دکتر خدارحم بزی

دکتر خدارحم بزی

دکتر خدارحم بزی

Dr. KhodaRahm Bazi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فضایی آسیب پذیری کاربری های استراتژیک و خطرپذیر شهر گرگان بر اساس رویکرد پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 5، شماره: 17
2 ارزیابی میزان فشردگی/ پراکنش رشد شهری و تاثیر آن بر افزایش هزینه-های اقتصادی خانوار در شهر بجنورد (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 49
3 ارزیابی نقش و تاثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه ی موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
4 ارزیابی نقش و جایگاه زنان در مدیریت شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS مطالعه موردی زابل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 1
5 ارزیابی و تحلیل نقش شهرداری در توانمندسازی مناطق حاشیه نشین شهر (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
6 امکان سنجی و بسترسازی توسعه شهر الکترونیک در شهرهای منطقه ای (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
7 اولویت سنجی محله های شهری از منظر بافت کالبدی مسکن جهت بازآفرینی شهری (مطالعه پژوهی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 23
8 بررسی افتراق مکانی- فضایی محلههای شهر زابل در برخورداری از شاخصهای مسکن سالم (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 3
9 بررسی تاثیر ICT بر آشفتگی فضا و ساختار شهری؛ نمونه موردی شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 1، شماره: 3
10 بررسی ساختارهای شهری مطلوب زنان با تأکید بر امنیت، در شهر زابل (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 2، شماره: 5
11 بررسی مقایسه ای حس تعلق به مکان در محلات شهر خرم آباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 2، شماره: 2
12 بررسی وضع موجود و مکانیابی فضای سبز مورد نیاز شهر زابل با استفاده از GIS (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 4
13 تاملی بر مسایل و مشکلات شهرهای جدید با تاکید بر شهر جدید رامشار زابل (دریافت مقاله) فصلنامه معماری سبز دوره: 2، شماره: 3
14 تبیین و تحلیل نابرابری های خدمات توسعه سلامت و بهداشت با استفاده از روش های تصمیم‎گیری چند معیاره ( نمونه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 49
15 تحلیل پراکنش مکانی خدمات شهری بر مبنای خواست مردم (مطالعه موردی: شهر استهبان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 1
16 تحلیل و برآورد آسیب پذیری مساکن شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 25
17 مانیتورینگ و ردیابی نابرابری خدمات و امکانات درون شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 1
18 میزان آسیب پذیری مساکن شهری در پهنه فضایی کلان شهر تهران نمونه موردی: محلات منطقه ۹ شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 19، شماره: 62
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده منطقه‌ای: جهانی سازی و تحولات منطقه‌ای در خاورمیانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 ارایه راهبردها و استراتژی ها برای زیباسازی محیط و منظر پارک ملت زاهدان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 ارزیابی شرایط محیطی شکل گیری فرسایش خندقی در مناطق خشک و بیابانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGISدر راستای کاهش فرسایش و بهبود منابع جنوب شرق مطالعه موردی: حوضه آبخیز کالآجی استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
4 ارزیابی عملکرد شهرداری ها و شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرسبزوار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
5 ارزیابی و تبیین اثرات اجتماعی و اقتصادی بازارچه های مرزی در توسعه روستاهای مرزی موردی: اینچه برون در استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
6 ازریابی جایگاه و نقش زنان در فرآیند توسعه روستایی و کشاورزی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
7 امکان سنجی توسعه شهر هوشمند پایدار مطالعه موردی: شهر گرگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
8 اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحقق شهر الکترونیک شهر گرگان با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
9 بازآفرینی بافتهای تاریخی با استفاده ترکیبی از AHP و GIS مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر گرگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
10 بحران آب در خاورمیانه (چالش ها و راهکارها) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
11 بررسی تاثیرمداخله انسان درآلودگی محیط زیست مطالعه موردی: شهرستان آق قلا (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
12 بررسی جایگاه توسعه پایدار در توسعه دانش بنیان شهری (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
13 بررسی چالش های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر زابل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
14 بررسی چالشها و فرصت های گردشگری درشهرهای مرزیمطالعه موردی شهرزابل (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
15 بررسی مدیریت پسماند شهری مطالعه موردی (شهرستان بندر ترکمن) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
16 بررسی مراکز فرهنگی شهر زابل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
17 بررسی نقش فضاهای ورزشی و تفریحی در شکل گیری شهر سالم (مطالعه موردی: شهر یاسوج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
18 بررسی نقش مشارکت های مردمی در سالم سازی محیط شهری با تاکید بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
19 بررسی نقش نوآوری و خلاقیت جوانان روستایی در تحول و رشد اقتصاد ملی (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
20 بررسی و تحلیل مشارکت های مردمی در محلات شهر با استفاده از مدل چند معیاره شهر علی آباد کتول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
21 پایداری و برآورد والانس زیست اجتماعی محلات شهری با تکنیک ELECTRE علی آباد کتول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
22 تاثیراسلامی سازی المان های شهری برتقویت هویت اسلامی-ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
23 تاملی بر فضای سبز شهرهای خشک و بیابانی با تاکید بر شهر زابل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
24 تاملی برمسایل و مشکلات شهرهای جدیدباتاکید برشهرجدید رامشار زابل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
25 تأملی بر محیط زیست و پایداری آن در جهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
26 تبیین و تحلیل نقش عدالت اجتماعی و شناسایی موانع تحقق عدالت در ساختار فضایی- مکانی محلات در سطح شهر گرگان در راستای دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
27 تحلیل و بررسی سلامت محیط زیست و ارزیابی توسعه یافتگی شاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی: شهرستان های استان گلستان) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
28 توریسم فرهنگی عامل توسعه پایدار منطقه ای (با تاکید بر سیستان) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
29 رابطه عملکرد رسانه ها و سرمایه اجتماعی با امنیت در شهرهای مرزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
30 راهبرد های مناسب برای توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
31 راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT: روستاهای اطراف پارک ملی گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
32 رشدبی قواره شهری و تخریب اراضی کشاروزی مانعی برای رسیدن به توسعه پایداردرشهر یاسوج با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی gis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 رونق توریسم فرهنگی مذهبی عامل توسعه پایدار استان گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
34 رویکردی بر احیای بافت های با ارزش تاریخی در راستای نظام مدیریتی شهر سالم (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
35 سنجش رهیافت بازآفرینی دربافت های تاریخی با رویکرد توسعه درون زا شهری نمونه موردی بافت تاریخی شهر گرگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
36 سنجش و ارزیابی رضایت مندی گردشگران از محیط های گردشگری شهر گرگان به عنوان ظرفیت های طبیعی و فرصت های اقتصادی پیشروی شهرها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
37 سنجش و تحلیل تأثیرات گسترش شهرنشینی بر محیط زیست شهری با استفاده از مدل های سلسله مراتبی saw و topsis ( مطالعه موردی: زابل) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
38 سیر تحولات معماری شهری در شهرهای ایرانی-اسلامی (نمونه موردی خانه باقری، گرگان) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
39 شناخت پتانسیل های گردشگری منطقه تنگ سولک در شهرستان بهمئی با استفاده از روش(SWOT) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
40 شهر دوستدار کودک (شهر دوستدار فردا) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
41 شهر مرزی زابل و لزوم پدافند غیر عامل؛ تضمینی برای پایداری تنگه احد ایران در شرق کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
42 ضرورت باز تعریف استفاده از اراضی ساحلی شمال کشور جهت نیل به توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
43 طرح آزمایشی مدیریت مواد زائد جامد در شهر خلنا (ارزیابی رویکرد مشارکت شهری) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
44 نقش اقلیم در ساخت بهینه شهر (مطالعه موردی : شهر زابل) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
45 نقش امنیت اجتماعی وفرهنگی در ایجاد شهر سالم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
46 نقش مدریت کاربردی اراضی در کاهش سیل گرفتگی شهری مطالعه موردی: قوچان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
47 نقش و جایگاه شهر مجازی (الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
48 نگاهی به اثرات محیطی و اقتصادی - اجتماعی بحران های ادواری آب در سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب