پیش بین
251- دکتر رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
252- دکتر پروانه پیشنمازی
253- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
254- دکتر حمیدرضا پیشوایی
255- دکتر میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
256- امیرحسین پیشگویی
257- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
258- دکتر سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
259- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
260- دکتر فاطمه پیغمبری
261- دکتر مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
262- دکتر رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
263- مهندس خسرو پیله وریان
264- دکتر نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
265- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
266- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ت

1- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- دکتر سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- دکتر ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- پروفسور محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
6- دکتر حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
7- دکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
8- دکتر ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
9- دکتر ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
10- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
11- دکتر مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
12- دکتر پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
13- دکتر ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
14- سیمین تاج شریفی فر
15- دکتر زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
16- دکتر مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
17- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
18- دکتر غلامرضا تاج گردون ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
19- گلنار تاجدار
20- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
21- دکتر مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
22- دکتر سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
23- دکتر حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
24- اکرم تاجی ، عضو هیئت تحریریه
25- دکتر محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
26- دکتر محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
28- دکتر مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
29- پروفسور محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
30- دکتر فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
31- دکتر الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
32- مهندس حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
33- دکتر ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
34- تیکو تانیمبو ، دانشیار، دانشگاه ویت واتر سراند، ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی
35- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
36- دکتر سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
37- مهندس امیر تبادکانی
38- دکتر علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
39- دکتر عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
40- دکتر بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
41- مهندس ایرج تبریزی ، عضو هیئت علمی موسسه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ایران
42- دکتر رضا تبریزی
43- دکتر کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
44- دکتر شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
45- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
46- دکتر مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
47- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
48- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
49- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
50- دکتر هوبه تحویلداری
51- دکتر محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
52- دکتر سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
53- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
54- دکتر محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
55- دکتر حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
56- دکتر حسین ترابزاده خراسانی
57- دکتر امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
58- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
59- دکتر سید علی ترابی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
60- دکتر صدیقه ترابی
61- فاطمه ترابی
62- دکتر فیروزه ترابی
63- دکتر محمد مهدی ترابی
64- دکتر یوسف ترابی
65- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
66- دکتر علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
67- دکتر علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
68- مهندس طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
69- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
70- دکتر محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
71- دکتر مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
72- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
73- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
74- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
75- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
76- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
77- دکتر زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
78- دکتر محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
79- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
80- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
81- دکتر ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
82- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
83- مهندس سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
84- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
85- دکتر شاهین تفنگدارزاده
86- دکتر محسن تقدسی ، عضو دائمی هیئت علمی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
87- پروفسور محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
88- دکتر محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
89- پروفسور جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
90- دکتر محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
91- دکتر محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
92- دکتر سیدحسن تقوایی ، دانشیار
93- دکتر مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
94- دکتر جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
95- دکتر سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
96- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
97- دکتر محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
98- مهندس محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
99- دکتر محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
100- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
101- دکتر رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
102- پروفسور محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
103- دکتر محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
104- مهندس محمدرضا تقی دخت
105- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
106- دکتر سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
107- دکتر مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
108- دکتر محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
109- دکتر محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
110- دکتر مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
111- دکتر هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
112- دکتر کتایون تقی زاده
113- دکتر محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
114- دکتر ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
115- دکتر غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
116- دکتر وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
117- دکتر حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
118- دکتر موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
119- دکتر علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
120- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
121- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
122- دکتر فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
123- دکتر محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
124- دکتر محمدرضا تمامگر
125- دکتر علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
126- دکتر رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
127- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
128- دکتر عباس تمیزی
129- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
130- زهرا تنها معافی ، دانشیار
131- فرهاد تنهای رشوانلو
132- دکتر حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
133- دکتر فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
134- دکتر رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
135- دکتر فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
136- دکتر هادی تهرانی
137- دکتر پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
138- دکتر علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
139- دکتر ایمان تهمتن ، دانشکده علوم اطلاعات، دانشگاه تنسی، ناکسویل، TN، USA
140- دکتر زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
141- دکتر ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
142- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
143- دکتر حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
144- دکتر سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
145- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
146- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
147- دکتر سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
148- دکتر فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
149- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
150- دکتر مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
151- دکتر فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
152- دکتر سمیه توحیدلو
153- دکتر آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
154- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
155- علی توحیدی مقدم
156- دکتر باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
157- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
158- دکتر امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
159- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
160- دکتر منوچهر توسلی نائینی
161- دکتر ایرج توسلیان
162- مهندس معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
163- دکتر آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
164- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
165- دکتر فیروز توفیق
166- دکتر جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
167- دکتر شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
168- دکتر علی اصغر توفیقی
169- دکتر روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
170- دکتر سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
171- دکتر محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
172- دکتر حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
173- دکتر حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
174- دکتر چنگ تونگ ، استاد
175- پروفسور ارکان توپال
176- دکتر حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
177- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
178- دکتر محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
179- رضا توکل افشاری ، استاد
180- دکتر علی توکلان
181- مهندس احسان توکلی
182- دکتر امید توکلی
183- دکتر حمیدرضا توکلی
184- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
185- دکتر علی توکلی
186- مهندس علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
187- دکتر غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
188- فایزه توکلی
189- دکتر محمد جواد توکلی
190- دکتر محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
191- دکتر ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
192- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
193- دکتر جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
194- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
195- دکتر فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
196- دکتر محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
197- دکتر نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
198- محمدرضا توکلی صابری
199- پروفسور رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
200- دکتر سعید توکلیان
201- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
202- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
203- دکتر امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
204- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
205- دکتر آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
206- دکتر کاوه تیمورنژاد
207- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
208- دکتر اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
209- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
210- مهندس سحر تیموری
211- دکتر سعید تیموری
212- دکتر علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
213- فاطمه تیموری
214- فرشته تیموری
215- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
216- دکتر رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

ث

1- دکتر بابک ثابت
2- دکتر محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
4- دکتر حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
5- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
6- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
7- دکتر فرهاد ثبوتی
8- دکتر یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
9- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
10- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
11- دکتر علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
12- دکتر علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
13- دکتر بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
14- دکتر علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
15- دکتر فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
16- دکتر محمود ثقفی ، استاد،عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
17- دکتر مراد ثقفی
18- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
19- دکتر آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
20- دکتر مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
21- دکتر حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
22- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
23- مهندس سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
24- دکتر داود ثمری
25- دکتر احمد ثمریها ، مسئول کارگروه مهندسی کشاورزی خانه نخبگان، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری البرز
26- دکتر سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
27- دکتر باقر ثنایی ذاکر
28- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- غلام جابر محمدی ، مربی
2- دکتر فرهاد جابرزاده
3- فرانک جابری
4- دکتر مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- دکتر عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- دکتر هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
8- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
9- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
10- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
11- دکتر احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
12- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
13- مهندس رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
14- سحر جامی
15- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
16- دکتر مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
17- دکتر قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
18- دکتر محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
19- مهندس حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
20- پارسا جانباز ، مدیر اجرایی علی بابا
21- دکتر علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
22- دکتر عسکر جانعلی زاده
23- مهندس پرهام جانفشان
24- دکتر هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
25- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
26- دکتر بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
27- دکتر غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
28- دکتر محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
29- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
30- دکتر ابراهیم جاودان
31- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
32- دکتر تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
33- دکتر مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
34- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
35- دکتر داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
36- دکتر محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
37- دکتر مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
38- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
39- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
40- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
41- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
42- دکتر کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
43- دکتر علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
44- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
45- دکتر مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
46- دکتر محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
47- دکتر آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
48- دکتر احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
49- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
50- دکتر حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
51- دکتر حمید جباری
52- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
53- دکتر محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
54- دکتر مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
55- دکتر منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
56- دکتر تقی جباری فر
57- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
58- دکتر محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
59- دکتر پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
60- دکتر احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
61- پروفسور محمد جرادت
62- الیاس جزایری
63- دکتر امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
64- علی جزایری
65- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
66- دکتر خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
67- دکتر فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
68- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
69- دکتر محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
70- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
71- دکتر ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
72- دکتر فروزنده جعفرزاده پور
73- دکتر احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
74- دکتر امیر جعفرپور
75- دکتر بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
76- دکتر خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
77- دکتر فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
78- دکتر آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
79- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
80- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
81- الهه جعفری
82- دکتر امین جعفری
83- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
84- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
85- جواد جعفری
86- دکتر حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
87- دکتر حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
88- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
89- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
90- دکتر سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
91- دکتر سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
92- دکتر سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
93- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
94- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
95- دکتر سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
96- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
97- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
98- دکتر عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
99- دکتر عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
100- دکتر علی جعفری
101- علی جعفری
102- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
103- دکتر علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
104- مهندس علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
105- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
106- مهندس غلام حسین جعفری
107- دکتر محمد جعفری
108- دکتر محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
109- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
110- دکتر محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
111- دکتر محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
112- دکتر محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
113- پروفسور محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
114- دکتر مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
115- دکتر مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
116- دکتر مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
117- دکتر مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
118- دکتر پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
119- مهندس کبری جعفری
120- دکتر رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
121- دکتر علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
122- دکتر نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
123- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
124- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
125- دکتر محسن جعفری مذهب
126- دکتر رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
127- دکتر محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
128- پروفسور محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
129- دکتر کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
130- دکتر محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
131- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
132- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
133- نسرین جعفری گلستان
134- دکتر حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
135- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
136- دکتر علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
137- دکتر محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
138- دکتر حمید جعفریان یسار ، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
139- دکتر محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
140- دکتر منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
141- دکتر عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
142- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
143- دکتر ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
144- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
145- دکتر محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
146- دکتر محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
147- دکتر محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
148- دکتر وحیدرضا جلالی
149- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
150- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
151- دکتر محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
152- دکتر حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
153- دکتر غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
154- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
155- دکتر محمدرضا جلالی ندوشن
156- دکتر محمود جلالی کروه
157- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
158- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
159- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
160- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
161- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
162- مهندس فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
163- دکتر رضا جلیل زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
164- دکتر علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
165- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
166- دکتر حمید جلیلوند
167- پروین جلیلوند
168- دکتر احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
169- دکتر بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
170- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
171- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
172- دکتر صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
173- دکتر مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
174- دکتر مهناز جلیلی ، مسئول انجمن علمی جامعه شناسی
175- دکتر سمانه جلیلی صدرآباد
176- هاشم جلیلی صفریان
177- دکتر علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
178- مهندس سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
179- دکتر شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
180- دکتر فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
181- مهندس مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
182- دکتر محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
183- دکتر منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
184- دکتر الهام جم زاده
185- مهندس محمد ایمان جم نژاد
186- دکتر خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
187- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
188- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
189- دکتر حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
190- دکتر سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
191- مهندس علی اکبر جمالی
192- دکتر فرید جمالی
193- مهندس مسعود جمالی آشتیانی
194- دکتر فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
195- دکتر ابوذر جمالی نیا
196- دکتر هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
197- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
198- دکتر محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
199- دکتر احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
200- دکتر احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
201- دکتر امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
202- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
203- دکتر امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
204- مهندس حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
205- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
206- دکتر زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
207- سلیمان جمشیدی
208- دکتر سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
209- دکتر محمدرضا جمشیدی
210- مهندس هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
211- دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
212- دکتر همایون جمشیدیان ، استادیار
213- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
214- دکتر محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
215- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
216- سید مهدی جمیلی
217- دکتر روزیتا جمیلی اسکویی ، دانشگاه آزاد اسلامی
218- نسرین جناب آقا
219- دکتر حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
220- دکتر علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
221- محسن جنتی
222- دکتر محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
223- دکتر غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
224- دکتر احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
225- دکتر نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
226- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
227- دکتر مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
228- دکتر حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
229- دکتر عباس جهان بخشی
230- فرزاد جهان بین ، استادیار دانشگاه شاهد
231- دکتر احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
232- مهندس محمدرضا جهان میری
233- دکتر حمید جهانبخش
234- دکتر محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
235- دکتر محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
236- دکتر علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
237- دکتر محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
238- مهندس محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
239- دکتر علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
240- دکتر آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
241- دکتر اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
242- مهندس نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
243- جواد جهانگیر
244- دکتر محمد حسین جهانگیر
245- دکتر احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
246- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
247- مهندس علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
248- دکتر قاسم جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
249- دکتر محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
250- دکتر محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
251- دکتر مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
252- دکتر نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
253- دکتر کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
254- عباسقلی جهانی
255- دکتر محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
256- دکتر هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
257- دکتر امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
258- دکتر جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
259- مهندس نوید جهدی
260- مهندس نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
261- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
262- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
263- دکتر جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
264- دکتر سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
265- دکتر صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
266- دکتر افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
267- دکتر ایرج جوادی
268- دکتر سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
269- دکتر شهرام جوادی ، استادیار مهندسی برق - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
270- دکتر شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
271- دکتر محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
272- مهندس محمد جوادی
273- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
274- دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
275- دکتر سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
276- مهندس نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
277- دکتر محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
278- مهندس حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
279- دکتر سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
280- دکتر نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
281- دکتر نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
282- دکتر محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
283- دکتر جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
284- دکتر غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
285- دکتر میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
286- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
287- دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
288- دکتر علی جوان فروزنده
289- دکتر جواد جوان مجیدی
290- محمد جوان نیکخواه ، استاد
291- دکتر مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
292- دکتر آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
293- دکتر احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
294- دکتر مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
295- دکتر حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
296- دکتر مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
297- دکتر نادر جوانی
298- دکتر اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
299- دکتر محمود جوانی پور
300- دکتر مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
301- مهندس کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
302- دکتر سعید جواهرزاده
303- مهندس احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
304- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
305- دکتر فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
306- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
307- محمدرضا جودت
308- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
309- دکتر اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
310- دکتر محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
311- دکتر سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
312- دکتر گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
313- دکتر محمد سجاد جوزدانی ، هیات علمی پارک علم و فناوری استان گلستان
314- پروفسور حاجی قمرالزمان جوزف ، دکتری در مطالعات مهندسی جنگل، دانشگاه Granfield ( انگلستان )
315- پروفسور فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
316- دکتر علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
317- دکتر اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
318- دکتر فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
319- دکتر علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
320- سمیه جولایی
321- دکتر سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
322- دکتر مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
323- دکتر لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
324- دکتر مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- دکتر عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- دکتر ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- پروفسور فیلیکس چان ، استاد
4- دکتر محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
5- مهندس رامیار چتانی
6- علی چراغی
7- دکتر فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
8- دکتر اسماعیل چمنی
9- دکتر محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
10- دکتر رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
11- دکتر زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
12- دکتر محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
13- پروفسور چینگ چنگ لی
14- دکتر مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
15- دکتر رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
16- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
17- دکتر فرهاد چنگیزی
18- دکتر وحید چنگیزی
19- پروفسور بنویت چنیاس
20- دکتر عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
21- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
22- دکتر منوچهر چهاردولی
23- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
24- دکتر عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
25- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
26- دکتر شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
27- دکتر علیرضا چوبینه ، استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
28- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
29- دکتر شامبوناس چودهاری ، پست دکترا استاد تحقیق ، گروه پزشکی و تشخیصی علوم ، دانشگاه تنسی ، ناکسویل ،، ایالات متحده
30- دکتر شمهونا چودهاری
31- جورج چوپانوگلوس ، استاد، دانشگاه دیویس، کالیفرنیا، امریکا
32- دکتر علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
33- دکتر مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
34- دکتر مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
35- دکتر محمد جواد چیت ساز
36- دکتر امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
37- دکتر علیرضا چیت سازیان
38- مهندس حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
39- دکتر محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
40- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
41- مهندس ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- دکتر سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- دکتر محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- دکتر احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- دکتر علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- دکتر مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- دکتر احمد حاتم
11- دکتر غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
12- دکتر ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
13- دکتر عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
14- دکتر بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
15- دکتر جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
16- دکتر حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17- دکتر فرزاد حاتمی
18- دکتر محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
19- دکتر سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
20- دکتر حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
21- دکتر محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
22- دکتر محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
23- دکتر مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
24- مهندس محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
25- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
26- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
27- دکتر اصغر حاج سقطی
28- دکتر خسرو حاج صادقی
29- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
30- دکتر امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
31- دکتر حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
32- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
33- محسن حاجی آقایی
34- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
35- دکتر محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
36- دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
37- دکتر حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
38- دکتر مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
39- دکتر فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
40- دکتر فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
41- دکتر حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
42- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
43- دکتر ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
44- مینا حاجی رستم
45- دکتر ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
46- دکتر سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
47- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
48- دکتر ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
49- دکتر مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
50- دکتر محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
51- حسین حاجی سلطانی
52- مهندس محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
53- دکتر فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
54- دکتر مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
55- دکتر علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
56- دکتر علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
57- دکتر مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
58- دکتر شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
59- دکتر بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
60- دکتر اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
61- دکتر احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
62- دکتر خلیل حاجی پور
63- دکتر حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
64- دکتر علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
65- دکتر سیامک حاجی یخچالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
66- دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
67- الهه حاجیان حیدری
68- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
69- دکتر محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
70- دکتر محمد رضا حافظ نیا
71- دکتر محمدرضا حافظ نیا
72- دکتر رحمت الله حافظی
73- پروفسور شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
74- فردین حافظی
75- دکتر ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
76- دکتر جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
77- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
78- دکتر یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
79- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
80- دکتر رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
81- دکتر علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
82- پروفسور فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
83- دکتر فرح حبیب ، استاد پایه 20 دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
84- پروفسور قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
85- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
86- دکتر طاهر حبیب زاده
87- دکتر علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
88- دکتر سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
89- دکتر محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
90- پروفسور محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
91- مهندس بهروز حبیبی
92- دکتر بیوک حبیبی ، پروفسور
93- دکتر جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
94- حمیدرضا حبیبی
95- دکتر سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
96- دکتر عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
97- دکتر غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
98- دکتر لیلا حبیبی ، استادیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
99- دکتر مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
100- دکتر نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
101- دکتر نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
102- هنگامه حبیبی
103- دکتر جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
104- دکتر بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
105- مهندس مهدی حبیبی دوست
106- دکتر محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
107- دکتر محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
108- دکتر هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
109- دکتر اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
110- دکتر الهه حجازی ، دانشیار
111- دکتر جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
112- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
113- دکتر رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
114- دکتر سحاب حجازی
115- دکتر سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
116- دکتر فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
117- دکتر مجید حجازی
118- دکتر زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
119- دکتر زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
120- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
121- دکتر عیسى حجت ، استاد تمام
122- دکتر عیسی حجت
123- دکتر محمدمهدی حجت
124- دکتر مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
125- دکتر مهدی حجت ، استادیار
126- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
127- دکتر حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
128- ریحانه حجتی
129- دکتر سعید حجتی
130- دکتر سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
131- دکتر سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
132- دکتر غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
133- دکتر محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
134- دکتر ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
135- دکتر رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
136- دکتر فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
137- دکتر کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
138- دکتر محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
139- دکتر غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
140- دکتر جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
141- دکتر حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
142- دکتر حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
143- دکتر وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
144- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
145- دکتر علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
146- دکتر علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
147- هدی حدیدی
148- دکتر حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
149- دکتر امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
150- دکتر ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
151- دکتر نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
152- دکتر عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
153- دکتر شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
154- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
155- دکتر سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
156- دکتر منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
157- دکتر عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
158- دکتر علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
159- پروفسور محد علی حسن ، دکتری در بیوتکنولوژی محیط زیست، دانشگاه اوکایاما ( ژاپن )
160- دکتر میرزا حسن الزمان
161- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
162- دکتر جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
163- دکتر جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
164- حامد حسن زاده
165- حسین حسن زاده ، استادیار
166- دکتر حمیدرضا حسن زاده
167- دکتر صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
168- دکتر علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
169- دکتر علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
170- دکتر محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
171- دکتر کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
172- دکتر یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
173- مهندس علی حسن زاده خوئی
174- دکتر مجتبی حسن زاده دلوئی
175- دکتر حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
176- دکتر بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
177- دکتر کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
178- دکتر علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
179- مهندس محمدرضا حسن نژاد بی بالان ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
180- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و مدرس بیمه دانشگاه امام رضا علیه السلام مشهد مقدس
181- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
182- دکتر جعفر حسن پور
183- دکتر حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
184- دکتر حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
185- مهندس زینب حسن پور
186- دکتر شهاب حسن پور
187- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
188- دکتر مهدی حسن پور
189- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
190- پروفسور طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
191- دکتر محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
192- دکتر محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
193- دکتر رضا حسنوی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
194- دکتر ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
195- امیر حسنی
196- دکتر بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
197- دکتر سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
198- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
199- دکتر سیدرضا حسنی
200- عبدالمجید حسنی
201- دکتر غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
202- پروفسور ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
203- دکتر نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
204- دکتر محمدرضا حسنی آهنگر ، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
205- مهندس محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
206- دکتر گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
207- دکتر اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
208- دکتر مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
209- دکتر محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
210- دکتر محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
211- میلاد حسین تبار
212- پروفسور سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
213- مهندس علی حسین خانی
214- دکتر ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
215- دکتر الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
216- دکتر حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
217- دکتر سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
218- دکتر سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
219- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
220- مهندس متین حسین زاده
221- مهندس میتن حسین زاده
222- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
223- دکتر علی حسین زاده دلیر
224- پروفسور کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
225- دکتر معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
226- پروفسور فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
227- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
228- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
229- دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
230- دکتر بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
231- دکتر فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
232- دکتر فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
233- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
234- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
235- مهندس وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
236- دکتر محمدجواد حسین پورفرد
237- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
238- دکتر ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
239- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
240- دکتر افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
241- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
242- دکتر بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
243- دکتر بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
244- دکتر حامد حسینی
245- دکتر سلمان حسینی
246- دکتر سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
247- دکتر سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
248- دکتر سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
249- دکتر سید تیمور حسینی
250- دکتر سید جلال حسینی
251- دکتر سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
252- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
253- دکتر سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
254- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
255- دکتر سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
256- سید سلیمان حسینی
257- دکتر سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
258- دکتر سید طاهر حسینی
259- دکتر سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
260- دکتر سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
261- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
262- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
263- دکتر سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
264- دکتر سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
265- دکتر سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
266- دکتر سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
267- دکتر سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
268- دکتر سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
269- دکتر سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
270- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
271- دکتر سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
272- دکتر سیدحسین حسینی ، استاد، دانشگاه تبریز
273- دکتر سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
274- دکتر سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
275- دکتر سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
276- دکتر سیدعلی حسینی ، دانشیار
277- دکتر سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
278- پروفسور سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
279- دکتر سیدوحید حسینی ، استاد
280- دکتر علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
281- دکتر مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
282- دکتر محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
283- دکتر مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
284- ملیحه سادات حسینی
285- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
286- دکتر میرزا حسن حسینی ، دانشیار
287- دکتر میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
288- دکتر هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
289- دکتر هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
290- دکتر هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
291- دکتر وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
292- دکتر پیام حسینی
293- دکتر شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
294- سیدرسول حسینی برنتی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد بابل
295- دکتر حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
296- دکتر سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
297- دکتر رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
298- دکتر سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
299- دکتر سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
300- دکتر نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
301- دکتر سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
302- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
303- دکتر سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
304- دکتر موید حسینی صدر ، پروفسور
305- دکتر آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
306- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
307- دکتر سید حسین حسینی لواسانی
308- دکتر سید مصطفی حسینی مزینانی
309- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
310- دکتر سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
311- سید علی حسینی میلانی
312- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
313- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
314- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
315- دکتر سید محمد حسینی نصر
316- دکتر سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
317- سیدمحمد حسینی نژاد
318- دکتر سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
319- دکتر بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
320- دکتر شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
321- دکتر سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
322- دکتر سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
323- دکتر سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
324- دکتر سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
325- پروفسور سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
326- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
327- دکتر شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
328- مهندس رویا حسینیان اصفهانی
329- دکتر سولماز حسینیون
330- دکتر سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
331- دکتر ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
332- دکتر محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
333- دکتر محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
334- دکتر غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
335- مهندس مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
336- دکتر بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
337- دکتر صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
338- دکتر حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
339- دکتر محمد حضوری
340- دکتر فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
341- دکتر علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
342- دکتر عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
343- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
344- دکتر محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
345- دکتر مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
346- دکتر علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
347- دکتر مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
348- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
349- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
350- دکتر غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
351- دکتر حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
352- دکتر عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
353- دکتر فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
354- دکتر معصومه حق پرست
355- دکتر حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
356- دکتر رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
357- دکتر احمد حقانی
358- دکتر محمد حقانی
359- دکتر سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
360- دکتر سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
361- دکتر سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
362- دکتر عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
363- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
364- دکتر ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
365- دکتر علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
366- دکتر علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
367- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
368- دکتر سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
369- دکتر جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
370- دکتر سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
371- دکتر شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
372- دکتر مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
373- دکتر محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
374- دکتر محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
375- پروفسور علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
376- منیژه حقیقی نسب ، دانشیار دانشگاه الزهرا
377- مهندس شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
378- دکتر محمد حلاج
379- دکتر غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
380- دکتر غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
381- دکتر محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
382- دکتر حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
383- دکتر محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
384- مرجان حمدالهی
385- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
386- دکتر خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
387- دکتر جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
388- مهندس روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
389- مهندس حمید حمزه ای
390- دکتر مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
391- مهندس قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
392- دکتر مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
393- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
394- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
395- مهندس شهربانو حمیدپور
396- دکتر امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
397- دکتر حجت حمیدی
398- دکتر داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
399- دکتر سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
400- دکتر سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
401- دکتر سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
402- دکتر غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
403- دکتر مهرزاد حمیدی
404- دکتر ناصر حمیدی ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه
405- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
406- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
407- دکتر امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
408- دکتر صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
409- دکتر علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
410- دکتر سیمین حناچی
411- دکتر پریچهر حناچی
412- دکتر پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
413- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
414- مهندس فاطمه حورعلی
415- دکتر مجیدعلی حوری
416- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
417- دکتر آزاده حکاک زاده
418- دکتر آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
419- دکتر نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
420- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
421- دکتر حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
422- دکتر رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
423- دکتر مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
424- دکتر پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
425- دکتر محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
426- دکتر حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
427- دکتر داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
428- دکتر زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
429- دکتر علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
430- دکتر مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
431- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
432- دکتر پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
433- دکتر نیما حیدر زاده
434- محمد حیدرزاده
435- دکتر ناهید حیدرزاده
436- کامبیز حیدرزاده ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
437- دکتر کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
438- وحید حیدرنتاج
439- مهندس مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
440- دکتر علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
441- دکتر ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
442- دکتر منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
443- دکتر احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
444- امید حیدری
445- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
446- دکتر حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
447- مهندس حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
448- دکتر حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
449- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
450- دکتر سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
451- دکتر شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
452- دکتر عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
453- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
454- دکتر غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
455- مهندس فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
456- دکتر محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
457- دکتر مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
458- دکتر معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
459- مهندس مهدی حیدری
460- دکتر نادر حیدری
461- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
462- مهندس محسن حیدری بنی
463- دکتر داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
464- دکتر حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
465- دکتر کوروش حیدری شیرازی
466- دکتر رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
467- دکتر مرتضی حیدری مظفر
468- دکتر رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
469- دکتر محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
470- دکتر صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
471- دکتر علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
472- دکتر رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
473- دکتر محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
474- دکتر محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
475- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
476- دکتر سیدعبدالله حیدریه
477- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
478- دکتر محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- دکتر عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- دکتر احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- دکتر حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- دکتر مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- دکتر فروغ خادم
7- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8- دکتر مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
9- دکتر احمد خادم زاده ، دانشیار پژوهشگاه فضای مجازی
10- دکتر روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
11- دکتر سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
12- دکتر عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
13- دکتر امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
14- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
15- دکتر راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
16- دکتر حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
17- دکتر عباس خاشعی سیوکی
18- دکتر نازیلا خاقانی
19- دکتر محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
20- دکتر محمد خالدیان
21- دکتر شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
22- دکتر عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
23- دکتر علی خالق خواه
24- دکتر احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
25- پروفسور علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
26- دکتر رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
27- دکتر حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
28- دکتر فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
29- دکتر فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
30- دکتر فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
31- دکتر طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
32- دکتر ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
33- دکتر فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
34- دکتر امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
35- محمد خان احمدی ، عضو شورای دبیری
36- دکتر سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
37- پروفسور محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
38- دکتر نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
39- مهندس الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
40- دکتر امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
41- دکتر جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
42- محمدرضا خانلو
43- دکتر نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
44- دکتر مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
45- دکتر علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
46- دکتر جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
47- دکتر شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
48- دکتر نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
49- دکتر هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
50- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
51- دکتر محمدرضا خاکزاد
52- دکتر مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
53- دکتر فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
54- دکتر علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
55- دکتر براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
56- سیمین خاکپور
57- مهندس ایمان خاکی
58- دکتر میلاد خاکی
59- دکتر وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
60- دکتر علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
61- دکتر صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
62- مهندس محمدرضا خباز تمیمی
63- دکتر مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
64- دکتر مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
65- دکتر محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
66- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
67- دکتر علیرضا ختایی ، استاد
68- مهندس آیدین ختلان ، شرکت نشر فن آریا
69- دکتر حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
70- دکتر فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
71- دکتر حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
72- دکتر داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
73- دکتر امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
74- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
75- دکتر مجید خدابخش ، استاندار اردبیل
76- دکتر محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
77- مهندس کامران خدابخشی
78- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
79- دکتر ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
80- دکتر سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
81- دکتر فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
82- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
83- دکتر سلمان خدادادی ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
84- دکتر مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
85- دکتر محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
86- مهندس علی اصغر خدادوست آرانی
87- دکتر حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
88- دکتر مهدیه خداقلی
89- دکتر اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
90- دکتر احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
91- مهندس علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
92- دکتر مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
93- مهندس محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
94- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
95- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
96- دکتر جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
97- دکتر مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
98- دکتر رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
99- دکتر علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
100- دکتر علی خدایی ، دانشیار، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
101- زینب خدری
102- غلامحسین خدری ، دانشیار
103- دکتر محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
104- دکتر آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
105- دکتر طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
106- دکتر فاطمه خرازی افرا
107- محمد خرازی افرا
108- دکتر اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
109- سیدعلی خراسانی
110- دکتر قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
111- دکتر محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
112- دکتر محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
113- دکتر منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
114- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
115- دکتر سعید خردمندی
116- دکتر علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
117- دکتر محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
118- دکتر حسن خرقانی
119- دکتر سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
120- مهندس الهام خرم
121- دکتر بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
122- دکتر سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
123- دکتر علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
124- دکتر رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
125- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
126- دکتر محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
127- بهاء الدین خرمشاهی
128- دکتر محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
129- دکتر علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
130- دکتر منوچهر خرمین
131- مهندس محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
132- دکتر گرشاسب خزائنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و متخصص در حوزه قراردادهای PPP
133- دکتر جواد خزائی ، دانشگاه تهران
134- مهندس امین خزاعی
135- دکتر حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
136- دکتر زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
137- دکتر نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
138- دکتر علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
139- پروفسور سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
140- دکتر محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
141- دکتر نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
142- مهندس پژمان خزایی
143- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
144- دکتر انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
145- دکتر محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
146- دکتر مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
147- قدرت الله خسرو شاهی
148- مهندس مصطفی خسرو پور عربی
149- مهندس امیر خسروانی
150- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
151- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
152- مهندس نرجس خسروجردی
153- دکتر اصغر خسروشاهی اصل
154- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
155- عبدالحسین خسروپناه ، استاد فلسفه دین، رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفة ایران
156- دکتر آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
157- دکتر احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
158- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
159- دکتر امیرحسین خسروی
160- حسن خسروی
161- دکتر حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
162- دکتر زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
163- دکتر عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
164- دکتر علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
165- دکتر فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
166- دکتر فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
167- دکتر محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
168- دکتر محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
169- دکتر محمدرضا خسروی
170- دکتر محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
171- دکتر محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
172- دکتر مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
173- دکتر میثم خسروی
174- دکتر فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
175- دکتر محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
176- دکتر بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
177- مهندس کسری خسرویان
178- مهندس مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
179- مهندس جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
180- دکتر احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
181- دکتر علیرضا خضریان
182- دکتر نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
183- دکتر علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
184- دکتر محمد خطیب
185- دکتر مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
186- دکتر عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
187- مهندس داوود خطیبی تبار
188- دکتر محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
189- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
190- مهندس حمید خلج
191- دکتر علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
192- دکتر محمد خلج امیرحسینی
193- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
194- مهندس شقایق خلجی ، کارشناس ارشد دفتر مطالعات و مدیریت انرژی شرکت ملی گاز ایران
195- دکتر فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
196- دکتر ابوالفضل خلخالی
197- مریم خلخالی
198- دکتر اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
199- دکتر غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
200- دکتر علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
201- دکتر امیرحسین خلوتی
202- دکتر محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
203- مهندس محمدعلی خلیجی
204- پروفسور آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
205- دکتر محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
206- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
207- دکتر جعفر خلیل پور
208- دکتر خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
209- رضا خلیلی
210- دکتر سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
211- دکتر علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
212- دکتر مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
213- دکتر محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
214- دکتر محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
215- دکتر محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
216- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
217- نصراله خلیلی
218- دکتر مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
219- دکتر مرتضی خمیری
220- دکتر محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
221- دکتر حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
222- دکتر غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
223- دکتر خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
224- دکتر غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
225- دکتر امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
226- دکتر محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
227- دکتر غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
228- دکتر محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
229- دکتر علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
230- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
231- مهندس احسان خواجویی
232- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
233- دکتر امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
234- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
235- دکتر رحمت خوارزمی
236- دکتر رحمت اله خوارزمی
237- دکتر محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
238- دکتر محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
239- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
240- دکتر علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
241- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
242- دکتر سعید خودداری نائینی
243- مهندس محمد خوران
244- دکتر علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
245- دکتر مریم خورشیدی
246- دکتر ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
247- دکتر علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
248- دکتر رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
249- دکتر غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
250- دکتر بهادر خوش بیان
251- مهندس علیرضا خوش تراش
252- دکتر محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
253- دکتر محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
254- دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
255- دکتر هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
256- دکتر بهناز خوش طینت ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
257- دکتر محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
258- دکتر ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
259- دکتر بهرام خوش نویسان
260- دکتر محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
261- دکتر علی خوشبخت
262- دکتر محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
263- دکتر مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
264- دکتر حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
265- دکتر کاظم خوشدل
266- مریم خوشفکر
267- مهندس مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
268- دکتر امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
269- دکتر ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
270- دکتر مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
271- دکتر علی اکبر خیاط
272- دکتر سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
273- دکتر علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
274- دکتر محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
275- دکتر سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
276- دکتر محمد خیر
277- دکتر مهدی خیر اندیش ، دانشیار
278- دکتر محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
279- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
280- دکتر رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
281- پروفسور علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
282- دکتر عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
283- دکتر معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
284- دکتر مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
285- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
286- دکتر حسن خیری ، استاد یار

د

1- دکتر استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- دکتر علیرضا داداشی
3- دکتر محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
4- دکتر فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- دکتر پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
6- دکتر پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
7- دکتر ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
8- دکتر ابوالقاسم دادور ، استاد گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
9- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
10- دکتر احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
11- دکتر سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
12- دکتر علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
13- دکتر یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
14- دکتر سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
15- فهیمه دادگری
16- دکتر حسین دارآفرین
17- دکتر سعید داراب
18- دکتر بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
19- دکتر حجت الله دارابی
20- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
21- دکتر مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
22- دکتر بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
23- علی داروئی
24- دکتر بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
25- دکتر رابرت داستال
26- پروفسور محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
27- علی داسمه
28- دکتر لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
29- دکتر معصومه دامغانی
30- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
31- دکتر تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
32- دکتر احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
33- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
34- دکتر مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
35- دکتر حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
36- پروفسور حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
37- دکتر شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
38- دکتر فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
39- دکتر داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
40- دکتر داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
41- دکتر حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
42- دکتر فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
43- سید محسن دانش پژوه
44- دکتر فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
45- دکتر فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
46- پروفسور کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
47- افخم دانشفر ، دانشیار
48- مهندس فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
49- دکتر کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
50- دکتر سارا دانشمند
51- دکتر مزدک دانشور
52- دکتر محمود دانشور کاخکی ، استاد
53- دکتر عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
54- دکتر محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
55- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
56- دکتر جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
57- دکتر سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
58- دکتر زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
59- مهندس البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
60- دکتر سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
61- دکتر علیرضا داودیان
62- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
63- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
64- دکتر محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
65- دکتر رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
66- دکتر شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
67- دکتر فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
68- دکتر مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
69- دکتر مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
70- دکتر کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
71- دکتر رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
72- دکتر فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
73- دکتر نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
74- دکتر غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
75- دکتر مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
76- دکتر محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
77- مهندس ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
78- دکتر ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
79- دکتر سعید داوودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
80- دکتر سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
81- دکتر سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
82- دکتر علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
83- دکتر محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
84- دکتر محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
85- دکتر مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
86- دکتر پدرام داوودی
87- دکتر ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
88- دکتر وان یانگ داییس
89- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
90- دکتر علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
91- دکتر عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
92- دکتر روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
93- دکتر رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
94- دکتر مارسین دبوسکی
95- دکتر ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
96- دکتر بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
97- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
98- دکتر حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
99- دکتر روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
100- دکتر شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
101- دکتر شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
102- مهندس سید حسین دخانچی
103- دکتر کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
104- دکتر حمیدرضا دربیدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
105- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
106- دکتر حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
107- دکتر حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
108- دکتر سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
109- دکتر سیدعلیرضا درخشان
110- دکتر شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
111- دکتر مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
112- نجلا درخشانی
113- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
114- دکتر رضا درخشنده
115- دکتر جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
116- دکتر صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
117- مهندس احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
118- دکتر رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
119- دکتر حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
120- دکتر فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
121- دکتر فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
122- س دروسان
123- دکتر ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
124- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
125- دکتر جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
126- جهانگیر درویش بانی
127- دکتر رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
128- پروفسور علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
129- دکتر اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
130- دکتر فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
131- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
132- دکتر محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
133- دکتر هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
134- دکتر یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
135- دکتر داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
136- دکتر محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
137- مهندس حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
138- دکتر نجمه دری ، دانشیار
139- دکتر بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
140- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
141- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
142- دکتر تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
143- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
144- دکتر احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
145- مهندس فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
146- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
147- دکتر میرحسین دزفولیان ، استادیار گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه بوعلی سینا
148- دکتر کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
149- مهندس فرزان دست بوس
150- دکتر بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
151- دکتر سلمان دستان
152- دکتر سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
153- دکتر علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
154- دکتر محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
155- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
156- دکتر تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
157- دکتر مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
158- دکتر مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
159- دکتر علی دشتی شفیعی
160- دکتر عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
161- دکتر سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
162- پروفسور اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
163- دکتر حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
164- مهندس منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
165- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
166- ماندانا دل آرا
167- دکتر علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
168- دکتر علی دلاور
169- دکتر محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
170- دکتر حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
171- دکتر سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
172- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
173- دکتر حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
174- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
175- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
176- مهندس داوود دلداده
177- دکتر حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
178- دکتر مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
179- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
180- دکتر شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
181- ئاکو دلگشاد
182- دکتر مقصود دلیری
183- دکتر عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
184- سورش دمان ، استاد مدیریت
185- دکتر بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
186- دکتر عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
187- دکتر علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
188- دکتر محمدرضا ده بزرگی
189- مهندس امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
190- دکتر علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
191- دکتر بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
192- مهندس علی دهباشی
193- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
194- دکتر فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
195- مجتبی دهدار ، دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
196- دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
197- دکتر سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
198- مهندس عباس دهش ور
199- دکتر حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
200- دکتر محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
201- دکتر امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
202- دکتر رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
203- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
204- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
205- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
206- صمد دهقان
207- دکتر علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
208- فاطمه دهقان
209- دکتر محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
210- دکتر مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
211- دکتر یوسف دهقان
212- دکتر محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
213- دکتر بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
214- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
215- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
216- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
217- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
218- دکتر حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
219- پروفسور روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
220- مهندس سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
221- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
222- دکتر علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
223- دکتر فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
224- دکتر ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
225- دکتر محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
226- دکتر مسعود دهقانی ، دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.
227- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
228- دکتر سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
229- دکتر عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
230- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
231- دکتر سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
232- دکتر امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
233- دکتر سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
234- دکتر فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
235- دکتر مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
236- دکتر رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
237- دکتر نظام علی دهنوی
238- دکتر رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
239- پروفسور محمد عمر دهوت ، دکتری در بیوشیمی، دانشگاه سند ( پاکستان )
240- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
241- دکتر ناصر دواتگر
242- دکتر علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
243- دکتر پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
244- دکتر امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
245- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
246- ماریا دوتسنکو
247- دکتر داوود دورانیان
248- دکتر جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
249- دکتر محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
250- دکتر حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
251- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
252- دکتر احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
253- دکتر حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
254- دکتر علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
255- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
256- علی دوستی
257- مهندس وحید دوستی
258- دکتر محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
259- دکتر پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
260- دکتر شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
261- مهندس شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
262- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
263- پروفسور فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
264- مهندس علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
265- دکتر حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
266- دکتر داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
267- دکتر داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
268- فتح الله دویرانی
269- مهندس دردانه دُره
270- دکتر امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
271- صنم دژم
272- دکتر فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
273- دکتر محمود دژکام
274- دکتر محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
275- دکتر بستان دی لونل
276- دکتر منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
277- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
278- دکتر نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
279- دکتر ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
280- دکتر رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
281- دکتر زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
282- دکتر امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
283- دکتر محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
284- دکتر داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
285- مهندس سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
286- دکتر حسین دیده خانی
287- دکتر شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
288- دکتر صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
289- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
290- دکتر حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
291- دکتر مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
292- دکتر فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
293- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
294- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
295- دکتر علی دینی ترکمانی
296- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
297- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
298- دکتر جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
299- علی دیواندری ، استاد دانشگاه تهران
300- دکتر امیر دیوانی ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
301- دکتر اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
302- دکتر علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- دکتر سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
2- دکتر سعید ذاکربستان آباد
3- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
4- دکتر جبار علی ذاکری ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
5- دکتر محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
6- دکتر محمد حسین ذاکری
7- دکتر مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
8- ناصر ذاکری
9- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
10- دکتر سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- دکتر حسین ذبحی
12- دکتر ابوالقاسم ذبیح الله
13- دکتر سید مجید ذبیح زاده
14- دکتر آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
15- دکتر حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
16- دکتر علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
17- دکتر محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
18- دکتر محمد ذوالحواریه
19- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
20- دکتر حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
21- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
22- دکتر حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
23- دکتر رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
24- دکتر سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
25- مهندس شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
26- دکتر عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
27- دکتر محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
28- دکتر خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
29- دکتر محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
30- مهندس محمدهادی ذوالنوریان
31- دکتر حسن ذوقی
32- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران
33- دکتر کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
34- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
35- حسین ذکاوتی زاده
36- دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
37- دکتر عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
38- دکتر مجتبی ذکایی ، دانشجوی دکترای حرفه هیث مهندسی ، رئیس HSE در وزارت صنعت، معدن و تجارت ، تهران، ایران
39- دکتر محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
40- دکتر امیرحسین ذکرگو
41- دکتر غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

ر

1- پروفسور جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- دکتر سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- دکتر فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- دکتر رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- مهندس امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- دکتر احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- دکتر احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- مهندس زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- دکتر مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
14- دکتر کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
15- دکتر غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
16- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
17- دکتر سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
18- دکتر رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
19- مهندس فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
20- دکتر مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
21- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
22- دکتر محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
23- دکتر مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
24- دکتر ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
25- دکتر عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
26- دکتر ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
27- دکتر عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
28- دکتر مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
29- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
30- دکتر مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
31- دکتر هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
32- محمد رادور
33- دکتر عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
34- دکتر لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
35- پروفسور رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
36- مهندس مهدی رازانی
37- دکتر ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
38- دکتر ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
39- مهندس رضا راستخواه
40- دکتر ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
41- دکتر نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
42- دکتر عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
43- مهندس عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
44- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
45- دکتر جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
46- دکتر بهزاد راسخ
47- دکتر حسین راسخ
48- دکتر نازنین راسخ
49- دکتر سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
50- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
51- دکتر جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
52- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
53- دکتر محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
54- دکتر حمید راشدی ، دانشگاه تهران
55- مهندس کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
56- دکتر احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
57- دکتر سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
58- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
59- دکتر محمد راعی
60- دکتر حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
61- دکتر محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
62- دکتر علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
63- دکتر غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
64- دکتر غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
65- دکتر سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
66- دکتر اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
67- زهرا راکعی
68- فاطمه راکعی
69- مهندس حسین رایتی مقدم
70- دکتر بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
71- دکتر محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
72- دکتر حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
73- دکتر داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
74- دکتر طاها ربانی
75- دکتر محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
76- دکتر محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
77- دکتر مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
78- دکتر علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
79- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
80- دکتر اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
81- دکتر بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
82- دکتر حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
83- مهندس زهرا ربیعی
84- دکتر سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
85- مریم ربیعی
86- مهندس ایمان ربیعیان ، مسئول مرکز حمایت سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
87- دکتر محمدمهدی رجا
88- دکتر مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
89- ناهید رجائی
90- دکتر نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
91- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
92- دکتر شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
93- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
94- دکتر عباس رجایی ، استادیار
95- دکتر علیرضا رجایی
96- دکتر فرهنگ رجایی ، استاد دانشگاه کارلتون کانادا
97- دکتر محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
98- دکتر ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
99- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
100- پروفسور مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
101- دکتر حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
102- دکتر رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
103- دکتر علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
104- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
105- مهندس قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
106- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
107- مسعود رجبی ، استاد
108- دکتر مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
109- دکتر معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
110- دکتر پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
111- دکتر محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
112- مهندس احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
113- دکتر حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
114- دکتر مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
115- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
116- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
117- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
118- پروفسور محمد ضیا رحمان
119- دکتر رضا رحمان ستایش
120- دکتر حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
121- دکتر مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
122- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
123- دکتر امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
124- مهندس امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
125- دکتر بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
126- دکتر تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
127- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
128- دکتر حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
129- دکتر دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
130- دکتر زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
131- دکتر علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
132- دکتر علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
133- دکتر محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
134- مهدی رحمانی
135- دکتر وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
136- دکتر کریم رحمانی
137- مهندس کیومرث رحمانی
138- رامین رحمانی نژاد
139- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
140- دکتر مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
141- پروفسور حمید رحمت ، رئیس انجمن مغز و اعصاب ایران ، تهران، ایران
142- دکتر سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
143- دکتر فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
144- دکتر محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
145- دکتر محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
146- دکتر محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
147- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
148- مهندس هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
149- دکتر روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
150- دکتر شروین رحیم زاده
151- دکتر رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
152- دکتر فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
153- دکتر محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
154- دکتر مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
155- دکتر ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
156- دکتر ابراهیم رحیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
157- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
158- دکتر اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
159- دکتر اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
160- دکتر امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
161- حسین رحیمی
162- دکتر داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
163- دکتر رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
164- پروفسور رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
165- دکتر روح الله رحیمی
166- زهرا رحیمی ، مدیرعامل جمعیت امام علی ­(ع)
167- دکتر زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
168- دکتر سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
169- دکتر سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
170- دکتر فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
171- دکتر محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
172- دکتر محمد رحیمی ، مدیر مسئول فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران
173- دکتر محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
174- پروفسور مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
175- دکتر مهدی رحیمی
176- مهندس میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
177- دکتر وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
178- مهندس پژمان رحیمی
179- دکتر علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
180- مهندس عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
181- دکتر ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
182- دکتر وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
183- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
184- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
185- دکتر جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
186- دکتر حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
187- دکتر حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
188- دکتر علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
189- مهندس محمد جواد رحیمیان
190- دکتر نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
191- دکتر حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
192- دکتر فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
193- دکتر محمد حسین رخشانی
194- دکتر ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
195- پروفسور غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
196- دکتر محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
197- دکتر مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
198- دکتر فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
199- دکتر محمدرضا رزازی ، Computer Science
200- دکتر محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
201- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
202- سیدقاسم رزاقی
203- دکتر محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
204- دکتر مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
205- دکتر مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
206- دکتر طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
207- مهندس آرمین رزم آهنگ
208- دکتر سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
209- دکتر قادر رزمجو ، استادیار
210- دکتر آیت اله رزمجویی ، مشاور استاندار و مدیر کل امور عمومی و روابط بین الملل استانداری فارس
211- مهندس افشین رزمجویی
212- مهندس بابک رزمجویی
213- دکتر جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
214- دکتر حبیب رزمی ، پروفسور
215- دکتر نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
216- دکتر امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
217- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
218- دکتر امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
219- دکتر امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
220- دکتر امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
221- مهندس ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
222- پروفسور جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
223- دکتر حامد رستمی
224- دکتر خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
225- مهندس روح اله رستمی
226- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
227- دکتر شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
228- شعیب رستمی ، سردبیر و مدرس دانشگاه - عضو انجمن حسابداران خبره ایران
229- دکتر عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
230- دکتر علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
231- فاطمه رستمی ، کارشناس پژوهش و توسعه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
232- مهندس محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
233- دکتر محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
234- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
235- دکتر ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
236- دکتر وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
237- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
238- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
239- دکتر عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
240- دکتر مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
241- دکتر حسن رستگار
242- دکتر حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
243- دکتر نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
244- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
245- دکتر فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
246- دکتر حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
247- دکتر رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
248- دکتر سعید رسولی
249- سید حسن رسولی ، پژوهشگر دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
250- دکتر علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
251- پروفسور علی اکبر رسولی
252- دکتر مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
253- دکتر محسن رسولی
254- دکتر محمد رضا رسولی ، دانشکده عمران دانشگاه تهران
255- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
256- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
257- دکتر رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
258- دکتر محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
259- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
260- دکتر میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
261- دکتر گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
262- دکتر نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
263- مهدی رشوند
264- دکتر احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
265- دکتر غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
266- دکتر نعمت اله رشید نژاد
267- دکتر حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
268- دکتر حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
269- علیمراد رشیدی ، استاد، موسسه تحقیقاتی صنعت نفت (RIPI)
270- پروفسور فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
271- دکتر فرید رشیدی
272- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
273- دکتر محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
274- دکتر حمید رشیدی نژاد
275- دکتر مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
276- دکتر آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
277- دکتر آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
278- دکتر حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
279- دکتر جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
280- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
281- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
282- دکتر محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
283- دکتر قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
284- دکتر کامبیز رضا پور ، معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو
285- دکتر بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
286- کامران رضا یزدی ، دانشیار
287- مهندس جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
288- دکتر زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
289- دکتر مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
290- دکتر محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
291- دکتر جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
292- دکتر غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
293- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
294- دکتر علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
295- دکتر علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
296- دکتر مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
297- دکتر محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
298- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
299- دکتر بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
300- دکتر راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
301- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
302- دکتر منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
303- دکتر فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
304- دکتر جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
305- دکتر مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
306- دکتر فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
307- دکتر امین رضایان
308- دکتر مهدی رضایت
309- یحیی رضایت
310- دکتر محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
311- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
312- دکتر احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
313- دکتر حامد رضایی
314- دکتر حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
315- دکتر حسین رضایی
316- دکتر حمید رضایی
317- دکتر حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
318- دکتر داوود رضایی
319- رضا رضایی ، استادیار، استاد، گروه مهندسی نفت، دانشگاه کورتین استرالیا
320- دکتر ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
321- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
322- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
323- دکتر عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
324- دکتر عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
325- دکتر علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
326- دکتر علی اکبر رضایی
327- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
328- دکتر غلامرضا رضایی
329- دکتر فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
330- دکتر فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
331- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
332- دکتر محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
333- دکتر محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
334- دکتر محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
335- دکتر مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
336- مهندس مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
337- دکتر ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
338- دکتر نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
339- دکتر هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
340- دکتر کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
341- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
342- دکتر یوسف رضایی
343- دکتر حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
344- دکتر امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
345- مهندس کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
346- دکتر حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
347- دکتر غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
348- محمد رضایی راد ، کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
349- دکتر علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
350- دکتر سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
351- دکتر مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
352- دکتر محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
353- دکتر مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
354- دکتر حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
355- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
356- دکتر محمدرضا رضایی پور
357- دکتر روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
358- دکتر مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
359- دکتر مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
360- دکتر شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
361- دکتر مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
362- دکتر ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
363- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
364- زهرا رضوانی
365- دکتر مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
366- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
367- دکتر محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
368- دکتر محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
369- دکتر محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
370- مهندس میلاد رضوانی راد
371- دکتر پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
372- دکتر راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
373- دکتر سید ابوالفضل رضوی
374- دکتر سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
375- دکتر سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
376- دکتر سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
377- دکتر عباس رضوی
378- دکتر عبدالحمید رضوی
379- دکتر محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
380- مهندس محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
381- دکتر نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
382- دکتر وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
383- دکتر اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
384- دکتر سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
385- دکتر بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
386- دکتر سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
387- دکتر ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
388- دکتر ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
389- دکتر حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
390- دکتر محمد رعایایی اردکانی
391- دکتر محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
392- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
393- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
394- دکتر زینب رفتنی امیری
395- دکتر محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
396- مهندس همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
397- دکتر فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
398- مهندس فرزان رفیعا
399- دکتر رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
400- دکتر سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
401- دکتر شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
402- دکتر علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
403- دکتر مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
404- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
405- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
406- مهندس بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
407- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
408- دکتر فرزاد رفیعیان
409- دکتر مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
410- دکتر مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
411- دکتر علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
412- دکتر شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
413- دکتر مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
414- پروفسور ک ب رماچندران ، دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه پنسیلوانیا (USA)
415- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
416- دکتر علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
417- دکتر احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
418- دکتر رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
419- دکتر سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
420- دکتر محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
421- دکتر علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
422- دکتر مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
423- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
424- دکتر یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
425- دکتر ابوالفضل رمضانی ، استادیار
426- دکتر احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
427- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
428- دکتر امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
429- دکتر جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
430- دکتر حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
431- دکتر علی رمضانی
432- مهندس علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
433- دکتر فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
434- دکتر مجتبی رمضانی ، دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل گروه مدیریت ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران
435- پروفسور محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
436- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
437- دکتر یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
438- یعقوب رمضانی
439- دکتر یوسف رمضانی
440- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
441- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
442- دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
443- دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
444- دکتر احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
445- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
446- دکتر علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
447- دکتر محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
448- دکتر احسان رنجبر
449- دکتر امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
450- دکتر اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
451- دکتر بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
452- دکتر رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
453- دکتر رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
454- پروفسور زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
455- مهندس علیرضا رنجبر
456- دکتر غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
457- دکتر محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
458- دکتر محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
459- ناصر رنجبر ، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه. واحد تحقیق و توسعه شرکت آلومینای ایران
460- دکتر شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
461- علیرضا رنجبر شورابی
462- دکتر محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
463- دکتر اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
464- دکتر زهره رنجبر کهن
465- دکتر آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
466- مهندس الهام رنجبرضرابی
467- دکتر اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
468- مهندس محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
469- دکتر سمیه رنجکش
470- دکتر فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
471- دکتر زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
472- دکتر رضا رهاوی
473- دکتر علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
474- مهندس محمدرضا رهبانیان
475- مهندس ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
476- مهندس مرتضی رهبر
477- دکتر مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
478- دکتر نادر رهبر ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
479- دکتر زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
480- دکتر زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
481- دکتر عباس رهبری ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران.
482- دکتر مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
483- مهندس رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
484- دکتر اکبر رهنما
485- دکتر مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
486- دکتر محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
487- دکتر محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
488- دکتر محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
489- دکتر مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
490- دکتر نادر رهنما ، هیأت علمی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
491- دکتر جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
492- دکتر فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
493- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
494- دکتر محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
495- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
496- مهندس محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
497- دکتر عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
498- دکتر سپهر رواتی
499- پروفسور اعظم روادراد
500- دکتر حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
501- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
502- دکتر حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
503- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
504- دکتر سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
505- دکتر مهدی روانشادنیا ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
506- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
507- دکتر محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
508- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
509- دکتر حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
510- دکتر جواد روحانی
511- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
512- دکتر شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
513- دکتر محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
514- دکتر نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
515- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
516- دکتر فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
517- دکتر داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
518- دکتر سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
519- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
520- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
521- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
522- مظاهر روزبهانی
523- دکتر مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
524- دکتر احمد روستا
525- دکتر جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
526- دکتر کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
527- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
528- دکتر سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
529- پروفسور شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
530- دکتر شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
531- مهندس عباس روستایی ، شرکت مهندسی و توسعه نفت
532- فروز روشن بین
533- دکتر سوسن روشن ضمیر
534- دکتر رسول روشن چسلی
535- مهندس منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
536- دکتر قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
537- دکتر حشمت روشندل
538- مریم روشندل
539- دکتر امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
540- مهندس سبحان روشنفکر جورشری
541- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
542- دکتر سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
543- دکتر محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
544- ویدا روشنی
545- دکتر جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
546- دکتر مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
547- دکتر ابراهیم رومینا
548- دکتر مهدی روپایی
549- پروفسور سوزان روکز ، دکتری در شیمی مهندسی ، دانشگاه واسدا ( ژاپن )
550- پروفسور فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
551- دکتر وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
552- دکتر رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
553- دکتر کامیار رویین دژ
554- دکتر ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
555- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
556- دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
557- پروفسور محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
558- دکتر رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
559- دکتر علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
560- اعظم ریاحی
561- دکتر فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
562- دکتر محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
563- محمدعلی ریاحی ، استاد دانشگاه تهران
564- دکتر وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
565- جواد ریاحی اصل
566- دکتر مهدی ریاحی خرم
567- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
568- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
569- دکتر نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
570- دکتر نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
571- دکتر فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
572- دکتر عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
573- دکتر مارکوس ریتر
574- پروفسور موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
575- دکتر افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
576- دکتر علیرضا رییسی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
577- دکتر علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- دکتر اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- دکتر اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- دکتر وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- دکتر ساجد زاده داداشی
5- دکتر آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
6- دکتر حسین زارع
7- حسین زارع ، دانشیار دانشکده بهداشت و انستیتو بهداشت و درمان آمریکا، John Hopkins Bloomberg، Policy & Management Health Policy
8- دکتر داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
9- مهندس داوود زارع
10- پروفسور رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
11- دکتر ساسان زارع
12- دکتر شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
13- دکتر عبدالرضا زارع
14- دکتر عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
15- مهندس علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
16- دکتر غلامحسین زارع
17- فریبا زارع
18- دکتر محمدجواد زارع
19- دکتر مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20- دکتر مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
21- دکتر هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
22- پروفسور کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
23- دکتر اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
24- دکتر علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
25- دکتر محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
26- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
27- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مدرس و ارزیاب سیستمهای مدیریتی و دانشجوی دکتری مدیریت، پژوهشگر در حوزه منابع انسانی، ارزیاب سیستم های مدیریتی و مدرس مباحث منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت
28- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
29- دکتر محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
30- دکتر احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
31- دکتر حسین زارع شعار
32- دکتر اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
33- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
34- دکتر فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
35- دکتر احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
36- دکتر هادی زارع مرزونی ، دانشجوی ایمنی شناسی پزشکی
37- دکتر یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
38- دکتر عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
39- دکتر محمدعلی زارع چاهوکی
40- دکتر وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
41- دکتر اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
42- دکتر بهروز زارعی
43- مهندس حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
44- دکتر غلامرضا زارعی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
45- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
46- فاطمه زارعی ، استادیار
47- دکتر فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
48- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
49- دکتر محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
50- دکتر محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
51- دکتر محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
52- دکتر محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
53- دکتر محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
54- مهندس مرضیه زارعی
55- دکتر مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
56- دکتر محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
57- دکتر بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
58- دکتر اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
59- دکتر کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
60- دکتر سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
61- دکتر حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
62- دکتر حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
63- دکتر حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
64- دکتر پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
65- مهندس مرتضی زارعی گوار
66- دکتر آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
67- دکتر سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
68- دکتر علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
69- دکتر نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
70- دکتر محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
71- دکتر یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
72- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
73- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
74- دکتر عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
75- دکتر فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
76- دکتر محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
77- مرتضی زاهدی
78- مهدی زاهدی
79- مهسا زاهدی
80- دکتر محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
81- دکتر قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
82- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
83- دکتر مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
84- دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
85- دکتر مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
86- دکتر محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
87- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
88- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
89- دکتر احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
90- پروفسور سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
91- دکتر اسفندیار زبردست ، استاد تمام
92- دکتر لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
93- دکتر مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
94- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
95- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
96- دکتر زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
97- دکتر منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
98- دکتر منصور زراءنژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
99- دکتر علیرضا زراسوندی
100- دکتر عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
101- دکتر حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
102- دکتر فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
103- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
104- دکتر عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
105- دکتر سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
106- دکتر سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
107- مهندس مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
108- دکتر محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
109- دکتر مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
110- دکتر محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
111- دکتر ستار زرکلام
112- دکتر ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
113- دکتر سیدمحمد زرگر
114- سارا زرگر آزاد
115- دکتر رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
116- مهندس کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
117- دکتر حمید زرگرپور ، انجمن مدیریت پروژه ایران
118- دکتر رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
119- دکتر فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
120- دکتر هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
121- دکتر جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
122- دکتر سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
123- دکتر آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
124- دکتر محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
125- دکتر حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
126- دکتر فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
127- دکتر مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
128- پروفسور محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
129- مجید زلقی
130- دکتر احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
131- مهندس الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
132- دکتر بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
133- دکتر بهزاد زمانی
134- دکتر بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
135- مهندس حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
136- ذبیح اله زمانی ، استاد
137- دکتر رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
138- دکتر سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
139- دکتر علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
140- دکتر غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
141- دکتر فهیمه زمانی
142- مهندس محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
143- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
144- دکتر مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
145- دکتر جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
146- دکتر فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
147- دکتر محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
148- بهزاد زمانیان یزدی
149- دکتر علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
150- دکتر امیر حسین زمردیان
151- دکتر رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
152- دکتر محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
153- دکتر حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
154- دکتر محمدعلی زنجانچی ، دانشگاه گیلان
155- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
156- دکتر هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
157- دکتر سیامک زند رضوی
158- دکتر محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
159- دکتر مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
160- دکتر امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
161- دکتر غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
162- دکتر مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
163- دکتر مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
164- دکتر حسن زندی
165- دکتر مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
166- دکتر هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
167- مهندس رضا زندی دولابی
168- دکتر طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
169- دکتر مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
170- دکتر مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
171- دکتر احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
172- دکتر یعقوب زنگنه
173- دکتر علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
174- دکتر سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
175- دکتر امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
176- دکتر سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
177- دکتر بنفشه زهرایی
178- دکتر سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
179- دکتر سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
180- دکتر محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
181- دکتر یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
182- دکتر جواد زوار رضا ، گروه بیوشیمی بالینی
183- دکتر ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
184- دکتر علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
185- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
186- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
187- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
188- دکتر حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
189- دکتر کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
190- دکتر یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
191- عرفان زیاری فر
192- دکتر رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
193- دکتر سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
194- دکتر منصور زیبایی ، استاد
195- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
196- دکتر مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
197- دکتر سعید زین الدینی
198- دکتر محمدرضا زین الدینی
199- دکتر محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
200- مهندس نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
201- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
202- دکتر مهدی زینالی
203- دکتر علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
204- دکتر اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
205- دکتر حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
206- دکتر امین زیوری
207- پروفسور فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل

ژ

1- دکتر وی ژانگ ، Yale University, United States
2- ژان ژاک ترین ، دانشیار دانشگاه پاریس شرق و مدرسه معماری ورسای

س

1- دکتر محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- دکتر محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- دکتر پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- دکتر فتح الله ساجدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
6- دکتر آرمان ساجدی نژاد
7- مهندس حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
8- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
9- علی محمد سادات افسری
10- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
11- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
12- سعید سادات نیا
13- دکتر سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
14- دکتر سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
15- دکتر احسان ساده ، استادیار
16- دکتر جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
17- سیمین سارانی ، کارشناس و مدیر داخلی نشریه
18- دکتر عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
19- دکتر محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
20- دکتر فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
21- دکتر ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
22- دکتر امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
23- دکتر باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
24- دکتر حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
25- دکتر معین الدین سارکر
26- دکتر امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
27- دکتر علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
28- پروفسور بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
29- دکتر عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
30- معصومه سازنده
31- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه و موسسات آموزش عالی
32- دکتر فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
33- دکتر مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
34- دکتر مسعود ساعت ساز ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
35- دکتر احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
36- دکتر بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
37- دکتر امیر ساعدی داریان ، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
38- دکتر علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
39- دکتر محمدامین ساعی
40- دکتر حسین سالار آملی ، استاد
41- دکتر علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
42- دکتر زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
43- دکتر سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
44- مهندس مجید سالاری
45- محمد سالاری
46- دکتر محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
47- دکتر مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
48- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
49- دکتر حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
50- دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی
51- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
52- دکتر نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
53- فردین سالمیان
54- دکتر نوریه سالکی
55- دکتر عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
56- دکتر علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
57- دکتر نوذر سامانی
58- مهندس امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
59- دکتر صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
60- دکتر مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
61- دکتر محمود سامکن
62- دکتر احد سامی فر
63- دکتر شیب سانکار سانا
64- دراگان ساویچ ، استاد، دانشگاه اگزتر، لندن
65- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
66- مهندس محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
67- دکتر مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
68- آیسان سبایی ، دیر بازاریابی آچاره
69- دکتر محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
70- دکتر جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
71- دکتر حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
72- دکتر سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
73- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
74- محمدتقی سبحانی
75- دکتر داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
76- دکتر محمد جواد سبحانی فر
77- دکتر محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
78- دکتر مهدی سبحانی نژاد
79- دکتر غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
80- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
81- دکتر تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
82- دکتر فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
83- دکتر فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
84- دکتر وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
85- دکتر یداله سبوحی ، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
86- دکتر حسن فرجی سبکبار ، دانشیار
87- دکتر هاشم ستاره ، مدیر ایمنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
88- دکتر علی ستاری ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
89- معصومه ستاری
90- دکتر فرزاد ستاری اردبیلی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، اردبیل
91- دکتر علی ستاری خواه
92- دکتر محمد ستاری فر ، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
93- دکتر علی ستاریان ، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
94- دکتر صادق ستوان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی-فرهنگی
95- دکتر مسعود ستوده ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
96- مهدی ستوده ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
97- مهندس امیرحسین ستوده بیدختی
98- دکتر سید سجاد ایزدهی ، دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
99- سیدمحمد سجاد صدوق ، دانشگاه شهید بهشتی
100- حسن سجادزاده ، استاد دانشگاه بوعلی سینا
101- دکتر سیدمحمد کاظم سجادپور ، Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
102- دکتر بختیار سجادی
103- دکتر حمیرا سجادی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
104- دکتر رضیه سادات سجادی ، استاد دانشگاه قم
105- دکتر سید عبدالکریم سجادی ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
106- دکتر سید مجتبی سجادی ، استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
107- دکتر سید مهدی سجادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
108- دکتر سید نصراله سجادی ، استاد دانشگاه تهران
109- دکتر سیدمحسن سجادی ، عضو هیئت علمی رسمی قطعی گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
110- دکتر سیدمهدی سجادی ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس
111- سیده اعظم سجادی
112- دکتر صمد سجادی
113- علی محمد سجادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
114- نغمه سادات سجادی ، دانشگاه تهران، گروه مپنا
115- مهندس هادی سجادی ، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
116- دکتر پروین سجادی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
117- دکتر سامی سجادی فر ، استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام
118- دکتر سید حسین سجادی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
119- دکتر حمداله سجادی قیداری ، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
120- دکتر جعفر سجادی پارسا ، ریاست دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
121- دکتر سکینه سجودی
122- حکیم سحاقی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
123- دکتر محمدعلی سحری ، دانشگاه تربیت مدرس
124- دکتر نصراله سخاوتی ، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
125- عباس سر افرازی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
126- دکتر علیرضا سرائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
127- مهندس مهسا سرائی ، کارشناس ارشد برق مخابرات
128- دکتر علی اصغر سرابی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
129- دکتر سیدحسین سراج زاده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
130- دکتر محمود سراجی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
131- دکتر مهدی رضا سرافراز ، استادیار دانشگاه شیراز
132- دکتر علیمراد سرافرازی
133- دکتر حمیده سراوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
134- دکتر حسن سرایی ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
135- دکتر محمد سرایی ، دانشگاه سالفورد، انگلستان
136- دکتر محمد حسین سرایی ، دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
137- مهدی سربازی ، معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
138- دکتر محسن سرتیپی پور ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی
139- دکتر مریم سرخوش ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
140- دکتر علی سردار شهرکی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران
141- اهورا سرداری ، پتروشیمی شهید تندگویان
142- علیرضا سرسنگی ، سامانه اطلاعات جغرافیایی اطلاعات جغرافیایی سرپرست GIS بخش شهرداری یزد
143- دکتر مجید سرسنگی ، دانشیار دانشگاه تهران
144- دکتر فرهنگ سرشکی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
145- دکتر علی اکبر سرفراز ، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران
146- دکتر محمد سرفراز ، استاد علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه ملک فهد عربستان
147- دکتر محمد علی سرلک ، استاد دانشگاه پیام نور
148- دکتر هدایت سرندی ، استادیار دانشگاه زمین شناسی صاباحتین استانبول ترکیه
149- دکتر رحیم سرور ، دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی
150- دکتر احمدرضا سروش ، استاد گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
151- دکتر عباس سروش ، دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
152- دکتر صاحب سروش فر ، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج دکتری فیزیک
153- دکتر افسانه سروش یار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
154- دکتر عبدالرضا سروقد مقدم ، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
155- دکتر عبدالرضا سروقدمقدم
156- دکتر مجید سروی ، دکتری تخصصی مهندسی راه و ترابری - دانشگاه موناش استرالیا
157- دکتر محمد کمال سرویها ، رییس شورای اسلامی شهر مشهد
158- دکتر علی اصغر سرچاهی ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
159- دکتر مهدی سرچشمه پور
160- محمد سرچمی ، دانشجوی دکتری حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
161- دکتر حامد سرکرده
162- دکتر هادی سرگلزایی
163- پروفسور هری سری واستاوا ، استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه ویکتوریا- کانادا
164- دکتر فرزانه سریر ، استادیار دانشکده رفاه
165- دکتر محمود سریع القلم ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
166- دکتر حمید سعادت فر
167- سید حسن سعادت مصطفوی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
168- محمدمهدی سعادت پور ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
169- دکتر داریوش سعادتی ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
170- مهندس علی محمد سعادتی ، قائم مقام شهردار منطقه ۱۲
171- دکتر مجتبی سعادتی ، مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
172- مجید سعادتی
173- مسعود سعادتی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز
174- دکتر ابوطالب سعادتی شامیر
175- امیر سعدالدین ، associate
176- دکتر سیف الله سعدالدین ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان
177- دکتر حسین علی سعدی ، استادیار، رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
178- دکتر حسینعلی سعدی ، دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)
179- دکتر حشمت اله سعدی ، استادیار
180- دکتر اسماعیل سعدی پور ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
181- احمد سعیدنیا
182- دکتر ایوب سعیدی
183- دکتر رضا سعیدی ، استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.
184- سارا سعیدی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد
185- دکتر سعید سعیدی ، Nevada University, Reno, USA
186- دکتر سهراب سعیدی ، صاحب امتیاز و مدیر مسئوول
187- دکتر عباس سعیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
188- عباس سعیدی ، دانشیار-دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
189- دکتر علی سعیدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
190- دکتر علی اصغر سعیدی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
191- مهندس علیرضا سعیدی ، دبیر جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران - نظریه پرداز در مدیریت بحران دارای دو نظریه تعادل و نظریه جزایر شناور در مدیریت بحران
192- مهندس لاله سعیدی
193- مهندس محسن سعیدی ، کارشناس شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای کشور
194- دکتر محمد حسن سعیدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
195- دکتر محمد سعید سعیدی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
196- دکتر محمدعلی سعیدی ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
197- دکتر مهناز سعیدی ، استادیار
198- هادی سعیدی ، استادیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ایران
199- دکتر پرویز سعیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
200- دکتر سعید سعیدی جم
201- دکتر محمود سعیدی رضوانی ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
202- دکتر نوید سعیدی رضوانی
203- دکتر محمّدباقر سعیدی روشن ، دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه
204- دکتر محمد سعیدی مهر ، استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس
205- پروفسور محمد سعیدی مهرآباد ، استاد، دانشگاه علم و صنعت
206- دکتر اسکندر سعیدی کیا ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز
207- دکتر حمید سعیدیان ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران
208- دکتر ماشالله سعیدیان
209- دکتر علیرضا سفیانیان ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
210- فاطمه سفید کن ، استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
211- دکتر نصراله سفیدبخت ، عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته علوم دامی دانشگاه شیراز
212- دکتر مهدی سفیدبرقی ، Qazvin Islamic Azad University
213- دکتر علیرضا سفیدچیان
214- داریوش سفیدی ، معاون اداری مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل
215- دکتر کیومرث سفیدی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
216- دکتر خدیجه سفیری ، دانشیار دانشگاه الزهرا
217- یداله سقاپور
218- دکتر جواد سقای سعیدی ، مدیر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای تبریز
219- دکتر سید مرتضی سقاییان نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
220- دکتر محمدرضا سقراط
221- علی سلاجقه ، دانشیار دانشگاه تهران
222- دکتر عیسی سلاجقه ، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
223- حمیدرضا سلاماتی ، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
224- دکتر رحمان سلامت آهنگری ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
225- مهندس محمدمهدی سلامت راد
226- دکتر هادی سلامتی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
227- دکتر سیدامین سلامتیان ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهاب دانش
228- مهندس احمدرضا سلامی ، مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد
229- دکتر حبیب اله سلامی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
230- دکتر نذیر احمد سلامی ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
231- دکتر محمود سلامی زواره ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
232- دکتر محمد سلاورزی زاده ، استادیار دانشگاه ایلام
233- دکتر فرزاد سلحشور ، استادیار
234- دکتر کریم سلحشور ، استاد دانشگاه صنعت نفت
235- دکتر محمدرضا سلطان آقایی کوپایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
236- دکتر محمد مهدی سلطان دلال ، استاد دانشگاه
237- دکتر حسین سلطان زاده ، استاد یار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
238- فاطمه سلطان نژاد
239- دکتر محمدرضا سلطان پور
240- مهندس محمدرضا سلطاندوست ، استاد، دانشکده معماری دانشگاه تهران
241- دکتر حسین سلطانزاده ، عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
242- دکتر ابوالفضل سلطانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تریبت دبیر شهید رجایی
243- احمد سلطانی ، استادیار سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، تهران، ایران
244- دکتر الشن سلطانی
245- دکتر جعفر سلطانی
246- دکتر سعید سلطانی
247- دکتر عطاالله سلطانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
248- مهندس علی سلطانی
249- دکتر علیرضا سلطانی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
250- دکتر غلامرضا سلطانی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
251- دکتر فاطمه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
252- دکتر فرزانه سلطانی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
253- محمدرضا سلطانی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف
254- دکتر مهدی سلطانی ، ستاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
255- مهندس میلاد سلطانی
256- مهندس ناصر سلطانی
257- دکتر ناصر سلطانی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
258- ناهید سلطانی ، مدیر اجرایی
259- دکتر ندا سلطانی ، دانشیار زیست شناسی موسسه تحقیقات علوم، جهاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
260- دکتر نپتون سلطانی ، استاد، گروه فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
261- دکتر یزدان سلطانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
262- مسعود سلطانی الوار ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
263- دکتر رضا سلطانی شال ، دانشگاه گیلان
264- دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
265- دکتر محمد سلطانی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی
266- دکتر مسعود سلطانی فر
267- دکتر امیر سلطانی محمدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آبیاری و زهکشی
268- دکتر عبدالرضا سلطانی پور ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
269- دکتر حمید سلطانیان‌زاده ، استاد، دانشگاه تهران
270- دکتر منصور سلطانیه ، عضو هیأت علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
271- دکتر زهرا سلمان ، استادیار .دانشگاه علامه طباطبایی
272- دکتر عبدالرسول سلمان ماهینی ، استاد
273- عبدالرسول سلمان مهینی ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
274- دکتر محمدجواد سلمان پور ، دانشیار
275- دکتر سیروس سلمانزاده ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
276- دکتر علی سلمانپور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
277- امیررضا سلمانی
278- دکتر بهزاد سلمانی ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
279- دکتر داوود سلمانی
280- دکتر صغری سلمانی
281- دکتر آرمین سلمانی محلی ، مدرس دانشگاه پیام نور واحد رشت
282- ابراهیم سلمانی ندوشن ، مدیر اجرایی و مربی بهداشت و درمان در بلایای طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
283- دکتر محمود سلوکی ، دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
284- دکتر قهرمان سلوکی نژاد ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
285- دکتر علی سلک غفاری
286- غلامرضا سلگی
287- دکتر محمد سلگی ، ریاست پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
288- محمد سلیمان نژاد ، دانشگاه اراک
289- دکتر حامد سلیمانی ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده صنعتی و مهندسی مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
290- دکتر حسین سلیمانی ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
291- دکتر سودابه سلیمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
292- دکتر علی سلیمانی ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
293- علی سلیمانی ، دانشجوی دکترای دانشگاه قم
294- دکتر فرشاد سلیمانی ، دکتری علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.
295- دکتر مجتبی سلیمانی ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
296- دکتر محمد سلیمانی ، استاد دانشگاه علم و صنعت
297- دکتر محمد سلیمانی ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
298- دکتر محمدرضا سلیمانی
299- دکتر ملک سلیمانی ، دانشیار، دانشگاه اراک
300- دکتر منصور سلیمانی ، مسئول کارگروه فنی و مهندسی خانه نخبگان سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
301- دکتر منصوره سلیمانی ، استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
302- دکتر موسی سلیمانی ، مدیر اجرایی و دانشیار حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
303- نادر سلیمانی ، دانشیار، گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
304- نرگس سلیمانی ، دانشگاه گلستان
305- پروفسور کریم سلیمانی ، ریاست پژوهشکده سنجش از دور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری
306- غلامرضا سلیمانی امیری ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
307- عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی ، استادیار
308- دکتر فاطمه سلیمانی دره باغی ، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
309- دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی تهران
310- دکتر روح الله سلیمانی پور ، مدیر پروژه حکمرانی محتوای دانشگاه تهران
311- دکتر جعفر سلیمی
312- دکتر جواد سلیمی ، استاد
313- حسین سلیمی ، ویراستار لاتین
314- دکتر حسین سلیمی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
315- دکتر سامرند سلیمی
316- دکتر سید حسین سلیمی ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
317- دکتر عبداله سلیمی ، پروفسور
318- دکتر لیدا سلیمی
319- محمد سلیمی ، کارشناس ارشد ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
320- دکتر محمدرضا سلیمی ، معاون دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
321- دکتر محمود سلیمی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
322- مرتضی سلیمی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
323- دکتر مونا سلیمی ، ستادیار شیمی دارویی فیزیولوژی و فارماکولوژی وزارت، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
324- مهندس ناصر سلیمی زاده ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
325- دکتر علی سلیمی شاملو ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
326- دکتر مصطفی سلیمی فر ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
327- دکتر منصور سلیمی فر ، معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
328- مهندس مهدی سلیمیان ، دانشگاه شهرکرد
329- مهندس آرمان سماری
330- دکتر امیر سماواتی پیروز ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
331- دکتر مهدی سمتی ، استاد، دانشگاه ایلینویز شمالی
332- دکتر محمدرضا سمرقندی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران
333- دکتر سعید سمرقندیان ، دانشیار، فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
334- مجتبی سمنانی رهبر ، دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
335- دکتر سعید سمنانیان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
336- آیلین سموعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
337- راحله سموعی
338- دکتر رضا سمیع زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا
339- دکتر حبیب الله سمیع زاده لاهیجی ، دانشیار، دانشگاه گیلان
340- دکتر محمد سمیع پورگیری
341- دکتر امیر سمیعی ، MD, PhD, Professor of Neurosurgery, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Vice President & Deputy Medical Director, INI-Hannover, Germany. Head, Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany
342- دکتر روح اله سمیعی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
343- دکتر لیلا سمیعی ، مدیر گروه گیاهان زینتی، پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
344- دکتر راج سنانی ، دانشکده مهندسی برق و مخابرات، انستیتو صنعتی نتاجی هند
345- دکتر جهانبخش سنجابی ، رئیس پژوهشگاه استاندارد
346- دکتر نیما سندگل ، دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، ایران
347- دکتر زینب سنچولی
348- دکتر اسماعیل سنگاری ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
349- محمود سنگری
350- روزبه سنگی ، دانشگاه آخن (RWTH) موسسه تحقیقات ساختمان های انرزی کارآمد
351- خدیجه سهراب زاده ، کارشناس
352- دکتر سعید سهراب پور ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
353- دکتر مصطفی سهراب پور ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
354- مهندس امیرحسین سهرابی
355- دکتر بابک سهرابی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
356- سید آرش سهرابی ، مدیرعامل انستیتو مقاوم سازی لرزه ای ایران و مدیر برنامه ریزی
357- دکتر محمد کریم سهرابی
358- مهدی سهرابی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
359- دکتر یوسف سهرابی ، دانشیار دانشگاه کردستان
360- دکتر فرامرز سهرابی اسمرود ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
361- دکتر ساناز سهرابی زاده ، استادیار گروه بهداشت و درمان در حوادث و حوادث، دانشکده بهداشت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
362- دکتر بهاره سهرابی سراج
363- دکتر جمال الدین سهیل ، استادیار معماری
364- سهیل سهیلی ، ویرایشگر زبان
365- دکتر علیرضا سهیلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
366- دکتر محمدرضا سهیلی فر ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
367- دکتر ساسان سوادکوهی
368- دکتر احمد سواری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
369- دکتر هادی سوالونی
370- دکتر نارایانا سوامی
371- دکتر محمد سوداگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
372- محمدرضا سوداگر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
373- محمدحسین سورگی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
374- دکتر احسان سوری ، هیئت علمی دانشگاه اراک
375- مهندس شروین سوری ، مسئول کارگروه فناوری اطلاعات
376- دکتر علی سوری ، دانشیار دانشگاه تهران
377- دکتر زیبا سوری نظامی ، استادیار دانشکده علوم دانشگاه زابل
378- دکتر کیانوش سوزنچی
379- ابراهیم سوزنچی کاشانی ، استادیار پژوهشکده سیاستگذاری- دانشکده اقتصاد و مدیریت
380- مهندس علی سوفسطایی
381- دکتر علیرضا سپاسخواه ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز
382- دکتر امیر عبدالرضا سپنجی ، دکترای علوم ارتباطات
383- مهندس سجاد سپهر ، استاد دانشگاه و کارمند شهرداری ایردموسی
384- بهنام سپهرمند ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
385- دکتر زهرا سپهری ، استادیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
386- سینا سپهری
387- محمد سپهری ، پایگاه علمی شهید خجسته رشت
388- دکتر محمد مهدی سپهری ، ، دانشیار، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
389- مرتضی سپهری
390- فیروزه سپهریان ، دانشیار آموزش و پرورش و روانشناسی
391- بهرنگ سپهوند
392- دکتر مراد سپهوند ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
393- موحد سپهوند ، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
394- دکتر عادل سی و سه مرده ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
395- عابدین سیاحت اسفندیاری
396- مهندس عارف سیاحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
397- عطااله سیادت ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
398-