حسین فخرائیان

حسین فخرائیان دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

حسین فخرائیان

دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی حسین فخرائیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرعلوم و فناوری های پدافند نوین

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی امکان تهیه ماده منفجره 2 و 6 بیس (پیکریل آمینو) 3 و 5 دی نیترو پیریدین از واکنش 2 و 6 دی آمینو 3 و 5 دی نیتروپیریدین با پیکیریل کلرید (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
2 بررسی جذب و رهایش کتامین، مدتومیدین و مشتق نفتالینی مدتومیدین از سطح نانو ذراتTiO و 2 ZnO ،Al2O3 و خواص ضد جلبکی آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
3 بررسی جذب ورهایش داروهای بیهوشی وآرام بخش ناتوان کننده بصورت کنترل شده وافزایش طول اثراین داروها توسط بسترهای نانومتخلخل (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
4 بررسی واکنش پذیری -2 کلرو اتیل فنیل سولفید با نانو ذرات اکسید تیتانیم (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
5 بهینه سازی سنتزنانوکامپوزیتLiFePO4/c باروش سل - ژل (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
6 تاثیراستفاده ازball-mill درسنتز کاتدLiFePO4 به روش حالت جامد (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
7 جداسازی و تغلیظ مقادیر جزئی مشتق مدتومیدین از آب توسط نانو فیبرهای پلیمری الکتروریسی شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی
8 سنتز ماده منفجره مقاوم حرارت PYX (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 سنتز نانوذرات آلومینیوم باروش تخلیه قوس الکتریکی درمحیط مایع (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
10 سنتز یک پلیمر غیریونی جدید و مقایسه اثر یایدارکنندگی امولسیونی روغن در آب آن با مدل پالیغ - گریبلینگ (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی
11 سنتزوپایدارسازی سینیتیکی نانوذرات آلومینیوم به روش شیمیایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو