سیدمحمد سجاد صدوق

سیدمحمد سجاد صدوق دانشگاه شهید بهشتی

سیدمحمد سجاد صدوق

دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی سیدمحمد سجاد صدوق در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری