یوسف رمضانی

یوسف رمضانی Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran

یوسف رمضانی

Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی یوسف رمضانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدو فصلنامه تحقیقات سطوح استحصال آب